Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Anty
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie   

 
Kowidowe książki            

Łatwiej jest uwierzyć w kłamstwo usłyszane tysiąckroć,
niż w raz usłyszaną prawdę.
 Abraham Lincoln
 

"Pandemia" doczekała się szeregu publikacji książkowych, które pokazują naturę i kulisy zjawiska, jego plan i mistyfikacje.
Ale jest też okazją do zaistnienia niektórych autorów, którzy tworzą na kanwie zjawiska powieści sensacyjne lub włączyli się do nurtu propagandy. Tutaj nie będzie o nich - nie powielamy głównej narracji, która i tak nas zalewa, sączy strach i dezorientację.

Już wcześniej anonsowaliśmy i omawialiśmy parę książek, a tutaj zbieram wszystko w jedną całość (stan na drugą połowę marca 2021*, wybór publikacji). Warto też zaznaczyć, że problematyka Covid jako epidemii i pewnej operacji globalnej, ma odniesienia do zagadnień szerszych jak socjologia, psychologia, polityka, epidemiologia itd. - na ten temat w ujęciu przygotowania do obecnych wydarzeń, powstało wiele książek jeszcze przed wybuchem Covid, z których wiele tu pomijamy. Po zaistnieniu C19 otrzymaliśmy potwierdzenie różnych wcześniej zaplanowanych operacji - ten wątek pojawia się w omawianych pozycjach. Pojawią się też wciąż książki traktujące o tych zagadnieniach ogólnych, w których są odniesienia (np. całe rozdziały) do C19.
Zwrócę też uwagę, że parę z tych książek szerzej opisywałem lub recenzowałem - patrz wyszczególnienie na końcu zestawienia (tabelka) w Biblioteczka Zdrowia.
I jeszcze warto nadmienić, że każda z książek przywołuje źródła, często jest to wiele prac naukowych, badawczych, przeglądowych itp. - w sumie "galaktyka" wiedzy, dziwnie omijana przez mainstream medyczny, chociaż z czasem i on zaczyna widzieć jak w wielu sprawach się mylił lub niegodnie milczał.

Ponieważ zestaw jest długi, to dla ułatwienia najpierw podaję spis omówionych książek - mają one dalej swoje numery na liście, z wewnętrznym linkowaniem:

Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. Cz 1.

Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. PCR. Cz.2.

Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. Maski. Cz.3. (cz. 4 o szczepieniach > Suplement)

To się samo komentuje

Covid-1984. Największy polski nielegalny eksperyment medyczny

Zapis zarazy

Operacja Pandemia. Globalna psychoza i nowy totalitaryzm

Covidowe Jeże

Koronawirus - fałszywy alarm? Liczby, konkrety, konteksty

Szczepionka na koronawirusa - zagrożenie dla ludzkości?

LEGALNE SPOSOBY NA NIELEGALNE SZCZEPIONKI.

Nowa normalność

Nowa normalność 2

PLANDEMIA COVID-19. JAK ŚWIADOMIE POKONAĆ TEN KRYZYS W SWOIM ŻYCIU

Pandemia kłamstw

Plague of Corruption: Restoring Faith in the Promise of Science
(Children’s Health Defense)

Plague: One Scientist's Intrepid Search for the Truth about Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autism, and Other Diseases

The Truth About COVID-19: Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal

Anyone Who Tells You Vaccines Are Safe and Effective is Lying

I Do Not Consent: My Fight Against Medical Cancel Culture 

Unreported Truths about COVID-19 and Lockdown‪s‬. Part 1: Introduction and Death Counts and Estimates.  (3 części)

W opisach podaję gdzieniegdzie spisy ich treści, bo to często lepiej charakteryzuje książkę niż sama nota wydawnicza.

*Suplement (na końcu) będzie zawierał niektóre książki odkryte/pojawiające się później.
Patrz też omówienie niektórych książek w artykule Ukrywane fakty o szczepieniach.


Książki o szczepieniach w ogóle (tj. bez bezpośredniego związku z C-19) przedstawialiśmy wstępnie w serii "szczepienia - dossier# ..." np. Szczepienia - dossier #4 oraz http://lepszezdrowie.info/szczepienia3.htm (z odwołaniami).
Najkrócej i symbolicznie ujmę to w tym starszym zestawie 10 książek (ilustracja wymaga aktualizacji o nowe). Dalsze książki o szczepieniach znajdują się w Suplemencie do wspomnianego artykułu Ukrywane fakty o szczepieniach.  Jednak wiele książek o C-19 traktuje także o szczepieniach lub o pseudoszczepieniach w technologii mRNA.

okladki 10 książek o szczepieniach


(Linkowania podane poniżej w tytułach książek są arbitralne - anonse i opisy znajdziemy w wielu witrynach książkowych)

1. Najgłośniejszą polską książką jest "Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy" - praca zbiorowa pod redakcją dra Marusza Błochowiaka (wydawnictwo Osuchowa, 1. tom w lipcu 2020).

Tom 1.

Książka uzasadnia tezę, że nie ma epidemii ani pandemii koronawirusa. Ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju. Chociaż niektóre rejony świata mają większe problemy niż inne, nie wynika to jednak z większej śmiertelności koronawirusa jako takiego, ale z dodatkowych czynników, „podłoża”, na które natrafia wirus, jak np. duża ilość zakażeń szpitalnych, zły stan służby zdrowia, panika, struktura wiekowa społeczeństwa, stan zdrowia populacji itp.

Z opisu wydawniczego:

Nasze dane sugerują, że COVID-19 odznacza się śmiertelnością, która mieści się w granicach sezonowej grypy.

Prof. dr med. John Ioannidis, epidemiolog i biostatystyk, jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata: … wirus wpływa w znacznie wyolbrzymiony sposób na nasze życie. To jest zupełnie nieproporcjonalne do rzeczywistego zagrożenia, które pochodzi od koronawirusa. Astronomiczne, gospodarcze szkody, które teraz powstają, nie są adekwatne do zagrożenia tym wirusem. Jestem przekonany, że umieralność z powodu koronawirusa nie będzie widoczna w umieralności rocznej nawet w postaci piku (wzrost zgonów odbiegający od średniej).
… każdy, kto umarł na tzw. koronawirusa, miał choroby współistniejące.
… koronawirus tylko na zasadzie wyjątku jest śmiertelny, a w większości wypadków jest w znacznej mierze nieszkodliwą infekcją wirusową.

Prof. dr med. Klaus Püschel, ekspert w dziedzinie medycyny sądowej, dyrektor Instytutu Medycyny Sądowej kliniki uniwersyteckiej w Hamburgu: Na pytanie, czy widzi jakieś różnice w ciałach zmarłych, w których stwierdzono obecność koronawirusa w porównaniu do innych chorób zakaźnych, odpowiada: Nie. Obraz jest podobny do innych infekcji wirusowych dróg oddechowych i płuc. Myślę, że z czasem ustalimy coś specyficznie związanego z COVID-19, ale zasadniczo przebieg i obraz organów wewnętrznych jest taki sam.

Myślę, że stanie się to jasne po lekturze tej książki. Zdaję sobie sprawę, że teza o braku pandemii może brzmieć dla niektórych zupełnie niewiarygodnie i rodzić dysonans poznawczy, ale każdy z Czytelników powinien zadać sobie pytanie, czy wierzy niezależnym i odważnym naukowcom, pomiędzy którymi są również światowej klasy specjaliści, i przedstawianym przez nich danym naukowym, czy rządowi, politykom i ich anonimowym „ekspertom”.

SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. O autorach [ biogramy autorów]
3. Dr med. Wolfgang Wodarg
3.1 Rozwiązanie problemu koronawirusa: odizolować panikarzy
3.2 Nie ma powodu do paniki
3.3 Król jest nagi
4. Prof. dr med. Sucharit Bhakdi
4.1 Zbiorowe samobójstwo
4.2 Załamanie służby zdrowia?
4.3 Co się dzieje we Włoszech?
4.4 List otwarty do kanclerz Angeli Merkel
4.5 Opracowywanie szczepionki jest absurdalne
5. Prof. dr med. Klaus Püschel
5.1 W większości wypadków nieszkodliwa infekcja wirusowa
6. Prof. dr med. John Ioannidis
6.1 Śmiertelność koronawirusa na poziomie grypy
7. Dr med. Matthias Thöns
7.1 Pacjenci z COVID-19 są posyłani na pewną, anonimową i samotną śmierć
8. Prof. dr Knut Wittkowski
8.1 Nie wiem, gdzie rząd znajduje tych tak zwanych ekspertów
9. Paweł Klimczewski
9.1 „Epidemia” w Polsce statystycznie niewidoczna
10. Podziękowanie

W nowościach listopadowych LepszeZdrowie.info anonsowaliśmy tom 2.

2. Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. PCR  cz.2


 

W książce wypowiada się 13 naukowców.  To nie "szury" czy "foliarze" - na takich wychodzą raczej nasi medialni spece od koronawirusa...

Analogicznie fragment wstępu, biogramy autorów i spis treści tomu 2 znajdziesz tutaj.

Istotny wkład w tom 2 ma dwójka polskich profesorów-genetyków Roman Zieliński i Kornelia Polok.

Ze wstępu dra Mariusza Błochowiaka:

Ministerstwo Zdrowia codziennie straszy komunikatami dotyczącymi liczby osób rzekomo zakażonych SARS-CoV-2, bazując na badaniach wymazów z nosogardzieli metodą PCR, czyli łańcuchowej reakcji polimerazy (ang. polymerase chain reaction). Problem w tym, że tą metodą stosowaną na masową skalę w laboratoriach diagnostycznych w Polsce i na świecie nie da się w żadnym razie potwierdzić zakażenia koronawirusem:

…za pomocą tego testu nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy koronawirus dokonał jedynie kolonizacji błon śluzowych czy już zakażenia poprzez wniknięcie do komórek, w których uzyskał zdolność do namnażania się. Nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, czy uzyskany pozytywny wynik związany jest z obecnością wirusa w naszym organizmie czy też są to jedynie nieaktywne jego cząstki. A zatem, odpowiadając na Pana pytanie związane z tym „krytycznym zagadnieniem”, czyli tym, „co testy PCR mogą powiedzieć na temat faktycznego zakażenia”, można udzielić odpowiedzi, która niejako nasuwa się sama: niczego takiego nie mogą powiedzieć” 
(prof. Roman Zieliński, genetyk, znawca metody PCR).

Test PCR nie jest nawet w stanie potwierdzić obecności całego wirusa w wymazie, a jedynie obecność (lub jej brak) fragmentu materiału genetycznego, który może, ale wcale nie musi, należeć do SARS-CoV-2:

Powielony w wyniku reakcji RT-qPCR materiał genetyczny w ogóle nie musi należeć do koronawirusa. Pamiętajmy, że materiał biologiczny pobrany w wymazie z nosogardzieli jest zanieczyszczony innym materiałem genetycznym, innymi wirusami, bakteriami, ludzkim DNA. Użyte w tej reakcji startery mogą również namnożyć ten materiał genetyczny. Dzieje się tak dlatego, ponieważ sekwencje homologiczne do użytych w reakcji starterów znajdują się w tym „zanieczyszczonym” materiale genetycznym. Reasumując, wynik pozytywny świadczy jedynie o tym, że jakiś materiał genetyczny został namnożony w wyniku reakcji RT-PCR. Aby określić, jakie jest jego pochodzenie, należałoby zsekwencjonować produkt tej reakcji. Przytoczone wcześniej wyniki zaprezentowane przez panel CDC1 pokazują, że uzyskany wynik pozytywny w teście na obecność koronawirusa to w 65% wynik fałszywie pozytywny. Ten wynik świadczy o obecności w wymazie innego materiału genetycznego niż koronawirusa 
(prof. Roman Zieliński).

Warto dopowiedzieć, że podczas testów diagnostycznych nie stosuje się procedury sekwencjonowania DNA, czyli ustalania kolejności nukleotydów, co pozwoliłoby potwierdzić, z jakiego pochodzenia materiałem genetycznym mamy do czynienia. Niemożność potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia SARS-CoV-2 przy zastosowaniu testów PCR potwierdziła także podczas posiedzenia niemieckiej komisji ds. koronawirusa prof. Ulrike Kämmerer, immunolog i wirusolog:

…RNA tego wirusa znajduje się praktycznie na powierzchni wymazywanej [nosogardzieli], ale to nie znaczy, że wirus wniknął już do komórek. Nie jest to również tożsame z tym, że mamy do czynienia z obecnością nienaruszonego, żywego (to złe słowo, ponieważ wirusy właściwie nie są żywe), zdolnego do namnażania się wirusa. Nie można tego wykazać przy użyciu testu PCR.

3. Jest już 3. tom książki "Fałszywa pandemia. Maski" .

Ze wstępu dra Mariusza Błochowiaka:

Maseczki ani nie chronią przed zakażeniem się wirusem grypy czy koronawirusem, ani nie redukują ryzyka zakażenia się tymi wirusami układu oddechowego. Nie ma też znaczenia, czy używamy maseczek własnej roboty, czyli tzw. materiałowych (społecznościowych), chirurgicznych czy typu N95. Nie ma między nimi żadnej różnicy w kwestii ochrony czy redukcji ryzyka zakażenia się wspomnianymi wirusami. Takie są jednoznaczne wnioski ze wszystkich randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych, które uznawane są w medycynie za najbardziej wiarygodne, za „złoty standard” badań klinicznych:
[…] jeśli uwzględniasz odpowiednie randomizowane kontrolowane badania ze zweryfikowanymi wynikami, to wszystkie jednoznacznie stwierdzają […], że nie ma statystycznych dowodów korzyści pod względem redukcji ryzyka zarażenia wirusową chorobą górnych dróg oddechowych. One wszystkie mówią to samo. Nie musisz sięgać po jakieś jedno nadzwyczajne badanie, które jest wyjątkowo dobre i mówi to, co inne przemilczają.
„[…] Chociaż badania mechanistyczne potwierdzają potencjalny wpływ higieny rąk czy noszenia masek, to jednak dowody pochodzące z czternastu randomizowanych kontrolowanych badań tych środków (higiena rąk oraz noszenie masek) nie potwierdziły istotnego wpływu na transmisję laboratoryjnie potwierdzonej grypy. Podobnie znaleźliśmy ograniczone dowody skuteczności wzmożonej higieny rąk oraz sprzątania otoczenia”. Zatem tutaj mamy najnowsze randomizowane kontrolowane badanie, z którego wynika, że nie ma znaczenia, czy odkażamy powierzchnie i myjemy ręce i że maski nie chronią. Zasadniczo to badanie potwierdza to, co głosi nauka. Taki jest aktualny stan badań
(prof. Denis Rancourt).

Analogicznie do poprzednich opisów, by tutaj nie wydłużać artykułu, charakterystykę współautorów i spis treści (obszerny, bo objętość to 439 stron) znajdziesz na ww. stronie oraz/lub tutaj. Zakres książki jest szerszy niż jej podtytuł "Maski", zwróć też uwagę na patrona - Zrzeszenie Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowia, Wolności i Prawdy.

Temat bardzo aktualny ze względu na nowe rozporządzenia MZ, które w szczególności chcą  nam narzucić inne, chirurgiczne maski. Pozostaje pytanie - to po co kazano nam nosić maski prawie przez rok skoro "do niczego się nie nadawały"?...
Uprzedzając książkę, dr Błochowiak we wcześniejszej wypowiedzi: "Wiemy na pewno, że maski nie ograniczają transmisji koronawirusa" - https://youtu.be/W_HXsvQhgWs.
Zakusy rządu by zaostrzyć wymagania co do masek i bardziej kontrolować ich noszenie, dowodzą zarówno wzrastającego zamordyzmu (dosłownie i w przenośni) jak i ignorancji - jest wiele badań naukowych o nieskuteczności masek, a także o ich szkodliwości dla zdrowia osób noszących. Chociaż było o tym sporo na naszej stronie - to w III tomie "Fałszywej pandemii" mamy bogate uzupełnienie i przypieczętowanie tematu.

Książkę tę omówię osobno w przyszłych podsumowaniach.

Przygotowywana jest 4. część serii nt. szczepień. [omówienie w Suplemencie tego artykułu]

4. Nowa książka Grzegorza Płaczka "To się samo komentuje" o epidemii i zakłamywaniu rzeczywistości. Chłodne analizy, dociekanie prawdy i zaskakujące wyniki.

Z opisu: Ponad 260 stron pamiętnika Polaka, który poszukuje prawdy w trudnym momencie historii swego kraju, gdy Polskę ogarnia wszechobecny kryzys polityczny, społeczny, moralny, a nawet mentalny, gdy wirus i Covid-19 zdominowały wszystkie dziedziny życia. Książka to zbiór dat, instynktownych refleksji, liczb, politycznych kłamstw, dokumentów i, co najważniejsze, faktów.
"... Rozpoczynając moją aktywność założyłem, że wszystkim zależy na dobru Polski i jej mieszkańców. Teraz wiem, jak bardzo się myliłem.
Odkrywałem krok po kroku meandry wszechobecnej manipulacji, starałem się przybliżyć Czytelnikowi decyzje podejmowane przez rządzących i ich doradców. Próbowałem zrozumieć bierną postawę rządzących i opozycji oraz prześledzić niekontrolowany przepływ pieniędzy podatników. Niemal codziennie znajdowałem potwierdzenie, że wiele rzeczy pozbawionych jest sensu i nie można ich wyjaśnić w logiczny sposób. Zauważyłem, że opinie ekspertów „głównego nurtu” często nie pokrywają się z faktami, do których docierałem, szukając odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości. Swoje zapytania kierowałem do wielu urzędów i instytucji – Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, WHO czy do Rzecznika Praw Obywatelskich. Lista moich pism jest długa. Na wiele z nich otrzymałem odpowiedzi, które same się komentują.
... Mam dosyć polityków, którzy „tylko mówią” i… nic z tego nie wynika. Ta książka to historia moich poszukiwań, dociekań i walki o prawdę, w którą zawsze wierzę.
Jestem przekonany, że możemy żyć w pięknej i wolnej Polsce, gdzie każdy dla siebie jest oparciem, a decyzje polityków są logiczne i przemyślane".

W nowościach lutowych 2021:

5. "Covid-1984. Największy polski nielegalny eksperyment medyczny" [ale czy tylko polski?] 
To pozycja Pawła Skuteckiego (byłego posła), który od dawna udziela się w sprawie dobrowolności szczepień (drugi autor Karol Kwiatkowski).  

Z opisu autorskiego:

Pokazujemy gęstą niczym sycylijska pajęczyna siatkę konfliktu interesów toczącego polski system ochrony zdrowia jak nowotwór. W tytule książki pojawia się wyraz „nielegalny" opisujący eksperyment medyczny do którego zostaliśmy wszyscy „zaproszeni". Analiza prawna nie zostawia złudzeń: rząd wziął na siebie bezprawne prowadzenie IV fazy badań klinicznych preparatów jak na razie trzech koncernów. Za podobne bezprawie niemieccy lekarze sprzed kilkudziesięciu lat odpowiadali w Norymberdze. Lista przepisów naruszonych podczas Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 jest naprawdę długa i przyjdzie dzień, że osoby za to odpowiedzialne staną przed sądem.

Polski system szczepień od zawsze wołał o pomstę do Nieba. Lista skandali, których ofiarami były polskie dzieci, jest długa. Przypominamy kilka najbardziej wyrazistych tłumacząc, skąd tak niski poziom zaufania do polskich urzędników medycznych, dlaczego polscy rodzice nie chcą szczepić swoich dzieci, a teraz nie ufają tym rządowi który przekonuje ustami Cezarego Pazury, że to wszystko jest wyłącznie dla naszego dobra. Przyglądamy się bliżej trzem szczepionkom będącym obecnie (na początku lutego 2021 roku) w użytku. Rozpatrujemy ich potencjalne ryzyka i hipotetyczne korzyści. Ujawniamy substancje GMO i alkohol w składzie szczepionki, do której produkcji użyto komórek z abortowanego dziecka. Pokazujemy wprost, na liczbach: skuteczność szczepionek jest niewiele większa niż placebo!

Trudno dzisiaj uwierzyć tym, którzy mówią, że szczepionki przeciwko COVID-19 - w eksperymentalnej technologii mRNA, z substancjami GMO i alkoholem, na baziek komórek z abortowanego dziecka - są bezpieczne i skuteczne. Fakty podawane przez samych producentów mówią zgoła coś przeciwnego: nie są bezpieczne, NOPy dotykają nawet cztery piąte osób zaszczepionych, w zdecydowanej większości są to drobne uciążliwości, ale zdarzają się przecież też zgony. A co dostajemy w zamian? Żadnej gwarancji. Deklarowaną skuteczność porównywalną z placebo. Brak badań dotyczących kluczowych spraw takich jak interakcje z innymi produktami medycznymi.

SPIS TREŚCI
Rozdział I Rak konfliktu interesów
Koncerny i ich obyczaje
Czyj interes reprezentują media?
Historia pewnego zespołu ekspertów
Raport przejrzystości
Łukasz Szumowski i okolice
Premia za zarazę, czyli lex Pinkas
Drogie i puste, czyli tymczasowe szpitale widma

Rozdzial II Dlaczego nie ufamy urzçdnikom?
Szczepionki unplugged
Kupujemy byle co, byle tanio
Szczepionki bezterminowe
Minister specjalnej troski
Fundusz widmo
NOPY jak najbardziej prawdziwe

Rozdział III Zaraza u biało-czerwonych bram
Laboratorium w Wuhan
Wirus dociera do Europy
Chronologia wydarzeń w Polsce
Pierwszy lockdown
Wybory prezydenckie
Drugi lockdown, czyli narodowa kwarantanna

Rozdział IV Nielegalny eksperymentmedyczny
IV faza badań klinicznych
Niezgłoszony eksperyment medyczny
Brak świadomej zgody
Badania kliniczne w Kodeksie karnym
Do trzech lat pozbawienia wolności

Rozdział V Zanim podejmiesz decyzję o szczepieniu
„Szczepionki" mRNA, czyli o co tyle hałasu?
Szczepionka z „wektora wirusowego szympansa"

Rozdział VI Po co leczyć, jak trzeba szczepić?
Tysiąc wyleczonych Polaków
Urzędnicy medyczni: nie zaleca się!

Rozdział VII Próba podsumowania

6. Wojciech Sumliński i Tomasz Budzyński w swojej książce "Zapis zarazy"  przestudiowali głównie krajowy aspekt zjawiska, obszerniej zgłębiając przekręty związane z respiratorami. Trudno pojąć jak bezczelnie i bez konsekwencji skradziono miliony na tę i podobne bezsensowne operacje.

Z opisu:

Są wydarzenia, które zmieniają wszystko i po których nic już nie jest takie, jak było przedtem - o takim właśnie wydarzeniu opowiada ta historia. W jednej chwili ludzkość stanęła na krawędzi katastrofy, w obliczu tajemniczej epidemii, która zniszczyła teraźniejszość, zmieniła wyobrażenie o przeszłości, wywołała lęk i pytania o przyszłość: czy pandemia to przypadek - nie przypadek, czy wirus zmieniono w broń, co w tej historii jest prawdą, a co oszustwem, kto na tym zyskał i co nas czeka?

Ukazała się 2. część książki "Zapis zarazy 2" (W. Sumliński i współautorzy) z dalszym opisem afer w aspekcie krajowym i nie tylko - patrz 
Suplement

7. Operacja Pandemia. Globalna psychoza i nowy totalitaryzm

Autor: Marek A. Zamorski (Wyd. Wektory)

Ta książka nie jest ani o wirusach, ani o chorobach, ani o ich leczeniu. To książka o sposobach, w jakie władza programuje ludzką świadomość, mając do dyspozycji media i kontrolując świat nauki. To książka o wojnie psychologicznej z ludźmi, którą wywołano pod pretekstem walki o zdrowie i bezpieczeństwo, wojny prowadzonej poprzez manipulację informacjami, sterowanie emocjami, nękanie i zastraszanie.

