Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie   

 
Wiarygodność prac naukowych

(Ten artykuł można potraktować jako dalszy ciąg podobnych wcześniejszych jak np. Naukowcy)

W artykule Jeszcze o EBM (i linki !) poruszyłem obszerniej sprawę na ile możemy polegać na Evidence Based Medicine (Medycynie Opartej na Dowodach).
Zjawisko osadzone jest w ogólniejszym procederze zaprzedawania się medycyny biznesowi farmaceutycznemu, dla którego liczy się zysk a nie uzdrawianie (podcięliby sobie źródło dochodów gdyby leki były skuteczne w sensie likwidacji przyczyn chorób).

Temat jest znany i nie chcę go ciągle powtarzać - właściwie cały dział ANTY i duża część innych działów naszej witryny jest poświęconych takiej kontestacji. Tę obserwację potwierdza stan zdrowotności społeczeństw poddanych medycynie rockefellerowskiej - pogarsza się. Czyli "po owocach poznaliśmy ich". Oczywiście nie dotyczy to całej medycyny, zwłaszcza tej ratunkowej. Natomiast pewne podobne mechanizmy obserwujemy także w innych dziedzinach nauki.

Zatrzymam się nad wiarygodnością badań naukowych na paru przykładach.

Fałszowane badania to jedno, a dalsze kłamstwa z nimi związane to jeszcze dodatkowe zjawisko.
Przeciętny człowiek nie jest w stanie ocenić czy dana praca naukowa/badawcza jest rzetelna. Nawet lekarze i dziennikarze medyczni raczej czytają streszczenia i nagłówki takich prac niż wgłębiają się w ich treść. Owe nagłówki często sugerują że coś przebadano, ale mniej
, jednoznacznie czy coś zweryfikowano pozytywnie czy negatywnie.

Mówiąc o kłamstwach mam na myśli np. takie hasła jak "szczepionki są najlepiej przebadanymi lekami", co przewija się w propagandzie szczepionkowej, a prawdą nie jest. Po pierwsze szczepionka nie leczy, co najwyżej ma spełniać rolę zapobiegawczą, ale przede wszystkim badania po wprowadzeniu szczepionki do obrotu  nie spełniają warunku koniecznego dla zatwierdzenia leku. Innymi słowy wprowadza sie do użytku coś, co w ogóle nie było przebadane - ani pod względem efektywności ani bezpieczeństwa. Obszernie mówi o tym zarówno Jerzy Zięba w swych prezentacjach (patrz wykaz w tym artykule), jak Jerzy Jaśkowski w swych prelekcjach na TagenTV oraz swoich książkach i coraz więcej innych lekarzy.
Co do szczepionki na grypę, która jest reklamowana właśnie na jesieni co roku, to znamienny jest wielokrotnie cytowany
za  producentem
plan produkcyjny szczepionki przeciw grypie (ilustracja poniżej z serii Szczepionki : mało znane naukowe fakty, film nr 20 ), w którym w ogóle nie przewidziano badań.

Plan produkcyjny i dystrybucyjny szczepionki

Podobnie wiadomo że "norma"  na ogólny poziom cholesterolu = 200 mg/dl (z tendencją do dalszego obniżania), była "wzięta z sufitu" bez jakichkolwiek badań. Takie obniżanie jest wręcz szkodliwe dla zdrowia ale napędza biznes producentom statyn i innych preparatów farmaceutycznych.

Takie kłamstwa w medycynie można by mnożyć, podobnie jak ukrywanie siły preparatów naturalnych o dużej skuteczności przy  braku szkodliwych efektów ubocznych. Tytuł dwóch książek J. Zięby "Ukryte terapie" jest trafny.
Nie będę się nad tym po raz kolejny zatrzymywał przechodząc do ogólnej rzetelności prac naukowych w dziadzinie medycyny.

W podanym na wstępie artykule jest cytat (moje tłumaczenie) pracy dra Richarda Hortona, redaktora naczelnego The Lancet, którego wnioskiem jest:  „Ta sprawa przeciwko nauce jest dosyć oczywista: duża część literatury naukowej, przypuszczam, że połowa, może najzwyczajniej w świecie być nieprawdziwa. Nadszarpnięta badaniami opartymi na zbyt małej próbie z mizernymi wynikami, niemającymi podstaw analizami wyjaśniającymi, jawnym konfliktem interesów a także z obsesją gonienia za modnymi trendami o małej wartości – nauka uczyniła zwrot ku ciemności.”

Inne podobne cytaty.

