Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Anty
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie

 

Teresa Maria Zalewska

Cisza

Przedstawiam Autorkę szeregu wpisów gościnnych jakie pojawiały się na naszej stronie już od 2007 r.

Przykładowo były to:
Zmienić świat
Pasja i zdrowie
O marzeniach i kreatywności
Ile cierpienia trzeba
Błękiny szlak
Pulsujący świat

Niektóre z nich miały też wersje angielską (patrz dział PRO).

Z ostatnio u nas udostępnionych:
Rozwój XCII  (jako przykład z długiego cyklu)
O ignorancji i jej skutkach
Nowa wizja uzdrawiania (cz.1.).

Będą i dalsze.

Wpisy i artykuły dr Teresy Marii Zalewskiej w krótkiej formie pokazują to, co jest jednym z motywów naszej strony - integrację różnych metod uzdrawiania oraz szerokie spojrzenie na zdrowie. Pani doktor kładzie duży nacisk na rolę kreatywności, rozwoju, roli sztuki i działania psychologiczne.

Poniżej krótki biogram Autorki z Jej strony OBKVEGA (zakładka Nasz Zespół).

Dr Teresa Maria Zalewska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, lekarz specjalista chorób zakaźnych, autorka licznych felietonów dotyczących sztuki tworzenia zdrowego, harmonijnego życia, autorka i współrealizatorka cyklicznych zajęć warsztatowych o charakterze terapeutycznym i rozwojowym, takich jak "Między medycyną i sztuką", Twórczość i zdrowie", "Taniec, zdrowie, sukces", "Katharsis", "Podróż do krainy uśmiechu - czyli jak szybko i skutecznie regenerować swój organizm", "Poszukaj klucza do swego zdrowia", " 3 kroki do zdrowia i spełnionego życia", "Twórcza praca ze sobą - terapia antystresowa". "Uzdrawiająca moc barw, dźwięku i tańca", " Z medycyną i sztuką po zdrowie i sukces", "Pozbądź się stresu, bądź zdrów".

W 2001 r. wydała w Polsce 2 książeczki "Pieśni Nieba", które zawierają wiedzę dotyczącą twórczego samowyrażenia i przeszkód towarzyszących harmonijnej kreacji, w 2006 DSP z Chicago edytowało jej "Czarodziejską myśl", a także zawierającą jej utwory pracę zbiorową "Poeci naszych czasów", której autorami są laureaci konkursu polonijnej poezji współczesnej zorganizowanego przez wydawnictwo. Współpraca ze znanym wokalistą Markiem Bałatą zaowocowała płytą "Jedność", a także koncertem "Pieśni Nieba" który odbył się w styczniu 2006 r. w DK Praga.
Kolejna CD - "Rozmówki serduszka" powstała przy współpracy z p. Pauliną Żmijewską. p Marcinem Golańskim, p. Małgorzatą Karasińską i dziećmi z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II jest prezentowana fragmentarycznie na http://pl.youtube.com/user/yasioda .
Na tym samym portalu znajdują się również teksty z płyty "Z mądrością serca do zdrowia i sukcesów życiowych" wspierające powrót do równowagi emocjonalnej, a także umożliwiające odkrywanie własnego źródła twórczości.
Twórczość dr Teresy Marii Zalewskiej, a także informacje dotyczące jej działalności można znaleźć na licznych portalach polskich i poza granicami kraju.

Na ww stronie przedstawione są jeszcze inne osoby Zespołu: Krystyna Zalewska, Eryk Zalewski, Sara Stępień.

Oczywiście dużo więcej materiałów znajduje się na wspomnianej stronie Centrum Odnowy, Budowy i Kreacji „ Vega”,
w tym odpowiednio działami:
O nas
Nasza misja
Nasze osiągnięcia
Warsztaty
Seminaria
Wydarzenia
Opinie uczestników
Gabinet lekarski
Książki
Artykuly
Blog
Filmy
Muzyka
Muzykoterapia.

Szeroki zakres zainteresowań i wiedzy Autorki pokazują kategorie zaznaczone na prawym marginesie (wybór):

Bhagavad-Gita

Czakoterapia

Energoterapia

Poezjoterapia

Biblioterapia

Chromoterapia

Śmiechoterapia

Litoterapia

Masaż.

