Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Anty
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie   


Dr David R. Hawkins i jego dzieło

Hawkins

Seria: Uzdrów się sam

 

Ten artykuł jest powiązany z artykułem Uzdrawianie mocą świadomości w którym wskazaliśmy na zasługi dra Hawkinsa w tego rodzaju uzdrawianiu oraz w popularyzacji paru "wynalazków" jak mapa świadomości i test mięśniowy (kinezjologiczny). Jednak prace i zasługi doktora wykraczają daleko poza sprawy zdrowia.

 

Chociaż osobiście zajmuję się głównie sprawami zdrowia i pierwotnie zetknąłem się z książką Davida R. Hawkinsa "Przywracanie zdrowia", to jednak by zrozumieć podejście autora przeczytałem wszystkie polskie wydania jego książek.
Dalej omówię je pokrótce, ale przedtem przedstawię historię Autora. Patrz też mocny tekst z autobiografii cytowany w Przywracanie zdrowia.

 

David R. Hawkins (1927-2012)

 

Krótka biografia (na podstawie noty w książce Oko w oko z jaźnią).
 

Sir David R. Hawkins (1927-2012) był psychiatrą od 1952 r. Był dożywotnim członkiem American Psychiatric Association (Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) oraz wielu innych zawodowych organizacji. Od czasu kiedy zaniechał swojej intensywnej praktyki w Nowym Jorku, aby wieść życie naukowca, nadal zajmował się pacjentami o specjalnych potrzebach. Był dyrektorem The Institute for Advanced Theoretical Research (Instytutu Zaawansowanych Badań Teoretycznych). Jego prace jako badacza, który opracował Mapę Poziomów Świadomości oraz lekarza były pionierskie, a jego praktyka kliniczna była w latach 1968 -1979 największą w USA.

Występował w amerykańskiej telewizji w The McNeil/Leher News Hour, The Barbara Walters Show, The Today Show, w naukowych filmach dokumentalnych i wielu innych programach.
Był autorem licznych naukowych i duchowych publikacji, książek, płyt CD, DVD i serii wykładów. Noblista Linus Pauling był współautorem  jego książki Orthomolecular Psychiatry (1973 r.), cytowanej i uważanej za kamień milowy w psychiatrii. Zróżnicowane doświadczenie dr. Hawkinsa jako badacza i nauczyciela odnotowane jest w biograficznych notach w Who’s Who in America i Who’s Who in the World. Dr Hawkins przez wiele lat był konsultantem episkopalnych i katolickich diecezji, zakonów i klasztoru zen.
Dr Hawkins wykładał na całym świecie, między innymi w Opactwie Westminsterskim, na Uniwersytetach w Argentynie, w Notre Dame i Michigan, a także na Uniwersytecie Fordham i Harvarda oraz Oxford Forum w Anglii. Dał doroczny Landsberg Lecture w University of California Medical School w San Francisco. Był też konsultantem zagranicznych rządów w kwestiach dotyczących międzynarodowej dyplomacji. Odegrał kluczową rolę w rozwiązywaniu długotrwałych konfliktów stanowiących poważne zagrożenie dla pokoju na świecie.

W uznaniu jego zasług dla ludzkości w 1995 r. dr Hawkins został mianowany rycerzem Suwerennego Zakonu Szpitalników Jana z Jerozolimy (który został założony w 1077 r.). Uzyskał też tytuł szlachecki od królowej Danii.

Dr David R. Hawkins był światowej sławy nauczycielem duchowym, autorem i mówcą zajmującym się zaawansowanymi stanami duchowymi, badaniami nad świadomością i uświadamianiem sobie obecności Boga jako Jaźni.

Jego opublikowane książki, jak i nagrane wykłady zostały powszechnie uznane za wyjątkowe, ponieważ bardzo zaawansowany stan duchowej świadomości pojawił się u człowieka z naukowym i klinicznym doświadczeniem, który później potrafił zwerbalizować i objaśnić to niezwykle zjawisko w sposób jasny i zrozumiały.