Używając prowokacyjnej formy i zadając niewygodne pytania autor zmusza czytelnika do zastanowienia się nad prawdziwą naturą demokratycznej władzy oraz rolą mediów i nauki w jej sprawowaniu. Ukazując radykalne zmiany w świecie, jakie wprowadza się przy okazji walki z wirusem, tłumaczy, jak uwolnić się od strachu, za pomocą którego władza próbuje rządzić ludźmi

Jak powiedział słynny detektyw Sherlock Holmes: „Gdy odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe, choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą”.

8. Covidowe Jeże

Autor: Sławomir Kozak  (Oficyna Aurora).

(...) najbardziej nawet ołowiane niebo, rozświetlają co pewien czas flesze błyskawic. I, jeśli znajdziemy chwilę na to, by spojrzeć wówczas dookoła, rozpoznamy nie tylko uwijające się po naszym gospodarstwie postacie rabusiów, ale także ich twarze. Dlatego ważne, byśmy wykorzystali każdy rozbłysk światła w ciemności wokół nas i zapamiętali jak najwięcej szczegółów. Zajęci ratowaniem dobytku, samotnie stojąc po kostki w gruzie, nie mamy możliwości, by ich dopaść, osądzić i ukarać. Ale, kiedy nadejdzie świt, a po burzy zawsze wraca słońce, pomożemy najbliższym wokół nas w stanięciu na nogi, sąsiadom w łataniu strat i odbudujemy nasz świat. Nie musi to być nowy, wspaniały świat według oczekiwań naszych grabieżców. Wierzę głęboko w to, że odbudujemy go podług naszych założeń, a nie na wskazanych nam osuwających się piaskach ułudy lepszego życia. Wyjdziemy z tego doświadczenia silniejsi, a nasze dzieci i wnuki będą z niego czerpały latami. Ważne, byśmy budowę zaczęli na ocalałych i trwałych fundamentach, bo to one są najważniejsze i stanowią o przetrwaniu oraz sile kolejnych pokoleń.

Z pewnej recenzji: Kompendium wydarzeń poprzedzających "pandemię".....
Plusem jest wykazanie znanych "aktorów", połączenia i wspólnoty interesów.
Czyta się w kilka godzin.
Minus - trochę chaotycznie, aczkolwiek w obronie autora trzeba dodać, ze nie jest możliwe na 212 stronach streścić dokładnie co już wiemy.
Niestety przeciętny czytelnik albo:
- nie zrozumie bez podstaw wcześniejszego przygotowania tematu
- odrzuci bo go przerośnie - łatwiej wierzyć, że mamy do czynienia z "zarazą" jak z socjotechniką , władzą i takimi wpływami i forsą, że nawet bardzo bogatym trudno by to przyjąć.
- brak czasu przeciętniaka by wyjrzeć zza swego talerza.

Autor, Sławomir M. Kozak o najnowszej książce pt. "Covidowe jeże"  w pogadance https://youtu.be/kyM8ZMQXSRQ .

 9. Koronawirus - fałszywy alarm? Liczby, konkrety, konteksty.

autorstwa Dr Karina Reiss, Dr Sucharit Bhakdi (wyd. Mutibook).

Opis wydawniczy:

Żaden temat nie ciąży nad naszymi czasami tak bardzo jak koronawirus i żaden tak nie napawa lękiem.
Sprzeczne opinie, "fake newsy", doniesienia kontrolowane politycznie - to wszystko wprowadza zamęt. Odmienność poglądów prowadzi do zaciekłych sporów.
Jaka jest prawda? Jakie są fakty? Co jest kwestią interpretacji?
Niniejsza książka rzeczowo wprowadza ład. Dostarcza danych naukowych i udokumentowanych faktów.
Niech każdy Czytelnik wyrobi sobie własną opinię i poprze ją rzetelną wiedzą.
"... nie wiemy, ile zakażeń jest, bo nie są robione uczciwe badania przesiewowe na reprezentatywnych próbach. Po trzecie testów pozytywnych (prawdziwie lub fałszywie) jest obecnie nieco więcej, bo więcej się wykonuje testów. Liczba testów pozytywnych w stosunku do ogółu testów nie rośnie.
Przypomnijmy, że stan epidemii wprowadzony 20 marca 2020 jest faktycznie stanem nadzwyczajnym, lecz nie został on wskazany w Konstytucji RP, która wymienia trzy stany nadzwyczajne. Wszelkie wynikające z niego obostrzenia można zatem uznać za nielegalne. Mają one prawdopodobnie służyć celom na szczeblu globalnym: redukcji populacji, eliminacji gotówki, „wyszczepieniu” cały populacji, i wreszcie wygaszaniu gospodarek, które doprowadzi do nędzy miliony ludzi. Niniejsza książka, chociaż relacjonuje stan faktyczny zaledwie w jednym państwie i tylko w okresie do końca wiosny 2020 roku, dostarcza ogromnej porcji naukowych i zdroworozsądkowych argumentów przeciwko nieproporcjonalnej reakcji na stosunkowo niegroźną infekcję wirusową. Pokojowy opór rosnących rzesz świadomych Polaków opiera się na szerzeniu rzetelnej wiedzy. Rządzący i liderzy opinii, zwłaszcza zaś liderzy lokalni i środowiskowi, nie wszyscy są skorumpowani lub zastraszeni. Wielu po prostu uległo sterowanej panice".
Wydanie II - rozszerzone zawiera rozdział dotyczący odporności oraz ew. szczepionki na koronawirusa.

Jedna z recenzji z omówieniem treści książki:

"Obserwując dyskusję medialną wokół "pandemii" trudno nie mieć skojarzeń między propagandą władz i mediów a dystopiczną powieścią Raya Bradbury'ego „Fahrenheit 451", która opowiada o świecie przyszłości, w którym czytanie książek i krytyczne myślenie jest zakazane, a media służą ogłupianiu ludzi.

Jedną z publikacji książkowych, które stanowią zagrożenie dla systemu medialnego ogłupiania i które prowokują do samodzielnego krytycznego myślenia, jest wydana nakładem wydawnictwa Prohibita, książka „Koronawirus — fałszywy alarm? Liczby, konkrety, konteksty" autorstwa niemieckich naukowców dr Kariny Reiss i dr Sucharita Bhakdiego.

Zdaniem niemieckich naukowców pod pretekstem fałszywej pandemii władze na całym świecie podjęły sprzeczne z nauką szkodliwe, bezsensowne, pozbawione planu, doraźne, oparte na często zmieniających się strategiach, działania, na których skorzystały globalne koncerny farmaceutyczne. Media i władze, w interesie globalnych korporacji, sprzecznie z nauką siały panikę. W wyniku bezsensownych działań władz w większości krajów zniszczono w część życie społeczne i gospodarcze, ograniczono prawa i wolności obywatelskie, podeptano wszelkie normy prawa.

Według niemieckich naukowców „z naukowego punktu widzenia nie było ani jednego powodu dla jakichkolwiek ograniczeń i innych obostrzeń". Żadne z działań podjętych przez władze nie ograniczyły rzekomej pandemii — Covid tak jak inne koronawirusy naturalnie przeszedł.

Niemieccy naukowcy uważają, że rządy w wielu krajach ogłosił epidemię, choć jej nie było. W imię fałszywej epidemii: zlikwidował prawa obywatelskie, łamały konstytucję, odrzucił naukę, by ulec medialnej histerii, zarządził lock down absolutnie bez przyczyn, zmarnował gigantyczne środki na bezsensowne prace nad szczepionką, spowodował „gigantyczne szkody zdrowotne w populacji", zablokowały działalność gospodarczą.

W opinii niemieckich naukowców bezsensowne było zablokowanie działalności gospodarczej i wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek, choć władze doskonale wiedziały, że nie ma to sensu — nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że pacjenci bezobjawowi bez kaszlu i gorączki zarażają (ich izolacja też nie ma sensu). Podobnie wiadomo było i jest, że dzieci Covid się nie zarażają — zamykanie szkół nie miało więc naukowych podstaw.

Zdaniem autorów książki noszenie maseczek nie ma sensu, bo „proste maseczki nie zatrzymują wirusa podczas kaszlu". Eksperci w swej pracy stwierdzili, że „maseczki nie chronią przed zakażeniem. Koronawirus ma rozmiar 160 nanometrów (0.16 mikrometra). Pory w zwykłych maseczkach bawełnianych, mają rozmiar 0,3 mikrometra" - wirusy więc swobodnie przez nie przelatują. Noszenie maseczek jest szkodliwe dla zdrowia osób z chorobami płuc, serca, zaburzeniami lękowymi. W opinii ekspertów noszenie maseczek „w przestrzeni publicznej nie jest celowe", bo „nie istnieją badania naukowe, które by wskazywały, że noszenie maseczek ma sens. Jest za to bardzo wiele badań ukazujących, że noszenie maseczek sensu nie ma".
Według „Koronawirus — fałszywy alarm? Liczby, konkrety, konteksty" to jak fałszywa pandemia stała okazją do nieuczciwego zarobku przez koncerny farmaceutyczne najlepiej pokazuje kwestia prac nad szczepionkami, na które Unia Europejska wydała już ponad 750.000.000 Euro, podczas gdy „nie ma sensu opracowywać szczepionki do zwalczania wirusa, na który szerokie rzesze ludzkości są często odporne". Dodatkowo szczepienia na wirus, który mutuje, mają mało sensu. Nie wolno też zapominać o tym, że szczepionki wywołują działania uboczne.
W opinii autorów książki  „szkody ze szczepień na koronawirusa mogą być większe niż jakakolwiek wyobrażalna korzyść. [...] Jest wiele szczepień, które mają sens. Szczepienia na koronawirusy absolutnie do nich się nie zaliczają", bo są „szczepieniami przeciwko wirusom, które nie wymagają szczepionki".

Autorzy pracy przypomnieli na jej kartach, że w 2009 roku wirus H1N1 (świńska grypa) został wykreowany na pandemię. Bronią z urojonym zagrożeniem miała być szczepionka. „Szczepionka na H1N1 była upichcona naprędce i nie przebadano ją pod kątem skutków ubocznych". W Niemczech rząd federalny i władze landów zakupiły miliony szczepionek. „Dla ludności była nie przetestowana szczepionka z adiuwantem, a dla rządu niegroźny od strony działań ubocznych preparat bez adiuwanta". Adiuwant to substancja wznawiająca działanie szczepionki, która niesie ze sobą „ryzyko poważnych działań ubocznych". Choć niewykorzystane szczepionki zostały zniszczone, to korporacje farmaceutyczne zarobiły 18.000.000.000 Euro.
Zdaniem dr Kariny Reiss i dr Sucharita Bhakdiego hucpę z fałszywą pandemią obrazuje to, że jest ona ogłoszona przez WHO na podstawie nowej definicji pandemii. Stara definicja głosiła, że zarazek musi być nowy, organizm człowieka musi być na niego nie przygotowany, zarazek musi szybko się rozprzestrzeniać i być niebezpiecznym, czyli prowadzić do wielu zgonów. W 2009 roku w związku z niegroźną świńską grypą WHO zmieniło definicje pandemii, usuwają warunek tego, że wirus musi być groźny i prowadzić do zgonów. Stało się tak, bo WHO jest w 80% finansowane przez korporacje farmaceutyczne.
Według dr Kariny Reiss i dr Sucharita Bhakdiego media opisując Covid, przemilczają, że występujące w związku z wirusami „infekcje oznaczają wniknięcie do organizmu i rozmnożenie zarazka. To może działać bezobjawowo. Mamy wtedy infekcje, ale nie zachorowanie". Media, by nakręcać histerie, podają dane o wykrytych zakażeniach, choć powinny podawać dane o odsetku zakażonych wśród przebadanych, nie robiły tego, bo ten odsetek by stały i się nie zwiększał, co nie wzbudzałoby emocji w widzach.
W opinii dr Kariny Reiss i dr Sucharita Bhakdiego bezsensowne jest przyrównywanie Covid od Hiszpanki - „w okresie epidemii hiszpanki nie wynaleziono jeszcze antybiotyków. Dlatego ludzie marli jak muchy". W medialnych kłamstwach warto też zauważyć anty szwedzkie kłamstwa o szwedzkim modelu walki z Covid, który okazał być się o wiele lepszym od polityki w innych krajach. "

Jan Bodakowski na portalu prawy.pl

Można zapoznać się z recenzją  tłumacza - M. Masny'go https://youtu.be/XJLGiNxrOx0.

10. Szczepionka na koronawirusa - zagrożenie dla ludzkości?

Autor Chris Klinsky

Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, 2021, stron 200

Pod płaszczykiem walki z COVID-19 i ratowaniem ludzi przez lockdowny i szczepienia ogranicza się ludzką wolność, odbiera własność, nie pozwala pracować, zmusza się do podawania wrażliwych danych, wymusza na obywatelach poddawanie się eksperymentom medycznym, podporządkowuje się społeczeństwa interesom koncernów medycznych, znanych z tego, że zysk za wszelką cenę jest dla nich priorytetem.

Spis treści (63 rozdziały)

Wprowadzenie
1. Wszystkie dogmaty kowidiańskiej religii
2. Jak WHO zmieniało stanowisko wobec noszenia maseczek
3. Co przemawia za tym, że szczepionka na COVID-19 jest eksperymentem na ludzkości?
Część I Bill Gates, szczepionki i depopulacja
1. Początki współczesnych działań depopulacyjnych i rola w nich prywatnych organizacji
2. Planowanie rodziny, czyli aby dzieci było mniej
3. Czy na pewno planowanie rodziny jest dobrowolne?
4. Tajny dokument rządu USA z 1974 r. zakładał depopulację
5. Raport Klubu Rzymskiego z 1972 r.
6. Plan działania ONZ w sprawie światowej populacji
7. Podejście Gatesa do szczepionek
8. Szczepionki, tożsamość cyfrowa i czipy
9. Bill Gates: „Pandemie należą do nowej normalności”
10. Co Bill Gates mówił w kwietniu 2020 r. o szczepionkach?
11. Jak Bill Gates połączył walkę z pandemią z walką z rasizmem
Część II Pandemia koronawirusa i nowa normalność jako wstęp do promocji szczepionek
1. Gdzie zniknęło 1,5 mln chorych na grypę?
2. Czy lekarze będą na nas eksperymentować?
3. Sejm znowelizował prawo o stosowaniu przymusu przy szczepieniach
4. Rząd blokuje własną ustawę kowidową
5. Kompromitacja rządu w sprawie „pandemii”. Opierał się na wyliczeniach 19-latka
6. Szef GIS ustąpił po doniesieniach 19-latka?
7. Upadek nauki! W przyszłym roku egzaminy będą prostsze o 30%
8. Według rankingu Bloomberga Polska na szarym końcu w walce z koronawirusem
9. Minister zdrowia jest za, a nawet przeciw, zmniejszeniu limitów w kościołach na Święta Bożego Narodzenia
10. Policja zapowiada naloty w Wigilię
11. Ograniczenia w Wigilię uderzeniem rządu w rodzinę?
12. Dlaczego premier zmienił decyzję co do godziny policyjnej w Sylwestra
13. Sanepid – super władza i narzędzie kontroli społecznej?
14. Bunt przedsiębiorców. Kto wygra tę wojnę?
15. Dr Fauci, główny specjalista od COVID-19 w USA, wielokrotnie kłamał
Część III Szczepionki i zagrożenia z nimi związane
1. Pierwsze doniesienia o szczepionce – „Brak danych jest bardzo niepokojący”
2. W USA jako pierwszą zaszczepiono młodą, czarnoskórą kobietę w żydowskim szpitalu
3. Dlaczego pielęgniarka z USA zemdlała zaraz po szczepieniu na COVID-19
4. Pfizer świadomie zarabiał na krzywdzie pacjentów
5. Pfizer testował leki na dzieciach w Nigerii
6. Szwecja oskarża Pfizera o oszustwo, Włosi chcą wytoczyć im proces
7. Moderna – firma oskarżana o oszustwo i brak przejrzystości
8. Zaskakujące informacje w ulotce Pfizera na temat szczepionki kowidowej
9. Szczepionki doprowadzą do nowego apartheidu?
10. Mity premiera na temat szczepionek dla Polaków
11. Kuriozalne stwierdzenia rządu na temat szczepień
12. Szczepienie na koronawirusa prawie 4 razy droższe niż na grypę
13. W wojsku już jest przymus szczepień
14. Czy ofiary śmiertelne szczepień w Norwegii powinny wpłynąć na działania polskiego rządu?
15. Dlaczego rząd walczy z kuracją amantandyną?
16. Szokujące słowa dra Grzesiowskiego: „Nie ma żadnych ograniczeń w szczepieniu kobiet w ciąży”
17. Widzowie TVN24 najchętniej chcą się zaszczepić na koronawirusa
18. Czy Fundusz wypłacający odszkodowania ofiarom szczepień będzie jedynie fikcyjny?
19. Izrael przeprowadza eksperyment medyczny? Żydowski „Calcalist” ujawnia szokującą prawdę
20. FDA podała listę możliwych powikłań po szczepionce na koronawirusa
21. Jaka jest prawda na temat rosyjskiej szczepionki?
22. Przyczyny zachorowań po szczepionce na COVID-19
23. Indie wprowadzają szczepionki przy pogwałceniu wszystkich praw
24. Niedługo będziemy szczepić nasze koty i psy przeciwko koronawirusowi?
25. Naukowcy i politycy: szczepionka nie zatrzyma koronawirusa
26. Szczepienia co rok. Czy rząd nad czymś jeszcze panuje?
Część IV Kościół wobec pandemii koronawirusa i szczepionek
1. Watykan i Prymas Polski: „Zaszczepienie się nie jest obowiązkiem moralnym”
2. Zaskakujące stanowisko Watykanu wobec szczepionki na COVID-19
3. Wielka Brytania: rząd zawarł porozumienie z biskupami w celu propagowania szczepionek
4. Franciszek: „Z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić”
Zakończenie
Jak nie zwariować w tym czasie?
Dodatek: List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów

Komentarz wydawcy na YT  https://youtu.be/WySI5LoYVjc

11. LEGALNE SPOSOBY NA NIELEGALNE SZCZEPIONKI.

Autor Jacek Wilk.

Z opisu wydawniczego:

Pierwsza taka książka w Polsce. Adwokat Jacek Wilk ma nieukrywaną przyjemność zaprezentować swoją pierwszą publikację książkową nt. prawnej obrony przed przymusem szczepień w Polsce. Książka w formacie e-book + audiobook stanowią starannie przygotowane kompendium wiedzy prawniczej. Dzięki sprawdzonemu poradnikowi czytelnik będzie wiedział jak się skutecznie bronić przed nielegalnym przymusem szczepień!
Jako prawnik zamierzam przyjrzeć się w sposób szczególny aspektom normatywnym omawianego zagadnienia oraz sposobom ewentualnej obrony zainteresowanego przed aparatem państwowym.

(na stronie www.tarczawilka.pl  szereg innych publikacji i kursów związanych z epidemią i prawnymi aspektami obrony obywateli przed nieprawnymi działaniami).

12. Nowa normalność

Autorzy: Grzegorz Braun, Tomasz Sommer

Z opisu wydawniczego:

Książka „Nowa normalność” jest zapisem serii rozmów Grzegorza Brauna z Tomaszem Sommerem, przeprowadzonych w czasie pandemii roku 2020 oraz transkrypcji wystąpień posła na Sejm RP.

Żyjemy w dziwnych i niepewnych czasach, które z pewnością przyniosą jedno: przyszłość inną od tej, jaką wyobrażaliśmy sobie dotychczas. Przesunięcie opinii publicznej, praktyki środowisk lewicowych, zwiększanie kontroli państwowej, wojna kulturowa – to zmartwienia, które leżą na sercu każdego prawicowca. W tym Grzegorza Brauna – który nie omieszkał wyraziście przedstawić swojego stanowiska na najważniejsze obecnie tematy społeczno-kulturowo-polityczne.

„Jedyna rzecz, która może te scenariusze pokrzyżować, to zachowanie zdrowego rozsądku i niezgoda na powszechną tresurę. Z narastającym zdumieniem obserwuję zachowania naszych rodaków, którzy historycznie nie bez podstaw, mieli się w w dawnej przeszłości za specjalistów od wolności, nonkonformistów, ludzi, którzy tak łatwo nie podporządkowują się władzy. Teraz to się niestety zmieniało.

...

13. Nowa normalność 2

Autorzy  G. Braun, T. Sommer

Nowa Normalność się ujawnia.

Pandemię koronawirusa trzeba zawsze starannie oddzielać od rozmaitych interesów politycznych, które możni tego świata starają się przy jej pomocy wygrać. Interesy te nie są wcale tajne – można powiedzieć, że w modelowy i zupełnie jawny sposób ujawniła je dosłownie kilka dni temu on-linowa wersja Światowego Forum Ekonomicznego, podczas której prezydenci i kanclerze, premierzy i szefowie banków centralnych rysowali szkic Nowej Normalności, bo co do tego, że do Normalności Starej powrotu już nie ma – to nie mają najmniejszej wątpliwości.

Jaka będzie ta Nowa Normalność? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w książce „Nowa Normalność 2”, którą, tak jak i jej pierwszą część napisałem razem z Grzegorzem Braunem. Tak jak w tej pierwszej części analizujemy w niej publicznie dostępne i oficjalne plany możnowładców, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do zwiększenia kontroli nad społeczeństwem, odebrania ludziom majątku i scentralizowania oraz zwiększenia władzy. Czy ci Planiści nie widzą, że tak naprawdę dążą ku nowemu totalitaryzmowi epoki cyfrowej? Tak, oni doskonale to rozumieją, niektórzy nawet rozważają „niebezpieczeństwo dystopii”, by jednak szybko je zbyć, zgodnie ze starą stalinowską zasadą „gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”. Po prostu wprowadzanie rządu światowego, global governance, czy jakkolwiek inaczej to nazywać, wymaga ofiar i poświęceń, oczywiście ze strony normalnych, zwykłych ludzi, którzy będą musieli za te globalne plany zapłacić pieniądzem oraz oczywiście wolnością.

Oczywiście rząd światowy Nowej Normalności będzie musiał mieć swoją ideologię i religię. I z licznych wypowiedzi globalnych Planistów jasno wynika, że na ten odcinek przewidziane są aż trzy hasła: zrównoważony rozwój, walka z dwutlenkiem węgla oraz... antysemityzmem. To mają być podstawy tego Nowego Wspaniałego Świata Nowej Normalności, który ma się wyłonić gdy złowrogi koronawirus w końcu ustąpi pod naporem lockdownów i szczepionek.

Te wszystkie plany i uroszczenia, co podkreślę po raz kolejny, analizujemy nie w oparciu o spiskowe teorie jakichś tajemniczych płaskoziemców, tylko oficjalne dokumenty najpoważniejszych na świecie organizacji posiadających władzę, prestiż i pieniądze. I dążących do tego, by, zwłaszcza władzy i pieniędzy, mieć w Nowej Normalności jeszcze więcej.

Czy te szalone plany, jako żywo przypominające eksperymenty bolszewickie, uda się globalnym Planistom zrealizować? Zapewne przynajmniej częściowo tak, za co miliony ludzi będą musiały płacić i przez co jeszcze więcej ludzi będzie cierpieć. W końcu jednak, jak każda utopia, Nowa Normalność się zapewne zawali. Już u jej zarania widać bowiem, że, choć władcy świata chcą rządu światowego, to jednak mają skrajnie różne zapatrywania na to, kto powinien stanąć na jego czele. Nie bez powodu na przykład na Światowym Forum Ekonomicznym wypowiedział się prezydent Chin, ale już nie było nikogo poważnego ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkie te utopijne rojenia w każdej chwili mogą się bowiem przeobrazić w tradycyjną wojnę o dominację. Choć tym razem o dominację nad całym światem, czego jeszcze nikt w historii nie próbował osiągnąć.
...

