Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Anty
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie   

 
Jak zakończyć epidemię autyzmu - zapowiedź książki

Uwaga ogólna do tutejszych stron
- ze względu na starszą technologię, są one dostosowane do czytania na komputerze
Na telefonach - zaleca się czytać w poziomie.

 

W październiku 2022 ma ukazać się w języku polskim książka Jak zakończyć epidemię autyzmu? J. B. Handleya z wydawnictwa 3DOM.
Oryginał:  How to End the Autism Epidemic,  2018 r., 304 strony.
Jako jeden z patronów książki napiszę o niej recenzję, a tymczasem spójrzmy w zarysie czego będzie dotyczyć, a dalej w notatce - co ogólnie wiadomo o zagadnieniu.

Najpierw z zapowiedzi wydawniczej, przy czym daję na początek pewną opinię:

Nie zgadzam się z hasłem, że jest to „książka, którą powinien przeczytać każdy rodzic”
– dzieło J.B. Handleya powinien przeczytać dosłownie każdy!
- dr n. med. Piotr Witczak

 

Autor w swojej pracy starał się odpowiedzieć na szereg nurtujących pytań związanych z autyzmem, m.in.:

  •  Jak wytłumaczyć błyskawicznie postępującą zachorowalność na tę chorobę? Czy można to zjawisko wytłumaczyć jedynie rozszerzeniem kryteriów diagnostycznych i wzrostem świadomości?

  •  Czy rtęć i inne metale ciężkie mogą prowadzić do rozwoju ASD?

  •  Co wspólnego z autyzmem mają szczepienia?

  •  Jak tak naprawdę wygląda codzienność dzieci z autyzmem i ich rodziców?

  •  Czy stosunek dzieci z autyzmem do posiadania przez nie wyjątkowych zdolności (np. w dziedzinie matematyki) jest rzeczywiście tak wysoki, jak usiłują nam wmówić to media?

Powszechnie przyjęta opinia na temat szczepień brana jest za pewnik, a wszelkie próby jej podważenia wywołują falę krytyki i oburzenia – J. B. Handley w swojej pracy ma odwagę nie tylko odnieść się do tematu powiązania szczepień z autyzmem, ale także do innych kwestii związanych z tą chorobą, o których w opinii publicznej się nie mówi lub mówi w sposób zniekształcający faktyczny obraz rzeczy.

Zatem, nie obejdzie się bez kontrowersyjnych tematów i cenzurowanych w mediach przemyśleń.

-----

Mam jeszcze następujące wstępne informacje z wydawnictwa (fragment).

Książka popularnonaukowa Jak zakończyć epidemię autyzmu? J. B. Handleya zwraca uwagę na problem coraz częstszego występowania wśród dzieci wspomnianej w tytule przypadłości. Czy rtęć i inne metale ciężkie mogą prowadzić do rozwoju ASD? Co wspólnego z autyzmem mają szczepienia?
Jak tak naprawdę wygląda codzienność dzieci z autyzmem i ich rodziców? Czy stosunek dzieci z autyzmem do posiadania przez nie wyjątkowych zdolności (np. w dziedzinie matematyki) jest rzeczywiście tak wysoki, jak usiłują nam wmówić to media?

Czego dokładnie dowiemy się z pozycji Jak zakończyć epidemię autyzmu?
Książka ukazuje zupełnie nowe podejście do kwestii ASD. Obecnie wszelkie próby powiązania szczepień z rozwojem u dziecka autyzmu nie są brane na poważnie. Media głównego nurtu przedstawiają to zjawisko jako ruch szalonych, zdesperowanych rodziców, szukających winnego choroby ich dziecka.
Oparta na badaniach praca J. B. Handleya udowadnia jednak, że zjawisko to ma miejsce.