Przejście z normalnego, egocentrycznego stanu umysłu do jego usunięcia przez Obecność opisane jest w trylogii: Siła czy moc , która zyskała uznanie nawet Matki Teresy, Oko w oko z Jaźnią  i I: Reality and Subjectivity (2003), wszystkie te trzy książki zostały przełożone na główne języki świata. Następne trzy pozycje, Truth vs. Falsehood: How to Tell the Difference (2005), Przekraczanie poziomów świadomości  i Discovery of the Presence of God: Devotional Nonduality (2007), kontynuują badania przejawów ego, jego wrodzonych ograniczeń oraz sposobów ich przekraczania.

Te trylogie poprzedziły badania Natury Świadomości, które zostały opublikowane jako praca doktorska, zatytułowana Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Levels of Human Consciousness (1995) (Jakościowa oraz ilościowa analiza i kalibracja poziomów ludzkiej świadomości), w której przedstawiono wzajemne powiązania między pozornie rozbieżnymi sferami nauki i duchowości. Dokonane to zostało dzięki przełomowemu odkryciu techniki, która po raz pierwszy w historii ludzkości ukazała środki pozwalające odróżnić prawdę od fałszu.

Waga tej wstępnej pracy została dostrzeżona dzięki bardzo przychylnej i obszernej recenzji w "Brain/Mind Bulletin" oraz w trakcie późniejszych prezentacji, na przykład podczas International Conference and Consciousness.
Odbyło się wiele pokazów dla licznych organizacji, podczas konferencji duchowych, w grupach kościelnych, dla zakonnic i mnichów, zarówno w USA jak i za granicą, włącznie z Forum Oxfordzkim w Anglii. Na Dalekim Wschodzie dr Hawkins jest uznanym Nauczycielem Drogi do Oświecenia (Tae Ryoung Sun Kak Dosa).

 

W następstwie tego spostrzeżenia, że znaczna część duchowej Prawdy była przez wieki błędnie rozumiana, ponieważ nigdy nie została objaśniona, dr Hawkins zaczął prowadzić comiesięczne seminaria, podczas których udzielał szczegółowych wyjaśnień. Są one jednak zbyt obszerne, by mogły zostać zawarte w formacie książkowym. Dostępne są nagrania, zawierające również pytania i odpowiedzi, które dostarczają dodatkowych objaśnień.

Ogólnym celem tej pracy było umieszczenie ludzkiego doświadczenia w kontekście ewolucji świadomości oraz zintegrowanie zrozumienia umysłu i ducha, jako przejawów wrodzonej Boskości, która jest substratem i nieustannym źródłem życia i istnienia. Poświęcenie temu celowi zaznaczone jest wyrażeniem ,,Gloria in excelsis Deo!” którym jego publikowane prace zaczynają się  i kończą.

 

Pełną 'oficjalną' notę biograficzną (po angielsku) znajdziemy tutaj. Imponuje ilość nagród, przynależności organizacyjnych, osiągnięć. Podobnie jak erudycja Autora w jego pracach.

 

Jak dla mnie - dr Hawkins jest także znaczącym filozofem, kimś wyjątkowym na tle współczesności - przez torowanie drogi nowemu paradygmatowi - priorytetowi duszy. Oprócz analiz istoty świadomości pokazał nowe rozumienie przyczynowości, praw natury i wielu innych fundamentalnych oblicz Rzeczywistości.

 

Mapę Świadomości przedstawiłem i wstępnie omówiłem w artykule Uzdrawianie świadomością.
Jest ona zawarta w bodajże wszystkich książkach Autora.

 

Ważnym odkryciem i metodą badawczą stosowaną przez dra Hawkinsa jest tzw. test kinezjologiczny, który opisuję dokładniej osobno.
O kinezjologii pisaliśmy kiedyś tutaj, ale w danym przypadku chodzi o coś więcej.

