Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Anty
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie

 
Kowidowe książki            

Łatwiej jest uwierzyć w kłamstwo usłyszane tysiąckroć,
niż w raz usłyszaną prawdę.
 Abraham Lincoln
 

"Pandemia" doczekała się szeregu publikacji książkowych, które pokazują naturę i kulisy zjawiska, jego plan i mistyfikacje. Ale  jest też okazją do zaistnienia niektórych autorów, którzy włączyli się do nurtu propagandy. Tutaj nie będzie o tych drugich - nie powielamy głównej narracji, która i tak nas zalewa, sączy strach i dezorientację.

Już wcześniej anonsowaliśmy i omawialiśmy parę książek, a tutaj zbieram wszystko w jedną całość (stan na drugą połowę marca 2021, wybór publikacji).
Ponieważ zestaw jest długi, to dla ułatwienia najpierw spis omówionych książek, z wewnętrznym linkowaniem:

Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. Cz 1.

Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. PCR. Cz.2.

Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. Maski. Cz.3.

To się samo komentuje

Covid-1984. Największy polski nielegalny eksperyment medyczny

Zapis zarazy

Operacja Pandemia. Globalna psychoza i nowy totalitaryzm

Covidowe Jeże

Koronawirus - fałszywy alarm? Liczby, konkrety, konteksty

Szczepionka na koronawirusa - zagrożenie dla ludzkości?

LEGALNE SPOSOBY NA NIELEGALNE SZCZEPIONKI.

Nowa normalność

Nowa normalność 2

PLANDEMIA COVID-19. JAK ŚWIADOMIE POKONAĆ TEN KRYZYS W SWOIM ŻYCIU

Pandemia kłamstw

Plague of Corruption: Restoring Faith in the Promise of Science
(Children’s Health Defense)

Plague: One Scientist's Intrepid Search for the Truth about Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autism, and Other Diseases

The Truth About COVID-19: Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal

Anyone Who Tells You Vaccines Are Safe and Effective is Lying

I Do Not Consent: My Fight Against Medical Cancel Culture 

Unreported Truths about COVID-19 and Lockdown‪s‬. Part 1: Introduction and Death Counts and Estimates.  (3 części)

...
Książki o szczepieniach w ogóle przedstawialiśmy wstępnie w serii "szczepienia - dossier# ..." np. Szczepienia - dossier #4.

Suplement (na końcu) będzie zawierał niektóre książki odkryte/pojawiające się później.


(Linkowania podane poniżej w tytułach książek są arbitralne - anonse i opisy znajdziemy w wielu witrynach książkowych)

Najgłośniejszą polską książką jest "Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy" - praca zbiorowa pod redakcją dra Marusza Błochowiaka (wydawnictwo Osuchowa, w lipcu 2020).

Tom 1.

Książka uzasadnia tezę, że nie ma epidemii ani pandemii koronawirusa. Ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju. Chociaż niektóre rejony świata mają większe problemy niż inne, nie wynika to jednak z większej śmiertelności koronawirusa jako takiego, ale z dodatkowych czynników, „podłoża”, na które natrafia wirus, jak np. duża ilość zakażeń szpitalnych, zły stan służby zdrowia, panika, struktura wiekowa społeczeństwa, stan zdrowia populacji itp.

Z opisu wydawniczego:

Nasze dane sugerują, że COVID-19 odznacza się śmiertelnością, która mieści się w granicach sezonowej grypy.

Prof. dr med. John Ioannidis, epidemiolog i biostatystyk, jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata: … wirus wpływa w znacznie wyolbrzymiony sposób na nasze życie. To jest zupełnie nieproporcjonalne do rzeczywistego zagrożenia, które pochodzi od koronawirusa. Astronomiczne, gospodarcze szkody, które teraz powstają, nie są adekwatne do zagrożenia tym wirusem. Jestem przekonany, że umieralność z powodu koronawirusa nie będzie widoczna w umieralności rocznej nawet w postaci piku (wzrost zgonów odbiegający od średniej).
… każdy, kto umarł na tzw. koronawirusa, miał choroby współistniejące.
… koronawirus tylko na zasadzie wyjątku jest śmiertelny, a w większości wypadków jest w znacznej mierze nieszkodliwą infekcją wirusową.

Prof. dr med. Klaus Püschel, ekspert w dziedzinie medycyny sądowej, dyrektor Instytutu Medycyny Sądowej kliniki uniwersyteckiej w Hamburgu: Na pytanie, czy widzi jakieś różnice w ciałach zmarłych, w których stwierdzono obecność koronawirusa w porównaniu do innych chorób zakaźnych, odpowiada: Nie. Obraz jest podobny do innych infekcji wirusowych dróg oddechowych i płuc. Myślę, że z czasem ustalimy coś specyficznie związanego z COVID-19, ale zasadniczo przebieg i obraz organów wewnętrznych jest taki sam.

Myślę, że stanie się to jasne po lekturze tej książki. Zdaję sobie sprawę, że teza o braku pandemii może brzmieć dla niektórych zupełnie niewiarygodnie i rodzić dysonans poznawczy, ale każdy z Czytelników powinien zadać sobie pytanie, czy wierzy niezależnym i odważnym naukowcom, pomiędzy którymi są również światowej klasy specjaliści, i przedstawianym przez nich danym naukowym, czy rządowi, politykom i ich anonimowym „ekspertom”.

SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. O autorach [ biogramy autorów]
3. Dr med. Wolfgang Wodarg
3.1 Rozwiązanie problemu koronawirusa: odizolować panikarzy
3.2 Nie ma powodu do paniki
3.3 Król jest nagi
4. Prof. dr med. Sucharit Bhakdi
4.1 Zbiorowe samobójstwo
4.2 Załamanie służby zdrowia?
4.3 Co się dzieje we Włoszech?
4.4 List otwarty do kanclerz Angeli Merkel
4.5 Opracowywanie szczepionki jest absurdalne
5. Prof. dr med. Klaus Püschel
5.1 W większości wypadków nieszkodliwa infekcja wirusowa
6. Prof. dr med. John Ioannidis
6.1 Śmiertelność koronawirusa na poziomie grypy
7. Dr med. Matthias Thöns
7.1 Pacjenci z COVID-19 są posyłani na pewną, anonimową i samotną śmierć
8. Prof. dr Knut Wittkowski
8.1 Nie wiem, gdzie rząd znajduje tych tak zwanych ekspertów
9. Paweł Klimczewski
9.1 „Epidemia” w Polsce statystycznie niewidoczna
10. Podziękowanie

W nowościach listopadowych anonsowaliśmy tom 2.

Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. PCR  cz.2


 

W książce wypowiada się 13 naukowców.  To nie "szury" czy "foliarze" - na takich wychodzą raczej nasi medialni spece od koronawirusa...

Analogicznie fragment wstępu, biogramy autorów i spis treści tomu 2 znajdziesz tutaj.

Istotny wkład w tom 2 ma dwójka polskich profesorów-genetyków Roman Zieliński i Kornelia Polok.

Ze wstępu dra Mariusza Błochowiaka:

Ministerstwo Zdrowia codziennie straszy komunikatami dotyczącymi liczby osób rzekomo zakażonych SARS-CoV-2, bazując na badaniach wymazów z nosogardzieli metodą PCR, czyli łańcuchowej reakcji polimerazy (ang. polymerase chain reaction). Problem w tym, że tą metodą stosowaną na masową skalę w laboratoriach diagnostycznych w Polsce i na świecie nie da się w żadnym razie potwierdzić zakażenia koronawirusem:

…za pomocą tego testu nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy koronawirus dokonał jedynie kolonizacji błon śluzowych czy już zakażenia poprzez wniknięcie do komórek, w których uzyskał zdolność do namnażania się. Nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, czy uzyskany pozytywny wynik związany jest z obecnością wirusa w naszym organizmie czy też są to jedynie nieaktywne jego cząstki. A zatem, odpowiadając na Pana pytanie związane z tym „krytycznym zagadnieniem”, czyli tym, „co testy PCR mogą powiedzieć na temat faktycznego zakażenia”, można udzielić odpowiedzi, która niejako nasuwa się sama: niczego takiego nie mogą powiedzieć” 
(prof. Roman Zieliński, genetyk, znawca metody PCR).