Kim jest autor książki Jak zakończyć epidemię autyzmu?
J. B. Handley jest współzałożycielem i prezesem Generation Rescue, organizacji non-profit zajmującej się pomaganiem dzieciom z autyzmem, zainspirowanej doświadczeniami jego syna, Jamisona, u którego w 2004 r. zdiagnozowano autyzm. Jest również współproducentem filmu dokumentalnego Autism Yesterday oraz współzałożycielem bloga Age of Autism. Handley jest współzałożycielem Swander Pace Capital, firmy przeprowadzającej inwestycje private equity na niepublicznym rynku kapitałowym w średnich przedsiębiorstwach, o rocznych przychodach wartości 1,5 miliardów dolarów, w której przez dwie dekady pełnił funkcję dyrektora zarządzającego. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Stanforda i mieszka w Portland w stanie Oregon z żoną Lisą i trójką dzieci.

I z wprowadzenia do polskiego wydania:

Fundacja Ordo Medicus wydaje książki, które poruszają tematy trudne i kontrowersyjne, o ogromnym znaczeniu dla zdrowia publicznego. Trudno wyobrazić sobie coś bardziej prowokacyjnego niż podważanie tego, co powszechnie wydaje się niepodważalne. Każdy, kto kwestionuje tezę, że szczepionki nie mają nic wspólnego z autyzmem, najczęściej porusza kamień, który wywołuje lawinę krytyki i oszczerstw, a nawet poważnych konsekwencji wizerunkowych i zawodowych. Książka „Jak zakończyć epidemię autyzmu?” jest rewolucyjna, i to nie tylko dlatego, że wbija kij w mrowisko utartych poglądów, ale przede wszystkim dzięki spójnej, konsekwentnej i przekonującej narracji, solidnie podpartej przez bogatą literaturę naukową i niepodważalne źródła informacji. Zgłębiając lekturę, stajemy się świadkami przejmującej walki rodziców o prawdę na temat choroby ich dziecka. Nie zgadzam się z hasłem, że jest to „książka, którą powinien przeczytać każdy rodzic” – dzieło J.B. Handleya powinien przeczytać dosłownie każdy! Chociaż wielu z nas ma świadomość, że funkcjonujemy w komercyjnej rzeczywistości, kreowanej przez korporacje, media, polityków i naukę przesiąkniętą konfliktami interesów, to i tak tracimy czujność, przestajemy kwestionować, weryfikować, poddajemy się modnym przekonaniom i płyniemy z głównym nurtem. Niniejsza książka to okazja, aby wyjść z bańki informacyjnej i wreszcie nauczyć się wątpić, podążając za jakże trafną maksymą Tadeusza Kotarbińskiego: „Nauka polega na podważaniu wszystkiego co można podważyć, bo tylko dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da”.

Dr n. med. Piotr Witczak

Z opisu oryginału angielskiego.
W książce How to End the Autism Epidemic współzałożyciel Generation Rescue, JB Handley, przedstawia przekonujące, oparte na nauce wyjaśnienie, co powoduje epidemię autyzmu, kłamstwa, które umożliwiają jej utrwalanie, oraz kroki, które musimy podjąć jako rodzice i jako społeczeństwo w aby to zakończyć.

Podczas gdy wielu rodziców słyszało retorykę, że szczepionki są bezpieczne i skuteczne, a nauka ustaliła związek między szczepionkami a autyzmem, niewielu zdaje sobie sprawę, że w latach 60. amerykańskie dzieci otrzymały trzy szczepionki w porównaniu do trzydziestu ośmiu, które otrzymują dzisiaj. Albo, że gdy dziecko rodzi się powiedziano, że prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanej reakcji wynosi „jeden na milion”. W rzeczywistości prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji niepożądanej wynosi jeden do pięćdziesięciu. Albo, że w latach 80. wskaźnik autyzmu wynosił jedno na dziesięć tysięcy dzieci. Dziś jest to jeden na trzydzieści sześć. [wg danych z tamtego czasu].