14. PLANDEMIA COVID-19. JAK ŚWIADOMIE POKONAĆ TEN KRYZYS W SWOIM ŻYCIU

Autor  - dr Buce Fife


plandemia C-19


Z opisu wydawniczego:

Żyjemy w czasach pandemii. Codziennie odbieramy setki informacji o czyhającym zagrożeniu. Walczymy nie tylko o swoje zdrowie czy bliskich, ale też o miejsca pracy, dochody, poczucie bezpieczeństwa. Stajemy się nerwowi, sfrustrowani, odczuwamy ból fizyczny i umysłowy. Powszechny stan pandemii wpływa na nasze zdrowie psychiczne, nie wiemy jak zadbać o odporność w czasie pandemii. Jednak czy wszystkie nasze obawy są uzasadnione? Autor zebrał najnowsze badania, statystyki i fakty po to, abyś wreszcie przestał się bać.
Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z plandemią

W książce Autor rzetelnie przedstawił obecną sytuację na świecie związaną z pandemią i podjął próbę odpowiedzi na pytania:

– Czym jest koronawirus i jak się rozprzestrzenia?
– Jak bardzo niebezpieczny jest COVID-19?
– Czym jest pandemia?
– Jak możesz się zarazić koronawirusem?
– Jak zadbać o swoją odporność w czasie pandemii?
– Czy maseczki chronią nas przed zakażeniem?
– Jak znosić izolację spowodowaną koronawirusem?
– Czy szczepionka na koronawirusa jest odpowiedzą na pandemię?
– Czy są leki na koronawirusa?
– I najważniejsze pytanie: jak nie dać się pandemii?

Leki na COVID-19 – czy wiesz czym się leczyć?

Firmy farmaceutyczne na całym świecie poszukują skutecznego leku na COVID-19, dlatego na rynku pojawia się dużo nowych specyfików. Jednak powinieneś mądrze dokonywać wyboru takich środków. Autor w tej książce podkreśla, że nie są one odpowiednio przetestowane, a w warunkach pandemii zostają dopuszczone do użytku. Niezależnie od tego, jakie szkody mogą spowodować, nie możesz domagać się rekompensaty od ich producentów. Stosujesz je na własne ryzyko. Z tego względu sam powinieneś dowiedzieć się czegoś o działaniach ubocznych i skuteczności danego leku, zanim zaczniesz go przyjmować.

Istnieje już skuteczny lek przeciwko COVID-19 – dowiedz się jaki

Patent na hydroksychlorochinę wygasł wiele lat temu, toteż lek może być produkowany przez każdego. Wydaje się, że jest on skuteczny w walace z COVID-19 bez powodowania jakichkolwiek poważnych skutków ubocznych. Przede wszystkim kosztuje on zaledwie 35 zł za całą kurację. Hydroksychlorochina, jak dowiedziono w badaniach klinicznych, ratuje życie. W tej książce znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego ten sprawdzony lek nie jest masowo stosowany w leczeniu panującego wirusa.

Czy już przeszedłeś zakażenie wirusem COVID-19?

Godnym uwagi jest fakt, że według najnowszych badań aż 86 procent zainfekowanych COVID-19 nie ma żadnych objawów i nie odczuwa bólu. Przeważająca większość ludzi, którzy złapali tego wirusa, nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Jest duże prawdopodobieństwo, że i Ty do nich należysz. Dlatego takie osoby mają organizmy na tyle silne, że mogą zwalczyć wirusa bez doświadczania jakiegokolwiek dyskomfortu lub złego samopoczucia. Na podstawie liczby potwierdzonych przypadków i zgonów można stwierdzić, że rzeczywisty współczynnik śmiertelności COVID-19 jest bliższy 0,05 procent, czyli połowie wartości przypisywanej sezonowej grypie. W takim razie skąd bierze się to całe szaleństwo?

Jak możesz odzyskać spokój umysłu, odporność i przetrwać pandemię

Przeziębienie, które złapałeś rok czy dwa lata temu, może odpowiadać za to, że w tym roku jesteś zdrowy i nietknięty przez COVID-19. Choć wiele rządów i przedstawicieli publicznej służby zdrowia utrzymuje, że potrzebujemy szczepionki, zanim będziemy mogli powrócić do normalności, większość z nas jest już uodporniona na koronawirusy. W tej książce znajdziesz wyjaśnienie wielu nurtujących Cię pytań związanych z pandemią. Nauczysz się odróżniać prawdziwe informacje od fałszywych.

Cała prawda o pandemii COVID-19, czyli plandemii

To, co wiesz o pandemii COVID-19, mija się z prawdą! Ta pandemia nie była przypadkowa. To było starannie zaaranżowane i zaplanowane wydarzenie – plandemia. Od wyboru wirusa, przez sposób zarządzania nim i jego promowania w mediach, aż po rozwiązanie. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby wzbogacić wybraną grupę miliarderów i osób z nimi związanych naszym kosztem. Gdy większość świata pogrąża się w kryzysie finansowym z powodu złego zarządzania pandemią, sprawcy zarabiają miliardy. Z tej książki dowiesz się, jak to zrobili. Jak oszukali przedstawicieli rządów i urzędników służby zdrowia. Jak przekonali nas, abyśmy zastosowali szalone środki, aby rzekomo spowolnić rozprzestrzenianie się choroby. Ich rozwiązanie problemu jest motywowane zyskiem, a nie troską o Twoje zdrowie i szczęście. Przestrzeganie zaplanowanego programu pozbawi Cię wolności wyboru, a przede wszystkim zagrozi Twojemu zdrowiu. Istnieją znacznie lepsze, bezpieczniejsze rozwiązania, które okazały się skuteczne. Dzięki nim będziesz wiedział, co w takiej sytuacji powinieneś robić.

Zobacz też fragmenty książki - link na dole podanej strony.

15. Pandemia kłamstw

Autorzy: Judy Mikovits, Kent Heckenlively

Film, w którym tę książkę pokazano po raz pierwszy, był najczęściej blokowanym wideo w serwisach społecznościowych podczas trwania pandemii COVID-19.
Autorka została aresztowana przez władze USA za ujawnianie prawdy o wielkim medycznym przekręcie.
Bill Gates, Anthony Fauci i koncerny farmaceutyczne nie chcą, żebyś przeczytał tę książkę.
Co przed tobą ukrywają? Czego się boją? Czyim interesom służy tuszowanie niewygodnej prawdy?
Nie daj sobą manipulować i odkryj szokujące oszustwa, do jakich posuwa się świat badań naukowych. Oszustw, które narażają zdrowie twoje i twojej rodziny.
Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Niemal każda tabletka, którą łykasz, każdy wirus, który potencjalnie możesz złapać, i szczepionki, które musisz podawać dzieciom, powstają lub są badane w laboratoriach skorumpowanych przez wielkich graczy rynku farmaceutycznego. Zależy im na tym, żebyś nie był zdrowy. Judy Mikovits ma na to niezbite dowody.
Biochemiczka biorąca udział w największych badaniach nad wirusami już nie raz naraziła swoją karierę, ujawniając, że epidemii HIV można było zapobiec, a badania nad retrowirusami mogą być powiązane ze zwiększoną zachorowalnością na choroby cywilizacyjne i autyzm. Czy w obliczu tych matactw powinniśmy ufać informacjom o COVID-19? Dowiedz się prawdy o pandemii korupcji, która trawi medyczny świat i jest groźniejsza niż możesz to sobie wyobrazić.
Kiedy wszyscy bardzo nie chcą, żebyś o czymś wiedział, myśl samodzielnie i sprawdź, dlaczego chcą to przed tobą ukryć.
___

Jednym z głównych problemów naszych czasów jest utrata zaufania społeczeństwa do środowiska naukowego z powodu zbyt często skorumpowanej koalicji podmiotów rządowych i korporacyjnych. Książka Judy Mikovits i Kenta Heckenlively'ego zagłębia się w tę szalejącą korupcję, która ukrywa się przed publicznymi prawdami naukowymi, które mogą być sprzeczne z korporacyjnymi interesami gospodarczymi.
- Dr Luc Montagnier, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny

 

Książki jeszcze nie przetłumaczone na j. polski (wg mojej wiedzy, na koniec marca 2021)

16. Plague of Corruption: Restoring Faith in the Promise of Science (Children’s Health Defense)

(Plaga korupcji: Przywracanie wiary w obietnicę nauki [podtytuł: Obrona zdrowia dzieci]), 2020.

Autorzy: Dr J. Mikovits, Kent Heckenlively, wstęp Robert Jr. F. Kennedy.

Z opisu książki:

Dr Judy Mikovits jest współczesną Rosalindą Franklin, genialną badaczką, która wstrząsa klubem naukowym starych wyjadaczy swoimi przełomowymi odkryciami. I jak wiele kobiet, które wkroczyły do świata mężczyzn, odkryła dziesięciolecia tajemnic, które wielu wolałoby pozostawić w ukryciu.

Od pracy doktorskiej, która zmieniła leczenie HIV-AIDS, ratując życie milionów ludzi, w tym świetnej koszykówki Magic Johnsona, po spektakularne odkrycie nowej rodziny ludzkich retrowirusów i jej najnowsze badania, które wskazują na nowy złoty wiek zdrowia, dr Mikovits zawsze była na czele nauki.

Dr Mikovits widziała najlepsze i najgorsze z pola nauki. Kiedy należała do społeczności naukowej, która zmieniła HIV-AIDS ze śmiertelnej choroby w możliwą do opanowania, zobaczyła naukę w najlepszym wydaniu. Ale kiedy jej dochodzenia poddały w wątpliwość, czy wykorzystanie tkanki zwierzęcej w badaniach medycznych nie wyzwoliło niszczycielskie plagi chorób przewlekłych, takich jak autyzm i zespół chronicznego zmęczenia, zobaczyła naukę w najgorszej wersji. Jeśli jej podejrzenia są słuszne, patrzymy na całkowitą zmianę praktyk naukowych, w tym na to, jak badamy i leczymy ludzkie choroby.

Opowiadając o prawie czterdziestu latach nauki, w tym ponad trzydziestopięcioletniej współpracy z dr Frankiem Ruscettim, jednym z założycieli dziedziny ludzkiej retrowirologii, daje zakulisowe spojrzenie na problemy i ego, które będą determinować przyszłe zdrowie ludzkości.

Starsza  książka o podobnej tematyce, wydana w 2014 r.,  to

17. Plague: One Scientist's Intrepid Search for the Truth about Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autism, and Other Diseases.

(Plaga: nieustraszone poszukiwanie prawdy o ludzkich retrowirusach i syndromie chronicznego zmęczenia (ME / CFS), autyzmu i innych chorób)

Autor Kent Heckenlively.

Z opisu książki:

W dniu 22 lipca 2009 r. odbyło się specjalne spotkanie z dwudziestoma czterema wiodącymi naukowcami z National Institutes of Health w celu omówienia wstępnych odkryć, że nowo odkryty retrowirus był powiązany z zespołem przewlekłego zmęczenia (CFS), rakiem prostaty, chłoniakiem i ostatecznie rozwojem neurologicznym zaburzenia u dzieci. Kiedy doktor Judy Mikovits skończyła prezentację, w pokoju przez chwilę panowała cisza, po czym jeden z naukowców powiedział: „O mój Boże!” Wynikające z tego dochodzenie nie byłoby jak żadne inne w nauce.
...
Podczas swej podróży dr Mikovits miała stawić czoła naukowym uprzedzeniom wobec CFS, wędrować przez pole minowe, którym jest autyzm, i jednocześnie walczyć o utrzymanie swojej wiary w Boga i zawód, któremu poświęciła swoje życie. To historia dla wszystkich zainteresowanych niebezpieczeństwem i obietnicą nauki na najwyższych poziomach w naszym kraju.
...

Więcej o autorach, książkach i opinie o nich w artykule Plandemia.

18. The Truth About COVID-19: Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal.

(Prawda o Covid-19. Ujawnienie planu Wielkiego Resetu, lockdownów, paszportów szczepionkowych i "nowej normalności")

Autorzy: dr  Joseph Mercola, Ronnie Cummins, przedmowa Robert F. Kennedy Jr.

Z opisu wydawniczego:

Autor bestsellerów New York Timesa, dr Joseph Mercola i Ronnie Cummins, założyciel i dyrektor Organic Consumers Association, łączą siły, aby ujawnić prawdę ― i zakończyć szaleństwo ― na temat COVID-19.
Od początku 2020 roku świat doświadczył szeregu katastrofalnych wydarzeń - globalnej pandemii wywołanej przez coś, co wydaje się być sztucznym koronawirusem; międzynarodowe blokady i zamknięcia granic powodujące powszechne zamykanie przedsiębiorstw, załamanie gospodarcze i masowe bezrobocie; oraz bezprecedensowe ograniczenie swobód i wolności obywatelskich w imię zapewnienia ludziom bezpieczeństwa poprzez zamykanie ich w domach.
Żyjemy obecnie w świecie, który jest coraz bardziej rządzony nie przez nasze systemy i instytucje demokratyczne, ale przez dekrety dotyczące zdrowia publicznego, realizowane przez polityków, którzy rządzą zaszczepiając strach i panikę.

W "The Truth About COVID-19" dr Mercola i Cummins ujawniają nowe i pojawiające się dowody, że:

 • Wirus SARS-CoV-2 rzeczywiście został opracowany laboratoryjnie i wyłonił się z niedbale zarządzanego laboratorium broni biologicznej w Wuhan w Chinach

 • Globalna pandemia była długo oczekiwana przez globalne elity, które wykorzystały ją, aby ułatwić i ukryć największy transfer bogactwa w górę w historii ludzkości

 • Testy PCR, liczba przypadków, zachorowalność oraz dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek były szeroko manipulowane i przeinaczane

 • Wiadomo, że otyłość, cukrzyca i choroby serca pogarszają wyniki COVID-19, ale przemysł fast foodów nadal forsuje swój program kosztem zdrowia publicznego

 • Bezpieczne, proste i niedrogie leczenie i zapobieganie COVID-19 zostały ocenzurowane i stłumione, aby stworzyć jasną ścieżkę do akceptacji szczepionki

 • Skuteczność szczepionek była mocno przesadzona, a główne pytania dotyczące bezpieczeństwa pozostały bez odpowiedzi.

Dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że ​​możemy przejąć kontrolę nad naszym zdrowiem i że razem mamy moc zjednoczenia się i walki o nasze zdrowie, demokrację i wolność. Nadszedł czas na globalne przebudzenie. Jak przypominają nam dr Mercola i Cummins, jest to walka naszego życia.

19. Anyone Who Tells You Vaccines Are Safe and Effective is Lying 
(Każdy kto twierdzi, że szczepionki są bezpieczne i efektywne, kłamie.)

Autor  Dr Vernon Coleman

Z opisu wydawniczego:

Fakty dotyczące szczepień - abyś mógł sam zdecydować. Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA prowadzi badania i pisze o szczepionkach od 50 lat. Wykładał na ten temat dla lekarzy i pielęgniarek. Kiedyś dyskutował o szczepieniach w telewizji i radiu, ale wygrał każdą debatę publiczną i obecnie zwolennicy szczepionek nie będą już z nim debatować.

20. I Do Not Consent: My Fight Against Medical Cancel Culture 
(Nie ma mojej zgody: Moja walka przeciw medycznej kulturze wykluczenia*)

Autor Simone Gold MD, JD

Zawiera białą księgę dr Golda na temat hydroksychlorochiny.

[* nowoczesna forma ostracyzmu, w której ktoś zostaje wyrzucony z kręgów towarzyskich lub zawodowych - czy to online, w mediach społecznościowych, czy osobiście. Mówi się, że ci, którzy są przedmiotem tego ostracyzmu, zostali wykluczeni lub odwołani ]

Z opisu wydawniczego

Dr Simone Gold [znana w USA lekarka i działaczka] opowiada swoją historię - od leczenia pacjentów z COVID w lokalnym szpitalu po walkę o prawa lekarzy pierwszej linii.

„Dyrektywa w sprawie naklejek na zderzak, aby 'podążać za nauką' była w rzeczywistości uchyleniem się od odpowiedzialności. To pozwala ludziom uwolnić się od złych decyzji w czasie kryzysu. Czy zarządzenie gubernatora stanu Nowy Jork Cuomo wysłało pacjentów hospitalizowanych przez COVID z powrotem do domów opieki w celu zarażenia innych wrażliwych pacjentów domów opieki „zgodnie z nauką”? Oczywiście nie. Odsyłanie pacjentów z COVID po hospitalizacji z powrotem do domów opieki było niepotrzebne. [Jest obecnie przedmiotem oskarżenia kryminalnego]
W porównaniu z całkowitą liczbą mieszkańców domów opieki gubernator Cuomo przyczynił się do większego odsetka zgonów w domach opieki - zwłaszcza w porównaniu ze stanami bez takiej polityki. W New Jersey ponad siedem tysięcy zgonów w domach opieki stanowi połowę ofiar śmiertelnych w stanie od marca. Pensylwania postąpiła równie żałośnie. Ci gubernatorzy podjęli określone decyzje, które kosztowały życie tysięcy najsłabszych i najbardziej narażonych na straty. Ale nie zrobili tego swoim krewnym”.

Książka zawiera szereg innych wątków.

21. Unreported Truths about COVID-19 and Lockdown‪s‬. Part 1: Introduction and Death Counts and Estimates.
(Nieujawnione prawdy o COVID-19 i blokadach. Część 1: Wprowadzenie oraz liczba zgonów i szacunki).

Autor Alex Berenson

Z opisu wydawniczego:

Były reporter New York Times'a i wybitny krytyk Alex Berenson stanowi przeciwwagę dla medialnej histerii na temat koronawirusa. W tej serii krótkich broszur zawiera odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące COVID.
Czerpiąc z głównych źródeł z całego świata - w tym danych rządowych na poziomie stanowym i krajowym, raportów Centers for Disease Control (CDC) oraz artykułów w czołowych czasopismach naukowych - Unreported Truths oferuje jasne, zwięzłe i wyważone odpowiedzi na niektóre z najważniejszych pytań wokół koronawirus.
Niezależnie od tego, czy przez cały czas byłeś sceptyczny co do spanikowanych doniesień mediów, czy dopiero zaczynasz się zastanawiać, dlaczego przepowiednie zagłady z marca i kwietnia nie spełniły się, książka dostarczy Ci rzeczowych, dokładnych i nienagannych źródeł informacji, których potrzebujesz.
[tutejsza uwaga: to, że dane pochodzą z oficjalnych źródeł, bynajmniej nie gwarantuje ich wiarygodności, ale może posłużyć do porównań oraz pokazania, że nawet te dane mogą być różnie interpretowane]

Część 2 i 3 jest dostępna osobno lub łącznie (pakiet).

22. Część2. Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns: Part 2: Update and Examination of Lockdowns as a Strategy.
(Niezgłoszone prawdy o COVID-19 i blokadach. Część 2: Aktualizacja i Analiza Lockdownów jako Strategii)
(August 3, 2020)

Z opisu wydawniczego:

Od byłego reportera New York Timesa Alexa Berensona, drugiej części bestsellerowej serii, która oferuje twarde dane na temat epidemii koronawirusa - zamiast histerycznych przewidywań zagłady. Ta sekcja omawia równie ważny, ale nawet bardziej złożony temat: historię blokad i dowody na to, że działają zgodnie z zamierzeniami. Podobnie jak w części 1, ta sekcja opiera się na podstawowych źródłach, takich jak raporty Centers for Disease Control (CDC) i Światowej Organizacji Zdrowia, a także artykuły prasowe, dokumenty rządowe i artykuły naukowe. W trzech rozdziałach ta sekcja wyjaśnia zaskakującą debatę naukową dotyczącą blokad PRZED marcem, a także z dowodami, że działali lub nie działali zgodnie z zamiarem ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i ratowania życia. Jeśli zastanawiałeś się, czy blokady spowodowały jakąkolwiek różnicę - jak głośno nalegały media - część 2 zawiera prawdziwe, dokładne i dobrze zebrane informacje, których potrzebujesz, aby podjąć własne zdanie. Uwaga: ta broszura zawiera tylko drugą sekcję Unreported Truths.

Cz. 3. Tytuł jak wyżej, podtytuł: Maski.
Alex Berenson, znany z ujawniania prawdy nawet wtedy, gdy jest to sprzeczne z przypływem myślenia grupowego, omawia sprawa masek jako ochrony przed wirusem. Pogląd na ten temat zmienił się z dnia na dzień. Nie z wieloletnich badań, ale z politycznych machinacji tych, którzy chcą sprawdzić, jak daleko mogą posunąć się przeciwko prawom nadanym przez Boga.
Berenson opiera się na wieloletnich badaniach, a także na rzeczywistych sytuacjach, że maski zapewniają bardzo niewielkie korzyści w walce z wirusami w ogóle, a zwłaszcza z wirusem COVID-19.
_______________

Jest mnóstwo ciekawych artykułów i książek zagranicznych, które chciałoby się tu udostępnić, ale teraz nie starcza czasu i miejsca, są też prawa autorskie, które to utrudniają.
Do tematu powrócimy.

SUPLEMENT

Po pierwszym opublikowaniu niniejszego artykułu szybko natrafiłem jeszcze na dalsze (przynajmniej dalej wymienione) pozycje.
By móc się odwoływać do poszczególnych z zewnątrz bezpośrednio, w grudniu 2022 dodałem skorowidz z linkami. Będzie uzupełniany. Tutaj numeracja w formie x) .

1) Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii

2) COVID-19: "Największy cover-up w historii - od Wuhan do Białego Domu”

3) Pandemia. Wielka mistyfikacja. Dziennik czasu zarazy

4) Globalny Bunt Elit

5) Operacja pandemia. Globalna psychoza i nowy totalitaryzm

6) COVID-19 Globalna mistyfikacja

7) Ending Plague: A Scholar's Obligation in an Age of Corruption (Children’s Health Defense)

8) Plandemia covid-19. To dopiero początek.

9) Pandemia cenzury

10) Fałszywa Pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. Część 4 Szczepionki.

11) Protokoły Mędrców Kowida

12) Kowidowy zawrót głowy

13) Pseudopandemic: New Normal Technocracy

14) COVID-19. Analiza problemu w świetle Koncepcji VIP DOSTROJENIE VIP ADAPTACJA VIP EWOLUCJA

15) COVID Operation: What Happened, Why It Happened, and What's Next

16) Covid: Why most of what you know is wrong.

17) Scamdemic - The COVID-19 Agenda: The Liberal's Plot to Win The White House

18) Pandemia zdemaskowana. Nowe fakty, dane, konteksty.

19) KULISY MANIPULACJI - czyli jak teorie spiskowe stały się FAKTEM

20) Snake Oil: How Xi Jinping Shut Down the World

21) The Great Covid Panic: What Happened, Why, and What To Do Next

22) The Price of Panic: How the Tyranny of Experts Turned a Pandemic into a Catastrophe

23) Zapis zarazy 2

24) "Kowidowe getta"

25) Wirusmania

26) Viral: W poszukiwaniu pochodzenia Covid-19

27) Plandemic: Fear Is the Virus. Truth Is the Cure.

28) The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health

29) Summary Of The Real Anthony Fauci By Robert F. Kennedy Jr.: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health

30) FAŁSZYWE PANDEMIE. ARGUMENTY PRZECIWKO RZĄDOM STRACHU

31) Pandemic Blunder: Fauci and Public Health Blocked Early Home COVID Treatment

32) Globalna zmiana. Co musimy obronić i jak działać?

33) Fałszywa pandemia V (piąty tom) 

34) COUP COVID: „Powstanie Czwartej Rzeszy”

35) Zabójczy system Ratownik medyczny przełamuje zmowę milczenia

36) Pandemia cenzury

37) Nowy Porządek Świata. COVID 19

38) Prawo w czasie pandemii Covid-19

39) Zakończyć pandemię. Jak położyć kres pladze infekującej środowisko medyczne.