Test kinezjologiczny bazuje na zjawisku osłabienia mięśni w pewnych przypadkach, które były pierwotnie identyfikowane tylko z oddziaływaniami fizycznymi na ciało. Nawet w tym zawężonym zakresie  odnotowuje się spektakularne rezultaty diagnostyczne i lecznicze.
Hawkins rozszerzył zastosowanie testu do rozpoznawania fałszu i prawdy (jak w nocie biograficznej).

 

Jest w sieci sporo recenzji książek Hawkinsa, więc nie będę tu dokładał swoich i rozwlekał artykułu (chociaż kiedyś przewiduję).

 

Polskie wydania książek D.R. Hawkinsa są osiągalne u Wydawcy Virgobooks i w niektórych księgarniach.

 

Wymienię je w kolejności jaka wydaje mi sie właściwa dla poznania podejścia i metod doktora.
Bardziej szczegółowe opisy, fragmenty książek , czasem wypowiedzi Autora (wideo) dostępne są po kliknięciu w linki, natomiast tutaj dodaję także krótkie własne wprowadzenia i oceny.

We wszystkich książkach powtórzony jest schemat poziomów świadomości, przy czym następują kolejne przybliżenia i naświetlenia odpowiadające tematowi przewodniemu książki.
Podobnie na końcu wszystkich książek jest podana procedura testu mięśniowego (nieco uzupełniana).


 

SIŁA czy MOC: Ukryte determinanty ludzkiego zachowania
(Power vs. Force, The Hidden Determinants of Human Behavior: An Anatomy of Consciousness)


Po raz pierwszy rozwój świadomości pokazany jest tak jasno i przejrzyście przez naukowca - psychiatrę z ogromnym doświadczeniem klinicznym, który sam wielokrotnie wchodził w wysokie stany świadomości. Efektem jego badań jest zaprezentowana  Mapa Poziomów Świadomości - nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją świadomość i wyjść poza ograniczenia zwykłej percepcji.
 

Opisany w książce rozkład poziomów mocy w relacjach ludzkich odsłania niezwykłe rozróżnienie pomiędzy Mocą a Siłą oraz ich odpowiednimi jakościami.
Autor zwraca uwagę na połączenie umysłu z ciałem, a także na to, że ciało – poza naszą świadomą kontrolą – potrafi odróżnić to, co wspiera życie, od tego, co jest mu przeciwne. Hawkins jest także autorem MAPY ŚWIADOMOŚCI, która pokazuje, w jaki sposób poziom świadomości człowieka wpływa na jego postrzeganie świata, zachowanie i życiowe wybory.
Lektura "Siły czy mocy" pomaga nam więc zrozumieć, dlaczego w konkretnej sytuacji zachowujemy się w ten, a nie inny sposób. Znajdując się w trudnych okolicznościach możemy postrzegać świat jako nieprzyjazny, nieprzychylny, narzekać na nasz "pech", złościć się i próbować "siłowych" rozwiązań. Możemy jednak zrozumieć, że możliwość przekroczenia wszystkich ograniczeń tkwi w nas samych. Książka pokazuje, w jaki sposób przekroczyć nasze ograniczenia i w każdej dziedzinie życia zacząć kierować się tkwiącą w nas MOCĄ, poszukiwać twórczych rozwiązań problemów, nie zrzucać winy za nasze niepowodzenia na okoliczności zewnętrzne i odnaleźć w sobie źródło bezwarunkowego szczęścia.

Nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją świadomość i wyjść poza ograniczenia zwykłej percepcji.

Tę książkę można uważać za obszerne wprowadzenie do tematu, odpowiada ona trzonowi pracy doktorskiej Autora, zawiera obszerna bibliografię, słownik pojęć, pomocny indeks.
 

PRZEKRACZANIE POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI

(Transcending the Levels of Consciouness. The Stairway to Enlightment)

 

Skoro rozwój jednostek i społeczeństw zależy od poziomów świadomości, to jak je przekraczać?
 