Rodzice, wychowawcy i pracownicy opieki społecznej w całym kraju biją na alarm, że znajdujemy się w samym środku niszczycielskiego kryzysu zdrowia publicznego – takiego, który odpowiada stale rosnącemu harmonogramowi szczepień. Dlaczego nasi urzędnicy ds. zdrowia publicznego odmawiają odpowiedniego zbadania tego problemu – lub nawet tego nie przyznają?
Jak zakończyć epidemię autyzmu Handley konfrontuje i demaskuje najczęstsze kłamstwa na temat szczepionek i autyzmu. Następnie szczegółowo wyjaśnia, jaka jest prawda: nowa opublikowana nauka łączy aluminiowy adiuwant stosowany w szczepionkach ze zdarzeniami aktywacji immunologicznej w mózgach niemowląt, wywołującymi autyzm i istnieje wyraźna podstawa prawna do stwierdzenia, że ​​szczepionki powodują autyzm, w tym wcześniej nieujawnione zeznania wybitnych naukowców zajmujących się autyzmem pod przysięgą.
Chociaż argument Handley'a jest bezlitosny, jego stanowisko jest ostatecznie umiarkowane i konstruktywne: musimy nadal badać bezpieczeństwo szczepionek, musimy przyjąć stanowisko świadomej zgody, a każda pojedyncza szczepionka musi być rozpatrywana indywidualnie. Ta sprawa jest daleka od rozwiązania. Odmawiając znaczącej współpracy z rodzicami i innymi interesariuszami, nasi urzędnicy ds. zdrowia publicznego niszczą zaufanie publiczne i umożliwiają cierpienie niezliczonym dzieciom i rodzinom.

Z jednej starszej recenzji zagranicznej wziąłem fragment książki

... „Ekspert A, światowej sławy neurolog dziecięcy, został zapytany pod przysięgą: „Czy renomowani lekarze w Twojej branży zgadzają się, że szczepionki powodują rodzaj reakcji zapalnej, która może prowadzić do regresywnego autyzmu?”

Odpowiedział: „Tak”. Następnie wyjaśnił: „Ludzie pracujący nad autyzmem często dostrzegają związek pomiędzy infekcją, stanem zapalnym i początkiem regresji”.

„Szczepionki zaprojektowano tak, aby prowadziły do odpowiedzi immunologicznej” – powiedział – „i to może zwiększać odpowiedź immunologiczną z powodu infekcji.”

Ekspert A wyjaśnił w zeznaniach, że dzieci z zaburzeniem mitochondrialnym mają ciągłe infekcje i są bardziej narażone na uszkodzenie przez szczepionki. Te dzieci mają nieprzerwane infekcje, ponieważ mają słaby układ odpornościowy. Następnie, jeśli przetrwają tak poważną aktywację układu odpornościowego, pochodzącą z kilku szczepionek, następuje stan zapalny, dochodzi do uszkodzenia mózgu i następuje autyzm regresywny.”

Notatka: Co wiemy o autyzmie (ASD)?

Materiałów o tym jest bardzo dużo, więc nie ma możliwości by przedstawić tutaj chociaż część dostatecznie reprezentatywną. Nie pretenduję też do dobrej znajomości tego zagadnienia.
Wykorzystam zatem tylko materiały, które już tu były na stronie oraz swoje starsze notatki, ale nie bez odwołań do paru źródeł zewnętrznych. Są krytyczne i nader często nawiązują do szczepień, co widać już po ww. przytoczonych fragmentach.

Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy i zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS – acquired immunodeficiency syndrome). Obecnie wyróżnia się różnorodne formy kliniczne określane łącznie jako całościowe zaburzenia rozwojowe lub zaburzenia ze spektrum autyzmu.

To ważny temat zwłaszcza w aspekcie zdrowia dzieci - faktycznie mamy coraz więcej przypadków. Ale to dotyczy także całego społeczeństwa. Jednak szczepi się zwłaszcza dzieci, a w ich kontekście wiemy o autyzmie jako jednym z powikłań.