W dziale Galeria mamy dużo zdjęć i obrazów z różnych miejsc świata, co czyni stronę ciekawą i pod innymi niż. zdrowotne względami.
Na dole strony mamy jeszcze przykłady wpisów z różnych "zakładek", z których cenię sobie np. wykłady Stuarta Wilde oraz "muzykę uzdrawiania".

Warto szczególnie zacytować przesłanie z Nasza Misja, które w dużej mierze wyraża postawę i kierunek działań Pani Teresy:

Jaki jest sens naszego pobytu na planecie Ziemia?
Jakimi narzędziami posługujemy się tworząc swoje życiowe doświadczenia?
Od czego zależy jakość naszego życia?  
Dlaczego 20 letni młody zdrowy człowiek zamienia się w 40 letniego ciężko schorowanego pacjenta?
Czy potrafimy kierować w taki sposób naszym życiem, by tworzyć satysfakcjonujące doświadczenia?
Co to jest potencjał twórczy (talent), jak do niego dotrzeć i w jaki sposób uruchomić tworzenie doświadczeń życiowych z tej części naszego istnienia?
Czym jest cierpienie i o  czym nas informuje?
Czy choroba może być naszym sprzymierzeńcem?
Lęk - buduje, czy rujnuje?

Strona ta została powołana dla wszystkich poszukujących wiedzy dotyczącej tworzenia spełnionego życia w harmonii z potencjałem twórczym (talentem), którym został obdarowany każdy z nas. 
To, że nie wszyscy odkryliśmy go w sobie, nie znaczy, że go nie posiadamy.  
„Dla chcącego nie ma nic trudnego”, mówi ludowe porzekadło, a przysłowia są mądrością ponadczasową.
W jaki sposób dotrzeć do tej czasami mocno ukrytej części siebie i czym ona w swej istocie jest?


Przy okazji pokazuję jeszcze jeden ważny artykuł Pani Teresy Marii z 2009 r. z wydawnictwa
https://EzineArticles.com/expert/Teresa_Maria_Zalewska/211080 , na końcu którego znajduje sie podobny biogram - oba teksty po angielsku.

Let Us Change the World Through the Change of Ourselves
By Teresa Maria Zalewska | Submitted On January 08, 2009


Let us change the world through the change of ourselves Sufi Bayazid tells about himself: When I was young, I was revolutionist and my prayer was like this: "O Lord, give me a power to change the world". As I have become adult and I enlightened myself that a half of my life was past and that I was not able to change even one human being during this time, I changed my prayer and start to say: "O Lord, let me transform people which contact me. Even only my family and my friends. It will be enough for me to be glad." Now, when I am already old and my days are counted, I have started to understand how I was stupid and now my prayer is: "O, Lord let me be able to change myself" If I could pray this way since the beginning I did not waste my life. I adore observing human creativity.

This is fantastic how immensity of possibilities is bringing each of a human being. Architectonic miracles, the power of the word, miracle of music phrase... And all of it in its primordial being without any material form. Why most of us try to change the order of the world (starting from the changing the family and finishing on politicians) instead searching the way to the huge information included in the Universal Energetic Field, this information on which base we can build our own unique and unrepeatable life experience? Next workshops taking place in Dom Kultury Praga. Thaddeus is above 70 years old man. Witty although sarcastic way of expressing his perceptions is attracting the attention of the participants. With the bitter tongue he criticises the government for its uncompromising way of acting and manipulating of the human resources. His attack is directed outside. The consequence: He consolidates the conviction about own impotence in this case, He finds the confirmation for his black, pessimistic visions in the dialogue with the participants, which agree with his opinion, He does not see the possibility of changing this situation through the individual acting.