Test PCR nie jest nawet w stanie potwierdzić obecności całego wirusa w wymazie, a jedynie obecność (lub jej brak) fragmentu materiału genetycznego, który może, ale wcale nie musi, należeć do SARS-CoV-2:

Powielony w wyniku reakcji RT-qPCR materiał genetyczny w ogóle nie musi należeć do koronawirusa. Pamiętajmy, że materiał biologiczny pobrany w wymazie z nosogardzieli jest zanieczyszczony innym materiałem genetycznym, innymi wirusami, bakteriami, ludzkim DNA. Użyte w tej reakcji startery mogą również namnożyć ten materiał genetyczny. Dzieje się tak dlatego, ponieważ sekwencje homologiczne do użytych w reakcji starterów znajdują się w tym „zanieczyszczonym” materiale genetycznym. Reasumując, wynik pozytywny świadczy jedynie o tym, że jakiś materiał genetyczny został namnożony w wyniku reakcji RT-PCR. Aby określić, jakie jest jego pochodzenie, należałoby zsekwencjonować produkt tej reakcji. Przytoczone wcześniej wyniki zaprezentowane przez panel CDC1 pokazują, że uzyskany wynik pozytywny w teście na obecność koronawirusa to w 65% wynik fałszywie pozytywny. Ten wynik świadczy o obecności w wymazie innego materiału genetycznego niż koronawirusa 
(prof. Roman Zieliński).

Warto dopowiedzieć, że podczas testów diagnostycznych nie stosuje się procedury sekwencjonowania DNA, czyli ustalania kolejności nukleotydów, co pozwoliłoby potwierdzić, z jakiego pochodzenia materiałem genetycznym mamy do czynienia. Niemożność potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia SARS-CoV-2 przy zastosowaniu testów PCR potwierdziła także podczas posiedzenia niemieckiej komisji ds. koronawirusa prof. Ulrike Kämmerer, immunolog i wirusolog:

…RNA tego wirusa znajduje się praktycznie na powierzchni wymazywanej [nosogardzieli], ale to nie znaczy, że wirus wniknął już do komórek. Nie jest to również tożsame z tym, że mamy do czynienia z obecnością nienaruszonego, żywego (to złe słowo, ponieważ wirusy właściwie nie są żywe), zdolnego do namnażania się wirusa. Nie można tego wykazać przy użyciu testu PCR.

Jest już 3. tom książki "Fałszywa pandemia. Maski" .

Ze wstępu dra Mariusza Błochowiaka:

Maseczki ani nie chronią przed zakażeniem się wirusem grypy czy koronawirusem, ani nie redukują ryzyka zakażenia się tymi wirusami układu oddechowego. Nie ma też znaczenia, czy używamy maseczek własnej roboty, czyli tzw. materiałowych (społecznościowych), chirurgicznych czy typu N95. Nie ma między nimi żadnej różnicy w kwestii ochrony czy redukcji ryzyka zakażenia się wspomnianymi wirusami. Takie są jednoznaczne wnioski ze wszystkich randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych, które uznawane są w medycynie za najbardziej wiarygodne, za „złoty standard” badań klinicznych:
[…] jeśli uwzględniasz odpowiednie randomizowane kontrolowane badania ze zweryfikowanymi wynikami, to wszystkie jednoznacznie stwierdzają […], że nie ma statystycznych dowodów korzyści pod względem redukcji ryzyka zarażenia wirusową chorobą górnych dróg oddechowych. One wszystkie mówią to samo. Nie musisz sięgać po jakieś jedno nadzwyczajne badanie, które jest wyjątkowo dobre i mówi to, co inne przemilczają.
„[…] Chociaż badania mechanistyczne potwierdzają potencjalny wpływ higieny rąk czy noszenia masek, to jednak dowody pochodzące z czternastu randomizowanych kontrolowanych badań tych środków (higiena rąk oraz noszenie masek) nie potwierdziły istotnego wpływu na transmisję laboratoryjnie potwierdzonej grypy. Podobnie znaleźliśmy ograniczone dowody skuteczności wzmożonej higieny rąk oraz sprzątania otoczenia”. Zatem tutaj mamy najnowsze randomizowane kontrolowane badanie, z którego wynika, że nie ma znaczenia, czy odkażamy powierzchnie i myjemy ręce i że maski nie chronią. Zasadniczo to badanie potwierdza to, co głosi nauka. Taki jest aktualny stan badań
(prof. Denis Rancourt).

Analogicznie do poprzednich opisów, by tutaj nie wydłużać artykułu, charakterystykę współautorów i spis treści (obszerny, bo objętość to 439 stron) znajdziesz na ww. stronie oraz/lub tutaj. Zakres książki jest szerszy niż jej podtytuł "Maski", zwróć też uwagę na patrona - Zrzeszenie Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowia, Wolności i Prawdy.

Temat bardzo aktualny ze względu na nowe rozporządzenia MZ, które w szczególności chcą  nam narzucić inne, chirurgiczne maski. Pozostaje pytanie - to po co kazano nam nosić maski prawie przez rok skoro "do niczego się nie nadawały"?...
Uprzedzając książkę, dr Błochowiak we wcześniejszej wypowiedzi: "Wiemy na pewno, że maski nie ograniczają transmisji koronawirusa" - https://youtu.be/W_HXsvQhgWs.
Zakusy rządu by zaostrzyć wymagania co do masek i bardziej kontrolować ich noszenie, dowodzą zarówno wzrastającego zamordyzmu (dosłownie i w przenośni) jak i ignorancji - jest wiele badań naukowych o nieskuteczności masek, a także o ich szkodliwości dla zdrowia osób noszących. Chociaż było o tym sporo na naszej stronie - to w III tomie "Fałszywej pandemii" mamy bogate uzupełnienie i przypieczętowanie tematu.

Książkę tę omówię osobno w przyszłych podsumowaniach.

Przygotowywana jest 4. część serii nt. szczepień.

Nowa książka Grzegorza Płaczka "To się samo komentuje" o epidemii i zakłamywaniu rzeczywistości. Chłodne analizy, dociekanie prawdy i zaskakujące wyniki
 

ToSieSamoKomentuje

Z opisu: Ponad 260 stron pamiętnika Polaka, który poszukuje prawdy w trudnym momencie historii swego kraju, gdy Polskę ogarnia wszechobecny kryzys polityczny, społeczny, moralny, a nawet mentalny, gdy wirus i Covid-19 zdominowały wszystkie dziedziny życia. Książka to zbiór dat, instynktownych refleksji, liczb, politycznych kłamstw, dokumentów i, co najważniejsze, faktów.
"... Rozpoczynając moją aktywność założyłem, że wszystkim zależy na dobru Polski i jej mieszkańców. Teraz wiem, jak bardzo się myliłem.
Odkrywałem krok po kroku meandry wszechobecnej manipulacji, starałem się przybliżyć Czytelnikowi decyzje podejmowane przez rządzących i ich doradców. Próbowałem zrozumieć bierną postawę rządzących i opozycji oraz prześledzić niekontrolowany przepływ pieniędzy podatników. Niemal codziennie znajdowałem potwierdzenie, że wiele rzeczy pozbawionych jest sensu i nie można ich wyjaśnić w logiczny sposób. Zauważyłem, że opinie ekspertów „głównego nurtu” często nie pokrywają się z faktami, do których docierałem, szukając odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości. Swoje zapytania kierowałem do wielu urzędów i instytucji – Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, WHO czy do Rzecznika Praw Obywatelskich. Lista moich pism jest długa. Na wiele z nich otrzymałem odpowiedzi, które same się komentują.
... Mam dosyć polityków, którzy „tylko mówią” i… nic z tego nie wynika. Ta książka to historia moich poszukiwań, dociekań i walki o prawdę, w którą zawsze wierzę.
Jestem przekonany, że możemy żyć w pięknej i wolnej Polsce, gdzie każdy dla siebie jest oparciem, a decyzje polityków są logiczne i przemyślane".

W nowościach lutowych 2021:

"Covid-1984. Największy polski nielegalny eksperyment medyczny" [ale czy tylko polski?] 
To pozycja Pawła Skuteckiego (byłego posła), który od dawna udziela się w sprawie dobrowolności szczepień (drugi autor Karol Kwiatkowski).  