Autyzm jest zaburzeniem neurologicznym. Składniki szczepionek rozkładają peptydy w organizmie, które regulują CNS, poważnie zaburzając określone wysokie funkcje poznawcze i wszystkie charakterystyczne dla autyzmu procesy. Niezależnie od mechanizmu, bo to nie jedyny, w ostatniej dekadzie wskaźniki autyzmu się podwoiły.
Są różne szacunki, mam na podorędziu np. że autyzm w Europie występuje raz na dwa tysiące szczepień, a w Polsce raz na… 48 porodów. Natomiast w Ameryce więcej niż 1 na każde 100 dzieci  diagnozuje się na autyzm, co jest najwyższym wskaźnikiem jakiejkolwiek populacji w całej historii.
Nie koncentrując się na dokładności danych, bo tak czy inaczej są zatrważające, należy sobie uświadomić konsekwencje.
Co oznacza dziecko autystyczne? To często upośledzenie w rozwoju, nauce, samodzielności.
Co będzie gdy za kilkanaście lat duży odsetek dzieci a potem młodzieży to będą osoby autystyczne? Kto to udźwignie w sensie opieki, traum rodziców, kosztów, strat dla narodu? I po co mają cierpieć same dzieci?

Co się robi w tej sprawie?
Spójrzmy na przebieg wydarzeń.

Przed poszerzeniem programów masowych szczepień w 1991 r., kiedy wprowadzono szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz szczepionkę przeciwko HiB (zapalenie opon mózgowordzeniowych), autyzm był rzadką chorobą. Potem dziesiątki tysięcy rodziców mogły zaświadczyć, że ich dzieci zapadły na tę chorobę w bardzo krótkim czasie po podaniu tych i innych szczepionek.
Wtedy pojawiło się podejrzenie, że to szczepienia mogą być przyczyną autyzmu.
Z tutejszego art. Tiomersal (dodawany do szczepionek), gdzie podano szereg manipulacji wokół szczepionek, czytamy:
Już w 1999 roku pracownik CDC, Thomas Verstraten, studiując bezpieczeństwo szczepionek stwierdził, że u dzieci otrzymujących tiomersal ryzyko zachorowania na autyzm jest o 600% większe, aniżeli dzieci, które nie dostają tiomersalu. Amerykańskie sądy przyjęły zasadę, że jeżeli ryzyko względne jest tylko o 100 % większe, to poszkodowanemu należy się odszkodowanie.

Zwrócę jeszcze raz uwagę, że od tamtego czasu sytuacja znacznie się pogorszyła.

Na stronie www.fourteenstudies.org  można przeczytać informacje na temat związku między autyzmem a szczepionkami. Dowodzą one, że rzetelność badań zaprzeczających wpływowi szczepień na wzrost przypadków autyzmu jest wysoce wątpliwa

Materiały dodatkowe z Polski.
Autyzm a Szczepienia - fakty, publikacje, naukowe badania, http://autyzmaszczepienia.wordpress.com/ (blog o wielu powiązanych zagadnieniach)

Bodajże najwcześniej krytyczne stanowiska zajął dr n.m. Jerzy Jaśkowski zarówno w wykładach jak i w książkach.
Np. o książce o MMR pisał:
W 2014 roku biegli sądowi udowodnili, że szczepionka MMR powoduje autyzm. Epidemia autyzmu rozpoczęła się w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy to FDA dopuściła do sprzedaży pierwszą wersję tej szczepionki. Opisał szczepionkę  MMR i jej skutki. Omawia m.in. epidemie poszczepionkowe, skład szczepionek, sprawę dra Wakefielda i radzi jaki rozmawiać z pediatrą.