40) BIAŁA KSIĘGA PANDEMII KORONAWIRUSA

41) Zaraza z Wuhan

42) Turtles All The Way Down: Vaccine Science and Myth

43) „Przyczyna nieznana”: Epidemia nagłych zgonów

44) Pandemic, Inc.: Chasing the Capitalists and Thieves Who Got Rich While We Got Sick

45) Is COVID-19 a Bioweapon?: A Scientific and Forensic Investigation

...
-----

1) Raport Warsaw Enterprise Institute pt. 
Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii
(2021), autorstwa lek. med. Pawła Basiukiewicza.
Do pobrania za darmo z adresu pod linkiem tytułu. - plik pdf, 40 stron.

Spis treści:

Synteza
Wstęp
Rozdział 1 Polska ochrona zdrowia przed wybuchem pandemii SARS-CoV-2
Rozdział 2 Rekomendacje instytucji i towarzystw naukowych dla lekarzy
w postępowaniu w czasie pandemii
Rozdział 3 Nadmiarowe procedury izolacyjne, interwencje niefarmaceutycze
oraz kwarantanna kontaktów i izolacja osób z dodatnim wynikiemtestu PCR
Rozdział 4 Test PCR
Rozdział 5 Szczepienia i odporność zbiorowiskowa
Rozdział 6 Leczenie COVID-19 – nieaktualizowane rekomendacje Polskiego
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Rozdział 7 Efekty zapaści służby zdrowia: nadwyżkowe zgony
Rozdział 8 Rekomendacje
Piśmiennictwo

Fragmenty z Syntezy
Tłem do analiz, które będą pojawiały się w polskiej opinii publicznej przez następne lata będzie pandemiczna zapaść wydolności polskiego systemu ochrony zdrowia, skutkująca jednym z najwyższych współczynników nadmiarowych zgonów względem innych państw w Europie.
Zapaść spowodowana była nie tylko pojawieniem się koronawirusa, lecz także przyjęciem błędnych założeń w walce z nim, a potem upartego przy nich trwania. Jeden błąd rodził kolejny, a indolencja instytucjonalna pogłębiała się.
... Widać ..., że rozwiązania takie, jak zamykanie przedsiębiorstw i szkół, nakaz izolacji, ograniczenie kontaktów, powszechny nakaz noszenia masek nie przekładają się na zmniejszenie liczby zgonów albo chociaż wyraźną zmianę przebiegu krzywej epidemicznej. Mimo to główną metodą zwalczania pandemii w Polsce pozostaje próba odsuwania problemu poprzez wydłużanie obecności koronawirusa, czyli tzw. „spłaszczanie krzywej” przy pomocy drastycznych i coraz bardziej kontrowersyjnych metod niefarmaceutycznych. Stosowane w ochronie zdrowia nadzwyczajne procedury izolacyjne, dezynfekcyjne, zabezpieczające przed możliwością zakażenia doprowadzają do zaniedbań na polu diagnostyki i leczenia zarówno chorych na „COVID” jak i „nonCOVID”.

2) COVID-19: "Największy cover-up w historii - od Wuhan do Białego Domu” "ujawnia korupcję rządu i nadużycia.
Oginał na Amazon COVID-19: The Greatest Cover-Up in History—From Wuhan to the White House (Front Page Detectives)
Autorzy: Dylan Howard, Dominic Utton 

Fragmenty z opisu wydawniczego

Teraz po raz pierwszy można opowiedzieć prawdziwą historię największego globalnego kryzysu naszej epoki.

Reporterzy Dylan Howard i Dominic Utton, współpracujący z Nowego Jorku i Londynu - ogniska infekcji w tym, co stanie się dwoma najbardziej dotkniętymi epidemiami narodów na Ziemi - wspólnie zmapowali wzrost, rozprzestrzenianie się i wpływ wirusa. . . i odkrył kilka wybuchowych rewelacji.

Książka dostarcza nieskrępowanej prawdy o tym, co jest niewątpliwie największym skandalem politycznym naszych czasów. Pokazuje z niespotykaną dotąd szczegółowością, w jaki sposób rządy w Chinach, Wielkiej Brytanii i USA nie tylko nie zdołały ochronić swoich obywateli przed zagrożeniem chorobą, ale aktywnie spiskowały, aby przedłożyć własne ideologie polityczne i gospodarcze ponad życie zwykłych ludzi.
...  Prawdziwa historia COVID-19 to nie tylko historia cichego zabójcy, który nagle najechał świat. . . to skandal globalnej tragedii, której można było - i powinno się - zapobiec.

3)  Pandemia. Wielka mistyfikacja. Dziennik czasu zarazy 
(2020)
Autor: Piotr Witt

Z opisu wydawniczego

26 czerwca, piątek W Paryżu od wtorku kanikuła 35C. Tym, co przeżyli koronawirusa, grozi teraz śmierć od upału. Francuzi długo będą pamiętać aferę COVID-19. W samej le de France umarło więcej ludzi niż w całych Chinach. Przypomniał o tym prof. Didier Raoult przesłuchiwany w środę przez Komisję Parlamentarną i wczoraj rano przepytywany przez Jean -Jacquesa Bourdin w telewizji. Zdaniem uczonego z Marsylii, co najmniej połowę ofiar można było uratować od śmierci, gdyby zastosowano odpowiednią strategię. Zamknięcie w domach pozbawiło opieki lekarskiej chorych we wczesnym stadium. Czasowy zakaz praktyki dentystów i zamknięcie gabinetów dodatkowo pogorszyło sytuację. Wiele zakażeń zaczyna się od chorego zęba. Chorzy umierali w zamknięciu, w najlepszym razie zabierano ich do szpitala już w stanie beznadziejnym. Brakowało testów. Nie można było przetestować wszystkich, ale można było przetestować wielu.
Tego też zaniechano. Jak podobna katastrofa sanitarna była możliwa we Francji, o legendarnie wysokim poziomie medycyny i opieki lekarskiej? Czy to starają się obecnie zrozumieć komisje parlamentarna i senacka? Czy popełniono błędy, czy zaniedbania? Jakie? Dlaczego? Kto? Profesor Christian Perronne formułuje te pytania w tytule swojej nowej książki: Czy są takie błędy, których ONI nie popełnili? Odpowiedzi będzie szukał również sąd, orzekając o winie i karze. Prokuratura prowadzi obecnie śledztwo z pozwu wielu skarżących: lekarzy, pielęgniarek, rodzin ofiar o zagrożenie życia i o nieumyślne (?!) spowodowanie śmierci.
Historia tej tragedii, śledzona na bieżąco, dzień po dniu, wyjaśnia prawie wszystko...

4) Globalny Bunt Elit

Autor: Sławomir A. Danilczuk , 11.2020

Z opisu wydawniczego

Cywilizowany Świat Zachodu zgodził się na pandemię COVID-19 bez zadawania zbędnych pytań. I zgodził się bez konieczności weryfikowania odpowiedzi na podstawowe, chociaż w ogóle niepostawione pytania. Świat Zachodu zgodził się też na bezprecedensowe w historii zatrzymanie swoich gospodarek. Społeczeństwa najbardziej uprzemysłowionych państw świata – około 3 miliardów ludzi – poddały się presji i wyraziły zgodę na areszty domowe bez próby pobieżnego przynajmniej zweryfikowania istoty pandemii COVID-19. Wypełniły polecenia władz i nakazy mediów bez sprzeciwów, bez protestów. To nie są przypuszczania czy teorie spiskowe – to widoczny, oczywisty efekt działania niezbyt wymyślnej inżynierii społecznej, socjotechnicznych i prawnych zabiegów rządów wspomaganych przez masowe media.

Spis treści

Raport z oblężonego świata - PANDEMIA

Zmiana globalnego systemu operacyjnego

Seryjny zabójca Liberalnego Kapitalizmu

Globalny astroturfing i lokalne zamachy stanu

Antyludzka rewolucja tym razem może sie udać!

Bunt elit - globalna rewolucja miliarderów

Rządy sprzymierzone przeciwko narodom

O mnie

Z kronik pandemii

[osobiście cenię tę książeczkę za to że autor już w maju 2020 przewidział i dobrze opisał wszystko co się wydarzyło po marcu tamtego roku i ku czemu zmierzają "elity"]

----

cd. z lata 2021

5) Operacja pandemia. Globalna psychoza i nowy totalitaryzm

Autor Marek A. Zamorski

Z opisu wydawniczego

To nie jest kolejna książka o wirusie!

Ta książka nie jest ani o wirusach, ani o chorobach, ani o ich leczeniu. To książka o sposobach, w jakie władza programuje ludzką świadomość, mając do dyspozycji media i kontrolując świat nauki. To książka o wojnie psychologicznej z ludźmi, którą wywołano pod pretekstem walki o zdrowie i bezpieczeństwo, wojny prowadzonej poprzez manipulację informacjami, sterowanie emocjami, nękanie i zastraszanie.

Używając prowokacyjnej formy i zadając niewygodne pyta­nia autor zmusza czytelnika do zastanowienia się nad prawdziwą naturą demokratycznej władzy oraz rolą mediów i nauki w jej sprawowaniu. Ukazując radykalne zmiany w świecie, jakie wprowadza się przy okazji walki z wirusem, tłumaczy, jak uwolnić się od strachu, za pomocą którego władza próbuje rządzić ludźmi

Jak powiedział słynny detektyw Sherlock Holmes: „Gdy odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe, choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą”.

Fragment książki
Prawda wyzwala – to nie tylko pusty slogan. Prawda rzeczywiście prowadzi do wolności. Dlatego istniejący system oparty jest na globalnym i wielowarstwowym kłamstwie. To najdoskonalszy sposób sprawowania władzy i egzekwowania posłuszeństwa, doskonalszy niż przemoc. Kiedy cię biją, wiesz o tym. Kiedy cię okłamują – zwykle nic nie podejrzewasz. Kiedy biją cię systematycznie, zaczynasz się buntować. Kiedy cię systematycznie okłamują, wierzysz coraz bardziej. Siłą mogą zniszczyć twoje ciało, ale nie muszą odebrać ci wolności, która jest w twojej świadomości. Za pomocą kłamstwa przejmują twoją świadomość, odbierają ci wolność, a potem przejmują ciało.

6) COVID-19 Globalna mistyfikacja

Autor Józef Białek
Wyd. Wektory, 416 stron.

To "napakowana" obszerną i wnikliwą treścią książka traktująca o wielu aspektach zjawiska w ujęciu historycznym i ponadnarodowym. To rozpracowany krok po kroku globalistyczny plan i etapy jego wdrażania.

Spis treści (tutaj bez numeracji stron)

PRZEDMOWA

OD AUTORA

ROZDZIAŁ l.

ŚWIAT PRZED PANDEMIĄ

Wprowadzenie

Materializm i konsumpcjonizm

Ucieczka od śmierci i medykalizacja życia

Życie jako zabawa. Wolność bez odpowiedzialności

Bez tradycji, bez rodziny- bez przyszłości

Medialny Matrix

Nauka zniewolona

Niespłacalne długi

Zapaść systemów zdrowotnych i emerytalnych

Podsumowanie

ROZDZIAŁ II.

PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO ZAMKNIĘCIA

Wprowadzenie

Wielki kryzys 2008 roku

Plany globalnych rozwiązań

Scenariusze pandemii

Pierwsze ćwiczenia pandemiczne: krowy, ptaki i świnie

Medialne akcje propagandowe

Nadzwyczajna aktywność globalnych organizacji

Ostatnie przygotowania

Podsumowanie

ROZDZIAŁ III.

WIELKIE ZAMKNIĘCIE

Wprowadzenie

Manipulacja i dezinformacja - najważniejsza broń XXI wieku

Koniec 2019 roku: media rozsiewają pogłoski o wirusie

Początek 2020: zamknięcie Chin, nasilenie medialnej dezinformacji

Wiosna 2020: wirus w Europie, włoska panika

Światowa pandemia i przestawienie świata na tryb zdalny

Globalny obóz koncentracyjny

Rok 2020 i 2021: taktyka „uderz-pogłaskaj"

Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV.

MEDYCZNY TOTALITARYZM

Wprowadzenie

Medycyna jako nowa religia

Wirusy, koronawirusy i ludzkie lęki

Schemat mistyfikacji: „nałożenie" opowieści o COVID-19 na grypę sezonową

Magiczna sztuczka z testami PCR

Prawda o ofiarach COVID-19

Zabójcze procedury

Zamknięcie służby zdrowia - wyrok śmierci dla pozostałych chorych

Skorumpowanie lekarzy

Propaganda strachu a zdrowie

„Nadliczbowe zgony"

Szczepionki jako masowy eksperyment medyczny

Podsumowanie

ROZDZIAŁ V.

ZWYCIĘZCY l PRZEGRANI

Wprowadzenie

Od liberalnej demokracji do korporacyjnej autokracji

Globalne przesunięcie własności

Złote żniwa przemysłu medycznego i farmaceutycznego

Beneficjenci trybu zdalnego

Giganci sieciowego handlu i rozrywki

Upadek małych firm

Drenowanie państw przez korporacje

Nowy system cyfrowego pieniądza

Zyski polityczne: orwellowska kontrola

Podsumowanie

ROZDZIAŁ VI.

ŚWIAT PO PANDEMII

Wprowadzenie

Przeprowadzka do Matrixa

Elektroniczna obroża Wielkiego Brata

Wykolejone dusze

Totalna medykalizacja

Koniec „pracy na swoim"

Korporacyjny komunizm i nowy system pańszczyźniany

Bez własności, bez wolności i bez przyszłości

Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

Przypisy

Aneks 1. Ludzie

Aneks 2. Dokumenty

Aneks 3. Korporacje

Jak zwykle u J. Białka, każdy rozdział ma wprowadzenie i przydatne podsumowanie.
Przypisy - na ogół dane bibliograficzne, zawierają ponad 200 pozycji.
Książka jest bogato ilustrowana - zdjęcia, ikonografiki, wykresy...

Z opisu wydawniczego

Ogłoszona w 2020 roku pandemia koronawirusa nie jest wydarzeniem z zakresu medycyny czy ochrony zdrowia. Jest to wydarzenie polityczne i ekonomiczne, dla którego przykrywką jest globalna operacja socjotechniczna, mająca przekonać masy, że mamy do czynienia z globalnym zagrożeniem. Jednak prawdziwym zagrożeniem nie jest wirus, ale politycy oraz te globalne siły, którym politycy służą.
Ani sam wirus, ani wywoływana przezeń choroba, ani skala zakażeń czy śmiertelność nie uzasadniają restrykcyjnych działań podjętych przez władzę. Walka z wirusem przynosi więcej szkód niż sam wirus. Nie tylko prowadzi do recesji ekonomicznej i destabilizacji społecznej, ale po prostu zabija ludzi. Jest więc jasne, że celem całej tej akcji nie jest ochrona zdrowia i życia obywateli.
O co więc chodzi? O to samo, co zawsze: kontrolę, władzę i zyski. Pandemia koronawirusa to misternie skonstruowana wielka mistyfikacja, która jest nową odsłoną globalnej wojny. O tym, jak wywołano tę wojnę i po co, opowiada ta książka.

Fragment książki:

Ogłoszona w marcu 2020 roku pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie jest niczym innym, jak „przemyślanym, propagandowym eksperymentem, ukierunkowanym na korzyści ekonomiczne”. Jest to globalna akcja dezinformacyjna, która pod pretekstem walki z wirusem i ochrony zdrowia ludzi służy do tego, aby przejąć ich własność i zniszczyć ich wolność. Podstawą tej akcji jest kłamstwo. Kłamstwo głoszone nieustannie przez polityków, usłużnych wobec władzy ekspertów, celebrytów, ideologów i duchownych. Kłamstwo rozpowszechniane nieustannie przez media wszelkiego rodzaju, od prasy, przez radio i telewizję po Internet. Cały ten system wielopiętrowego kłamstwa służy do budowania wielkiej mistyfikacji zwanej globalną pandemią, która jest przedstawieniem odgrywanym przed masami, aby je ogłupić, psychicznie zamęczyć, fizycznie zdewastować i ostatecznie po prostu złupić.

7) Ending Plague: A Scholar's Obligation in an Age of Corruption (Children’s Health Defense)

Autorzy: Francis W. Ruscetti, Judy Mikovits, Kent Heckenlively

Z opisu wydawniczego (tłumaczenie):

Plague kontynuuje zespół bestsellerów New York Timesa dr Judy A. Mikovits i Kent Heckenlively z legendarnym naukowcem, dr Francis W. Ruscetti który dołączył do rozmowy. Dr Ruscetti jest uznawany za jednego z ojców założycieli ludzkiej retrowirusologii. W 1980 r. zespół dr Ruscetti wyizolował pierwszego chorobotwórczego retrowirusa ludzkiego, HTLV-1. Ruscetti w końcu poszedł dalej pracować przez trzydzieści osiem lat w National Cancer Institute.

Dr Ruscetti był głęboko zaangażowany w przeprowadzenie jednych z najbardziej krytycznych badań nad HIV-AIDS w latach 80., pionierskie odkrycia w zrozumieniu działania ludzkiego układu odpornościowego w latach 90., wyizolowanie nowej rodziny wirusów białaczki myszy powiązanych z chorobami przewlekłymi w 2009 r. i przedstawia swoje spostrzeżenia na temat niedawnej pandemii COVID-19. W 1991 roku Ruscetti otrzymał nagrodę Distinguished Service Award od National Institutes of Health.

Dr Ruscetti przedstawia prawdziwy wtajemniczony portret prawie czterdziestu lat w centrum zdrowia publicznego. Jego wgląd w sukcesy i porażki nauki rządowej otworzy oczy opinii publicznej. Przeczytasz nigdy wcześniej nie ujawniane informacje o osobach i argumentach, które zostały ukryte za żelazną kurtyną zdrowia publicznego. Czy możemy powiedzieć, że nasi naukowcy nas chronią, czy też działa inny program? Przez większość swoich dziesięcioleci w National Cancer Institute dr Ruscetti był w prawie codziennym kontakcie ze swoim długoletnim współpracownikiem, dr Mikovits, a ich bogate intelektualne dyskusje znacznie wzbogacą naszą narodową dyskusję. Nauka wiąże się z rygorystycznym poszukiwaniem prawdy, a zrozumiesz, jak uczeni są nieustępliwi w poszukiwaniu odpowiedzi.

To "Total Game Changer" jak określa to dr Judy Mikovits. 

8) Plandemia covid-19. To dopiero początek.
Autor: Danuta Mikołajewska

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Wexel,  stron:240

PLANDEMIA COVID- 19 to lekarska ocena rewolucyjnego niszczenia porządku świata. Obnaża sztuczki medialnej propagandy, wykazując ich niezgodność z nauką. Ostrzega przed telemedycyną, zdalnym nauczaniem i ograniczaniem swobód obywatelskich. Uświadamia, że zdrowie i bezpieczeństwo stanowią pretekst do zastraszania. Łączy lekkość narracji z argumentacją, usiłującą rozbudzić czujność, warunek przetrwania w świecie rządzonym przez kłamstwo.
Przy okazji dodałem ostatni wywiad z autorką na szersze tematy - https://youtu.be/rNbYxB26cJY i je stronę www.plandemia.net.pl.

9) Pandemia cenzury

Autor Piotr Szlachtowicz

Wyd. Prohibita, 296 stron.

A opisu wydawniczego:
W tej książce znajdziecie wywiady z lekarzami, fachowcami i działaczami społecznymi o pandemii. Prawie wszystkie zostały ocenzurowane i wyrzucone z YouTube’a! Będziecie mogli przeczytać o tym, że za koronawirusem stoją te same osoby, które stały za innymi tego typu wydarzeniami na świecie. Dowiecie się, że szczepionka na koronawirusa jest niepotrzebna i może nas zabijać, jak i o tym, że lockdown to najgorsze rozwiązanie w walce z epidemią.

Tę książkę i zawarte w niej wywiady dedykuję wszystkim Polakom, którzy zostali pozostawieni sami sobie ze swoją chorobą, i przez fatalne decyzje rządu Mateusza Morawieckiego stracili życie, gdyż nie dojechali na czas do szpitala lub odmówiono im opieki ze względu na brak testu. Panie Boże, jeśli ja o nich zapomnę – Ty zapomnij o mnie.

* * *

Moim zdaniem nie mamy pandemii. Moim zdaniem mamy histerię, w którą jesteśmy wpychani, z nieznanych mi przyczyn, przez media, przez niektórych polityków, przez niektóre ośrodki opiniotwórcze. - red. Maciej Pawlicki.

Teraz dowiadujemy się coraz więcej o roli Chin w rozprzestrzenianiu tej pandemii i dowiemy się, że zabito dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy ludzi zanim się to skończy. Wtedy może ludzie mogą zacząć napomykać, że kolejny Proces Norymberski jest potrzebny. Jeśli to nie jest zbrodnią przeciwko ludzkości, to co nią jest? - Gary Chang.

W mojej opinii ten wirus został stworzony w laboratorium. Jednak do końca nie jestem pewien. Powiedzmy, że daję 90 procent na to, że został stworzony sztucznie, a 10 procent, że powstał naturalnie. Jednak ja sam uważam, że stworzono go w jakimś konkretnym celu. - dr Stefano Montanari.

10) Fałszywa Pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. Część 4 Szczepionki
Praca zbiorowa pod redakcją dra Mariusza Błochowiaka

Wydawca Fundacja Osuchowa. 2021, 586 stron

Współautorzy (ich obszerna charakterystyka znajduje się w  książce):
Clemens G. Arvay (autor książki Corona-Impfstoffe: Rettung oder Risiko? tj.„Szczepionki przeciwko koronawirusowi: ratunek czy ryzyko?”).

Prof. dr med. Sucharit Bhakdi

Dr Geert Vanden Bossche

Dr hab. n. med. Andrzej Marcin Bugaj

Prof. Pierre Capel

Prof. dr Stefan Hockertz

Prof. med. Christian Perronne

Prof. Kornelia Polok i prof. Roman Zieliński

Dr med. Gerd Reuther.

Dr med. Wolfgang Wodarg

Członkowie niemieckiej Komisji ds. Koronawirusa:
Antonia Fischer
Viviane Fischer
Dr Reiner Füllmich.