Z dr Marcia Angel (Harvard Medical School): ”...po prostu nie można już dłużej wierzyć w większość badań klinicznych, jakie są publikowane, ani polegać na ocenie zaufanych lekarzy czy autorytatywnych wytycznych w medycynie. Nie jest mi miło wyciągać taki wniosek, do którego dochodziłam powoli i niechętnie przez 20 lat jako redaktorka The New England Journal of Medicine”.

Arnold Seymour Relman (1923 – 2014), profesor medycyny Uniwersytetu Harvard i były redaktor naczelny New England Medical Journal: „Zawody medyczne są kupowane przez przemysł medyczny, nie tylko w kwestiach praktyki medycznej, ale także nauczania i badań. Instytucje akademickie tego kraju godzą się na to, by stawać się płatnymi agentami przemysłu farmaceutycznego. Uważam to za niegodne.”

Zacytuję jeszcze (dzięki wpisowi J. Sochy na FB) abstrakt z artykułu
Wywieranie presji przez przemysł zakłócające badania, strategie, nakłady i praktyki w zakresie ochrony zdrowia: przegląd
, Emmanuel Stamatakis, Richard Weiler i John P.A. Ioannidis:

"Tło: Nakłady na produkty przemysłowe (w większości leki i wyroby medyczne) w ciągu ostatnich 15 lat rosły lawinowo i obejmują obecnie znaczną część nakładów na opiekę zdrowotną. Ogromne udziały finansowe włożone w opracowanie i marketing leków i wyrobów medycznych mogły wywoływać nadmierną presję na przemysł farmakologiczny by wpływać na badania medyczne oraz politykę i praktykę w zakresie zdrowia.

Materiały i metody: Przegląd literatury oraz analiza różnych dróg, którymi przemysł farmakologiczny bezpośrednio lub pośrednio przenika do szerzej rozumianego systemu opieki zdrowotnej. Przedstawiamy analizę wpływu przemysłu na następujących poziomach: (i) produkcja podstaw dowodowych, (ii) synteza dowodów, (iii) rozumienie kwestii bezpieczeństwa i szkodliwości, (iv) ocena kosztów, (v) tworzenie wytycznych dla praktyki klinicznej, (vi) szkolenia dla pracowników służby zdrowia, (vii) praktyka medyczna, (viii) decyzje klientów opieki zdrowotnej.

Wyniki: Przedstawiliśmy wiele spójnych dowodów wykazujących fakt utworzenia przez przemysł środków interwencji na wszystkich etapach procesów decydujących w zakresie badań medycznych, strategii, nakładów, praktyki i edukacji w zakresie ochrony zdrowia. W wyniku tych ingerencji, korzyści stosowania leków i innych produktów często są wyolbrzymiane w stosunku do możliwej szkodliwości, którą się bagatelizuje, a wytyczne kliniczne, praktyka medyczna i nakłady na opiekę zdrowotną są realizowane w oparciu o stronnicze decyzje.

Wniosek. By móc służyć swoim interesom, przemysł medyczny mistrzowsko wpływa na produkcję podstaw dowodowych, syntezę dowodów, rozumienie kwestii szkodliwości, szacunek kosztów, wytyczne kliniczne i szkolenia dla pracowników służby zdrowia, jak również wywiera bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane przez pracowników i klientów opieki zdrowotnej. Istnieje pilna potrzeba podejmowania działań regulacyjnych i innych mających na celu ponowne zdefiniowanie misji medycyny tak by była bardziej ukierunkowana na dobro pacjenta, populacji i społeczeństwa, czyli by była wolna od konfliktu interesów."
Eur J Clin Invest 2013; 43 (5): 469–475.
Źródło: Undue industry influences that distort healthcare research, strategy, expenditure and practice: a review
.

Jak widać, z samego źródła renomowanych czasopism medycznych odzywają się głosy otrzeźwienia.
Natomiast popularna prasa i media dużego zasięgu to sprzedajna tuba reklamodawców i lobbystów, zobacz np.
Predatory publishers: the journals that churn out fake science.
Kłamstw w propagandzie medycznej jest multum - wiadomo i pisze się o tym od dawna, zobacz np. Top bogus science based medicine claims founded on foulty research lub 11 Największych Kłamstw Żywienia lub 25 Kompromitujących medycynę faktów, itp.

Wspominaliśmy tutaj też o zakłamaniu immunologii i serologii, o czym obszernie opowiada i pisze Emil Piasecki - patrz Nie tylko krew i Oczywistość oraz wzmianki o jego prelekcjach jakie były w kolejnych nowościach naszej witryny.