Z opisu autorskiego:

Pokazujemy gęstą niczym sycylijska pajęczyna siatkę konfliktu interesów toczącego polski system ochrony zdrowia jak nowotwór. W tytule książki pojawia się wyraz „nielegalny" opisujący eksperyment medyczny do którego zostaliśmy wszyscy „zaproszeni". Analiza prawna nie zostawia złudzeń: rząd wziął na siebie bezprawne prowadzenie IV fazy badań klinicznych preparatów jak na razie trzech koncernów. Za podobne bezprawie niemieccy lekarze sprzed kilkudziesięciu lat odpowiadali w Norymberdze. Lista przepisów naruszonych podczas Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 jest naprawdę długa i przyjdzie dzień, że osoby za to odpowiedzialne staną przed sądem.

Polski system szczepień od zawsze wołał o pomstę do Nieba. Lista skandali, których ofiarami były polskie dzieci, jest długa. Przypominamy kilka najbardziej wyrazistych tłumacząc, skąd tak niski poziom zaufania do polskich urzędników medycznych, dlaczego polscy rodzice nie chcą szczepić swoich dzieci, a teraz nie ufają tym rządowi który przekonuje ustami Cezarego Pazury, że to wszystko jest wyłącznie dla naszego dobra. Przyglądamy się bliżej trzem szczepionkom będącym obecnie (na początku lutego 2021 roku) w użytku. Rozpatrujemy ich potencjalne ryzyka i hipotetyczne korzyści. Ujawniamy substancje GMO i alkohol w składzie szczepionki, do której produkcji użyto komórek z abortowanego dziecka. Pokazujemy wprost, na liczbach: skuteczność szczepionek jest niewiele większa niż placebo!

Trudno dzisiaj uwierzyć tym, którzy mówią, że szczepionki przeciwko COVID-19 - w eksperymentalnej technologii mRNA, z substancjami GMO i alkoholem, na baziek komórek z abortowanego dziecka - są bezpieczne i skuteczne. Fakty podawane przez samych producentów mówią zgoła coś przeciwnego: nie są bezpieczne, NOPy dotykają nawet cztery piąte osób zaszczepionych, w zdecydowanej większości są to drobne uciążliwości, ale zdarzają się przecież też zgony. A co dostajemy w zamian? Żadnej gwarancji. Deklarowaną skuteczność porównywalną z placebo. Brak badań dotyczących kluczowych spraw takich jak interakcje z innymi produktami medycznymi.

Wojciech Sumliński i Tomasz Budzyński w swojej książce "Zapis zarazy"  przestudiowali głównie krajowy aspekt zjawiska, obszerniej zgłębiając przekręty związane z respiratorami. Trudno pojąć jak bezczelnie i bez konsekwencji skradziono miliony na tę i podobne bezsensowne operacje.

Z opisu:

Są wydarzenia, które zmieniają wszystko i po których nic już nie jest takie, jak było przedtem - o takim właśnie wydarzeniu opowiada ta historia. W jednej chwili ludzkość stanęła na krawędzi katastrofy, w obliczu tajemniczej epidemii, która zniszczyła teraźniejszość, zmieniła wyobrażenie o przeszłości, wywołała lęk i pytania o przyszłość: czy pandemia to przypadek - nie przypadek, czy wirus zmieniono w broń, co w tej historii jest prawdą, a co oszustwem, kto na tym zyskał i co nas czeka?

Ukaże się jeszcze 2. część książki "Zapis zarazy" (W. Sumliński i współautorzy) z dalszym opisem afer w aspekcie krajowym i nie tylko.

Operacja Pandemia. Globalna psychoza i nowy totalitaryzm

Autor: Marek A. Zamorski (Wyd. Wektory)

Ta książka nie jest ani o wirusach, ani o chorobach, ani o ich leczeniu. To książka o sposobach, w jakie władza programuje ludzką świadomość, mając do dyspozycji media i kontrolując świat nauki. To książka o wojnie psychologicznej z ludźmi, którą wywołano pod pretekstem walki o zdrowie i bezpieczeństwo, wojny prowadzonej poprzez manipulację informacjami, sterowanie emocjami, nękanie i zastraszanie.

Używając prowokacyjnej formy i zadając niewygodne pytania autor zmusza czytelnika do zastanowienia się nad prawdziwą naturą demokratycznej władzy oraz rolą mediów i nauki w jej sprawowaniu. Ukazując radykalne zmiany w świecie, jakie wprowadza się przy okazji walki z wirusem, tłumaczy, jak uwolnić się od strachu, za pomocą którego władza próbuje rządzić ludźmi

Jak powiedział słynny detektyw Sherlock Holmes: „Gdy odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe, choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą”.

Covidowe Jeże

Autor: Sławomir Kozak  (Oficyna Aurora).

(...) najbardziej nawet ołowiane niebo, rozświetlają co pewien czas flesze błyskawic. I, jeśli znajdziemy chwilę na to, by spojrzeć wówczas dookoła, rozpoznamy nie tylko uwijające się po naszym gospodarstwie postacie rabusiów, ale także ich twarze. Dlatego ważne, byśmy wykorzystali każdy rozbłysk światła w ciemności wokół nas i zapamiętali jak najwięcej szczegółów. Zajęci ratowaniem dobytku, samotnie stojąc po kostki w gruzie, nie mamy możliwości, by ich dopaść, osądzić i ukarać. Ale, kiedy nadejdzie świt, a po burzy zawsze wraca słońce, pomożemy najbliższym wokół nas w stanięciu na nogi, sąsiadom w łataniu strat i odbudujemy nasz świat. Nie musi to być nowy, wspaniały świat według oczekiwań naszych grabieżców. Wierzę głęboko w to, że odbudujemy go podług naszych założeń, a nie na wskazanych nam osuwających się piaskach ułudy lepszego życia. Wyjdziemy z tego doświadczenia silniejsi, a nasze dzieci i wnuki będą z niego czerpały latami. Ważne, byśmy budowę zaczęli na ocalałych i trwałych fundamentach, bo to one są najważniejsze i stanowią o przetrwaniu oraz sile kolejnych pokoleń.

Z recenzji: Kompendium wydarzeń poprzedzających "pandemię".....
Plusem jest wykazanie znanych "aktorów", połączenia i wspólnoty interesów.
Czyta się w kilka godzin.
Minus - trochę chaotycznie, aczkolwiek w obronie autora trzeba dodać, ze nie jest możliwe na 212 stronach streścić dokładnie co już wiemy.
Niestety przeciętny czytelnik albo:
- nie zrozumie bez podstaw wcześniejszego przygotowania tematu
- odrzuci bo go przerośnie - łatwiej wierzyć, że mamy do czynienia z "zarazą" jak z socjotechniką , władzą i takimi wpływami i forsą, że nawet bardzo bogatym trudno by to przyjąć.
- brak czasu przeciętniaka by wyjrzeć zza swego talerza.

Autor, Sławomir M. Kozak o najnowszej książce pt. "Covidowe jeże"  w pogadance https://youtu.be/kyM8ZMQXSRQ .

 Koronawirus - fałszywy alarm? Liczby, konkrety, konteksty.

autorstwa Dr Karina Reiss, Dr Sucharit Bhakdi (wyd. Mutibook).

Opis wydawniczy:

Żaden temat nie ciąży nad naszymi czasami tak bardzo jak koronawirus i żaden tak nie napawa lękiem.
Sprzeczne opinie, "fake newsy", doniesienia kontrolowane politycznie - to wszystko wprowadza zamęt. Odmienność poglądów prowadzi do zaciekłych sporów.
Jaka jest prawda? Jakie są fakty? Co jest kwestią interpretacji?
Niniejsza książka rzeczowo wprowadza ład. Dostarcza danych naukowych i udokumentowanych faktów.
Niech każdy Czytelnik wyrobi sobie własną opinię i poprze ją rzetelną wiedzą.
"... nie wiemy, ile zakażeń jest, bo nie są robione uczciwe badania przesiewowe na reprezentatywnych próbach. Po trzecie testów pozytywnych (prawdziwie lub fałszywie) jest obecnie nieco więcej, bo więcej się wykonuje testów. Liczba testów pozytywnych w stosunku do ogółu testów nie rośnie.
Przypomnijmy, że stan epidemii wprowadzony 20 marca 2020 jest faktycznie stanem nadzwyczajnym, lecz nie został on wskazany w Konstytucji RP, która wymienia trzy stany nadzwyczajne. Wszelkie wynikające z niego obostrzenia można zatem uznać za nielegalne. Mają one prawdopodobnie służyć celom na szczeblu globalnym: redukcji populacji, eliminacji gotówki, „wyszczepieniu” cały populacji, i wreszcie wygaszaniu gospodarek, które doprowadzi do nędzy miliony ludzi. Niniejsza książka, chociaż relacjonuje stan faktyczny zaledwie w jednym państwie i tylko w okresie do końca wiosny 2020 roku, dostarcza ogromnej porcji naukowych i zdroworozsądkowych argumentów przeciwko nieproporcjonalnej reakcji na stosunkowo niegroźną infekcję wirusową. Pokojowy opór rosnących rzesz świadomych Polaków opiera się na szerzeniu rzetelnej wiedzy. Rządzący i liderzy opinii, zwłaszcza zaś liderzy lokalni i środowiskowi, nie wszyscy są skorumpowani lub zastraszeni. Wielu po prostu uległo sterowanej panice".
Wydanie II - rozszerzone zawiera rozdział dotyczący odporności oraz ew. szczepionki na koronawirusa.