SPIS TREŚCI
(numeracja stron w oryginalnym opisie)

1. Wstęp
Niepotrzebne szczepienia podczas fałszywej pandemii świńskiej grypy
Czy warto zaszczepić się przeciwko koronawirusowi?
Globalny eksperyment medyczny
Paszport szczepionkowy
Fototerapia infekcji wirusowych
Śmiertelność koronawirusa w granicach sezonowej grypy
Potrzeba działania
2. O autorach
3. Dziesiąte posiedzenie niemieckiej komisji ds. koronawirusa
3.1 Wirus jako zagrożenie. Leczenie zachorowań.
Czy szczepionka to rozwiązanie
4. Prof. med. Sucharit Bhakdi
4.1 COVID-19 – odporność i szczepionki
5. Prof. med. Chrisianne Perronne
5.1 Bezsens szczepień dzieci. Prawdopodobieństwo powikłań u dzieci na skutek koronawirusa bliskie zeru
6. Prof. Stefan Hockertz
6.1 Błyskawiczna szczepionka przeciw koronawirusowi – eksperyment medyczny na zdrowych ludziach
7. Dr med. Wolfgang Wodarg
7.1 Akcja szczepień. Korzyści dla niewielu, szkody dla wielu
Znów ta sama sztuczka
Rozpoznawalne medialnie osoby jako twarze kampanii wzbudzającej strach, która ma przygotować grunt pod wielki biznes
Godni zaufania doradcy w Instytucie Roberta Kocha
Szczepienia z powodu błędnej diagnozy?
Hasło przewodnie: „Zamknij oczy i przed siebie”
Inżynieria genetyczna pod fałszywą banderą
Zero ryzyka i wysokie zyski
SARS-CoV-2: ile jest nowych wirusów?
Punkty szczepień mają zastąpić gabinety lekarskie
Skorzystają również firmy logistyczne
Koniec z poradami dotyczącymi szczepień i indywidualnymi wskazaniami
Skrócone dopuszczenie do obrotu i systematyczne maskowanie działań niepożądanych
Strach przed zarazą jako wsparcie zapewniające obfite żniwa przemysłowi Big Data
Nie ma dobrej terapii bez klarownej diagnozy
Prawdziwą zarazą jest instytucjonalna korupcja
8. Dr Geert Vanden Bossche
8.1 Czy masowe szczepienia spowodują powstanie bardziej zjadliwych mutacji wirusa?
9. Dr hab. n. med. Andrzej M. Bugaj
9.1 Nie tylko chemia. Fototerapia infekcji wirusowych
Promieniowanie elektromagnetyczne – działanie antypatogenowe
Promieniowanie nadfioletowe a zakażenia wirusowe
Światło niebieskie – rewolucja w zwalczaniu infekcji wirusowych
Przeciwdrobnoustrojowa terapia fotodynamiczna – fotosensybilizacja kontrolowana
Światło czerwone i promieniowanie podczerwone – destrukcja napastnika, mobilizacja ofiary
Promieniowanie elektromagnetyczne a zdrowie „ducha”, światło dzienne i melatonina w prewencji i terapii zakażeń
SARS-CoV-2
Siła natury czy dzieło innowacyjnej myśli technicznej?
Zestawienie skrótów
Piśmiennictwo
10. Prof. Kornelii Polok i prof. Romana Zieliński
Charakterystyka i skuteczność „szczepionek” przeciwko SARS-CoV-2
10.1 Witajcie w świecie Łysenki
10.2 Powrót do testów PCR
10.3 Sens szczepienia w atmosferze strachu
10.3.1 Narodowy Program Szczepień czy broszura reklamowa?
10.3.2 Niedokończona szczepionka?
10.3.3 Dobrowolny przymus
10.4 Czym jest szczepionka?
10.4.1 Definicja szczepionki
10.4.2 Typy szczepionek
10.5 Transmisja wirusa
10.5.1 Efektywność szczepień a transmisja wirusa
10.5.2 Grypa
10.5.3 Wzrost zachorowań po szczepieniu
10.5.4 Mutacje
10.5.5 Sens szczepień. Podsumowanie
10.6 Skutki uboczne
10.6.1 Przypadki śmiertelne i skutki uboczne
10.6.2 Problemy z konstruktem mRNA
10.6.3 Podobieństwo białek i syncytyna
10.6.4 Rola transpozonów w odpowiedzi immunologicznej
10.7 Leki i odporność
10.7.1 Antyszczepionkowcy
10.8 Piśmiennictwo
11. Podziękowanie

Ze wstępu dra Mariusza Błochowiaka

Jesteśmy świadkami „powtórki z historii” fałszywej pandemii świńskiej grypy, ale tym razem na dużo większą, bo globalną skalę. Dzisiaj już wiemy, że ogłoszona przez WHO w 2009 roku pandemia była fake newsem, a szczepionki, które wówczas zostały zakupione przez różne kraje, nie tylko były zbędne od strony medycznej, ale również szkodliwe. Jak zauważył dr Wolfgang Wodarg, „jedna z najłagodniejszych fal grypy” została ogłoszona pandemią…

Szwecja zaszczepiła wówczas ponad 50% swojej populacji, w tym również dzieci i młodzież, u których wystąpiło potem kilkaset przypadków narkolepsji. Wywołana przez szczepionki choroba była zupełnie „niepotrzebna”, ponieważ dzieci nie umierały z powodu świńskiej grypy. Prof. med. Sucharit Bhakdi, pracujący wtedy w Niemczech lekarz i naukowiec, był przeciwnikiem szczepień przeciw świńskiej grypie. Również dzisiaj ostrzega przed szczepieniami na koronawirusa:

Wskaźnik śmiertelności w przypadku świńskiej grypy faktycznie wynosił poniżej 0,02%, a więc nieco więcej niż w przypadku SARS-CoV-2, a zatem był niski. Znaczyło to tyle, że statystycznie na 10 000 osób chorych na grypę umierały dwie. W większości były to osoby starsze. Młodzi ludzie nie umierali. Podobnie wygląda to obecnie w przypadku SARS-CoV-2.

Niepożądane ciężkie powikłania po szczepionce na świńską grypę wystąpiły kilka miesięcy później i były brzemienne w skutki. Głównie w przypadku dzieci i młodzieży. Częstotliwość ich występowania wynosiła 1 na 10 000. Być może ktoś powie: „Jeśli uratowaliśmy 10 000 istnień i poświęciliśmy jedno życie, to niech tak będzie“. Jednakże spośród tych 10 000 młodych osób i dzieci nikt nie umarł na świńską grypę.

Czy warto zaszczepić się przeciwko koronawirusowi?

Zanim podejmie się decyzję o szczepieniu przeciwko konkretnej chorobie wywoływanej przez określony rodzaj patogenu, należy wpierw zastanowić się, czy w ogóle warto to robić. Nie należy podchodzić do szczepień „hurtowo”, wychodząc z założenia, że „szczepionka to tylko szczepionka” i że zawsze warto się zaszczepić. Wszak jeśli nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi, podobnie jak w przypadku ziół. Oba te twierdzenia są jednak błędne. Trzeba rozważyć stosunek ryzyka związanego z zaszczepieniem się do korzyści płynących z niego. Każda bowiem szczepionka niesie ze sobą ryzyko powikłań i zgonu. Jeśli jest ono większe niż w przypadku braku jej aplikacji, to nie należy się szczepić.

Takie decyzje trzeba podejmować na chłodno, nie kierując się strachem, który jest złym doradcą, gdyż szczepionka pełni wówczas funkcję wentyla bezpieczeństwa pozwalającego na rozładowanie psychicznego napięcia i obniżenie poziomu stresu oraz zmniejszenie lub wyeliminowanie lęku. Nie ma to jednak nic wspólnego z racjonalnym rozeznaniem sytuacji.

Ufam, że niniejsza książka zawierająca wiele wypowiedzi niezależnych naukowców i lekarzy pozwoli na bardziej obiektywne spojrzenie na kwestię szczepień przeciw koronawirusowi niż to ma miejsce w propagandowo-marketingowej narracji mediów, rządzących i producentów „szczepionek”.

11) Protokoły Mędrców Kowida

Autor Stanisław Michalkiewicz
Wyd. 35 Media, 2021, stron 220.

Protokoły...”, to zapis tych wszystkich zdumiewających głupot, półprawd, bzdur, przeinaczeń i propagandy, którymi jesteśmy nieustannie atakowani od czasów zarania wciąż trwającej zarazy. Zarazy, która dawno przestała być zjawiskiem tylko biologicznym, a stała się fenomenem, także, a może przede wszystkim, politycznym i społecznym. Opinie o pandemii, jej przyczynach i skutkach, oczywiście rozkładają się zgodnie z klasycznymi podziałami na scenie politycznej, co zdradza prawdziwe intencje jej aktorów. A wirus, zgodnie ze złotą maksymą Stanisława Michalkiewicza „będzie działał tak długo, jak długo będzie trzeba”.
Kto o tym zdecyduje? Odpowiedź znajdą Państwo w książce, którą szczerze polecam.

~Tomasz Sommer

12) Kowidowy zawrót głowy

Autorzy Roman Zieliński, Kornelia Polok
Wyd . Centre for Evolution, Genomics and Biomathematics, e-Gene, Wrzesień 2021, 330 stron.

Ebook (pdf) do darmowego pobrania z linku jak wyżej.

Spis treści
1 Zamiast wprowadzenia
2 O nas (biogramy i osiągnięcia profesorów]
3 Jak powstała ta książka
4 Posty [Zbiór kilkuset wpisów obojga profesorów*]
5 Współczesny łysenkizm
6 Bibliografia [165 pozycji]
7 Podziękowania.

Fragment z "Zamiast wprowadzenia":

Co się marzy rządzącym?
Marzy się zarządzanie strachem pandemicznym. Rodzaj patogenu nie ma znaczenia. Przyjdzie instrukcja od mocodawców, to koronawirusa zastąpi inny patogen, a wybór jest duży, jako że Natura jest bogata w dywersyfikację. Są już pomysły na kolejne fale, lockdowny, dystanse, segregacje i inne bezsensowne, anty-zdrowotne obostrzenia. Rządzącym marzy się utrzymanie tego stanu rzeczy jak najdłużej. Jeśli pozostaniemy bierni, czeka nas eskalacja terroryzmu biomedycznego i podporządkowanie naszego życia „medykalizacji”.
A co my na to?
Nie daliśmy się zwieść. Na zapewnienie, że to „dla naszego dobra”, staliśmy się bardziej uważni, przezorni: zapaliła się nam przysłowiowa „czerwona lampka”.
Zaufaliśmy naszej intuicji, w której zostały skumulowane bogate pokłady naszych doświadczeń i wiedzy. Przeszliśmy przyspieszony kurs biologii, epidemiologii i genetyki. Zaczęliśmy skutecznie podważać „prawdy” głoszone przez polityków i ich „ekspertów”. Ujawniliśmy prawdę, że to fałszywa pandemia. „Pandemia”, która służy jedynie Big Pharmie i politykom. Od nas tylko zależy ile jeszcze będzie tych „fal”.

* Są to wpisy od 15 marca 2020 do 26 sierpnia 2021 w mediach społecznościowych, notatki i artykuły z różnych miejsc, które w dużej części były "ocenzurowane" przez rzeczników pandemii i przez to już tam niedostępne.
Autorzy zapraszają też na stronę https://www.e-gene.eu 

Uważam za cenne pokazanie Podziękowań (fragment), z którego poznajemy szereg osób, które warto czytać i wspierać w ich walce o prawdę:

Dziękujemy:
*Alter Shot TV, w osobach Pawła Nogala, Dariusza Galczaka, Sylwestra Górskiego, za wyciągnięcie nas z mroków niebytu i skonfrontowanie z pandemiczną narracją;
*dr. Mariuszowi Błochowiakowi, redaktorowi wydań Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy, za upowszechnienie przekazywanej przez nas wiedzy o niewiarygodności testu PCR do diagnostyki koronawirusa i bezcelowości szczepień przeciwko sezonowym przeziębieniom;
*Agnieszce Kisielewskiej i zespołowi platformy Stolik Wolności, za odwagę w przeciwstawianiu się kłamliwej pandemicznej narracji i opublikowanie artykułu pt. O szczepionce Pfizera i testach PCR, a także odpowiedzi 34 naukowcom z PAN;
*dr. Normanowi Pieniążkowi, za przyjęcie zaproszenia i opublikowania na naszym profilu wielu cennych postów dotyczących wakcynologii i koronawirusowej histerii;
*prof. Ryszardowi Rutkowskiemu, dr. Jerzemu Milewskiemu, dr. Piotrowi Rubasowi, dr. Markowi Błażejakowi, dr. Zbigniewowi Hałatowi, dr. Pawłowi Basiukiewiczowi, dr. Arturowi Bartosikowi, za przekazywaną wiedzę medyczną;
*dr. inż. Rafałowi Pązikowi i Pawłowi Klimczewskiemu, za dostarczanie cennych analiz statystycznych na temat „pandemii”;
*prof. Włodzimierzowi Korabowi-Karpowiczowi, za bezkompromisową postawę w walce o nasze prawa i wolności obywatelskie;
*prof. Mirosławowi Piotrowskiemu, za owocną współpracę w ramach Grupy C19;
*posłowi Grzegorzowi Braunowi, za jego nieugiętą postawę przeciwko wszelkim przejawom zła spowodowanego polityką pandemiczną władz oraz umożliwienie nam wypowiadania się na szerszym forum publicznym;
*dr. h.c. Dariuszowi Pacakowi, za jego twórczy wkład na rzecz odsłaniania przesłon systemowych i krętych ścieżek myśli ludzkiej;
*Agacie Stajudzie, za goszczenie na naszym profilu z autorskimi wierszami;
*red. Piotrowi Szlachtowiczowi, za poświęcony nam czas antenowy wRealu24;
*Justynie Socha, za odkłamywanie „pandemii”, pomoc potrzebującym i współpracę;

13) Pseudopandemic: New Normal Technocracy
(Pseudopandemia. Nowa Normalna Technokracja)

Autor  Iain Davis , 2021, 402  strony.

Z opisu wydawniczego (tłumaczenie)

Porywająca ekspozycja oszustwa politycznego. Mnóstwo dowodów wskazuje na jedną z najważniejszych książek, jakie kiedykolwiek przeczytasz.

Pseudopandemia oferuje niezachwianą i przekonującą analizę globalnej odpowiedzi na pandemię COVID 19.
Pandemia COVID 19 była globalną tragedią humanitarną. Każde utracone życie było nieznośnym bólem zadawanym cierpiącym rodzinom na całym świecie.
Kiedy Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię, zasygnalizowała rządom na całym świecie, że muszą podjąć działania, aby chronić swoją populację przed niszczącą epidemią choroby. Czy powiadomili również globalną sieć partnerstw publiczno-prywatnych, że nadarzyła się ich okazja?
Wielu ostrzegało, że środki podjęte w celu ochrony społeczeństwa przyniosą dalsze niepotrzebne cierpienie. Stwierdzili, że reakcja polityczna na pandemię COVID 19 była sprzeczna z dowodami naukowymi i panującą mądrością epidemiologiczną. Podnosząc obawy dotyczące zniszczeń spowodowanych przez blokady i inne środki łagodzące, utrzymywali, że lekarstwo jest gorsze niż choroba.

Przekonana przez polityków i media, że ​​skala zagrożenia wymaga bezprecedensowych restrykcji, zdecydowana większość uznała tych sceptyków za głupców.

Ale co, jeśli sceptycy mieli rację?

Jakie są koszty reakcji na pandemię i czy niektórzy postrzegali COVID 19 jako uzasadnienie, do którego dążyli, aby realizować swoje ambicje?
Zbudowany na podstawie rygorystycznego badania dowodów, Pseudopandemic bada rzeczy nie do pomyślenia i przedstawia potępiające oskarżenie o globalną korupcję.
Oskarża czytelnika o konfrontację z rzeczywistością ściskającą żołądek. Gdy oczy są otwarte, nie mogą odwrócić wzroku.

14)  COVID-19. Analiza problemu w świetle Koncepcji VIP DOSTROJENIE VIP ADAPTACJA VIP EWOLUCJA

Władysław Stanisław Rybicki

Wydawnictwo: VIP ADAPTATION , 2020
128 str.

Autor na podstawie własnych badań przedstawia przyczyny pandemii oraz proponuje rozwiązania na poziomie każdej jednostki ludzkiej.

15) COVID Operation: What Happened, Why It Happened, and What's Next

(Operacja COVID: CO się stało, Dlaczego się Stało i Co Dalej)

Autorzy: Pamela A. Popper, Shane D. Prier

październik 2020, 442 str.

Z opisu wydawniczego (tłumaczenie)

Operacja COVID to opowieść o tym, jak rozpoczęła się mistyfikacja COVID-19, kim są główni gracze i jak plan został wykonany. To niepokojąca opowieść o tym, jak łatwo jest przejąć kontrolę nad ludźmi, którzy zakładają, że nadal będą cieszyć się wolnością bez pociągania rządu, mediów i wielu innych do odpowiedzialności.
Najbardziej istotna rzecz, jaka wydarzyła się na świecie od II wojny światowej, to wydarzenie zostało popełnione przez szeroką sieć wrogów ludzi, którzy zdołali przebrać się za urzędników państwowych, pracowników służby zdrowia oraz założycieli i szefów globalnych organizacji non-profit. Są wszędzie, są niesamowicie bogaci, potężni i mają zamiar iść po swojemu.
Wraz z wiedzą przychodzi potęga i mamy nadzieję, że informacje zawarte w tej książce zmotywują masy ludzi do odrzucenia tego, co często określa się mianem „nowej normalności”, do zrobienia wszystkiego, co jest konieczne, aby odzyskać swoje życie i zapewnić, że przyszłość pokolenia będą żyć wolne.

16) Covid: Why most of what you know is wrong.

(Covid; Dlaczego większość tego, co wiesz jest błędna)
Autor: Sebastian Rushworth

Marzec, 2021, 139 str.

Z opisu wydawniczego (tłumaczenie)

W tej książce szwedzki lekarz Sebastian Rushworth analizuje niektóre z najważniejszych pytań dotyczących pandemii Covid-19: Jak śmiertelny jest Covid-19? Co to jest długi Covid? Jak dokładne są testy Covid? Szwecja ma więcej zgonów niż inne kraje skandynawskie? Jakie są szkody związane z blokadą? Czy maski na twarz zatrzymują Covid? Czy szczepionki przeciw Covid są bezpieczne i skuteczne? Dlaczego świat tak histerycznie zareagował na Covid?
Jego blog o zdrowiu i nauce jest szeroko czytany w anglojęzycznym świecie. W Covid: Dlaczego większość z tego, co wiesz, jest błędna Sebastian Rushworth pokazuje, że Covid-19 nie jest tak zły, jak przedstawiają go media głównego nurtu. Pokazuje, że śmiertelność jest poniżej 0,2%, co oznacza, że ​​dla większości ludzi ryzyko śmierci w przypadku zarażenia wynosi mniej niż 1 na 500 (i mniej niż 1 na 3000, jeśli masz poniżej 70 lat). Choroba preferencyjnie dotyka ludzi, którzy i tak są bardzo bliscy końca życia, więc ilość życia straconego, gdy ktoś umiera na tę chorobę, jest zwykle niewielka. Autor pokazuje również, że 98% osób, które zapadają na Covid, jest w pełni wyleczone w ciągu trzech miesięcy i że nie ma dobrych dowodów na to, że Covid ma długoterminowe konsekwencje zdrowotne. Co więcej, zwraca uwagę, że środki podjęte w celu zwalczania Covid, takie jak blokady, ogromne kampanie strachu i zamykanie szkół spowodują, że stracone zostaną znacznie więcej lat życia niż te, które zostaną stracone bezpośrednio przez wirusa. Dane użyte w książce są publicznie dostępne, i często publikowane w jednych z najbardziej prestiżowych i szanowanych czasopism naukowych na świecie. Malcolm Kendrick: „Covid-19 wywołał pandemię i panikę. Wiele osób jest oszołomionych lawiną informacji, często sprzecznych. Na swoim blogu Sebastian Rushworth był głosem spokojnego rozsądku przez cały czas, próbując pomóc ludziom zrozumieć sens tego, co się dzieje. Jako lekarz pierwszej linii w Szwecji miał miejsce w pierwszym rzędzie i doskonale rozumiał chorobę oraz naszą reakcję na nią. Zabiera czytelnika do części wiedzy naukowej, aby wyjaśnić, co się dzieje. To jasne, to jest uzasadnione. Uważa on, że odpowiedź Szwecji, choć szeroko krytykowana, była oparta na dobrych dowodach i może zostać uznana za najlepszy sposób na opanowanie pandemii. Jeśli chcesz przewodnika po tym, co naprawdę dzieje się z Covid-19,...

17) Scamdemic - The COVID-19 Agenda: The Liberal's Plot to Win The White House

(Scamdemic – Agenda COVID-19: spisek liberałów, aby wygrać Biały Dom.)

Autor: John Iovine

Styczeń, 2021, 204 str.

Z opisu wydawniczego (tłumaczenie)

Prawdziwe pandemie nie opierają się na błędnych modelach przewidywania, stronniczych raportach, upolitycznionej nauce, przesadnych wskaźnikach śmiertelności i zawyżonych statystykach zgonów. Scamdemic, połączenie słów oszustwo i pandemia, określa orkiestrację mediów głównego nurtu w tworzeniu histerii związanej z COVID-19. Ta książka nie stwierdza, że ​​wirus COVID-19 nie stanowi zagrożenia; ta książka ujawnia przesadę i podżeganie do groźby wirusa COVID-19, aby wywołać panikę wśród ludności.
...
Jestem facetem, który kryje się za fałszywymi wiadomościami i ujawnia je.
Po tym, jak fałszywe media wywołały panikę wśród ludności, gubernatorzy stanów wykorzystali osłabioną psychologię, by ogłosić „stan wyjątkowy”, który dał im pełną autorytarną kontrolę w celu wymuszenia niepotrzebnych społeczno-ekonomicznych blokad. Te blokady są marzeniem socjalistycznych demokratów. Blokady izolowały, kontrolowały i szkoliły ludzi do ścisłego posłuszeństwa wobec rządu. Witamy w COVID-1984, nadeszła dystopijna przyszłość, której się obawialiśmy. George Orwell byłby dumny.
Blokady zawiesiły nasze prawa konstytucyjne i zabiły kwitnącą gospodarkę USA Trumpa. Scamdemiczne blokady trwają nawet wtedy, gdy śmiertelność z powodu COVID-19 spadła w całym kraju. Pamiętaj, blokady miały trwać tylko kilka tygodni, zanim „spłaszczyliśmy krzywą”. Miesiące temu spłaszczyliśmy krzywą, ale gubernatorzy stanów odmawiają uwolnienia się z ekonomicznego ucisku i przywrócenia naszych konstytucyjnych praw.
Ta książka zawiera informacje i dane z wiarygodnych źródeł, które zostały w minimalnym stopniu ogłoszone lub były zignorowane, ponieważ nie promowały narracji medialnej o „apokalipsie wirusów”. Fałszywe media albo ograniczają, cenzurują, albo wyśmiewają naukę i naukowców, którzy nie trzymają się ich alarmistycznej narracji.

18) Pandemia zdemaskowana. Nowe fakty, dane, konteksty.

Autorzy: Dr Karina Reiss, Dr Sucharit Bhakdi.
Wyd. https://ordomedicus.org/ , 2021

Z opisu wydawniczego

Oddajemy do Państwa rąk pierwszą książkę wydaną przez Instytut Ordo Medicus, który jest zrzeszeniem lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki. Powstał on w odpowiedzi na jednostronną, nienaukową i propagandową narrację dotyczącą tzw. pandemii koronawirusa. Narracja ta jest narzucana całym społeczeństwom przez rządzących, media głównego nurtu oraz tzw. ekspertów rządowych, którzy nie uzasadniają naukowo i medycznie swoich działań, dotyczących kwestii takich jak lockdown, testy diagnostyczne PCR, masek czy szczepionki.
Ponadto ze strony decydentów oraz mediów głównego nurtu (z wyjątkiem Telewizji Polsat, gdzie od czasu do czasu możemy usłyszeć odmienne stanowisko) nie widać woli debaty naukowej z lekarzami i naukowcami posiadającymi odmienne poglądy. Społeczeństwo polskie, zwłaszcza ludzie oglądający media głównego nurtu, zostało skazane na jednostronny przekaz, który w istocie jest manipulacją. Przeprowadzenie jej nie wymaga wiele trudu, ponieważ tematyka medyczno-naukowa związana z obecną sytuacją wymaga czasami bardzo specjalistycznej wiedzy, której nie posiadają ani widzowie ani lekarze czy naukowcy wypowiadający się w mediach.
Niniejsza książka prof. Kariny Reiss i prof. med. Sucharita Bhakdiego jest niezależnym i kompetentnym medyczno-naukowym głosem dotyczącym obecnej sytuacji. Prof. Reiss od 15 lat zajmuje się badaniami naukowymi w dziedzinie biochemii, biologii komórki i medycyny. Prowadzi również wykłady w tym zakresie. Jej zawodowe kwalifikacje są poświadczone przez wyróżnienia i ponad 50 oryginalnych artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, które były cytowane ponad 3500 razy.

Instytut Ordo Medicus powołał w październiku 2021 roku niezależną, społeczną, oddolną i apolityczną Komisję śledczą ds. pandemii z udziałem prawników, która wzorowana jest na komisji niemieckiej z udziałem dr. Wolfganga Wodarga. Dwa posiedzenia tejże komisji zostały przedstawione w języku polskim w II i IV tomie książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”. Celem polskiej Komisji śledczej jest zebranie zarówno wiedzy naukowo-medycznej, jak również wszelkich informacji o nieprawidłowościach związanych z wprowadzeniem obostrzeń przez rządzących i paraliżu służby zdrowia, co pociągnęło za sobą grubo ponad 100 tys. nadmiarowych zgonów. Wiedza uzyskana w toku prac Komisji posłuży do wniesienia stosownych oskarżeń i, miejmy nadzieję, skazania winnych. Nie można nie starać się rozliczyć doprowadzenia do śmierci tak wielu osób z powodu błędnych, nienaukowych i antymedycznych decyzji, jakich dopuścili się rządzący wraz z ich ekspertami.