Przekraczanie poziomów świadomości powraca do badań przejawów ego oraz jego wrodzonych ograniczeń, jest źródłem szczegółowych wyjaśnień oraz instrukcji podpowiadających, jak te ograniczenia przekroczyć. W książce wyłonione zostają jasne zasady wspierające duchową ewolucję.
Przekraczanie poziomów świadomości powraca do badań przejawów ego oraz jego wrodzonych ograniczeń, jest źródłem szczegółowych wyjaśnień oraz instrukcji podpowiadających, jak te ograniczenia przekroczyć. W książce wyłonione zostają jasne zasady wspierające duchową ewolucję. W miarę przekraczania naszych barier stajemy się bardziej świadomi, lepiej poznajemy siebie, odrzucamy blokujące nas schematy i w pełni możemy realizować nasz potencjał.

"Poziomy świadomości zostaną tutaj przebadane szczególnie na użytek adeptów duchowości, jej miłośników oraz uczciwych osób, zainteresowanych samodoskonaleniem jako celem samym w sobie. Dzięki analizie różnorakich przeszkód i poziomów, które muszą zostać przekroczone, pewne zasady wspierające duchową ewolucję ujawnią się same.

Książka ta jest zatem raczej praktycznym przewodnikiem niż całościową analizą, którą przedstawiono w poprzednich pracach. Pomimo że odsyła ona do wcześniejszych książek, podstawowe zasady zostaną w niej przedyskutowane ponownie.

Ten materiał nadaje się także dla sfrustrowanego poszukiwacza, który „przeczytał wszystko i był wszędzie”, brał udział w najróżniejszych warsztatach, a wciąż czuje, że „tkwi w miejscu” („Mój umysł jest jak gąbka, wchłonął już wszystkie informacje, a ja nadal tkwię w tym samym miejscu!”)." - David R. Hawkins.
 

 

TECHNIKA UWALNIANIA
( Letting go: The Pathway to Surrender).

 

Tu wznosimy się na wyższy poziom zrozumienia i praktykowania przekraczania poziomów świadomości.
Dzięki tej książce doświadczysz wolności. Poczujesz jak ciężar opada z twoich barków, ponieważ już podczas lektury samoczynnie rozpoczyna się proces uwalniania. Będzie przydatna dla wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym oraz psychologów i osób będących w trakcie terapii. Pokazuje m.in. jak uwalniając  się od wszelkich negatywności: niskiego poczucia wartości, oceniania innych i samego siebie, nieustannej potrzeby posiadania racji, żalu za przeszłością i oczekiwania na prawdziwą miłość - osiągać coraz wyższe poziomy świadomości.

 

To druga pozycja pokazująca liczne metody praktyczne.

 

Autor krok po kroku opisuje Technikę Uwalniania - prostą i skuteczną metodę, która pozwala uwolnić się od negatywnych emocji i stanów umysłu, by w pełni cieszyć się miłością, powodzeniem, zdrowiem i szczęściem. Zawiera praktyczne wskazówki jak poradzić sobie samodzielnie z apatią, smutkiem, żalem, strachem, żądzą czy gniewem, pokazuje anatomię emocji w uzdrawianiu przeszłości, uczy poddawania negatywnych myśli oraz budowania pozytywnych uczuć. Powinien przeczytać ją każdy, kto poważnie traktuje własny rozwój.

... „Intuicyjnie wyczuwamy, że gdzieś tam jest ostateczna odpowiedź. Dlaczego jednak nie możemy jej znaleźć? Nie rozumiemy istoty problemu – oto dlaczego nie możemy znaleźć odpowiedzi. Może jest ona niezwykle prosta i dlatego właśnie jej nie dostrzegamy. Może za bardzo polegamy na swoich przekonaniach i jesteśmy ślepi na to, co oczywiste. (...)

Zagubienie jest naszym ocaleniem. Dla tych, którzy są zdezorientowani wciąż jest jeszcze nadzieja. Trzymaj się swojego poczucia zagubienia. Ostatecznie to ono jest twoim najlepszym przyjacielem, twoją najlepszą obroną przed śmiercionośnymi odpowiedziami innych ludzi, przed byciem zgwałconym przez ich idee. Jeśli jesteś zdezorientowany, to znak, że wciąż jesteś wolny. Jeśli jesteś zdezorientowany, ta książka jest właśnie dla ciebie."