Jedna z recenzji z omówieniem treści książki:

"Obserwując dyskusję medialną wokół "pandemii" trudno nie mieć skojarzeń między propagandą władz i mediów a dystopiczną powieścią Raya Bradbury'ego „Fahrenheit 451", która opowiada o świecie przyszłości, w którym czytanie książek i krytyczne myślenie jest zakazane, a media służą ogłupianiu ludzi.

Jedną z publikacji książkowych, które stanowią zagrożenie dla systemu medialnego ogłupiania i które prowokują do samodzielnego krytycznego myślenia, jest wydana nakładem wydawnictwa Prohibita, książka „Koronawirus — fałszywy alarm? Liczby, konkrety, konteksty" autorstwa niemieckich naukowców dr Kariny Reiss i dr Sucharita Bhakdiego.

Zdaniem niemieckich naukowców pod pretekstem fałszywej pandemii władze na całym świecie podjęły sprzeczne z nauką szkodliwe, bezsensowne, pozbawione planu, doraźne, oparte na często zmieniających się strategiach, działania, na których skorzystały globalne koncerny farmaceutyczne. Media i władze, w interesie globalnych korporacji, sprzecznie z nauką siały panikę. W wyniku bezsensownych działań władz w większości krajów zniszczono w część życie społeczne i gospodarcze, ograniczono prawa i wolności obywatelskie, podeptano wszelkie normy prawa.

Według niemieckich naukowców „z naukowego punktu widzenia nie było ani jednego powodu dla jakichkolwiek ograniczeń i innych obostrzeń". Żadne z działań podjętych przez władze nie ograniczyły rzekomej pandemii — Covid tak jak inne koronawirusy naturalnie przeszedł.

Niemieccy naukowcy uważają, że rządy w wielu krajach ogłosił epidemię, choć jej nie było. W imię fałszywej epidemii: zlikwidował prawa obywatelskie, łamały konstytucję, odrzucił naukę, by ulec medialnej histerii, zarządził lock down absolutnie bez przyczyn, zmarnował gigantyczne środki na bezsensowne prace nad szczepionką, spowodował „gigantyczne szkody zdrowotne w populacji", zablokowały działalność gospodarczą.

W opinii niemieckich naukowców bezsensowne było zablokowanie działalności gospodarczej i wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek, choć władze doskonale wiedziały, że nie ma to sensu — nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że pacjenci bezobjawowi bez kaszlu i gorączki zarażają (ich izolacja też nie ma sensu). Podobnie wiadomo było i jest, że dzieci Covid się nie zarażają — zamykanie szkół nie miało więc naukowych podstaw.

Zdaniem autorów książki noszenie maseczek nie ma sensu, bo „proste maseczki nie zatrzymują wirusa podczas kaszlu". Eksperci w swej pracy stwierdzili, że „maseczki nie chronią przed zakażeniem. Koronawirus ma rozmiar 160 nanometrów (0.16 mikrometra). Pory w zwykłych maseczkach bawełnianych, mają rozmiar 0,3 mikrometra" - wirusy więc swobodnie przez nie przelatują. Noszenie maseczek jest szkodliwe dla zdrowia osób z chorobami płuc, serca, zaburzeniami lękowymi. W opinii ekspertów noszenie maseczek „w przestrzeni publicznej nie jest celowe", bo „nie istnieją badania naukowe, które by wskazywały, że noszenie maseczek ma sens. Jest za to bardzo wiele badań ukazujących, że noszenie maseczek sensu nie ma".
Według „Koronawirus — fałszywy alarm? Liczby, konkrety, konteksty" to jak fałszywa pandemia stała okazją do nieuczciwego zarobku przez koncerny farmaceutyczne najlepiej pokazuje kwestia prac nad szczepionkami, na które Unia Europejska wydała już ponad 750.000.000 Euro, podczas gdy „nie ma sensu opracowywać szczepionki do zwalczania wirusa, na który szerokie rzesze ludzkości są często odporne". Dodatkowo szczepienia na wirus, który mutuje, mają mało sensu. Nie wolno też zapominać o tym, że szczepionki wywołują działania uboczne.
W opinii autorów książki  „szkody ze szczepień na koronawirusa mogą być większe niż jakakolwiek wyobrażalna korzyść. [...] Jest wiele szczepień, które mają sens. Szczepienia na koronawirusy absolutnie do nich się nie zaliczają", bo są „szczepieniami przeciwko wirusom, które nie wymagają szczepionki".

Autorzy pracy przypomnieli na jej kartach, że w 2009 roku wirus H1N1 (świńska grypa) został wykreowany na pandemię. Bronią z urojonym zagrożeniem miała być szczepionka. „Szczepionka na H1N1 była upichcona naprędce i nie przebadano ją pod kątem skutków ubocznych". W Niemczech rząd federalny i władze landów zakupiły miliony szczepionek. „Dla ludności była nie przetestowana szczepionka z adiuwantem, a dla rządu niegroźny od strony działań ubocznych preparat bez adiuwanta". Adiuwant to substancja wznawiająca działanie szczepionki, która niesie ze sobą „ryzyko poważnych działań ubocznych". Choć niewykorzystane szczepionki zostały zniszczone, to korporacje farmaceutyczne zarobiły 18.000.000.000 Euro.
Zdaniem dr Kariny Reiss i dr Sucharita Bhakdiego hucpę z fałszywą pandemią obrazuje to, że jest ona ogłoszona przez WHO na podstawie nowej definicji pandemii. Stara definicja głosiła, że zarazek musi być nowy, organizm człowieka musi być na niego nie przygotowany, zarazek musi szybko się rozprzestrzeniać i być niebezpiecznym, czyli prowadzić do wielu zgonów. W 2009 roku w związku z niegroźną świńską grypą WHO zmieniło definicje pandemii, usuwają warunek tego, że wirus musi być groźny i prowadzić do zgonów. Stało się tak, bo WHO jest w 80% finansowane przez korporacje farmaceutyczne.
Według dr Kariny Reiss i dr Sucharita Bhakdiego media opisując Covid, przemilczają, że występujące w związku z wirusami „infekcje oznaczają wniknięcie do organizmu i rozmnożenie zarazka. To może działać bezobjawowo. Mamy wtedy infekcje, ale nie zachorowanie". Media, by nakręcać histerie, podają dane o wykrytych zakażeniach, choć powinny podawać dane o odsetku zakażonych wśród przebadanych, nie robiły tego, bo ten odsetek by stały i się nie zwiększał, co nie wzbudzałoby emocji w widzach.
W opinii dr Kariny Reiss i dr Sucharita Bhakdiego bezsensowne jest przyrównywanie Covid od Hiszpanki - „w okresie epidemii hiszpanki nie wynaleziono jeszcze antybiotyków. Dlatego ludzie marli jak muchy". W medialnych kłamstwach warto też zauważyć anty szwedzkie kłamstwa o szwedzkim modelu walki z Covid, który okazał być się o wiele lepszym od polityki w innych krajach. "

Jan Bodakowski na portalu prawy.pl

Można zapoznać się z recenzją  tłumacza - M. Masny'go https://youtu.be/XJLGiNxrOx0.

Szczepionka na koronawirusa - zagrożenie dla ludzkości?