Ordo Medicus, jak i powołana przez nas Komisja śledcza ds. pandemii chcąc być niezależnymi, finansowane są wyłącznie z dobrowolnych darowizn. Z tego względu proszę o regularne wspieranie, na miarę swoich możliwości finansowych, naszej pracy dla dobra Polaków, przyszłości naszych dzieci i naszego kraju. Wszelkie informacje dotyczące naszej działalności można znaleźć na naszej stronie ordomedicus.org.

Dr Mariusz Błochowiak

 
 

Fragment książki

Już w maju 2020 roku ekonomista Stefan Homburg zwrócił uwagę, że politycy mogą zastosować strach jako instrument dominacji, aby przepchnąć nieuzasadnione naukowo zabiegi. Fachowi siewcy paniki stosują bardzo skuteczną metodę gruntowania i rozszerzania swojej władzy. Strach prowadzi do zawężenia pola widzenia i myślenia, dlatego zbiorowo wygenerowany można wykorzystać, aby wedle potrzeby ukryć przed opinią publiczną procesy decyzyjne. Niepokój blokuje też zdolność do wyciągania racjonalnych wniosków. Politycy z pomocą mediów wykonali kawał roboty, aby zamknąć ludzi w zbiorowej paranoi. Czy taki był zamiar?
CO NAS CZEKA W PRZYSZŁOŚCI? Co nam pozostanie, gdy ze strachu przed śmiercią przestaniemy żyć? Niezależnie od wszystkich ryzyk, jakie ze sobą niesie życie, nie możemy tracić perspektywy całości. Mamy nadzieję, że niniejsza książka w tym pomoże.

19) KULISY MANIPULACJI - czyli jak teorie spiskowe stały się FAKTEM

Autorzy: Marcin Rola i Jarosław Kornaś
Wyd. Capital 2021

To przykład książki na tematy ogólniejsze, ale zawiera wątek "pandemii".

Z opisu wydawniczego:

Kto zaplanował i przeprowadził „Operację Okrągły Stół”? Dlaczego przez ponad dekadę mafia terroryzowała obywateli a policja i służby nie były w stanie zapanować nad „chłopcami z bronią”? Jak powstawały wielkie finansowe dynastie i co z tym miał wspólnego FOZZ? Dlaczego Polska stawiana jest jako organizator i wykonawca holokaustu? Czy „Operacja Pandemia” jest początkiem otwarcia nowej rzeczywistości? Jak przebiega proces manipulacji oraz dlaczego hasłem „teoria spiskowa” przykrywa się rzeczywistość? Na te i inne pytania odpowiada Marcin Rola z Jarosławem Kornasiem w książce, w której ujawniają czyste fakty w sprawie tematów celowo wyciszanych przez mainstreamowe media. Bez znieczulenia, bez brania jeńców, bez politycznej poprawności.

Więcej, z nagraniem i fragmentem książki (o grupach przestępczych) na stronie http://kulisymanipulacji.com.pl/.
Książka z cegiełką. 20% ze sprzedaży książki idzie na wsparcie Klubu Wolnych Mediów oraz Fundacje Capital.

20) Snake Oil: How Xi Jinping Shut Down the World
(Kindle Edition)

(Snake Oil: Jak Xi Jinping zamknął świat)
Autor: Michael P. Senger

Październik 2021,  229 stron w wersji papierowej, która też jest dostępna.

To kolejny przykład książki na tematy ogólniejsze, ale zawiera wątek "pandemii", która okazała się podstawowym narzędziem geopolityki.

Z opisu wydawniczego (tłumaczenie):

W marcu 2020 roku liberalna demokracja nagle się zatrzymała.

Podobnie jak pożar Reichstagu w 1933 r., historycy mogą nigdy nie wiedzieć, jak doszło do powstania SARS-CoV-2. Dla naukowców badanie jego początków byłoby satysfakcjonującym przedsięwzięciem, gdyby nie była wykluczona przez niewzruszoną siłę – podporę Komunistycznej Partii Chin Xi Jinpinga.

Ale podczas gdy agencje wywiadowcze spędziły miesiące na badaniu pochodzenia wirusa, świat zastosował bezprecedensową reakcję, która okazała się znacznie bardziej niszczycielska niż sam wirus, prowadząc do największego załamania gospodarczego od czasu Wielkiego Kryzysu, powszechnego głodu i zniknięcia niezliczonych istnień ludzkich i środków do życia. Na całym świecie rządy wdrożyły środki wzorowane na masowych kwarantannie nałożonych w Chinach, powszechnie nazywanych „blokadami”.

Była to największa katastrofa geopolityczna od czasów II wojny światowej i największy głód spowodowany przez człowieka od czasu Wielkiego Skoku Naprzód. I to wszystko na nic. Blokady nigdy nie były uzasadnione nauką. Raczej weszli w globalną politykę na polecenie książąt KPCh, które miały stać się najbardziej wpływowym członkiem pokolenia Baby Boom; aberracja narzucona światu przez bezprecedensową międzynarodową operację wpływu.

Korumpując globalne instytucje, promując sfałszowane dane, publikując oszukańczą naukę i rozmieszczając propagandę na bezprecedensową skalę, KPCh pod wodzą Xi Jinpinga przekształciła wężowy olej z blokad w „naukę”, największą jak dotąd zbrodnię XXI wieku. Oto opowieść o tym, jak to zrobił i dlaczego.
-----

Cała ta historia z książki strategicznego podboju świata  podana jest w skrócie, ale mocno i bardzo obrazowo, w wątku z kilkudziesięciu części. na TT:  https://twitter.com/MichaelPSenger/status/1458506569331593223
 

21) The Great Covid Panic: What Happened, Why, and What To Do Next

(Wielka panika Covid: co się stało, dlaczego i co robić dalej)
Autorzy:  Gigi Foster, Paul Frijters, Michael Baker

Wrzesień 2021, 408 stron wersji drukowanej

Z opisu wydawniczego (tłumaczenie, fragment)

Jak nadać sens zadziwiającemu wstrząsowi wiosny 2020 roku i po nim? Normalne życie – w którym oczekiwane prawa i wolności były brane za pewnik – zostało zastąpione nowym społeczeństwem zarządzanym przez medyczną/rządzącą elitę, która obiecywała, ale nie zdołała złagodzić wirusa, wszystko w imię zdrowia publicznego. Tymczasem straciliśmy tak wiele z tego, co mieliśmy kiedyś: wolności podróżowania, prywatność, demokratyczne domniemanie równości, wolności handlowe, a nawet dostęp do portali informacyjnych. Coś poszło bardzo nie tak.

Aby to wszystko zrozumieć, Brownstone Institute ma przyjemność ogłosić publikację The Great Covid Panic: What Happened, Why, and What To Do Next, autorstwa Paula Frijtersa, Gigi Fostera i Michaela Bakera. Łącząc rygorystyczne badania naukowe z sugestywną i przystępną prozą, książka obejmuje wszystkie kwestie kluczowe dla pandemii i katastrofalnej reakcji politycznej, narrację tak obszerną, jak dewastującą intelektualnie. Krótko mówiąc, jest to książka, której świat teraz potrzebuje.

W czasie Wielkiej Paniki na początku 2020 roku prawie każdy rząd na świecie ograniczył przemieszczanie się ludności, zakłócił edukację swoich dzieci, zawiesił normalne wolności osobiste, porwał system opieki zdrowotnej i w inny sposób zwiększył swoją bezpośrednią kontrolę nad życiem ludzi. Próby kontrolowania nowego koronawirusa w większości krajów spowodowały wzrost liczby zgonów zarówno z powodu wirusa, jak i innych problemów zdrowotnych. Niektóre kraje i regiony wyrwały się z szaleństwa na początku 2021 roku lub nawet wcześniej. Jednak inne rządy, jeszcze w 2021 roku, miały coraz większą obsesję na punkcie kontroli.

Dlaczego rok 2020 stał się, tak nagle i tak mocno, rokiem globalnej paniki z powodu wirusa, który dla większości ludzi jest niewiele bardziej niebezpieczny niż standardowy wirus grypy? Ta książka ujawnia, jak zaczęło się szaleństwo, co je napędzało i jak mogło się skończyć. To także książka o historiach i doświadczeniach, niektórych prawdziwych, a innych fabularyzowanych w celu ochrony tożsamości. Dołącz do kompilatora Jane, decydującego Jamesa i wątpiącej Jasmine, trzech głównych bohaterów narracyjnej części książki. Ich doświadczenia ilustrują, co stało się z jednostkami, a przez nich z całymi społeczeństwami, mówiąc nam – jeśli chcemy słuchać – jak uniknąć powtórki. Ta literacka prezentacja jest zmieszana ze szczegółowymi raportami na temat rzeczywistych danych i dogłębnych badań, które generalnie zostały zaciemnione przez medialne szaleństwo i zaciemnianie przez władze zdrowia publicznego.

„Tour-de-force, w jaki sposób reakcja na pandemię była napędzana strachem, myśleniem tłumu, wielkim biznesem i pragnieniem kontroli, a nie zdrowymi zasadami zdrowia publicznego. To na pewno będzie klasyk”. ~ Profesor Martin Kulldorff, Harvard Medical School.

....

22) The Price of Panic: How the Tyranny of Experts Turned a Pandemic into a Catastrophe

(Cena paniki: jak tyrania ekspertów zamieniła pandemię w katastrofę)

 Autorzy: Jay W. Richards, William M. Briggs, Douglas Axe

Październik 2020, 287 stron

Z opisu wydawniczego (tłumaczenie)

CO SIĘ STAŁO?

Koszt ludzki reakcji kryzysowej na COVID-19 znacznie przewyższył korzyści. To otrzeźwiający werdykt trójki uczonych — biologa, statystyka i filozofa — w tej wszechstronnej ocenie najgorszej katastrofy wywołanej paniką w historii.

Gdy media podsycały płomienie paniki, urzędnicy rządowi i nowa elita ekspertów naukowych zignorowali ustalone protokoły łagodzenia niebezpiecznej choroby. Zamiast tego zamknęli światową gospodarkę, zamknęli każdą szkołę, zamknęli obywateli w ich domach i zagrozili wprowadzeniem reżimu skrajnego dystansu społecznego na czas nieokreślony.

A amerykańska opinia publiczna — co zdumiewające — zastosowała się bez protestu. Skromnie, ale nieustannie skupiając się na tym, co wiemy i czego nie wiemy o koronawirusie, Douglas Axe, William M. Briggs i Jay W. Richards pokazują w tym pouczającym badaniu, co prawdziwi eksperci mogą wnieść, gdy wybuchnie pandemia.

Wczesną wiosną 2020 roku panika urzędników państwowych, histeria mediów i pycha nagle potężnych naukowców spowodowały ogólnoświatową katastrofę. Cena paniki to książka niezbędna do zrozumienia, co się stało i jak uniknąć powtórzenia naszych śmiertelnych błędów.

23) Zapis zarazy 2

Autorzy: Wojciech Sumliński, Tomasz Budzyński

Wyd. https://sumlinski.pl , listopad 2021

Z opisu wydawniczego (fragment)

To historia, która odmieniła sposób patrzenia na naszą rzeczywistość. Kiedyś sądziliśmy, że to rzeczywistość bezpieczna, ale dziś nikt już tak nie myśli. Światowa pandemia i światowa mistyfikacja zmieniły wszystko. Znaleźliśmy się w miejscu, w którym nie planowaliśmy się znaleźć: z dramatyczną wizją przyszłości i szokującą perspektywą depopulacji. Wbrew uspokajającym zapowiedziom to nie koniec, początek końca, ani nawet nie koniec początku globalnego dramatu, który rozgrywa się według precyzyjnie zaplanowanego scenariusza napisanego przez ludzi na najwyższych stołkach, a w którym wszystko co najważniejsze, jest dopiero przed nami.
Autorzy ... dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński i były szef delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, major Tomasz Budzyński, w śledztwie prowadzonym w myśl sentencji „najłatwiejsza droga jest zawsze zaminowana" odsłaniają nieznane opinii publicznej fakty ujawniające prawdę o eksperymencie wszech czasów. Przesłanie eksperymentu jest jasne: to koniec świata, jaki znamy. Ta książka jest alarmem – chodzi o to, by zrozumieć istotę tego alarmu.

Omówienie W. Sumlińskiego, które sporo ujawnia - https://youtu.be/MekHm_HAxzY .
 

24) "Kowidowe getta"

Autor: Katarzyna Treter-Sierpińska

Wydawnictwo: wPrawo.pl,  grudzień 2021

Ilość stron: 271

Z opisu wydawniczego

Jak to się stało, że w demokratycznych państwach prawa zapanował terror i segregacja sanitarna? Jak to możliwe, że z dnia na dzień odebrano ludziom możliwość normalnego funkcjonowania pod pretekstem walki z infekcją, której śmiertelność wynosi ułamek procenta? Jak do tego doszło, że bezużyteczna szmata na twarzy stała się warunkiem wejścia do autobusu, sklepu, kina, szpitala? Jakich sposobów użyto, żeby wymusić na ludziach przyjmowanie eksperymentalnego preparatu, po którym umierają? Jakie mechanizmy uruchomiono, żeby ludzie odrzucili racjonalne myślenie i zaczęli zachowywać się jak szaleńcy? W książce „Kowidowe getta” postaram się odpowiedzieć na te pytania.

25) Wirusmania
(oryg. Virus Mania)

Autorzy: Claus Köhnlein, Torsten Engelbrecht

Wydawnictwo Wektory 2021

Książka dotyczy szerszego zagadnienia niż sam covid, ale "koronawirus" zajmuje w nim znaczące miejsce.

Z opisu wydawniczego

Wedle rozpowszechnionej opinii świat nieustannie nawiedzają straszliwe epidemie wirusów. Ludność straszona jest przerażającymi doniesieniami o śmiercionośnych wirusach polio, odry, świńskiej grypy, ptasiej grypy, choroby szalonych krów, SARS, AIDS itd. Najnowszym wariantem tych apokaliptycznych scenariuszy jest „pandemia” koronawirusa SARS-CoV-2. Mało kto jednak zauważa, że z naukowego punktu widzenia nigdy nie dowiedziono ani chorobotwórczego, ani śmiercionośnego charakteru rzekomych zarazków, ani nawet ich istnienia. Jeśli medyczny establishment oraz podążające za jego wytycznymi media twierdzą, że takie dowody są, wynika to wyłącznie stąd, iż we współczesnej medycynie już dawno zrezygnowano z poszukiwania bezpośrednich dowodów na istnienie wirusów, zamiast tego zadowalając się „dowodami” pośrednimi uzyskiwanymi m.in. dzięki testom na obecność przeciwciał lub testom PCR.

Jednakże – jak zauważają krytyczni wirusolodzy na łamach „Science“ – „nowoczesne“ metody wykrywania wirusów typu PCR nie mówią, jak wirus się replikuje, jakie zwierzę jest jego nosicielem albo też w jaki sposób wywołuje u ludzi chorobę. Inni krytyczni badacze twierdzą, że wyniki osiągane dzięki tym pośrednim metodom są równie trafne jak wróżenie z fusów. Co więcej, wiele badań pokazuje, że cząsteczki, które naukowcy głównego nurtu identyfikują jako wirusy atakujące organizm z zewnątrz, to w rzeczywistości cząsteczki produkowane przez same komórki pod wpływem rozmaitych czynników. To właśnie te cząsteczki są wychwytywane przez testy PCR, które mają być dowodem rzekomego zarażenia wirusem.

Zasadniczym celem niniejszej książki jest ponowne skierowanie dyskusji o przyczynach niektórych chorób na właściwą drogę naukowej i obiektywnej analizy faktów. Nie chodzi, o to, aby wykazać, że nie istnieją choroby określane jako COVID-19, SARS czy AIDS. Nikt nie wątpi, że ludzie chorują. Jednak zasadnicze pytanie brzmi: co naprawdę jest przyczyną tych chorób? Jakie są dowody na to, że wywołują je wirusy? Istnieją bowiem również inne, programowo pomijane przyczyny, takie jak: toksyczne leki, pestycydy i metale ciężkie, narkotyki etc. Czynniki te mogą ciężko uszkodzić układ odpornościowy i występują dokładnie tam, gdzie znajdują się ofiary, którym pospiesznie naklejono etykiety COVID-19, SARS lub AIDS, aby uwiarygodnić teorię, że ich choroba to dzieło wirusa.

Dla poparcia swoich tez autorzy Wirusomanii powołują się na wielu wybitnych badaczy, takich jak laureaci Nagrody Nobla Kary Mullis i Barbara McClintock czy pionier mikrobiologii René Dubos, opierając wszystkie swoje tezy na fachowej literaturze. Problematyka poruszana w Wirusomanii ma ogromne znaczenie zarówno poznawcze, jak i społeczne, gdyż, jak mówi John Abramson z Harvard Medical School: „Należy przede wszystkim pozbyć się iluzji i zrozumieć, że podstawowym celem nowoczesnych, na wskroś skomercjalizowanych nauk medycznych, nie jest maksymalizacja zdrowia pacjentów, lecz maksymalizacja zysków“.

Artykuł z opisem/recenzją

26) Viral: W poszukiwaniu pochodzenia Covid-19

Oryg. Viral: The Search for the Origin of Covid-19

Autorzy: Alina Chan, Matt Ridley

Listopad 2021, 405 stron

Z opisu wydawniczego:

Zrozumienie, jak zaczął się Covid-19, jest ważniejsze niż nam się wydaje dla przyszłości ludzkości.
Ustalenie, czy wirus pochodzi z natury, czy z laboratorium, pomoże nam zabezpieczyć się przed kolejną pandemią.
Ta choroba na zawsze naznaczy współczesną historię. Doprowadził do śmierci milionów, zachorował setki milionów i wpłynął na życie prawie każdej osoby na planecie. Teraz wiemy, że Covid jest tutaj, aby zostać.
Ekspert inżynierii genetycznej, dr Alina Chan i znany pisarz naukowy Matt Ridley, badają pochodzenie SARS-CoV-2, wirusa odpowiedzialnego za Covid-19, wykorzystując swoje niesamowite umiejętności do analizowania argumentów i rygorystycznej analizy ogromnych danych. Viral to fascynująca relacja, która obejmuje łuskowce, podkowiecki, internetowych detektywów i wprowadzające w błąd artykuły naukowe. Szczegółowo przedstawia dowody i bada hipotezy dotyczące pochodzenia wirusa, z których główną jest potencjalny wyciek laboratoryjny lub naturalne rozlanie.
Nauka poczyniła wielkie postępy w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Chan i Ridley dają wgląd w badania nad rozprzestrzenianiem się patogenów i polowania na wirusy na całym świecie. Bez względu na źródło wirusa, świat musi przyjąć nowe polityki i strategie, aby zapobiegać przyszłym epidemiom lub je łagodzić.
Umieszczony w jaskiniach i szybach kopalnianych, na targach żywności i sklepach przemytników dzikiej przyrody, laboratoriach i bazach danych w Chinach i innych miejscach. Viral to przewracacz stron, który czyta się jak powieść detektywistyczną i głębiej wnika w najgłębszą tajemnicę dnia niż jakakolwiek inna praca.
To jest książka o poszukiwaniach pochodzenia Covid-19.

Obszerne omówienie - https://www.theepochtimes.com/mkt_morningbrief/new-book-points-to-global-coverup-of-pandemic-origins_4156594.html

27) Plandemic: Fear Is the Virus. Truth Is the Cure.

(Plandemic: Strach jest wirusem. Prawda jest lekarstwem)

Autor: Mikki Willis

Październik 2021, 168 stron

Z opisu redakcyjnego (tłumaczenie automatyczne):

Niesamowita, prawdziwa historia najbardziej zakazanego dokumentu w historii.

Badając kontrowersje powstałe po wydaniu wirusa znanego jako Plandemic, najbardziej oglądanego i cenzurowanego dokumentu w historii, dziennikarz śledczy postanawia obalić twierdzenia zawarte w całym filmie. Zamiast tego dziennikarz otwiera puszkę Pandory, aby na własne oczy zobaczyć podziemia korupcji, kłamstw i najciemniejszych z niewyjaśnionych tajemnic. 
 
Wynik? Fascynująca relacja zza kulis powstania  
Plandemic  i  Plandemic: Indoctornation; ujawnienie prawdy o początkach COVID-19; alarmujące badanie osób, takich jak dr Anthony Fauci i Bill Gates, oraz organizacji takich jak CDC, NIH, WHO i Bill & Melinda Gates Foundation, kierujących globalnym programem szczepień; oraz spojrzenie na giganta technologicznego i media głównego nurtu robiące wszystko, co w ich mocy, aby uciszyć i stłumić prawdziwość tych ustaleń.
 
Filmowiec śledczy Mikki Willis skupia swój niezachwiany obiektyw na dwóch kluczowych tematach: wirusolog dr Judy Mikovits, która szczerze mówi o machinacjach kontroli i korumpowania zysków osób i instytucji, których zadaniem jest nadzorowanie zdrowia publicznego; oraz dr David E. Martin, którego badania i szokujące dane potwierdzają zarzuty o konflikt interesów. 
 
Amerykańskie media i kontrolerzy faktów potępiły oba filmy dokumentalne jako „niebezpieczną teorię spiskową”. Dziś dwuczęściowa bomba jest okrzyknięta na całym świecie za ostrzeżenie świata o zbrodniach przeciwko ludzkości, które dopiero teraz są ujawniane. 
 
Od śmierci brata i matki z powodu złego leczenia, po przebudzenie w Strefie Zero 11 września, Mikki Willis szczegółowo opisuje niesamowite doświadczenia życiowe, które doprowadziły go do zaryzykowania kariery i bezpieczeństwa, aby stworzyć serię 
Plandemic.
---
Filmy są dostępne na stronie autorskiej https://plandemicseries.com/ (kilkanaście wersji językowych, w tym polska).
W przygotowaniu cz.3. Zobacz też omówienie autorskie (film) na platformie Bitchute

1 BILLION VIEWS, 100% CENSORED, BUT STILL 0% DEBUNKED. A PROFOUND CONVERSATION WITH MIKKI WILLIS

28) The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health

(Prawdziwy Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma i globalna wojna z demokracją i zdrowiem publicznym)
Autor:  Robert F. Kennedy Jr.
listopad 2021, 480 stron.

Z opisu wydawniczego (tłumaczenie)

Media głównego nurtu finansowane przez Pharma  przekonały miliony Amerykanów, że dr Anthony Fauci jest bohaterem. Nie jest nikim takim.

Jako dyrektor National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), dr Anthony Fauci wydaje 6,1 miliarda dolarów rocznego finansowania z podatników na badania naukowe, co pozwala mu dyktować temat, treść i wyniki naukowych badań zdrowotnych na całym świecie. Fauci wykorzystuje finansowe wpływy, które ma do dyspozycji, aby wywierać niezwykły wpływ na szpitale, uniwersytety, czasopisma i tysiące wpływowych lekarzy i naukowców — których kariery i instytucje może zrujnować, awansować lub nagradzać.

W ciągu ponad roku żmudnych i drobiazgowych badań Robert F. Kennedy Jr. odkrył szokującą historię, która wymazuje medialne zainteresowanie doktorem Faucim. . . a to zaalarmuje każdego Amerykanina — Demokratę czy Republikanina — któremu zależy na demokracji, naszej Konstytucji i przyszłości zdrowia naszych dzieci.