 

 

PRZYWRACANIE ZDROWIA

(Healing and Recovery)


Kolejna książka z serii wykładów Hawkinsa, w której opisuje jak z wykorzystaniem Mapy Poziomów Świadomości wyleczył samego siebie z wielu przewlekłych, poważnych chorób, a następnie osiągał spektakularne efekty w pracy ze swoimi pacjentami, których dolegliwości były tak poważne, że określano ich mianem "przypadków beznadziejnych".
Sam autor tak wypowiada się o metodach opisanych w książce:
"Przedstawimy tutaj koncepcję zakładającą wykorzystanie świadomości w radzeniu sobie z całą gamą ludzkich problemów, takich jak stres, alkoholizm, różne choroby, depresja, strach i poczucie straty, by wymienić tylko niektóre. Omawiając te wyzwania, cały czas będziemy odnosić się do Mapy Świadomości. Jest ona często przywoływana, by wyjaśnić relacje pomiędzy ciałem, umysłem i duchem, co w przypadku samouzdrawiania jest bardzo ważną do przyswojenia informacją.
Skoncentrujemy się na samych technikach, które wspomagają uzdrawianie, a także na ich zastosowaniu. Zgłębimy również podstawowe zasady, jak na przykład tę mówiącą o tym, że źródłem choroby często jest nieświadome poczucie winy i określony system przekonań, pogorszone jeszcze przez stłumione emocje. Opiszę, jak wykorzystywałem te techniki i ich zrozumienie, aby uleczyć siebie z ponad dwudziestu ciężkich, chronicznych chorób, które przez lata były oporne na metody leczenia tradycyjnej medycyny. Stopniowo przedstawiając to zagadnienie zobaczymy, jak dochodzi do tego, że choroba wynika z programowania zbiorowej świadomości (i jak w nią nie popaść) oraz jaki wpływ na jej wywoływanie mają systemy przekonań. Nauczymy się, jak można wyleczyć się z chorób, których karmiczne parametry odziedziczyliśmy. Nie ma tu czegoś takiego jak stopnie trudności, niezależnie od tego, jak poważnie może wyglądać dana choroba. Nauczymy się aktywizować wewnętrznego uzdrowiciela, który za sprawą Natury jest obecny w nas wszystkich."

 

Ponieważ ta pozycja bezpośrednio nawiązuje do tematyki naszej strony, to zamierzmy powracać i do tej ksiązki i do pokazanych tam rozwiązań.

 

OKO W OKO Z JAŹNIĄ

(The Eye of the I)

 

To "wyższa szkoła jazdy" dla adeptów a nawet mistrzów rozwoju duchowego.
Książka zawiera szczegółowy opis zaawansowanych stanów świadomości i doświadczeń autora tradycyjnie określanych mianem oświecenia. Korelacja między nauką i duchowością stanowi tu wyraz zintegrowania tego co linearne z tym co nielinearne, a tym samym przekroczenia przeciwieństw. Autor rozpuszcza odwieczne opozycje między nauką a religią, tym co materialne  i tym co duchowe, oraz między ego a duchem.
Informacje z zakresu duchowości są zaprezentowane w taki sposób, aby były zrozumiałe również na poziomie intelektualnym. Korelacja między nauką i duchowością stanowi tu wyraz zintegrowania tego co linearne z tym co nielinearne, a tym samym przekroczenia przeciwieństw. Autor rozpuszcza odwieczne opozycje między nauką a religią, tym co materialne i tym co duchowe, oraz między ego a duchem. Książka została napisana tak, aby trafić zarówno do ego czytelnika, jak i do jego Jaźni. Jedną z największych przeszkód na drodze do oświecenia jest przekroczenie opozycji tego co dualne z niedualnością. Poprzez lekturę tej książki czytelnik w naturalny sposób zyska niezbędną świadomość w tym względzie.