Autor Chris Klinsky

Pod płaszczykiem walki z COVID-19 i ratowaniem ludzi przez lockdowny i szczepienia ogranicza się ludzką wolność, odbiera własność, nie pozwala pracować, zmusza się do podawania wrażliwych danych, wymusza na obywatelach poddawanie się eksperymentom medycznym, podporządkowuje się społeczeństwa interesom koncernów medycznych, znanych z tego, że zysk za wszelką cenę jest dla nich priorytetem.

Spis treści:

Wszystkie dogmaty kowidiańskiej religii
Bill Gates, szczepionki i depopulacja
Jak Bill Gates połączył walkę z pandemią z walką z rasizmem
Czy lekarze będą na nas eksperymentować?
Sanepid – super władza PiS-u i narzędzie kontroli społecznej?
Dr Fauci, główny specjalista od COVID-19 w USA, wielokrotnie kłamał
Pfizer świadomie zarabiał na krzywdzie pacjentów
Moderna – firma oskarżana o oszustwo i brak przejrzystości
Szczepionki doprowadzą do nowego apartheidu?
Dlaczego polski rząd walczy z kuracją amantandyną?
Izrael przeprowadza eksperyment medyczny? Żydowski Calcalist ujawnia szokującą prawdę
FDA podała listę możliwych powikłań po szczepionce na koronawirusa
Przyczyny zachorowań po szczepionce na COVID-19
Co przemawia za tym, że szczepionka na COVID-19 jest eksperymentem na ludzkości?

LEGALNE SPOSOBY NA NIELEGALNE SZCZEPIONKI.

Autor Jacek Wilk.

Z opisu wydawniczego:

Pierwsza taka książka w Polsce. Adwokat Jacek Wilk ma nieukrywaną przyjemność zaprezentować swoją pierwszą publikację książkową nt. prawnej obrony przed przymusem szczepień w Polsce. Książka w formacie e-book + audiobook stanowią starannie przygotowane kompendium wiedzy prawniczej. Dzięki sprawdzonemu poradnikowi czytelnik będzie wiedział jak się skutecznie bronić przed nielegalnym przymusem szczepień!
Jako prawnik zamierzam przyjrzeć się w sposób szczególny aspektom normatywnym omawianego zagadnienia oraz sposobom ewentualnej obrony zainteresowanego przed aparatem państwowym.

(na stronie www.tarczawilka.pl  szereg innych publikacji i kursów związanych z epidemią i prawnymi aspektami obrony obywateli przed nieprawnymi działaniami).

Nowa normalność

Autorzy: Grzegorz Braun, Tomasz Sommer

Z opisu wydawniczego:

Książka „Nowa normalność” jest zapisem serii rozmów Grzegorza Brauna z Tomaszem Sommerem, przeprowadzonych w czasie pandemii roku 2020 oraz transkrypcji wystąpień posła na Sejm RP.

Żyjemy w dziwnych i niepewnych czasach, które z pewnością przyniosą jedno: przyszłość inną od tej, jaką wyobrażaliśmy sobie dotychczas. Przesunięcie opinii publicznej, praktyki środowisk lewicowych, zwiększanie kontroli państwowej, wojna kulturowa – to zmartwienia, które leżą na sercu każdego prawicowca. W tym Grzegorza Brauna – który nie omieszkał wyraziście przedstawić swojego stanowiska na najważniejsze obecnie tematy społeczno-kulturowo-polityczne.

„Jedyna rzecz, która może te scenariusze pokrzyżować, to zachowanie zdrowego rozsądku i niezgoda na powszechną tresurę. Z narastającym zdumieniem obserwuję zachowania naszych rodaków, którzy historycznie nie bez podstaw, mieli się w w dawnej przeszłości za specjalistów od wolności, nonkonformistów, ludzi, którzy tak łatwo nie podporządkowują się władzy. Teraz to się niestety zmieniało.

...

Nowa normalność 2

Autorzy  G. Braun, T. Sommer

Nowa Normalność się ujawnia.

Pandemię koronawirusa trzeba zawsze starannie oddzielać od rozmaitych interesów politycznych, które możni tego świata starają się przy jej pomocy wygrać. Interesy te nie są wcale tajne – można powiedzieć, że w modelowy i zupełnie jawny sposób ujawniła je dosłownie kilka dni temu on-linowa wersja Światowego Forum Ekonomicznego, podczas której prezydenci i kanclerze, premierzy i szefowie banków centralnych rysowali szkic Nowej Normalności, bo co do tego, że do Normalności Starej powrotu już nie ma – to nie mają najmniejszej wątpliwości.

Jaka będzie ta Nowa Normalność? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w książce „Nowa Normalność 2”, którą, tak jak i jej pierwszą część napisałem razem z Grzegorzem Braunem. Tak jak w tej pierwszej części analizujemy w niej publicznie dostępne i oficjalne plany możnowładców, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do zwiększenia kontroli nad społeczeństwem, odebrania ludziom majątku i scentralizowania oraz zwiększenia władzy. Czy ci Planiści nie widzą, że tak naprawdę dążą ku nowemu totalitaryzmowi epoki cyfrowej? Tak, oni doskonale to rozumieją, niektórzy nawet rozważają „niebezpieczeństwo dystopii”, by jednak szybko je zbyć, zgodnie ze starą stalinowską zasadą „gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”. Po prostu wprowadzanie rządu światowego, global governance, czy jakkolwiek inaczej to nazywać, wymaga ofiar i poświęceń, oczywiście ze strony normalnych, zwykłych ludzi, którzy będą musieli za te globalne plany zapłacić pieniądzem oraz oczywiście wolnością.

Oczywiście rząd światowy Nowej Normalności będzie musiał mieć swoją ideologię i religię. I z licznych wypowiedzi globalnych Planistów jasno wynika, że na ten odcinek przewidziane są aż trzy hasła: zrównoważony rozwój, walka z dwutlenkiem węgla oraz... antysemityzmem. To mają być podstawy tego Nowego Wspaniałego Świata Nowej Normalności, który ma się wyłonić gdy złowrogi koronawirus w końcu ustąpi pod naporem lockdownów i szczepionek.

Te wszystkie plany i uroszczenia, co podkreślę po raz kolejny, analizujemy nie w oparciu o spiskowe teorie jakichś tajemniczych płaskoziemców, tylko oficjalne dokumenty najpoważniejszych na świecie organizacji posiadających władzę, prestiż i pieniądze. I dążących do tego, by, zwłaszcza władzy i pieniędzy, mieć w Nowej Normalności jeszcze więcej.

Czy te szalone plany, jako żywo przypominające eksperymenty bolszewickie, uda się globalnym Planistom zrealizować? Zapewne przynajmniej częściowo tak, za co miliony ludzi będą musiały płacić i przez co jeszcze więcej ludzi będzie cierpieć. W końcu jednak, jak każda utopia, Nowa Normalność się zapewne zawali. Już u jej zarania widać bowiem, że, choć władcy świata chcą rządu światowego, to jednak mają skrajnie różne zapatrywania na to, kto powinien stanąć na jego czele. Nie bez powodu na przykład na Światowym Forum Ekonomicznym wypowiedział się prezydent Chin, ale już nie było nikogo poważnego ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkie te utopijne rojenia w każdej chwili mogą się bowiem przeobrazić w tradycyjną wojnę o dominację. Choć tym razem o dominację nad całym światem, czego jeszcze nikt w historii nie próbował osiągnąć.
...

PLANDEMIA COVID-19. JAK ŚWIADOMIE POKONAĆ TEN KRYZYS W SWOIM ŻYCIU

Autor  - dr Buce Fife


plandemia C-19


Z opisu wydawniczego:

Żyjemy w czasach pandemii. Codziennie odbieramy setki informacji o czyhającym zagrożeniu. Walczymy nie tylko o swoje zdrowie czy bliskich, ale też o miejsca pracy, dochody, poczucie bezpieczeństwa. Stajemy się nerwowi, sfrustrowani, odczuwamy ból fizyczny i umysłowy. Powszechny stan pandemii wpływa na nasze zdrowie psychiczne, nie wiemy jak zadbać o odporność w czasie pandemii. Jednak czy wszystkie nasze obawy są uzasadnione? Autor zebrał najnowsze badania, statystyki i fakty po to, abyś wreszcie przestał się bać.
Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z plandemią

W książce Autor rzetelnie przedstawił obecną sytuację na świecie związaną z pandemią i podjął próbę odpowiedzi na pytania:

– Czym jest koronawirus i jak się rozprzestrzenia?
– Jak bardzo niebezpieczny jest COVID-19?
– Czym jest pandemia?
– Jak możesz się zarazić koronawirusem?
– Jak zadbać o swoją odporność w czasie pandemii?
– Czy maseczki chronią nas przed zakażeniem?
– Jak znosić izolację spowodowaną koronawirusem?
– Czy szczepionka na koronawirusa jest odpowiedzą na pandemię?
– Czy są leki na koronawirusa?
– I najważniejsze pytanie: jak nie dać się pandemii?