Prawdziwy Anthony Fauci ujawnia, jak „America's Doctor” rozpoczął swoją karierę podczas wczesnego kryzysu związanego z AIDS, współpracując z firmami farmaceutycznymi w celu sabotowania bezpiecznych i skutecznych, nieopatentowanych terapii terapeutycznych AIDS. Fauci zaaranżował oszukańcze badania, a następnie wywarł presję na regulatorów amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), by zatwierdziły śmiertelną chemioterapię, o której wiedział, że jest bezwartościowa w walce z AIDS. Fauci wielokrotnie naruszył prawo federalne, aby umożliwić swoim partnerom z farmacji wykorzystywanie zubożałych i ciemnoskórych dzieci jako szczurów laboratoryjnych w śmiertelnych eksperymentach z toksycznym AIDS i chemioterapią przeciwnowotworową.

Na początku 2000 roku Fauci uścisnął dłoń Billa Gatesa w bibliotece wartej 147 milionów dolarów rezydencji Gatesa w Seattle, cementując partnerstwo, które miałoby na celu kontrolowanie coraz bardziej dochodowego, wartego 60 miliardów dolarów, globalnego przedsiębiorstwa szczepionkowego o nieograniczonym potencjale wzrostu. Dzięki dźwigni finansowej i starannie pielęgnowanym osobistym relacjom z szefami państw oraz wiodącymi mediami i instytucjami mediów społecznościowych, sojusz Pharma-Fauci-Gates sprawuje dominację nad globalną polityką zdrowotną.

Prawdziwy Anthony Fauci szczegółowo opisuje, w jaki sposób Fauci, Gates i ich kohorty wykorzystują swoją kontrolę nad mediami, czasopismami naukowymi, kluczowymi agencjami rządowymi i quasi-rządowymi, globalnymi agencjami wywiadowczymi oraz wpływowymi naukowcami i lekarzami, aby zalać opinię publiczną przerażającą propagandą na temat zjadliwości i patogenezy COVID-19, a także kneblować debatę i bezwzględnie cenzurować sprzeciw.

Jest też książeczka omawiająca główne treści powyższej książki:

29) Summary Of The Real Anthony Fauci By Robert F. Kennedy Jr.: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health
(Podsumowanie prawdziwego Anthony'ego Fauci Robert F. Kennedy Jr.: Bill Gates, Big Pharma i globalna wojna z demokracją i zdrowiem publicznym)

Autor: Daniel Tracy
Listopad 2021, stron 140.

Z opisu wydawniczego (tłumaczenie)

Prawdziwy Anthony Fauci opowiada, jak rozpoczął swoją karierę jako „lekarz Ameryki” we wczesnych stadiach kryzysu AIDS, współpracując z firmami farmaceutycznymi w celu podważenia bezpiecznych i skutecznych, nieopatentowanych terapii AIDS. Fauci przeprowadził fałszywe badania, a następnie lobbował w amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), aby zatwierdziła śmiertelną chemioterapię, która miała doskonałe powody, by sądzić, że jest nieskuteczna w walce z AIDS. Fauci wielokrotnie łamał przepisy federalne, aby umożliwić swoim farmaceutycznym partnerom wykorzystywanie upośledzonych i ciemnoskórych dzieci jako szczurów laboratoryjnych w śmiertelnych próbach chemioterapii AIDS i raka.
Uwaga: To jest nieoficjalne podsumowanie i analiza ksiązki Roberta F. Kennedy'ego Jr.
Zawiera najważniejsze idee w zwięzłym i łatwym do odczytania formacie. To szybki sposób na uzyskanie najważniejszych idei z doskonałych książek i bestsellerów w ciągu kilku minut, a nie godzin.

30) FAŁSZYWE PANDEMIE. ARGUMENTY PRZECIWKO RZĄDOM STRACHU

Autor dr med. Wolfgang Wodarg

Wyd. Ordo Medicus , 2022.

Fragmenty z opisu Wydawcy

Niniejsza książka napisana jest przez weterana walk z fałszywymi pandemiami. Dr med. Wolfgang Wodarg jest internistą i pulmonologiem, specjalistą w zakresie higieny i medycyny środowiskowej, a także zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Po zakończeniu pracy klinicznej przez 13 lat pracował w charakterze internisty, w tym m.in. jako lekarz publiczny w Szlezwiku-Holsztynie. Pełnił ponadto funkcję wykładowcy na uniwersytetach i w szkołach wyższych oraz był przewodniczącym Komitetu Ekspertów ds. powiązanych z medycyną Ochrony Środowiska przy Izbie Lekarskiej Szlezwiku-Holsztynu.
... W 1991 roku otrzymał stypendium na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore w USA (epidemiologia). Jako członek niemieckiego Bundestagu w latach 1994-2009 był inicjatorem i rzecznikiem Komisji „Etyka i prawo współczesnej medycyny” oraz członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie przewodniczył Podkomisji ds. Zdrowia. Pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Edukacji i Nauki.
...
W 2009 roku dr Wodarg zainicjował powstanie komisji śledczej w Strasburgu, dotyczącej roli WHO w fałszywej pandemii H1N1 (świńska grypa), gdzie nadal pracował po zakończeniu kadencji jako ekspert naukowy. Od 2011 roku działa jako niezależny wykładowca uniwersytecki, lekarz i naukowiec. Do 2020 roku był dobrowolnym członkiem zarządu i szefem Grupy ds. Zdrowia w Transparency International Germany. Latem 2020 roku wraz z kilkoma prawnikami powołał oddolną komisję śledczą ds. koronawirusa, której celem jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych z obecną sytuacją tzw. pandemii. Dr Wolfgang Wodarg jest więc osobą, która posiada wszechstronną wiedzę dotyczącą tematyki tzw. pandemii SARS-CoV-2.

Na wzór niemieckiej komisji Instytut Ordo Medicus powołał w październiku 2021 roku niezależną, społeczną, oddolną i apolityczną Komisję śledczą ds. pandemii, również z udziałem prawników. Dwa posiedzenia niemieckiej komisji zostały przedstawione w języku polskim w II i IV tomie książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”. [opisane wcześniej na tej stronie].

...

SPIS TREŚCI
Słowo od Wydawcy
Słowo wstępne
Wprowadzenie
O błądzeniu i wprowadzaniu w błąd
Po czym można rozpoznać pandemię?
Moje doświadczenia z epidemiami
Świńska grypa i WHO
A potem przyszedł koronawirus
Viren – within you and without you
Nową zarazą jest test
Nadmierne wymagania z urzędu
Co się dzieje w klinikach i domach opieki?
Zabieg przy użyciu strzykawki
Pandemia jako narzędzie polityki
Nowy wspaniały świat
Korupcja instytucjonalna
Rola mediów
Gniew rośnie wraz ze zrozumieniem
Komisja ds. koronawirusa
Potęga narracji
Perspektywa 1: Konstytucyjna
Perspektywa 2: Nowy system opieki zdrowotnej
Podsumowanie

31) Pandemic Blunder: Fauci and Public Health Blocked Early Home COVID Treatment

(Pandemiczna pomyłka: Fauci i zdrowie publiczne zablokowały wczesne domowe leczenie COVID)

autor: Joel S. Hirschhorn

Wyd. Outskirts Press, 29 stycznia 2021 r., 125 s.

Z opisu wydawniczego (tłumaczenie)

Każdy Amerykanin odczuwający niepokój, zaniepokojenie i przerażenie pandemią COVID skorzysta na lekturze Pandemicznej pomyłki.... Ta książka pomoże każdemu chronić swoje zdrowie poprzez lepsze informowanie o lekach zapobiegających i leczących COVID.

Pandemic Blunder to pierwsza książka, która szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego rząd federalny nie zrobił tego, co zawsze robiła medycyna: promował i wspierał najwcześniejsze leczenie medyczne, które ludzie mogą zastosować w swoim domu. W obecnych działaniach rządowych brakuje wczesnej domowej/ambulatoryjnej terapii COVID, która utrzymuje ludzi z dala od szpitali. Rezultatem była pandemiczna pomyłka o ogromnych rozmiarach.

Pandemic Blunder zawiera ważne informacje medyczne i dane, które wspierają szereg sprawdzonych bezpiecznych, tanich leków generycznych i protokołów, które wcześnie podane zwalczą koronawirusa. Przeczytaj o pionierskich, odważnych lekarzach, którzy stosują innowacyjne metody zapobiegania chorobom na COVID przed potrzebą opieki szpitalnej i śmierci. Książka zawiera wiele opinii ekspertów lekarzy, którzy popierają pogląd, że 70 do 80 procent zgonów z powodu COVID - wielu setek tysięcy - można było zapobiec.

Nie daj się prześladować dezinformacją i propagandą mediów głównego nurtu. Dowiedz się, jak skorumpowane siły dążą do zarobienia miliardów dolarów na drogich lekach i szczepionkach i jak można było – i należało – zapobiec setkom tysięcy zgonów!

Dr Joel S. Hirschhorn ma wieloletnie doświadczenie w pracy nad problemami zdrowotnymi i jest członkiem dwóch organizacji medycznych najbardziej aktywnych w propagowaniu wczesnego leczenia COVID w domu, Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów oraz Amerykańskich Lekarzy Frontline. Napisał Pandemic Blunder, aby powstrzymać błąd. Nie jest za późno. Możemy zapobiec większej liczbie zgonów z powodu COVID.

[szkoda, że mimo upływu ponad roku od publikacji, zapobiegła niedostatecznie...]

32) Globalna zmiana. Co musimy obronić i jak działać?

Autor: Ryszard Zajączkowski
Wydawnictwo: Fundacja Osuchowa, kwiecień 2022
Stron 126.

„Książka ta powstała z wewnętrznej potrzeby podczas letnich miesięcy 2021 roku. Opinie, które zawiera, spisywałem wcześniej wyłącznie dla siebie, aby intelektualnie zmierzyć się z tym, czym żyję i uporządkować swoje myślenie. Nie przypuszczałem wówczas, że moje notatki ukażą się drukiem. Nie pretenduję do tego, aby być ekspertem w każdej dziedzinie. Choć mam tytuł profesora zwyczajnego, pierwsze zalecenie, jakie dziś kieruję do swoich słuchaczy i czytelników, brzmi: nie słuchajcie profesorów, ale szukajcie prawdy. […] Łacińskie przysłowie mówi: Nil est in homine bona mente melius („W człowieku nie ma nic lepszego niż dobre myślenie”). Do takiej też podróży w krainę myślenia zapraszam w tym zbiorze esejów. Największą satysfakcją dla mnie będzie to, jeśli książka wzbudzi potrzebę stawiania pytań i rzeczowej dyskusji. Pozostaję dłużnikiem wielu osób, które przez lata i w ostatnim czasie kształtowały moje myślenie”.

Z Deklaracji Warszawskiej:

„Godność jest wewnętrznym, wrodzonym i naturalnym znamieniem człowieka, niezależnym od kontekstu społecznego i historycznego. Dlatego osoba nie może być traktowana jako przedmiot manipulacji i środek do innych celów – choćby takich, które zostały zamierzone przez totalitarne ideologie. Godność osoby ludzkiej jest też źródłem podstawowych, nienaruszalnych praw takich jak prawo do samoobrony, prawo do wolności i własności, prawo do prawdy i pracy… Życie ludzkie nie może zatem pod żadnym pozorem stać się przedmiotem ograniczeń, manipulacji i wyzysku”.

Spis treści

Dlaczego powstała ta książka? s.7
I. Koronawirus i Globalna Zmiana s. 9
II. Historia lubi się powtarzać s.17
III. Powszechna propaganda i jej cele s.23
IV. Testy, szczepionki, interesy s.33
V. Co na to biskupi katoliccy? s.47
VI. Co musimy obronić? s.57
  Prawda s.59
  Godność osoby s.68
  Prawo naturalne s.74
  Państwo narodowe s.81
  Klasa średnia s.90
VII. Dekalog na trudne czasy s.99
Co jeszcze się wydarzy? s.113

Załączniki
Deklaracja warszawska przeciw nowemu totalitaryzmowi s.117
Lubelski Manifest Środowisk Wolnościowych s.121

O Autorze: Ryszard Zajączkowski – profesor zwyczajny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 1997-1999 wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Eichstätt (Niemcy), a następnie stypendysta w amerykańskich uniwersytetach Yale (2005) i Harward (2011), a także w Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (2015). Członek towarzystw naukowych w Polsce i zagranicą oraz prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych. Autor kilku monografii i ponad stu pięćdziesięciu artykułów naukowych, redaktor serii „Literacki wymiar kultury”, edytor, publicysta oraz tłumacz wielu książek.

33) Fałszywa pandemia V (piąty tom) 

Praca zbiorowa pod redakcją dra Marusza Błochowiaka

Wyd. Odro Medicus, koniec maja 2022, 282 strony.

Wstęp (dość długi) od redaktora dostępny jest na stronie sprzedażowej i w pliku PDF tutaj.

SPIS TREŚCI
1. Wstęp 11
Fałszywa pandemia świńskiej grypy 11
Iluzja medycyny opartej na dowodach i fabrykowanie chorób 13
Medycyna jako narzędzie kontroli społecznej, czyli o biopolityce, biowładzy, medykalizacji, farmaceutykalizacji i genetyzacji 18
Międzynarodowy traktat antypandemiczny WHO 21
Film dokumentalny Trust WHO – czy ufać WHO? 23
2. O autorach 27
3. Pierwsze posiedzenie niemieckiej Komisji śledczej ds. koronawirusa 32
Ucząc się od Komisji śledczej ds. świńskiej grypy 32
4. Prof. Leemon McHenry 157
- Iluzja medycyny opartej na dowodach 157
5. Dr Andrzej Domański, Dr Urszula Domańska 184
- Społeczno-kulturowy wymiar współczesnych pandemii 184
- Pandemie: społeczny konstrukt 185
- Socjologia medycyny, farmacji i przemysłu biotechnologicznego 203
6. dr Urszula Domańska, dr Andrzej Domański 216
- Biopolityka i biowładza w czasie „pandemii”, czyli jak medycyna staje się narzędziem kontroli społecznej 216
- Problem autorytetów 225
- Język biowładzy i rodzaje dyskursów 228
- Konstruowanie „prawdy” o ludzkiej cielesności, zdrowiu i chorobie. Media narzędziem biowładzy 232
- Strategie biopolityki w czasie „pandemii” 237
- Odbiór społeczny strategii biopolityki 248
- Selekcja. Komu i jakim obszarom życia społecznego nie poświęca uwagi biowładza w czasie „pandemii”? 250
- Wykluczenie. Homines sacri – społeczność nowych wykluczonych 252
- Urządzanie życia (regulacja) przez strategie biopolityki.
- Zyski i straty 257
- Hierarchie wartości. Akcenty strategii biowładzy? 260
- Podsumowanie 265
7. Mec. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź 267
- Charakterystyka i ocena prawna Międzynarodowego traktatu antypandemicznego negocjowanego w ramach WHO 267
8. Podziękowania 282

34) COUP COVID: „Powstanie Czwartej Rzeszy”
(COVID COUP: "The Rise of the Fourth Reich")

Autor Leonard G Horowitz
646 stron
listopad, 2021
Z opisu redakcyjnego (tłumaczenie):

Nikt na świecie nie opublikował więcej badań i dogłębnej analizy „COVID COUP” niż najlepiej sprzedający się autor w dziedzinie „Emerging Viruses” — dr. Leonard G. Horowitz. Tutaj ten doświadczony redaktor naczelny Medical Veritas International Journal przedstawia naukowe, geopolityczne i wywiadowcze analizy ujawniające każdy aspekt „plandemii”, który pozostał ukryty, błędnie przedstawiony, celowo ukryty lub odrzucony jako „teoria spiskowa” przez „wtajemniczonychi” i ich media, które nałożyły na ludzkość tę śmiertelną plagę i terrorystyczne zagrożenie.
Przez ostatnie ćwierćwiecze dr Horowitz przepowiadał wojskowe/komercyjne narzucanie genetyki, mutację, tworzenie laboratoriów, upolityczniony bioterroryzm i atak na cywilizację. Swoją niesamowitą proroczą inteligencję zdobył jako autor najlepiej sprzedającego się na świecie podręcznika w tej dziedzinie, Emerging Viruses: AIDS & Ebola — Nature, Accident or Intentional? Tutaj dr Horowitz ujawnia, że ​​ta sama kabała wytwarzała HIV/AIDS, ebolę, SARS, Zika, opryszczkę, zapalenie wątroby, większość nowotworów i chorób autoimmunologicznych, czerpiąc zyski z zabijania ludzi. Globalistyczny kartel był źródłem plagi COVID, wykorzystał strach i dokonał geopolitycznego i gospodarczego „przewrotu” na rzecz „Wielkiego Globalnego Resetu”.
Nie pomijając żadnego naukowego dowodu ani raportu wywiadowczego, COVID COUP dowodzi i wyjaśnia, jak i dlaczego ta plaga zwiastuje „Powrót Czwartej Rzeszy”, spisek depopulacji globalistów oraz „Ostateczne rozwiązanie” obejmujące szczepienia dla przejścia elity w „transhumanizm”. ”, fuzja mózgu/chmury i poddanie się cywilizacji faszyzmowi „Nowego wspaniałego świata”.

35) Zabójczy system  Ratownik medyczny przełamuje zmowę milczenia

Autorzy Grzegorz Płaczek, Piotr Szlachtowicz

Wyd. 3DOM / Fundacja Nowe Spektrum, 2022, 154 strony

Z opisu wydawniczego

Książka przedstawia wywiad-rzekę Grzegorza Płaczka i Piotra Szlachtowicza z ratownikiem medycznym Damianem Garlickim. Rozmowa odnosi się do rzeczywistości, jaka nastała w polskim systemie ochrony zdrowia w czasie trwania pandemii COVID-19.

Książka pozwala zapoznać się z funkcjonowaniem polskiego systemu ochrony zdrowia w czasie pandemii z perspektywy osoby na co dzień zajmującej się udzielaniem potrzebującym pierwszej pomocy – to pozwala czytelnikowi poznać realia walki z koronawirusem „od środka”.

Przedstawiona relacja dostarcza niezmanipulowaną dozę informacji i pozwala zauważyć, jak mocno zaniedbano innych pacjentów na rzecz walki z wirusem, który nie odznaczał się ponadprzeciętną śmiertelnością. Jakie konsekwencje w następnych latach dla zdrowia publicznego może mieć prowadzony w czasie pandemii system działania?

Jak poprzez propagandę ograbiono obywateli z wolności?
Społeczeństwo zostało odcięte od profesjonalnej porady medycznej, a w jej miejsce zagościła teleporada. Uniemożliwiano funkcjonowanie wielu branż, skazując pracowników i właścicieli przedsiębiorstw na trudną sytuację finansową, a nawet bankructwo! Zabroniono korzystania z obiektów kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku. To tylko przykłady tego, w jaki sposób politycy pod pozorem „troski” utrudniali obywatelom codzienne funkcjonowanie. W pozycji Zabójczy system? Ratownik medyczny przełamuje zmowę milczenia Damian Garlicki tak relacjonuje irracjonalne zarządzenia wprowadzone w efekcie wybuchu pandemii:

Po pierwsze – wmówiono przez przekaz medialny społeczeństwu, że można leczyć teleporadą.
Po drugie – okłamano polskie społeczeństwo, naszych rodaków, że można bezkarnie trzymać ich na kwarantannie 10-14 dni i zabrać im możliwość leczenia. Ludzie w to uwierzyli, że nie mają prawa wyjść do przychodni, że pielęgniarka nie może pobrać im krwi. Absurd!

Skoro zespół ratownictwa może przejechać i leczyć, no to niech pozostały personel z POZ (podstawowa opieka zdrowotna) też się ubierze, przyjedzie, pobierze krew i zawiezie ją do badania. Czyli mamy zamknięcie ludzi, zamknięcie przychodni, teleporadę…
I później okazuje się nagle, że zawozimy do szpitali ludzi już wykończonych z rozwiniętym zapaleniem płuc. I w dodatku zawozimy ich do szpitala pierwszego, drugiego, czy trzeciego, gdzie potworzone zostały same oddziały covidowe. Zabrano możliwość leczenia zwykłym, normalnym ludziom – czyli tym z ujemnym testem.

Nagranie ze spotkania w Gdańsku - 11 lipca 2022r - "Zabójczy System" - Piotr Szlachtowicz i Damian Garlicki opowiadają o książce (4 odcinki), odcinek 1. https://youtu.be/oob8FMr_DTw  i dalsze.

36) Pandemia cenzury

Autor Piotr Szlachtowicz

Wydawca: Prohibita, 2021, 296 stron

Z opisu wydawniczego

W tej książce znajdziecie wywiady z lekarzami, fachowcami i działaczami społecznymi o pandemii. Prawie wszystkie zostały ocenzurowane i wyrzucone z YouTube’a! Będziecie mogli przeczytać o tym, że za koronawirusem stoją te same osoby, które stały za innymi tego typu wydarzeniami na świecie. Dowiecie się, że szczepionka na koronawirusa jest niepotrzebna i może nas zabijać, jak i o tym, że lockdown to najgorsze rozwiązanie w walce z epidemią.

Tę książkę i zawarte w niej wywiady dedykuję wszystkim Polakom, którzy zostali pozostawieni sami sobie ze swoją chorobą, i przez fatalne decyzje rządu Mateusza Morawieckiego stracili życie, gdyż nie dojechali na czas do szpitala lub odmówiono im opieki ze względu na brak testu. Panie Boże, jeśli ja o nich zapomnę – Ty zapomnij o mnie.

Moim zdaniem nie mamy pandemii. Moim zdaniem mamy histerię, w którą jesteśmy wpychani, z nieznanych mi przyczyn, przez media, przez niektórych polityków, przez niektóre ośrodki opiniotwórcze. - red. Maciej Pawlicki

Teraz dowiadujemy się coraz więcej o roli Chin w rozprzestrzenianiu tej pandemii i dowiemy się, że zabito dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy ludzi zanim się to skończy. Wtedy może ludzie mogą zacząć napomykać, że kolejny Proces Norymberski jest potrzebny. Jeśli to nie jest zbrodnią przeciwko ludzkości, to co nią jest? - Gary Chang

W mojej opinii ten wirus został stworzony w laboratorium. Jednak do końca nie jestem pewien. Powiedzmy, że daję 90 procent na to, że został stworzony sztucznie, a 10 procent, że powstał naturalnie. Jednak ja sam uważam, że stworzono go w jakimś konkretnym celu. - dr Stefano Montanari.

Autor w krótkiej wypowiedzi o książce - https://youtu.be/ZC0clux-MT0.

37) Nowy Porządek Świata. COVID 19
(praca zbiorowa)

Wydawnictwo: Bollinari Publishing House

liczba stron: 130
Rok wydania: 2020

Z opisu wydawcy:
Prezentujemy część drugą biblioteki "Warszawskiej Gazety", czyli książkę powstałą w oparciu o najnowsze publikacje wydawnictwa FreeDomMedia oraz Federal Media Company.
Poruszamy tematy, które każda Polka i Polak powinien znać, czytać, pamiętać i przekazywać uzyskaną wiedzę dalej. Do tej serii wybieramy najlepszych autorów z Warszawskiej Gazety, Polski Niepodległej i Zakazanej Historii.

- Czy istnieje "choroba bezobjawowa"?
-  W co jeszcze każą nam uwierzyć?
-  Ile na koronawirusie zarobi JP Morgan, a ile Big Pharma?
-  Co to jest "nowa normalność"?
-  Co łączy maseczki z okultyzmem i NWO?
-  Kto nas zmienia w niewolników?