Prezentowany w książce materiał został pogrupowany w cztery główne części:
I. Opis subiektywnych stanów duchowej uważności.
II. Droga duchowa
III. Droga do oświecenia poprzez zrozumienie natury świadomości.
IV. Wykłady, rozmowy, wywiady i dyskusje grupowe z bardzo różnymi uczniami duchowymi przeprowadzone w różnych krajach.

"W młodości spontanicznie doświadczyłem nieograniczonego i totalnego zrozumienia całości i ogromu ludzkiego cierpienia. Było to wstrząsające doświadczenie, pod wpływem którego poświęciłem się niesieniu ulgi w ludzkim cierpieniu przy pomocy wszystkich dostępnych środków - nauki, filozofii, duchowości, neurochemii, medycyny, psychoanalizy, humoru, psychiatrii, nauczania i uzdrawiania.
Jednak najwspanialszy sposób pojawił się jako dar zrozumienia, które jest w stanie uzdrowić ludzkie cierpienie u samych jego podstaw."
Te stany były częściowo opisane w poruszającej nocie autobiograficznej zacytowanej w art. Przywracanie zdrowia.

 

SUCCESS IS FOR YOU

Premiera jesień 2017 r. (pozycja jeszcze nieosiągalna w momencie pisania tego artykułu - sprawdzaj na www.virgobooks.pl).

Oprócz ww. wydań polskich Autor napisał wiele innych książek, z których można parę wymieniliśmy w biogramie, pozostałe są częściowo prezentowane na www.veritaspub.com.

 

Obszerna jest też publicystyka (artykuły) i nagrania. Wykaz znajduje się na ww. stronie a szereg filmów na YouTube (są i polskie tłumaczenia).

 

Pomimo, że D. R. Hawkins już nie żyje (zm. 2012 r.), to jego nauczanie jest żywe zwłaszcza dzięki powyższej stronie.

 

W Polsce bodajże pierwszym propagatorem Hawkinsa i jego nauczania był (i nadal jest) Adam Krasowski.
Artykuły i kursy znajdziesz na http://www.adamkrasowski.pl/  oraz na https://www.facebook.com/adamkrasowski.uwalnianie.ograniczen.umyslu.

 

Dr Hawkins ma wielu zwolenników, ale niektóre jego rewolucyjne i duchowe przekonania budzą opór krytyków związanych z oficjalnym nurtem medycyny.
Wypada powiedzieć i o tym  (w dużym skróceniu wg FAQ na www.veritaspub.com).

 

Krytyka


Biorąc pod uwagę olbrzymią ilość  informacji ujawnianych i przekazywanych przez trzydzieści lat przez liczne książki we wszystkich językach świata, a także wykłady, prezentacje i grupy studyjne na całym świecie, liczba pytań  i wątpliwości była stosunkowo niewielka, biorąc pod uwagę, że przeprowadzono ponad 250 000 kalibracji weryfikujących metodą testu mięśniowego (wg nowszych danych mówi się o milionach kalibracji)..

 

Sceptycyzm


Sceptycyzm jest formą podejścia ujemnego i kalibruje się w na poziomie 160, podobnie jak Słownik sceptyków. Jest również związana z ukrytą lub jawną wrogością wobec Boga i duchowości. Jej główną wadą jest to, że nie jest w stanie zrozumieć nieliniowej rzeczywistości, która jest konsekwencją kontekstu i istoty. Percepcja jest projekcją stronniczości. Wszystkie argumenty sceptycyzmu oraz krytycyzm  kalibrują od 160 do 190. Niestety, sceptycy nie są w stanie przeprowadzić kalibracji świadomości, ponieważ wymaga ona, aby zarówno uczestnicy, jak i cel pytania kalibrował się ponad 200.

Niezdolność sceptycyzmu do dostrzegania nieliniowej rzeczywistości i jej wewnętrznej prawdy jest konsekwencją fizjologii mózgu, która jest zgodna z poziomami świadomości poniżej 200. Tak więc pogarda wiary i Rzeczywistości Boskości  przykładowo ignoruje, że miliony ludzi wyszło z beznadziejnych, nieuleczalnych chorób poprzez Duchową Realizację Dwunastu Programów (AA). 
Sam sceptycyzm został okrutnie skrytykowany i odsłonięty jako niedorzeczny w badaniach opisanych w Journal of Consciouness Studies i Journal of Scientific Exploration (Eisenstein, "Sceptycyzm jako stan bycia" 19: 3, 2005).