He deprives himself the possibility of creating, satisfying his expectations, conditions of life. The price which Thaddeus pays for the way of thinking due to the out of date model of the reality is very high: Bad condition of his health and no perspectives for the satisfying life In "New vision of healing II" I have described the model of reality to which is inclined contemporary knowledge. The base reality in this model is Universal Energetic Field. Dr Pribram is describing it as the "energetic record" receiving by our senses, which on its base are creating the illusion of surrounding immaterial reality. In this model everything is mutually connected, what means that every individual has the influence on totality. Dr Pribram affirm that the brain transforms the information in the conventional way, what means that each of human being experience created by himself reality, accordingly to his expectations basing on the tradition and his convictions. If we accept the idea, that we by ourselves create our experience of the reality, we will profit the possibility of determining what way we have created our present reality, and we will gain the chance to change it into more desirable. What can change the knowledge about a new model of reality in the life of the old man? I suspect that much, but under the condition, that he will accept the possibilities of creating the reality supported by the new data base and make a lot of actions to get rid of the "luggage" of experiences which he had collected during whole his life and which had consolidated the out of date system of convictions.

I know from my observations, that we can make our task easier if we are working to change ourselves in a group of people supporting each other, going the common path of change. Very important element of this work is practical utilization of our knowledge, the knowledge which has the holistic approach to the human being. Cordial atmosphere of meetings, common play and joy meaningly influence on the calm of our emotions, and the same open the way to knowledge from the intuitive level of existence. Creation and as a consequence change of the life landscape, this is a stage informing about the transformation of our convictions and the same about the way of experiencing the life. Independently from the methods discovering for us the new possibilities which can open the door to new experiences, the most powerful source of the transformation for a human being is love. I have observed many girls in love, who were healed by this feeling from many indispositions like with the touch of magician's wand.

Unfortunately most of them could not use this powerful source of might for creating a new image and the same more splendid life experience. The state of falling in love was passing and the girls came back to the old life programs keeping hardly in the subconsciousness. Confucius taught that a human being desires experience the happy life should frequently change himself. What about was thinking this great thinker? Is it an emotional shakiness or cleverness of ego creation? I think that both. Confucius perfectly knew that the abundance of life is linked with the skills of creating own life supporting on the variable picture of self on the base of feeling from the intuitive field of existence. The symbol of going this path of own develops is the step pyramid known not only in the culture of Indian tribe Maya or Aztecs.

In experiencing of abundance of self we pay still less attention for the material base (this is our own choice), even we are all the time deeply rooted in it. The last step is the symbol of the recognition of our real identity after the ending of whole cycle of internal transformations. I think, that independently on which step of the pyramid we create our experience, important is the answer on the question if we are ready for the conscious change. If we are on the path unconsciously, we frequently come back to the previous class to complete the knowledge. Do you really desire to plunge in the deep of the Sky-blue Lake? It will bring a change. Are you ready to the new way? Listen to yourself in the silence and take steps with the accordance with your own feelings.

I wish you joy and terrestrial ingenuity.

Best regards

Teresa Maria Zalewska

Teresa Maria Zalewska is graduated from Warsaw Medical Academy; qualify as the infectious disease doctor, an author of numerous articles concerning an art of creation healthy and balanced life, the author and co-operator of cyclical workshops of therapeutic and developments aims, such as: "Between medicine and art", "Creativity and health", "Dance, health, success", "Catharsis", "Journey to a land of smile - how quickly and effectively regenerate own organism", "Search a key to your health", "Three steps to health and fulfilled life", "Creative work with ourselves - therapy against a stress","Healing power of colors, sound and dance", "With medicine and art for health and success", "Get rid of stress, be healthy". In a year 2001 she issued in Poland two books - "Songs of Heaven", which contain a knowledge regarding creative self-expressing and blockades accompanying to the harmonious creation. In 2006 there was edited by DSP from Chicago her book "Magic Thought" and collective work "Poets of our times" contains her works. The authors of this work are laureates of modern poetry contest of Polish colony, which was organized by this publishing house.

On numerous seminars in a country and abroad, she underscores necessity of taking into account in therapy of many illness, psychophysical unity of a human being and prompts to a reflection under a sense of suffering.Creativity of Dr Teresa Maria Zalewska and information concerning her operating are available on numerous Polish and foreign portals.

Bogata strona OBK VEGA na Facebooku - https://www.facebook.com/OBK-Vega-194373070604108/

---------
 

 

PS. Powiedz o naszej stronie innym!

 

 

 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty

Zapisz się na 
Biuletyn

(Twoje dane sa całkowicie bezpieczne,
za zapis -
upominek)

 

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-19    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                     Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                        
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Patrz Zastrzeżenie.