Leki na COVID-19 – czy wiesz czym się leczyć?

Firmy farmaceutyczne na całym świecie poszukują skutecznego leku na COVID-19, dlatego na rynku pojawia się dużo nowych specyfików. Jednak powinieneś mądrze dokonywać wyboru takich środków. Autor w tej książce podkreśla, że nie są one odpowiednio przetestowane, a w warunkach pandemii zostają dopuszczone do użytku. Niezależnie od tego, jakie szkody mogą spowodować, nie możesz domagać się rekompensaty od ich producentów. Stosujesz je na własne ryzyko. Z tego względu sam powinieneś dowiedzieć się czegoś o działaniach ubocznych i skuteczności danego leku, zanim zaczniesz go przyjmować.

Istnieje już skuteczny lek przeciwko COVID-19 – dowiedz się jaki

Patent na hydroksychlorochinę wygasł wiele lat temu, toteż lek może być produkowany przez każdego. Wydaje się, że jest on skuteczny w walace z COVID-19 bez powodowania jakichkolwiek poważnych skutków ubocznych. Przede wszystkim kosztuje on zaledwie 35 zł za całą kurację. Hydroksychlorochina, jak dowiedziono w badaniach klinicznych, ratuje życie. W tej książce znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego ten sprawdzony lek nie jest masowo stosowany w leczeniu panującego wirusa.

Czy już przeszedłeś zakażenie wirusem COVID-19?

Godnym uwagi jest fakt, że według najnowszych badań aż 86 procent zainfekowanych COVID-19 nie ma żadnych objawów i nie odczuwa bólu. Przeważająca większość ludzi, którzy złapali tego wirusa, nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Jest duże prawdopodobieństwo, że i Ty do nich należysz. Dlatego takie osoby mają organizmy na tyle silne, że mogą zwalczyć wirusa bez doświadczania jakiegokolwiek dyskomfortu lub złego samopoczucia. Na podstawie liczby potwierdzonych przypadków i zgonów można stwierdzić, że rzeczywisty współczynnik śmiertelności COVID-19 jest bliższy 0,05 procent, czyli połowie wartości przypisywanej sezonowej grypie. W takim razie skąd bierze się to całe szaleństwo?

Jak możesz odzyskać spokój umysłu, odporność i przetrwać pandemię

Przeziębienie, które złapałeś rok czy dwa lata temu, może odpowiadać za to, że w tym roku jesteś zdrowy i nietknięty przez COVID-19. Choć wiele rządów i przedstawicieli publicznej służby zdrowia utrzymuje, że potrzebujemy szczepionki, zanim będziemy mogli powrócić do normalności, większość z nas jest już uodporniona na koronawirusy. W tej książce znajdziesz wyjaśnienie wielu nurtujących Cię pytań związanych z pandemią. Nauczysz się odróżniać prawdziwe informacje od fałszywych.

Cała prawda o pandemii COVID-19, czyli plandemii

To, co wiesz o pandemii COVID-19, mija się z prawdą! Ta pandemia nie była przypadkowa. To było starannie zaaranżowane i zaplanowane wydarzenie – plandemia. Od wyboru wirusa, przez sposób zarządzania nim i jego promowania w mediach, aż po rozwiązanie. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby wzbogacić wybraną grupę miliarderów i osób z nimi związanych naszym kosztem. Gdy większość świata pogrąża się w kryzysie finansowym z powodu złego zarządzania pandemią, sprawcy zarabiają miliardy. Z tej książki dowiesz się, jak to zrobili. Jak oszukali przedstawicieli rządów i urzędników służby zdrowia. Jak przekonali nas, abyśmy zastosowali szalone środki, aby rzekomo spowolnić rozprzestrzenianie się choroby. Ich rozwiązanie problemu jest motywowane zyskiem, a nie troską o Twoje zdrowie i szczęście. Przestrzeganie zaplanowanego programu pozbawi Cię wolności wyboru, a przede wszystkim zagrozi Twojemu zdrowiu. Istnieją znacznie lepsze, bezpieczniejsze rozwiązania, które okazały się skuteczne. Dzięki nim będziesz wiedział, co w takiej sytuacji powinieneś robić.

Zobacz też fragmenty książki - link na dole podanej strony.

Pandemia kłamstw

Autorzy: Judy Mikovits, Kent Heckenlively

Film, w którym tę książkę pokazano po raz pierwszy, był najczęściej blokowanym wideo w serwisach społecznościowych podczas trwania pandemii COVID-19.
Autorka została aresztowana przez władze USA za ujawnianie prawdy o wielkim medycznym przekręcie.
Bill Gates, Anthony Fauci i koncerny farmaceutyczne nie chcą, żebyś przeczytał tę książkę.
Co przed tobą ukrywają? Czego się boją? Czyim interesom służy tuszowanie niewygodnej prawdy?
Nie daj sobą manipulować i odkryj szokujące oszustwa, do jakich posuwa się świat badań naukowych. Oszustw, które narażają zdrowie twoje i twojej rodziny.
Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Niemal każda tabletka, którą łykasz, każdy wirus, który potencjalnie możesz złapać, i szczepionki, które musisz podawać dzieciom, powstają lub są badane w laboratoriach skorumpowanych przez wielkich graczy rynku farmaceutycznego. Zależy im na tym, żebyś nie był zdrowy. Judy Mikovits ma na to niezbite dowody.
Biochemiczka biorąca udział w największych badaniach nad wirusami już nie raz naraziła swoją karierę, ujawniając, że epidemii HIV można było zapobiec, a badania nad retrowirusami mogą być powiązane ze zwiększoną zachorowalnością na choroby cywilizacyjne i autyzm. Czy w obliczu tych matactw powinniśmy ufać informacjom o COVID-19? Dowiedz się prawdy o pandemii korupcji, która trawi medyczny świat i jest groźniejsza niż możesz to sobie wyobrazić.
Kiedy wszyscy bardzo nie chcą, żebyś o czymś wiedział, myśl samodzielnie i sprawdź, dlaczego chcą to przed tobą ukryć.
___

Jednym z głównych problemów naszych czasów jest utrata zaufania społeczeństwa do środowiska naukowego z powodu zbyt często skorumpowanej koalicji podmiotów rządowych i korporacyjnych. Książka Judy Mikovits i Kenta Heckenlively'ego zagłębia się w tę szalejącą korupcję, która ukrywa się przed publicznymi prawdami naukowymi, które mogą być sprzeczne z korporacyjnymi interesami gospodarczymi.
- Dr Luc Montagnier, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny

 

Książki jeszcze nie przetłumaczone na j. polski (wg mojej wiedzy, na koniec marca 2021)

Plague of Corruption: Restoring Faith in the Promise of Science (Children’s Health Defense)

(Plaga korupcji: Przywracanie wiary w obietnicę nauki [podtytuł: Obrona zdrowia dzieci]), 2020.

Autorzy: Dr J. Mikovits, Kent Heckenlively, wstęp Robert Jr. F. Kennedy.

Z opisu książki:

Dr Judy Mikovits jest współczesną Rosalindą Franklin, genialną badaczką, która wstrząsa klubem naukowym starych wyjadaczy swoimi przełomowymi odkryciami. I jak wiele kobiet, które wkroczyły do świata mężczyzn, odkryła dziesięciolecia tajemnic, które wielu wolałoby pozostawić w ukryciu.

Od pracy doktorskiej, która zmieniła leczenie HIV-AIDS, ratując życie milionów ludzi, w tym świetnej koszykówki Magic Johnsona, po spektakularne odkrycie nowej rodziny ludzkich retrowirusów i jej najnowsze badania, które wskazują na nowy złoty wiek zdrowia, dr Mikovits zawsze była na czele nauki.