A propos Wakefielda (sprawa poruszona także na ww. blogu) - do dziś głośny jest jego przypadek - jest typowym przykładem fałszywego oskarżenia jakim była kampania przeciw doktorowi. Skandalicza nagonka , która wzięła początek z kłamstwa i sterowanej przez farmację akcji dezinformacji i zniesławienia.
Artykuł doktora w Lancecie wskazywał (tylko) na to, by przypatrzeć się dokładniej czy szczepionki nie mają  korelacji z autyzmem, natomiast Wakefield niczego takiego nie napisał, że szczepienia są przyczyną autyzmu. Wspomniany artykuł był w Lancecie przez dłuższy czas i wszystko było OK, póki samo skojarzenie faktu że grupa dzieci po szczepieniu miała zaburzenia jelitowe oraz neurologiczne sprowokowało później sponsorowaną kampanię medialną, ponieważ producent szczepionki poczuł się zagrożony. Za sprawą nieuczciwego dziennikarza i strachu przed faktycznym ujawnieniem tego związku, spowodowano 'zniszczenie'  tego naukowca.  Jednak angielski Sąd Najwyższy dawno temu (w 1989 r.) oddalił wszystkie zarzuty  w tej sprawie.
Sprawę szeroko naświetlał Jerzy Zięba w swych prelekcjach oraz wykazał niewinność Wakefielda na podstawie dokumentów na stronie https://jerzyzieba.com/wakefield/ .
W zasadzie wystarczyłoby zapoznać się z udokumentowanymi faktami tam podanymi. Niestety raz puszczony w mediach fake  plus owa kampania spowodowały niekończące się powielanie kłamstw - po dziś dzień, nawet przez utytułowanych lekarzy i polityków.
Zapoznanie się z faktami, zwłaszcza od J. Zięby (o zgrozo!) jest ponad godność i zdolności owych papug. Jak w dziecinnym "nie , bo nie".
Zięba pofatygował się osobiście do Wakefielda i i zbadał sprawę u źródła, dotarł do owych dokumentów. Postawa rzetelnego badacza. Zaprosił doktora do Polski na konferencję -- paszkwilanci oraz wszyscy ciekawi zagadnienia mogli sformułować swoje zastrzeżenia i pytania wprost, ale kto by się narażał na blamaż? Łatwiej atakować wg ustalonego schematu oraz zza węgła.
W tej sprawie jeszcze do poczytania/zobaczenia:

Wywiad dr Mercoli z dr Wakefieldem na temat jego badań nad MMR - napisy PL (wideo) - https://www.youtube.com/watch?v=QWWqpXQLMOY  
Dr Wakefield odpowiada na zarzut o jego własnej szczepionce -
https://www.youtube.com/watch?v=QSmGc...
W 17. odcinku prezentacji o szczepieniach j
est o schorzeniach przewlekłych jelit (zwłaszcza u dzieci) i związku ze szczepieniami, w tym obserwacje dra A. Wakefielda.

Ale oprócz już znanych informacji medycznych są szokujące doniesienie o eliminowaniu niepokornych systemowi lekarzy.

Głośnym przykładem były wydarzenia na Florydzie gdzie tylko w ciągu miesiąca 8 lekarzy holistycznych straciło życie w podejrzanych okolicznościach a 5 zaginęło bez śladu. Ich "grzechem" było odkrycie i próba ujawnienia dodawania nagalazy – enzymu powodującego m.in. raka i autyzm do wszystkich szczepionek.
Ze znanych mi nazwisk: dr Bradstreet, który był zdeklarowanym krytykiem szczepionek i naukowcem badającym przyczyny autyzmu (wskazując na szczepionki jako winowajcę tej choroby), dr Bruce Hedendal z Boca Raton, lekarz Teresa Sievers, lekarz holistyczny Ann Boroch (kilka dni po jej śmierci, zaczęły być usuwane z Internetu wyniki jej badań), Justyna Ruszczyk (Justine Damond) - australijska lekarka holistyczna, ...

Wracając do dra Jaśkowskiego.