Zjawisko ma szerszy zakres obejmujący inne dziedziny nauki, co pokazują różni whistblowers  (alarmiści) i niezależni badacze spoza głównego nurtu nauki.

Są podstawy by kwestionować nawet  teorię wielkiego wybuchu i teorie A. Einsteina, podstawy naszej fizyki (np. wspomniałem w nowościach sierpniowych prace braci Szostaków i ułameczek z niezależnej drogi pewnych uczonych z Rosji), oficjalną wersję naszej prehistorii (np. Immanuel Velikovsky), nie mówiąc już o fałszowaniu nawet historii współczesnej. Stąd mamy Zakazaną archeologię, Zakazaną historię, Zakazaną naukę - żeby hasłowo pójść za tytułami paru książek. W sposób popularny obnaża to dr Jerzy Jaśkowski w swych pogadankach.  To, co nazywano teoriami spiskowymi okazuje się często prawdą lub ma w sobie dużo prawdy. Nawet w naukach technicznych zdarzają się kłamstwa i wypieranie oraz tłumienie odkryć nie pasujących do obecnej głownej narracji i interesów (wiem coś o tym jako długoletni pracownik naukowy w tej sferze).

Tak się składa że od dawna przyglądam sie zjawisku kłamstwa w ogóle, które uważam za jedno z głównych grzechów i przyczynę degradacji nie tylko nauki ale cywilizacji.
Przykładowo zobacz wątki we wpisach na jednym z mych blogów:
Kłamstwo  (linki do l-earn.net już nie działają), Manipulacja, Od klasycznej manipulacji do mind control, Może nie musimy chwytać się brzytwy (i inne wg hasła kłamstwo w lokalnej wyszukiwarce bloga).

Obecnie czytam też sporo książek (mam całą kolekcję), które zajmują się mitami i kłamstwami w nauce. Niestety bywa że tytuły i rozdziały "obnażamy kłamstwa" same je szerzą, co jest szczególnie przewrotne. Trwa wojna o prawdę, w której chętniej biorę stronę pokrzywdzonych i niezależnych badaczy niż tych, którzy zostali wynajęci przez biznes i polityków dla obrony swoich interesów.

Szczególna formą deformacji nauki jest postmodernistyczną nowomowa, de facto naukowy bełkot, który trafia się i badaczom akademickim i alternatywnym. Ci pierwsi są groźniejsi, bo mają większy rozgłos przez swe akademie i wpływ na studentów.

Alan David Sokal i Jean Bricmont w swej książce Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów jako pierwsi powiedzieli: "Co to w ogóle znaczy? Czy można wyjaśnić to prosto?”
Władające kij w mrowisko środowiska naukowego, postawili szereg pytań jak:
- Jaki jest sens powstawania prac naukowych?
- Komu właściwie ma służyć nauka?
- Gdzie przebiega niewidzialna granica pomiędzy wyszukaną terminologią a zwykłym bełkotem?
- Czy celowe zamącenie wody nie ma aby na celu ukryć, że jest ona po prostu płytka? 
Pokazali też, że tak hołubiony przez obrońców nowoczesnej nauki system uwiarygodniania opracowań naukowych nie działa.

Jest przykrą i złą sprawą, że nauka traci wiele ze swego nimbu i powagi przez wyżej opisane praktyki.

Naukowców można częściowo wytłumaczyć, zwłaszcza w Polsce tym, ze  na tyle niewiele zarabiają, że chętnie przygarną kasę za odpowiednie ekspertyzy, co jest to procederem powszechnym. Chcą szybko piąć sie w swej karierze bez etosu jaki dawniej do naukowców przynależą. Mamy bardzo wielu profesorów, którzy dawniej nimi by nie zostali. Tysiące doktorów  na lokalnych uczelniach państwowych i prywatnych, tylko... mało cytowań w renomowanych pismach i patentów. Cały system edukacji jest zły, zwłaszcza lekarzy, którzy są szkoleni w schemacie jednostka chorobowa --> lek.
Zatem i lekarzy trudno winić, jeśli tak ich nauczono wg narzuconego szablonu procedur i nieaktualnej wiedzy.
Na szczęście nie wszyscy przestali myśleć...

 - Leszek Korolkiewicz

PS. czy widziałeś poprzednie Nowości?

 

 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty
_______________

Zapisz się na 
Biuletyn

Zobacz informację
wstępną

(Twoje dane są całkowicie bezpieczne;
za zapis -
upominek > Informacja wstępna)

 _______

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-21   admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.