Dr Mikovits widziała najlepsze i najgorsze z pola nauki. Kiedy należała do społeczności naukowej, która zmieniła HIV-AIDS ze śmiertelnej choroby w możliwą do opanowania, zobaczyła naukę w najlepszym wydaniu. Ale kiedy jej dochodzenia poddały w wątpliwość, czy wykorzystanie tkanki zwierzęcej w badaniach medycznych nie wyzwoliło niszczycielskie plagi chorób przewlekłych, takich jak autyzm i zespół chronicznego zmęczenia, zobaczyła naukę w najgorszej wersji. Jeśli jej podejrzenia są słuszne, patrzymy na całkowitą zmianę praktyk naukowych, w tym na to, jak badamy i leczymy ludzkie choroby.

Opowiadając o prawie czterdziestu latach nauki, w tym ponad trzydziestopięcioletniej współpracy z dr Frankiem Ruscettim, jednym z założycieli dziedziny ludzkiej retrowirologii, daje zakulisowe spojrzenie na problemy i ego, które będą determinować przyszłe zdrowie ludzkości.

Starsza  książka o podobnej tematyce, wydana w 2014 r.,  to

Plague: One Scientist's Intrepid Search for the Truth about Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autism, and Other Diseases.

(Plaga: nieustraszone poszukiwanie prawdy o ludzkich retrowirusach i syndromie chronicznego zmęczenia (ME / CFS), autyzmu i innych chorób)

Autor Kent Heckenlively.

Z opisu książki:

W dniu 22 lipca 2009 r. odbyło się specjalne spotkanie z dwudziestoma czterema wiodącymi naukowcami z National Institutes of Health w celu omówienia wstępnych odkryć, że nowo odkryty retrowirus był powiązany z zespołem przewlekłego zmęczenia (CFS), rakiem prostaty, chłoniakiem i ostatecznie rozwojem neurologicznym zaburzenia u dzieci. Kiedy doktor Judy Mikovits skończyła prezentację, w pokoju przez chwilę panowała cisza, po czym jeden z naukowców powiedział: „O mój Boże!” Wynikające z tego dochodzenie nie byłoby jak żadne inne w nauce.
...
Podczas swej podróży dr Mikovits miała stawić czoła naukowym uprzedzeniom wobec CFS, wędrować przez pole minowe, którym jest autyzm, i jednocześnie walczyć o utrzymanie swojej wiary w Boga i zawód, któremu poświęciła swoje życie. To historia dla wszystkich zainteresowanych niebezpieczeństwem i obietnicą nauki na najwyższych poziomach w naszym kraju.
...

Więcej o autorach, książkach i opinie o nich w artykule Plandemia.

The Truth About COVID-19: Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal.

(Prawda o Covid-19. Ujawnienie planu Wielkiego Resetu, lockdownów, paszportów szczepionkowych i "nowej normalności")

Autorzy: dr  Joseph Mercola, Ronnie Cummins, przedmowa Robert F. Kennedy Jr.

Z opisu wydawniczego:

Autor bestsellerów New York Timesa, dr Joseph Mercola i Ronnie Cummins, założyciel i dyrektor Organic Consumers Association, łączą siły, aby ujawnić prawdę ― i zakończyć szaleństwo ― na temat COVID-19.
Od początku 2020 roku świat doświadczył szeregu katastrofalnych wydarzeń - globalnej pandemii wywołanej przez coś, co wydaje się być sztucznym koronawirusem; międzynarodowe blokady i zamknięcia granic powodujące powszechne zamykanie przedsiębiorstw, załamanie gospodarcze i masowe bezrobocie; oraz bezprecedensowe ograniczenie swobód i wolności obywatelskich w imię zapewnienia ludziom bezpieczeństwa poprzez zamykanie ich w domach.
Żyjemy obecnie w świecie, który jest coraz bardziej rządzony nie przez nasze systemy i instytucje demokratyczne, ale przez dekrety dotyczące zdrowia publicznego, realizowane przez polityków, którzy rządzą zaszczepiając strach i panikę.

W "The Truth About COVID-19" dr Mercola i Cummins ujawniają nowe i pojawiające się dowody, że:

  • Wirus SARS-CoV-2 rzeczywiście został opracowany laboratoryjnie i wyłonił się z niedbale zarządzanego laboratorium broni biologicznej w Wuhan w Chinach

  • Globalna pandemia była długo oczekiwana przez globalne elity, które wykorzystały ją, aby ułatwić i ukryć największy transfer bogactwa w górę w historii ludzkości

  • Testy PCR, liczba przypadków, zachorowalność oraz dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek były szeroko manipulowane i przeinaczane

  • Wiadomo, że otyłość, cukrzyca i choroby serca pogarszają wyniki COVID-19, ale przemysł fast foodów nadal forsuje swój program kosztem zdrowia publicznego

  • Bezpieczne, proste i niedrogie leczenie i zapobieganie COVID-19 zostały ocenzurowane i stłumione, aby stworzyć jasną ścieżkę do akceptacji szczepionki

  • Skuteczność szczepionek była mocno przesadzona, a główne pytania dotyczące bezpieczeństwa pozostały bez odpowiedzi.

Dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że ​​możemy przejąć kontrolę nad naszym zdrowiem i że razem mamy moc zjednoczenia się i walki o nasze zdrowie, demokrację i wolność. Nadszedł czas na globalne przebudzenie. Jak przypominają nam dr Mercola i Cummins, jest to walka naszego życia.

Anyone Who Tells You Vaccines Are Safe and Effective is Lying 
(Każdy kto twierdzi, że szczepionki są bezpieczne i efektywne, kłamie.)

Autor  Dr Vernon Coleman

Z opisu wydawniczego:

Fakty dotyczące szczepień - abyś mógł sam zdecydować. Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA prowadzi badania i pisze o szczepionkach od 50 lat. Wykładał na ten temat dla lekarzy i pielęgniarek. Kiedyś dyskutował o szczepieniach w telewizji i radiu, ale wygrał każdą debatę publiczną i obecnie zwolennicy szczepionek nie będą już z nim debatować.

I Do Not Consent: My Fight Against Medical Cancel Culture 
(Nie ma mojej zgody: Moja walka przeciw medycznej kulturze wykluczenia*)

Autor Simone Gold MD, JD

Zawiera białą księgę dr Golda na temat hydroksychlorochiny.

[* nowoczesna forma ostracyzmu, w której ktoś zostaje wyrzucony z kręgów towarzyskich lub zawodowych - czy to online, w mediach społecznościowych, czy osobiście. Mówi się, że ci, którzy są przedmiotem tego ostracyzmu, zostali wykluczeni lub odwołani ]

Z opisu wydawniczego

Dr Simone Gold [znana w USA lekarka i działaczka] opowiada swoją historię - od leczenia pacjentów z COVID w lokalnym szpitalu po walkę o prawa lekarzy pierwszej linii.

„Dyrektywa w sprawie naklejek na zderzak, aby 'podążać za nauką' była w rzeczywistości uchyleniem się od odpowiedzialności. To pozwala ludziom uwolnić się od złych decyzji w czasie kryzysu. Czy zarządzenie gubernatora stanu Nowy Jork Cuomo wysłało pacjentów hospitalizowanych przez COVID z powrotem do domów opieki w celu zarażenia innych wrażliwych pacjentów domów opieki „zgodnie z nauką”? Oczywiście nie. Odsyłanie pacjentów z COVID po hospitalizacji z powrotem do domów opieki było niepotrzebne. [Jest obecnie przedmiotem oskarżenia kryminalnego]
W porównaniu z całkowitą liczbą mieszkańców domów opieki gubernator Cuomo przyczynił się do większego odsetka zgonów w domach opieki - zwłaszcza w porównaniu ze stanami bez takiej polityki. W New Jersey ponad siedem tysięcy zgonów w domach opieki stanowi połowę ofiar śmiertelnych w stanie od marca. Pensylwania postąpiła równie żałośnie. Ci gubernatorzy podjęli określone decyzje, które kosztowały życie tysięcy najsłabszych i najbardziej narażonych na straty. Ale nie zrobili tego swoim krewnym”.

Książka zawiera szereg innych wątków.

Unreported Truths about COVID-19 and Lockdown‪s‬. Part 1: Introduction and Death Counts and Estimates.
(Nieujawnione prawdy o COVID-19 i blokadach. Część 1: Wprowadzenie oraz liczba zgonów i szacunki).