Parę nagrań: Szczepionka MMR wywołała autyzm – udowodniono w sprawie sądowej (przypadek włoski)
http://faktydlazdrowia.pl/szczepionka-mmr-wywolala-autyzm-udowodniono-w-sprawie-sadowej/.
 

Uwaga rodzice! Związek szczepień z autyzmem udowodniony! (przemysł szczepionkowy musiał przyznać, że związek pomiędzy szczepionkami a autyzmem istnieje.) - art. J. Jaśkowskiego
http://www.elblag24.pl/86904-uwaga-rodzice-zwiazek-szczepien-z-autyzmem-udowodniony.html

Przykładowo słuchałem też w październiku 2018 w ramach konferencji Rewolucja Zdrowia wypowiedzi specjalistów. W odcinku 3. dr Andre Kulisz powiedział, że wszystkie dzieci ze spektrum autyzmu, które spotkał  były szczepione ...
Lekarze otrzymują specjalne premie od firm farmaceutycznych za to, że 60%-70% ich pacjentów jest zaszczepiona.

Dr opowiedział nam również dokładniej o swoim PROGRAMIE LECZENIA AUTYZMU.
O tym, że najlepsze efekty może przynieść, kiedy do programu wchodzą dzieci w wieku 4-5 lat. Aż 2/3 małych pacjentów dochodzi wtedy do zdrowia! Poznaliśmy też rolę rodziców w procesie tego leczenia, która jest niezwykle ważna - do programu przyjmowane są tylko dzieci zaangażowanych rodziców, pozostających ze sobą w związku, ponieważ ogromnie ważna jest ciepła, kochająca atmosfera, którą muszą zagwarantować dziecku. Program jest prowadzony zdalnie, a kontakt z lekarzami odbywa się non-stop.
Strona internetowa doktora oraz lista ośrodków współpracujących z nim w Polsce.
To człowiek, który nie boi się prawdy o autyzmie, a w szczególności - co wywołuje tę współczesną epidemię. Autor docenionego programu leczenia autyzmu, który jak zawsze wymaga wysiłku i konsekwencji, ale daje rezultaty.
Ogrom wiedzy, doświadczenia i setki wyleczonych małych pacjentów.

Podobnie w czasie I KONFERENCJi MEDYCYNY ZINTEGROWANEJ (Skaryszew k/Radomia) z 17- 18 marca 2018  Tadeusz Miszczak  dał prelekcję pt.  Wzorce zdrowia w naturze, obroną organizmu przed boreliozą i autyzmem, a dr Krzysztof Mikuliszyn na temat: Czy autyzm i cukrzyca muszą być nieuleczalne? Nowe metody leczenia i diagnostyki w nowych wyzwaniach czasów współczesnych.

Przyznam, że nie śledziłem tego tematu pod kątem innych konferencji, ale widziałem szereg nawiązań w książkach.

Przykładowo -  w  wielu książkach podanych w zestawieniu Ukrywane fakty o szczepieniach, np.:

1, "Szczepienia pełne kłamstw. Szokująca prawda o farmaceutycznych praktykach", Autor: Andreas Moritz. w paru rozdziałach.

2. Jerzy Zięba "Ukryte terapie" część 3 Tom 2, rozdział  Autyzm str. 381
oraz w Seria filmów o niebezpieczeństwach szczepień, film nr 5 i 33 - tam w skrócie: Lawinowy wzrost autyzmu, 50% dzieci w USA ma choroby chroniczne, ale nie ogłasza się epidemii. W Polsce naśladujemy amerykański system szczepień. Podsumowanie czynników zagrożeń ze strony szczepionek. Producenci szczepionek poza wszelką kontrolą i odpowiedzialnością. O systemach odszkodowawczych. Przygotowuje się ponad 300 nowych (absurdalnych) szczepionek.

3. Judy Mikovits "Plaga: nieustraszone poszukiwanie prawdy o ludzkich retrowirusach i syndromie chronicznego zmęczenia (ME / CFS), autyzmu i innych chorób".