38) Prawo w czasie pandemii Covid-19

red. naukowi: Piotr Grzebyk, Paulina Uznańska

Wydawnictwo: Naukowe Scholar

Data wydania: 2022-05-02

Stron 252

Z opisu wydawcy (opinie)

Epidemia COVID-19 wywarła głębokie skutki w różnych dziedzinach życia społecznego, miała też (i ma) głęboki wpływ na prawo – jego tworzenie i stosowanie. Jest to z pewnością nowy, oryginalny i bardzo perspektywiczny obszar badań naukowych. Niniejsza praca – jako jedna z pierwszych monografii na rynku wydawniczym poświęcona badaniom nad prawem i jego zmianami w czasie epidemii – ma szanse stać się ważnym przyczynkiem do dalszych badań w tym obszarze. Składające się na nią opracowania stoją bowiem na wysokim poziomie merytorycznym, są oryginalne, nowatorskie i ciekawe.
- dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. ALK

Autorzy niniejszej monografii przyjmują perspektywę naukową i społeczną, zadając fundamentalne pytania, na ile poszczególne regulacje prawne związane przeciwdziałaniem COVID-19 mieszczą się w ramach ustalonych zasad demokracji, międzynarodowego porządku prawnego i praworządności. Nie boją się stawiać tez oryginalnych, twórczych i prowokujących do dalszej dyskusji.
- dr hab. Paweł Nowik

39) Zakończyć pandemię Jak położyć kres pladze infekującej środowisko medyczne.
(audiobook, ebook, wyd. papierowe)

Autorzy: Judy Mikovits, Francis W. Ruscetti
Wydawca: Illuminatio
Data wydania: 24.08.2022

Z opisu wydawniczego:

Kontynuacja głośnej „Pandemii kłamstw” autorstwa Judy Mikovits i Kenta Heckenlively'ego [jest w naszym wykazie]. Tym razem dołącza do nich legendarny naukowiec – dr Francis W. Ruscetti.

Dr Ruscetti spędził prawie cztery dekady w centrum zdrowia publicznego. W książce „Zakończyć pandemię” przedstawia wewnętrzny portret środowiska naukowego. Jego spostrzeżenia na temat sukcesów i porażek rządowej nauki mogą otworzyć oczy społeczeństwa. Znajdziecie tu nigdy wcześniej nieujawnione informacje o osobowościach i napięciach, które były trzymane w największym sekrecie i motywowane dbałością o zdrowie publiczne.

Autorzy przedstawiają fakty na temat:

- praktyk stosowanych w środowisku naukowo-medycznym w USA;
- nieuczciwości Big Pharmy i błędów w badaniach naukowych;
- nadużyć koncernów farmaceutycznych;
- tłumienia wszelkiego rodzaju opinii niezgodnych z „jedyną prawdą”;
- tuszowania i naciągania wyników badań i odkryć w celu uzyskania jak największych zarobków kosztem ludzkiego zdrowia.

40) BIAŁA KSIĘGA PANDEMII KORONAWIRUSA
Praca zbiorowa
Wyd. Ordo Medicus,
wrzesień 2022
Stron 442

Materiałem uzupełniającym do „Białej księgi pandemii koronawirusa” jest pendrivie (o pojemności 64 GB), którego zawartość można pobrać bezpłatnie lub kupić fizycznie.

Z opisu wydawniczego ( ze wstępu dr Mariusza Błochowiaka)

...

Oddajemy do Państwa rąk Białą księgę pandemii koronawirusa, w której, w oparciu o setki artykułów naukowych (w większości opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych), zostały omówione najbardziej istotne kwestie związane z wielkim kryzysem zdrowotno-polityczno-ekonomicznym, jaki ma miejsce od marca 2020 roku do dzisiaj, a którego fatalne skutki będą odczuwane przez co najmniej dziesięciolecia. Uwzględnione w niej zostały takie zagadnienia jak:

a. Diagnostyka COVID-19, czyli testy molekularne oparte o łańcuchową reakcję polimerazy (ang. PCR).
b. Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii COVID-19 i wiarygodność oficjalnych statystyk „z COVID” i „na COVID”.
c. Zamykanie szkół w okresie „pandemii COVID-19”.
d. Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar temperatury i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie „pandemii COVID-19”.
e. Maski.
f. Szczepienia przeciw COVID-19.
g. Skutki prawnych działań podjętych przez państwowe, prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19.

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), finansowana w ok. 75% z prywatnych funduszy, ogłosiła, co dzisiaj już nie ulega wątpliwości, patrząc z naukowego punktu widzenia, fałszywą pandemię koronawirusa. Nie po raz pierwszy zresztą, jak się potem okazało, albowiem już w maju 2009 roku WHO zadeklarowało, co podważyły późniejsze prace naukowe, fałszywą pandemię świńskiej grypy. Obie te „pandemie” charakteryzują się współczynnikiem śmiertelności (tzw. IFR)2 na poziomie sezonowej grypy, a zatem w ich przypadku nie może być mowy o jakiejkolwiek pandemii w sensie jej klasycznej definicji, czyli zwiększonej (w porównaniu do poprzednich lat) liczby ciężkich zachorowań czy zgonów.

W wywiadzie z 19 kwietnia 2020 r. (zamieszczonym również w I tomie Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy, a zatem dostępnym dla polskiego czytelnika niekorzystającego z literatury naukowej w języku angielskim już w połowie lipca 2020 roku) prof. med. John Ioannidis, epidemiolog i biostatystyk, jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata, stwierdził:

Nasze dane sugerują, że COVID-19 odznacza się śmiertelnością [IFR – przyp. red.], która mieści się w granicach sezonowej grypy.

Spis treści
Wstęp…………………………………………………………. 9
Wykreowane pandemie świńskiej grypy i COVID-19……... 9
Zmiana definicji pandemii…………………….............……..13
Testy PCR, które nie wykrywają zakażenia…...................…14
Medycyna oparta na dowodach ……………….................…17
Iluzja medycyny opartej na dowodach………...................…18
Medycyna jako narzędzie kontroli społecznej, czyli o biopolityce, biowładzy, medykalizacji,
farmaceutykalizacji i genetyzacji…………………...............21
Międzynarodowy traktat antypandemiczny WHO….....…. .24
„Zostań w domu”, czyli rzecz o tzw. lockdownach i zamykaniu drzwi szpitali
przed chorymi……………………………………………  25
Zamykanie szkół……………………………………….... 28
Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe temperatury
i restrykcje związane z podróżowaniem………...............29
Maski………………………………………………….…..31
Preparaty genetyczne przeciwko COVID-19… .............34
Perspektywa prawna………………………………….....39
Dla myślących samodzielnie………………………. ...... 40
O Fundacji Ordo Medicus……………………………...  41
2. O autorach………………………………………….… 43
3. Diagnostyka „COVID-19”………………………….....47
Streszczenie…………………………………………….. 47
Charakterystyka i podstawowe wady diagnostyki COVID-19….52
Diagnostyka COVID-19 w praktyce……………. ...........64
Sytuacja epidemiologiczna w Polsce w okresie „pandemii COVID-19”……..78
Masowa histeria i epidemie, których nie było.................81
Podsumowanie…………………………………………..87
Piśmiennictwo…………………………………………… 87
4. Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii covid -19
i wiarygodność oficjalnych statystyk dla przypadków „z covid ” i „na covid ”…95
Streszczenie……………………………………………… 95
Skuteczność i szkodliwość lockdownu na podstawie dostępnej literatury naukowej 100
Lockdown i funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce w okresie pandemii covid -19 –
analiza statystyczna…………………………………......110
Piśmiennictwo…………………………………………...126
5. Zamykanie szkół w okresie „pandemii COVID-19”..131
Streszczenie…………………………………………….131
Ocena skuteczności…………………………………….132
Ocena bezpieczeństwa………………………………...136
Ocena stosunku korzyści do strat………………...........141
Piśmiennictwo…………………………………………..143
6. Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar
temperatury i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie „pandemii COVID-19”……151
Streszczenie……………………………………………..151
Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i stosunku korzyści do strat.152
Piśmiennictwo…………………………………………..  157
7. Maski…………………………………………………..161
Streszczenie………………………………………………161
Ocena skuteczności……………………………………...162
Ocena bezpieczeństwa ……………………………....…176
Ocena stosunku korzyści do strat………………............187
Piśmiennictwo…………………………………………....193
8. Szczepienia przeciw COVID-19…………………..... 209
Streszczenie…………………………………………..... 209
Wstęp………………………………………………….....213
Ocena skuteczności……………………………………..217
Ocena bezpieczeństwa………………………………....227
Ocena stosunku korzyści do strat………………......... .266
Piśmiennictwo…………………………………………...278
9. Opinia prawna dotycząca skutków działań prawnych podjętych przez państwowe
i prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19….. 311
Streszczenie…………………………………………… 311
I. Wprowadzenie………………………………………...314
II. Podstawy prawne………………………………….....315
III. Stan faktyczny……………………………………..... .317
IV. Stan prawny………………………………………….319
V. Wnioski i podstawy potencjalnej odpowiedzialności .. 380
Podpisy poparcia……………………………………….417
Aneks 1. Oświadczenie Fundacji Ordo Medicus w sprawie skutków restrykcji rządowych dla funkcjonowania służby zdrowia w latach 2020-2021……..........................................................................419
Aneks 2. Petycja Ordo Medicus o wstrzymanie szczepień dzieci przeciw COVID-19…425
Aneks 3. Zarys medycyny opartej na dowodach.........431

Materiały powiązane:
Konferencja prasowa https://twitter.com/i/broadcasts/1OwGWwarWnmGQ

Wywiad z dr P. Witczakiem i K. Tarnawa-Gwóźdź - https://youtu.be/AugqesO7OTc.
Rozmowa z autorami - https://banbye.com/watch/v_k18T78d4kfFw

Biała księga została wysłana bardzo szeroko (obecnie do ponad 5700 ważnych podmiotów), w tym do 200 dziennikarzy. Wskazane jest jej propagowanie dla poszerzania świadomości społeczeństwa.

41) Zaraza z Wuhan

Autorzy: Witold Gadowski (tekst), Łukasz Lenda (ilustracje)

Wyd. Gadowski
Listopad 2022

Z opisu wydawnictwa

Takiej historii jeszcze nie widzieliście.
Choć - od dawna - prosiła się o opowiedzenie.

Duet Gadowski - Lenda przedstawia wstrząsającą opowieść o wirusie, który zniszczył światową gospodarkę i niemal cały świat wpędził w pandemię. Ten thriller oparty jest na faktach, choć fabularną historię stworzyli autorzy. Nikt do tej pory tak jasno nam tego nie pokazał.
Uważaj !
Po przeczytaniu "Zarazy z Wuhan" nic już nie będzie takie samo, spojrzysz na świat inaczej... tak jak patrzą na niego Ci, którzy wiedzą.
To nie jest zwykły komiks - to najodważniejsza historia, którą napisało życie.

42) Turtles All The Way Down: Vaccine Science and Myth
(Żółwie do samego końca: nauka o szczepionkach i mit)

Autorzy - anonimowi (z Izraela), Zoey O'Toole (redaktor), Mary Holland JD (redaktor, przedmowa)

518 stron, wyd. lipiec 2022

Z opisu wydawniczego:

Jeśli to czytasz, prawdopodobnie jesteś świadomy zażartej debaty wokół szczepień i poszukiwania informacji, które pozwolą Ci podjąć najlepsze decyzje dla siebie i swoich bliskich. Niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem, czy przyszłym rodzicem, przejrzenie wielu argumentów dotyczących szczepionek może być zniechęcające. Nadal potrzebujesz odpowiedzi definitywnej, na kluczowe pytanie: kto ma rację w wielkiej debacie o szczepionkach – krytycy, którzy twierdzą, że szczepionki często powodują poważne szkody, czy medyczny establishment, który mówi nam, że szczepionki są bezpieczne i skuteczne, a nauka jest ustalona?

Bądź pewny, trafiłeś we właściwe miejsce. Żółwie aż do końca: nauka o szczepionkach i mit raz na zawsze rozwiąże kwestię szczepionek. Kiedy skończysz czytać, nie tylko sam zobaczysz odpowiedź, ale będziesz mieć do dyspozycji naukowe odniesienia i konkretne cytaty, które to udowodnią – jest ich ponad 1200 – wszystkie z głównych artykułów naukowych i podręczników, oficjalne publikacje odpowiednich agencji rządowych lub dokumenty producentów.

Książka konsoliduje wiele informacji (wraz ze szczegółową analizą), które są rozproszone w setkach artykułów medycznych, książek i stron internetowych. Cała dyskusja jest przedstawiona jasnym i łatwym do zrozumienia językiem, więc nie jest wymagane wykształcenie medyczne. Przedstawia kilka oryginalnych koncepcji, a także kładzie solidne podstawy naukowe dla bardziej ugruntowanych koncepcji.
Niektóre z podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem szczepionek omówionych w książce to:

 1. W jaki sposób wykazywane jest bezpieczeństwo przed zarejestrowaniem nowej szczepionki? Jaką technikę stosują producenci szczepionek w badaniach klinicznych, aby szczepionki wyglądały na bezpieczniejsze niż są w rzeczywistości?

 2. Jaką technikę „ostatniej szansy” stosuje się, gdy powyższa nie może być, i jakie są jej poważne (i potępiające) implikacje etyczne?

 3. Jakie są naukowe podstawy bezpieczeństwa szczepień i jakie praktyczne narzędzia zapewnia lekarzom ta wiedza naukowa do przewidywania, diagnozowania i leczenia urazów poszczepiennych?

 4. Jakie podstawowe wady są wbudowane w systemy zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionek i jak te systemy są wykorzystywane (lub niewłaściwie wykorzystywane) przez organy ds. zdrowia?

 5. Jakie rodzaje badań po wprowadzeniu szczepionek do obrotu są prowadzone i jak naukowcy mogą nimi manipulować, aby uzyskać „korzystne” wyniki?

 6. Dlaczego naukowcy mieliby chcieć wypaczyć badania nad szczepionkami i jak wypaczone wyniki mogłyby zostać ogłoszone przez społeczność naukową?

 7. Dlaczego czasopisma medyczne miałyby publikować błędne informacje naukowe dotyczące szczepionek? Jaka jest rola słynnego „peer review” w tym procesie?

 8. Czym są „badania, które nigdy nie zostaną przeprowadzone” przez establishment medyczny i jak długo opierał się ich wykonaniu? (Wskazówka: ponad 100 lat!)

 9. Jakie kluczowe zalecane przez CDC wytyczne dotyczące szczepień dzieci zostały ustalone arbitralnie, bez odpowiedniej podstawy naukowej?

Ponadto dogłębnie omówiono trzy kamienie węgielne wiedzy o szczepieniach:

 1. Co to jest odporność zbiorowa i jak ma zastosowanie (lub nie) do szczepionek w harmonogramie dziecięcym?

 2. Jaką rolę faktycznie odegrały szczepionki w historycznym zaniku chorób zakaźnych?

 3. Czy paraliż związany z polio był rzeczywiście spowodowany przez wirusa polio? Czy istnieje lepsze wyjaśnienie wielkich epidemii paraliżu w XX wieku? Czym jest „19 tajemnic polio”?

Książka jest przeznaczona dla rodziców przytłoczonych sprzecznymi wiadomościami na ten ważny temat, ale jest również doskonałym źródłem informacji dla badaczy medycznych i profesjonalistów, którzy chcą lepiej zrozumieć naukę o bezpieczeństwie szczepionek. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w debacie na temat szczepionek, czy też „weteranem” poszukującym głębszego zrozumienia nauki, ta książka jest obowiązkową lekturą. Służy również jako doskonały elementarz na temat szczepień, którym można podzielić się z przyjaciółmi i krewnymi, którzy mogą skorzystać na dogłębnym zapoznaniu się z tematem.

43) Cause Unknown": The Epidemic of Sudden Deaths

(„Przyczyna nieznana”: Epidemia nagłych zgonów)
 Autor: Eda Dowda, Gavin de Becker (Posłowie), Robert F. Kennedy Jr. (Przedmowa)

216 stron, publikacja 13.12.2022

Z opisu wydawniczego:

Co zabija zdrowych, młodych Amerykanów?
 
W 2020 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby zgonów w Ameryce, mniejszy niż można sobie wyobrazić podczas pandemii, z których część można przypisać COVID i początkowym strategiom leczenia, które nie były skuteczne. Ale potem, w 2021 roku, oczekiwane przez ludzi statystyki poszły w zapomnienie. Prezes firmy ubezpieczeniowej OneAmerica publicznie ujawnił, że w trzecim i czwartym kwartale 2021 r. umieralność osób w wieku produkcyjnym (18-64 lata) była o 40 proc. wyższa niż przed pandemią. Co istotne, większość zgonów nie była spowodowana COVID-19.

40-procentowy wzrost liczby zgonów dosłownie wstrząsa ziemią. Nawet 10-procentowy wzrost nadmiernej liczby zgonów byłby wydarzeniem 1 na 200 lat. Ale to było 40 proc.
 
I na tym polega historia — historia, która zaczyna się od oczywistych pytań:
 
- Co spowodowało ten historyczny wzrost liczby zgonów wśród młodych ludzi?
- Co spowodowało przejście od starych ludzi, od których oczekuje się, że umrą, do młodszych ludzi, od których oczekuje się, że będą nadal żyć?

Oczywiście nie jest to COVID, ponieważ wiemy, że COVID nie jest istotną przyczyną śmierci młodych ludzi. Różni interesariusze wypowiadają się na temat tego, co może być przyczyną tej epidemii nieoczekiwanych nagłych zgonów, ale „PRZYCZYNA NIEZNANA” nie wyraża opinii ani nie spekuluje. Fakty po prostu są, a matematyka po prostu jest.

Książka zaczyna się od bliższego przyjrzenia się prawdziwej ludzkiej rzeczywistości kryjącej się za statystykami, a kiedy widzisz ludzi, których reprezentuje suchy termin Nadmierna śmiertelność, trudno pogodzić się z tak wieloma nieoczekiwanymi nagłymi zgonami młodych sportowców, o których wiadomo, że są wśród nas najzdrowsi. Podobnie, gdy wielu zdrowych nastolatków i młodych dorosłych umiera we śnie bez wyraźnego powodu, załamuje się i umiera podczas rodzinnej wycieczki lub pada martwe podczas uprawiania sportu, samo w sobie budzi to natychmiastowe obawy dotyczące zdrowia publicznego. A przynajmniej kiedyś.

Zadaj sobie pytanie, czy pamiętasz, jak takie rzeczy miały miejsce w twoim życiu — w gimnazjum? W liceum? Na studiach? Ile razy w życiu słyszałeś o wykonawcy, który padł martwy na scenie w połowie występu? Twoje własne doświadczenie życiowe i intuicja podpowiedzą ci, że to, co za chwilę zobaczysz, nie jest normalne.  
A przynajmniej nie było to normalne przed 2021 rokiem .

---
Dobrym wprowadzeniem jest wywiad z autorem (film, transkrypt, komentarz) - https://www.theepochtimes.com/health/cause-unknown-the-epidemic-of-sudden-deaths_4916801.html

44) Pandemic, Inc.: Chasing the Capitalists and Thieves Who Got Rich While We Got Sick

(Pandemic, Inc.: W pogoni za kapitalistami i złodziejami, którzy wzbogacili się, gdy my chorowaliśmy)

Autor: J. David McSwane

Publikacja kwiecień 2022
336 stron

Z opisu wydawcy (tłumaczenie)

„Ta zaskakująca, ważna książka zasługuje na naszą uwagę”. — San Francisco Chronicle dla czytelników War Dogs i Bad Blood. wybuchowe spojrzenie na pośpiech, by czerpać zyski z pandemii COVID-19, autorstwa wielokrotnie nagradzanego reportera ProPublica, który widział to na własne oczy. Rząd federalny Stanów Zjednoczonych wydał ponad 10 miliardów dolarów na medyczną odzież ochronną i środki ratunkowe, ale gdy COVID-19 przetoczył się przez kraj, znalezienie sprzętu ratującego życie, takiego jak maski, rękawiczki i wentylatory, było prawie niemożliwe.

W tym genialnym thrillerze z gatunku literatury faktu wielokrotnie nagradzany reporter śledczy J. David McSwane zabiera nas za kulisy, aby ujawnić, w jaki sposób handlowcy, kontrahenci i firmy medyczne wykorzystały jeden z najciemniejszych momentów w historii Ameryki, aby napełnić swoje kieszenie. Zdeterminowany, by odkryć, jak to było możliwe, spędził ponad rok w prywatnych odrzutowcach i w tajnych magazynach, podróżując z Kalifornii przez Chicago do Waszyngtonu, aby przeprowadzać wywiady zarówno z najbardziej zdradzieckimi spekulantami, jak i z ofiarami ich zbrodni.
Pandemia, Inc. to historia oszusta, który podpisał wielomilionowy kontrakt z rządem na dostarczenie ratujących życie środków ochrony indywidualnej, a mimo to nigdy nie wymyślił ani jednej maski. Admirał Marynarki Wojennej na czele narodowego polowania na dodatkowe środki medyczne. Demaskator Departamentu Zdrowia, który wcześniej bronił masek i został uciszony przez rząd i konserwatywne media. I polityk, który bezdusznie obciął federalne fundusze ratunkowe i wypatroszył federalne zapasy środków ochrony indywidualnej.

Zdobywca nagrody Goldsmith Prize za dziennikarstwo śledcze, McSwane łączy kropki między umowami typu backdoor a systemami łupów, aby przedstawić ostateczne wyjaśnienie, w jaki sposób ta pandemia została tak katastrofalnie źle zorganizowana. Szokujące i odkrywcze, Pandemic, Inc. ujawnia system, który jest zarówno głęboko sfałszowany, jak i wyjątkowo amerykański.
 

45) Is COVID-19 a Bioweapon?: A Scientific and Forensic Investigation

(Czy COVID-19 to broń biologiczna?: dochodzenie naukowe i kryminalistyczne)

Autor: dr Richard M. Fleming

2021 r., 176 stron

Z opisu wydawniczego

Prezydent Joe Biden nakazał amerykańskim agencjom wywiadowczym dalsze zbadanie pochodzenia COVID-19. NajwyraŸniej rzšd USA nie jest zdecydowany, co naprawdę wydarzyło się na poczštku pandemii. Czy naprawdę nietoperz na mokrym targu w Wuhan w Chinach mógł przenieieœć choroby na człowieka? A może działał o wiele bardziej złowrogi plan?

W 2020 roku dr Richard M. Fleming rozpoczšł badanie SARS-CoV-2/COVID-19. Wykorzystujšc zarówno swojš teorię „zapalenia”, jak i patent (FMTVDM; pierwsza metoda zdolna do pomiaru regionalnego przepływu krwi i zmian metabolicznych zachodzšcych w organizmie, co pozwala dokładnie okreœlić, co dzieje się w organizmie, a także czy przepisane pacjentom zabiegi pracujš, czy nie), badał metody leczenia COVID. Jednoczeœnie zaczšł badać pochodzenie COVID-19. Ta ksišżka szczegółowo opisuje wiele z tego, co znalazł.

To, co odkrył, zszokuje cię.

Do 1999 roku amerykańskie agencje federalne zaczęły finansować badania Gain-of-Function. Badania, które ze swej natury majš na celu zwiększenie zdolnoœci patogenów do infekowania i wyrzšdzania szkód ludziom. W 2019 roku jeden z tych patogenów został celowo wypuszczony na œwiat na mokrym targu w Wuhan. Kluczem do udowodnienia i zrozumienia tej broni biologicznej jest jej białko szczytowe. To samo białko szczytowe jest teraz wytwarzane u milionów ludzi po wstrzyknięciu im szczepionek przeciwko COVID. Te szczepionki to nic innego jak kod genetyczny tej broni biologicznej. Ta ksišżka œledzi publikacje i œcieżkę finansowš COVID-19; pokazanie, kto ponosi ostatecznš odpowiedzialnoœć karnš za zaprojektowanie i rozwój tej broni, która narusza Traktat o zakazie broni biologicznej (BWC), ujawniajšc tych, którzy popełnili zbrodnie przeciwko ludzkoœci.

---

I szereg dalszych książek, które stale się pojawiają...

cdn.
 

Opr. L. Korolkiewicz.

____

PS. zajrzyj co kryje się pod ikonkami na prawym marginesie strony.Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty
_______________

Zapisz się na 
Biuletyn

Zobacz informację
wstępną

(Twoje dane są całkowicie bezpieczne;
za zapis -
upominek > Informacja wstępna)

 _______

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-23   admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.