 

Kinezjologia (badania mięśniowe) - patrz Test mięśniowy.

 

Osobiste nastawienie


Jest to główny powód do niezgody. Krytyki pochodzą od (1) ateistów, (2) politycznego nastawienia, (3) osób, które kalibrują poniżej 200, (4) ludzi, którzy są zdenerwowani wynikami, oraz (5) relatywistami, którzy odrzucają potwierdzoną rzeczywistość Absolutu. Należy zauważyć, że sceptycyzm, relatywizm i cynizm kalibrują znacznie poniżej poziomu krytycznego 200.

 

Wikipedia


Wpis o dr Hawkinsie (który kalibruje w 190) zawiera wiele błędów, a raczej zniekształceń, błędnych prezentacji pracy i przemilczeń. Zawiera odniesienia na temat „radiestezji” i „nieświadomości” z których żadne nie ma nic wspólnego z pismami doktora Hawkinsa, które są poświęcone badaniu świadomości , a nie umysłu nieświadomego. W pracy przedstawiono jedynie wyniki dotyczące ponad 250 000 kalibracji w ciągu trzydziestu lat (a potem na świecie dużo więcej). Prace są recenzowane. Nauczając wiele tysięcy ludzi na całym świecie, jak odróżniać prawdę z fałszu, autor prac najwyraźniej nie skłaniał się do składania fałszywych oświadczeń.

 

Cel pracy


Jak wskazano we wszystkich pismach, celem jest odróżnienie prawdy (istoty) od fałszu (wygląd, opinia), a tym samym przyspieszenie poziomu świadomości w celu osiągnięcia większego szczęścia, sukcesu, postępu duchowego i ulgi w cierpieniu ludzkim.

 

Ekspertyza kliniczna


Informacje prezentowane w wykładach i książkach pochodzą również z pięćdziesięciu lat doświadczeń klinicznych oraz obszernych subiektywnych doświadczeń duchowych, które zostały opisane tylko chwilowo i zostały wzmocnione w późniejszych  pismach i wykładach. 

 

Negatywne krytyki relatywistyczne


Stanowisko relatywistyczne opiera się na założeniu, że wszystkie punkty widzenia są równie ważne. Tak więc, jeśli relatywista jest całkowity lub uczciwy, musi przyznać, że Absolutyzm jest równie ważną alternatywą dla relatywizmu. 

 

Obiektywność


Kalibracja świadomości jest bezosobowa. Po prostu oznacza liczbę. Dr Hawkins nie był proselytizerem, ani też nie interesował się perswadowaniem ludzi. Nie miał osobistego udziału w numerach kalibracji. Tak więc krytyki, które zaczynają się słowami "Jak wierzy dr Hawkins" itd., są projekcjami własnego narcyzmu krytyka. Zauważ, że wszystkie główne książki zawierają obszerne referencje i dokumentację.

 

Osobiste wątpliwości czytelnika

W moim przypadku występowały sporadycznie, ponieważ poglądy Autora zbiegają się w wielu miejscach z moimi; wymagało to lat innych lektur i doświadczeń. Czytelnik "surowy", spotykający się z tematyką po raz pierwszy, rzeczywiście może być zaskoczony i zbuntowany, sama lektura nie jest miejscami łatwa, zatem może nie być dobrze zrozumiana.
Osobiste wątpliwości i refleksje opiszę kiedyś osobno.

 

opr. Leszek Korolkiewicz

 

----------

 

Czy widziałeś nasze ostatnie Nowości?

 

 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty
_______________

Zapisz się na 
Biuletyn

Zobacz informację
wstępną

(Twoje dane są całkowicie bezpieczne;
za zapis -
upominek > Informacja wstępna)

 _______

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-21   admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.