Tytuł oryginału:  Plague: One Scientist's Intrepid Search for the Truth about Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autism, and Other Diseases.

4. Pandemia kłamstw  Autorzy: Judy Mikovits, Kent Heckenlively

Film, w którym tę książkę pokazano po raz pierwszy, był najczęściej blokowanym wideo w serwisach społecznościowych podczas trwania pandemii COVID-19.
Autorka została aresztowana przez władze USA za ujawnianie prawdy o wielkim medycznym przekręcie.
Bill Gates, Anthony Fauci i koncerny farmaceutyczne nie chcą, żebyś przeczytał tę książkę.
Co przed tobą ukrywają? Czego się boją? Czyim interesom służy tuszowanie niewygodnej prawdy?
Nie daj sobą manipulować i odkryj szokujące oszustwa, do jakich posuwa się świat badań naukowych. Oszustw, które narażają zdrowie twoje i twojej rodziny.
Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Niemal każda tabletka, którą łykasz, każdy wirus, który potencjalnie możesz złapać, i szczepionki, które musisz podawać dzieciom, powstają lub są badane w laboratoriach skorumpowanych przez wielkich graczy rynku farmaceutycznego. Zależy im na tym, żebyś nie był zdrowy. Judy Mikovits ma na to niezbite dowody.
Biochemiczka biorąca udział w największych badaniach nad wirusami już nie raz naraziła swoją karierę, ujawniając, że epidemii HIV można było zapobiec, a badania nad retrowirusami mogą być powiązane ze zwiększoną zachorowalnością na choroby cywilizacyjne i autyzm. Czy w obliczu tych matactw powinniśmy ufać informacjom o COVID-19? Dowiedz się prawdy o pandemii korupcji, która trawi medyczny świat i jest groźniejsza niż możesz to sobie wyobrazić.
Kiedy wszyscy bardzo nie chcą, żebyś o czymś wiedział, myśl samodzielnie i sprawdź, dlaczego chcą to przed tobą ukryć.

Smutna refleksja.
"Jednym z głównych problemów naszych czasów jest utrata zaufania społeczeństwa do środowiska naukowego z powodu zbyt często skorumpowanej koalicji podmiotów rządowych i korporacyjnych. Książka Judy Mikovits i Kenta Heckenlively'ego zagłębia się w tę szalejącą korupcję, która ukrywa się przed publicznymi prawdami naukowymi, które mogą być sprzeczne z korporacyjnymi interesami gospodarczymi".
- Dr Luc Montagnier, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny

itd.

Paru polskich lekarzy, którzy zajmują się tą tematyką publicznie:

Magdalena Cubała-Kucharska, Prezes Fundacji Rozwoju Medycyny Integracyjnej. Od 2004 zajmuje się diagnostyką autyzmu oraz bada jego powiązania z innymi chorobami, jak np. borelioza.

Dr n. med. Urszula Krupa - jest polską polityk, lekarzem anestezjologiem, nauczycielem akademickim, dziennikarką, posłankę na Sejm IV kadencji, deputowaną do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji.
Prelekcja: Autyzm, szczepienia, nowotwory  https://youtu.be/3_V1oqDOiXs.

...

 

PS. Na naszej stronie znajdziesz bogactwo różnych treści jakie tu nagromadziłem na przestrzeni lat. Są różnej jakości, pewne się zdezaktualizowały, ale w sumie oddaje to przebieg wielu wydarzeń, ewolucję poglądów i wiedzy. Warto sięgać, a pomocą są podsumowania w postaci comiesięcznych Nowości  (czy widziałeś poprzednie?) oraz lokalna wyszukiwarka w stopce strony.

 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty
_______________

Zapisz się na 
Biuletyn

Zobacz informację
wstępną

(Twoje dane są całkowicie bezpieczne;
za zapis -
upominek > Informacja wstępna)

 _______

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-21   admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.