Autor Alex Berenson

Z opisu wydawniczego:

Były reporter New York Times'a i wybitny krytyk Alex Berenson stanowi przeciwwagę dla medialnej histerii na temat koronawirusa. W tej serii krótkich broszur zawiera odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące COVID.
Czerpiąc z głównych źródeł z całego świata - w tym danych rządowych na poziomie stanowym i krajowym, raportów Centers for Disease Control (CDC) oraz artykułów w czołowych czasopismach naukowych - Unreported Truths oferuje jasne, zwięzłe i wyważone odpowiedzi na niektóre z najważniejszych pytań wokół koronawirus.
Niezależnie od tego, czy przez cały czas byłeś sceptyczny co do spanikowanych doniesień mediów, czy dopiero zaczynasz się zastanawiać, dlaczego przepowiednie zagłady z marca i kwietnia nie spełniły się, książka dostarczy Ci rzeczowych, dokładnych i nienagannych źródeł informacji, których potrzebujesz.
[tutejsza uwaga: to, że dane pochodzą z oficjalnych źródeł, bynajmniej nie gwarantuje ich wiarygodności, ale może posłużyć do porównań oraz pokazania, że nawet te dane mogą być różnie interpretowane]

Część 2 i 3 jest dostępna osobno lub łącznie (pakiet).

Część2. Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns: Part 2: Update and Examination of Lockdowns as a Strategy.
(Niezgłoszone prawdy o COVID-19 i blokadach. Część 2: Aktualizacja i Analiza Lockdownów jako Strategii)
(August 3, 2020)

Z opisu wydawniczego:

Od byłego reportera New York Timesa Alexa Berensona, drugiej części bestsellerowej serii, która oferuje twarde dane na temat epidemii koronawirusa - zamiast histerycznych przewidywań zagłady. Ta sekcja omawia równie ważny, ale nawet bardziej złożony temat: historię blokad i dowody na to, że działają zgodnie z zamierzeniami. Podobnie jak w części 1, ta sekcja opiera się na podstawowych źródłach, takich jak raporty Centers for Disease Control (CDC) i Światowej Organizacji Zdrowia, a także artykuły prasowe, dokumenty rządowe i artykuły naukowe. W trzech rozdziałach ta sekcja wyjaśnia zaskakującą debatę naukową dotyczącą blokad PRZED marcem, a także z dowodami, że działali lub nie działali zgodnie z zamiarem ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i ratowania życia. Jeśli zastanawiałeś się, czy blokady spowodowały jakąkolwiek różnicę - jak głośno nalegały media - część 2 zawiera prawdziwe, dokładne i dobrze zebrane informacje, których potrzebujesz, aby podjąć własne zdanie. Uwaga: ta broszura zawiera tylko drugą sekcję Unreported Truths.

Cz. 3. Tytuł jak wyżej, podtytuł: Maski.
Alex Berenson, znany z ujawniania prawdy nawet wtedy, gdy jest to sprzeczne z przypływem myślenia grupowego, omawia sprawa masek jako ochrony przed wirusem. Pogląd na ten temat zmienił się z dnia na dzień. Nie z wieloletnich badań, ale z politycznych machinacji tych, którzy chcą sprawdzić, jak daleko mogą posunąć się przeciwko prawom nadanym przez Boga.
Berenson opiera się na wieloletnich badaniach, a także na rzeczywistych sytuacjach, że maski zapewniają bardzo niewielkie korzyści w walce z wirusami w ogóle, a zwłaszcza z wirusem COVID-19.
_______________

Jest mnóstwo ciekawych artykułów i książek zagranicznych, które chciałoby się tu udostępnić, ale teraz nie starcza czasu i miejsca, są też prawa autorskie, które to utrudniają.
Do tematu powrócimy.

SUPLEMENT

Po pierwszym opublikowaniu niniejszego artykułu szybko natrafiłem jeszcze przynajmniej na dwie pozycje:

1) Raport Warsaw Enterprise Institute pt. 
Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii
(2021), autorstwa lek. med. Pawła Basiukiewicza.
Do pobrania za darmo z adresu pod linkiem tytułu. - plik pdf, 40 stron.

Spis treści:

Synteza
Wstęp
Rozdział 1 Polska ochrona zdrowia przed wybuchem pandemii SARS-CoV-2
Rozdział 2 Rekomendacje instytucji i towarzystw naukowych dla lekarzy
w postępowaniu w czasie pandemii
Rozdział 3 Nadmiarowe procedury izolacyjne, interwencje niefarmaceutycze
oraz kwarantanna kontaktów i izolacja osób z dodatnim wynikiem
testu PCR
Rozdział 4 Test PCR
Rozdział 5 Szczepienia i odporność zbiorowiskowa
Rozdział 6 Leczenie COVID-19 – nieaktualizowane rekomendacje Polskiego
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Rozdział 7 Efekty zapaści służby zdrowia: nadwyżkowe zgony
Rozdział 8 Rekomendacje
Piśmiennictwo

Fragmenty z Syntezy
Tłem do analiz, które będą pojawiały się w polskiej opinii publicznej przez następne lata będzie pandemiczna zapaść wydolności polskiego systemu ochrony zdrowia, skutkująca jednym z najwyższych współczynników nadmiarowych zgonów względem innych państw w Europie.
Zapaść spowodowana była nie tylko pojawieniem się koronawirusa, lecz także przyjęciem błędnych założeń w walce z nim, a potem upartego przy nich trwania. Jeden błąd rodził kolejny, a indolencja instytucjonalna pogłębiała się.
... Widać ..., że rozwiązania takie, jak zamykanie przedsiębiorstw i szkół, nakaz izolacji, ograniczenie kontaktów, powszechny nakaz noszenia masek nie przekładają się na zmniejszenie liczby zgonów albo chociaż wyraźną zmianę przebiegu krzywej epidemicznej. Mimo to główną metodą zwalczania pandemii w Polsce pozostaje próba odsuwania problemu poprzez wydłużanie obecności koronawirusa, czyli tzw. „spłaszczanie krzywej” przy pomocy drastycznych i coraz bardziej kontrowersyjnych metod niefarmaceutycznych. Stosowane w ochronie zdrowia nadzwyczajne procedury izolacyjne, dezynfekcyjne, zabezpieczające przed możliwością zakażenia doprowadzają do zaniedbań na polu diagnostyki i leczenia zarówno chorych na „COVID” jak i „nonCOVID”.

2) COVID-19: "Największy cover-up w historii - od Wuhan do Białego Domu” "ujawnia korupcję rządu i nadużycia.
Oginał na Amazon COVID-19: The Greatest Cover-Up in History—From Wuhan to the White House (Front Page Detectives)
Autorzy: Dylan Howard, Dominic Utton 

Fragmenty z opisu wydawniczego

Teraz po raz pierwszy można opowiedzieć prawdziwą historię największego globalnego kryzysu naszej epoki.

Reporterzy Dylan Howard i Dominic Utton, współpracujący z Nowego Jorku i Londynu - ogniska infekcji w tym, co stanie się dwoma najbardziej dotkniętymi epidemiami narodów na Ziemi - wspólnie zmapowali wzrost, rozprzestrzenianie się i wpływ wirusa. . . i odkrył kilka wybuchowych rewelacji.

Książka dostarcza nieskrępowanej prawdy o tym, co jest niewątpliwie największym skandalem politycznym naszych czasów. Pokazuje z niespotykaną dotąd szczegółowością, w jaki sposób rządy w Chinach, Wielkiej Brytanii i USA nie tylko nie zdołały ochronić swoich obywateli przed zagrożeniem chorobą, ale aktywnie spiskowały, aby przedłożyć własne ideologie polityczne i gospodarcze ponad życie zwykłych ludzi.
...  Prawdziwa historia COVID-19 to nie tylko historia cichego zabójcy, który nagle najechał świat. . . to skandal globalnej tragedii, której można było - i powinno się - zapobiec.

----
 

Opr. L. Korolkiewicz. - Zdrowie i Fitness Dla Ciebie

____

PS. zajrzyj co kryje się pod ikonkami na prawym marginesie strony.Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty
_______________

Zapisz się na 
Biuletyn

Zobacz informację
wstępną

(Twoje dane są całkowicie bezpieczne;
za zapis -
upominek > Informacja wstępna)

 _______

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-20    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.