Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Anty
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie   

 
Vademecum Covidowe            
- jak sobie radzić w obliczu Covid-19
(zapobieganie, leczenie, działanie w sytuacji krytycznej, aspekty prawne)

To jest wersja html dokumentu napisanego w Word i PDF. Linki odsyłają do tych formatów - do indywidualnego wykorzystania.

Wersja 1


Skorowidz

Wstęp

Choroba

            Aspekty medyczne

            Aspekty prawne

Testy

Aspekty medyczne

Aspekty prawne

Maski

Aspekty medyczne

Aspekty prawne

Kwarantanny

Aspekty medyczne

Aspekty prawne

Szczepienia

Aspekty medyczne

Aspekty prawne

Inne

 -------

 Wstęp

Jest to zbiorek materiałów nt. jak sobie radzić w obliczu Covid-19 (zapobieganie, leczenie, działanie w sytuacji krytycznej) oraz wobec dyskryminujących i siłowych zarządzeń władz. Niektóre informacje mają zastosowanie ogólniejsze – różne choroby i sytuacje życiowe.
Mimo że potraktowanie tematu jest tutaj skrótowe, to aby praktycznie wykorzystywać poniższe informacje, możesz je podzielić na części wg zainteresowania, ew. wydrukować (wtedy warto dodać QR kody wg niektórych linków). Może to mieć zastosowanie w postępowaniu z SANEPID, policją itp.
Stan na październik 2021.
Niezależnie od podanych tutaj materiałów, by nie rozbudowywać za bardzo tego artykułu, na końcu podajemy szerszy zestaw źródeł.

Choroba

Uwaga formalna: SARS-Cov2 nie jest nazwą choroby/objawów lecz umowną nazwą pewnej odmiany koronawirusa (obecnie już praktycznie nie istnieje, są liczne mutacje, np. delta, zatem przeciw czemu są podawane obecnie „szczepionki”?)

Aspekty medyczne

Fragmenty z Podręcznika medycznego survivalu, który zawiera znacznie więcej materiałów niż tutaj podane.

(http://www.lepszezdrowie.info/podrecznik_medycznego_survivalu.htm)

W zasadzie jest to jeden z podstawowych artykułów – do poznania. Pewne materiały w niniejszym  artykule powtarzają się w różnych ujęciach (np. ktoś woli wysłuchać, a ktoś przeczytać).

Ogólnie można stwierdzić, że radzenie sobie z chorobami zakaźnymi polega głównie na wzmacnianiu układu odpornościowego i możliwie szybkim leczeniu – zanim nie nastąpiły zmiany, które trudno odwrócić.
W leczeniu, w tutejszym materiale kładzie się nacisk na metody naturalne, dostarczaniu organizmowi wszystkiego, co jest mu potrzebne do uzdrowienia (witaminy, minerały, dobra woda, zabiegi regeneracyjne …) oraz oczyszczeni z tego, co jest dla organizmu szkodliwe. Z reguły nie jest to jakiś jeden lek, ani tym bardziej medykamenty, które bardziej mogą zaszkodzić niż pomóc. Dla ilustracji tego drugiego aspektu podam przykład artykułu http://www.lepszezdrowie.info/Reklamy_lekow.htm .

Jak ustrzec się zakażenia (ogólnie w przypadku chorób zakaźnych). Chodzi o wzmacnianie odporności (patrz dalej) i pewne zasady higieny.

Istnieje wiele podobnych artykułów, patrz np. http://lepszezdrowie.info/Jak_sobie_radzic_w_sezonie_grypowym.htm

i podane tam odnośniki.

Jak radzić sobie z infekcjami w 2-3 dni by nie wylądować w szpitalu czy w rękach lekarza, który jest ograniczony administracyjnymi procedurami:
www.bitchute.com/video/eBorXATkt3S8/  (i inne podobne na tym kanale oraz na stronie www.jerzyzieba.com )
oraz http://lepszezdrowie.info/Wzmacnianie_organizmu.htm

Co lekarz powinien zrobić w przypadkach ciężkich? (terapia warta Nobla ‼️a "rząd" udaje, że nie potrafi czytać… )

Stany zaawansowane wymagają dodatkowo wlewów donaczyniowych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych – opisane w książce "Ukryte terapie” J. Zięby oraz w jego prelekcjach na bitchute.com, np. https://www.bitchute.com/video/8vSM09I4tTKz/  (od ok. 11', przeznaczone dla lekarzy, opublikowane już w marcu 2020) oraz na stronie autora jw.

Ponieważ dużo zgonów wynika z powstałej sepsy*, opracowano efektywne metody zaradcze (protokół prof. dr hab. n.m. Andrzeja Frydrychowskiego i źródła amerykańskie).

J. Zięba opisał postępowanie w takim przypadku w II tomie „Ukrytych terapii” str. 36-56.
Na LepszeZdrowie.info patrz dwa artykuły:

http://www.lepszezdrowie.info/wlewy_dozylne_ratujace_zdrowie_i_zycie.htm  
http://www.lepszezdrowie.info/Jeszcze_o_wlewach_z_perhydrolu.htm

Powołano ogólnopolskie Pogotowie antysepsowe, które bezpłatnie i szybko udostępnia odpowiednie materiały lecznicze i instrukcje - http://zdrowapolska.org.pl/index.php?option=com_phocamaps.

Numer centrali: 18 262 2085. Na stronie https://zdrowapolska.org jest więcej informacji, także z mapką lokalizacji ratowników.

Lekarz ma zarówno prawo zastosować tę terapię wg Deklaracji Helsińskiej w 2013 r. jak i można go do tego zobowiązać na żądanie pacjenta lub jego pełnomocnika (umowa pacjent-lekarz).
Poniżej własna propozycja pisma do ew. wydrukowania, jakie pacjent może przedstawić w szpitalu (jego „siła” wzrośnie przy zaangażowaniu prawnika).

Nazwisko, imię  pacjenta
Adres, kontakty

Osoby do kontaktu

Do personelu medycznego

W przypadku krytycznego stanu zagrażającemu memu życiu z powodu sepsy lub podobnych objawów na tle ostrego stanu zapalnego zobowiązuję lekarzy (ew. ratowników med.) do pilnego zastosowania metod spoza procedur szpitalnych, które mogą życie uratować (i wielokrotnie ratowały), zgodnie z tzw. Deklaracja Helsińską, w szczególności wlewu dożylnego z askorbinianu sodu (postać wit. C) wg wskazań i procedury opisanej dokładnie w książce Jerzego Zięby „Ukryte terapie" tom 2. str. 45-56 (ew. z całym rozdziałem). Jest tam też informacja gdzie i jak askorbinian sodu pozyskać, jeśli szpital go nie ma. (istnieje szansa, że mam ten opis przy sobie, natomiast książkę może ew. dostarczyć ktoś z rodziny).

Ww. opis jest też dostępny w Pogotowiu Anty-Sepsowym, a jego ratownicy dostarczają preparat potrzebującym i jest on dla nich za darmo, wraz z instrukcja użycia.

Objaśnienie czym jest to Pogotowie i jak działa oraz opis działania wlewów jest na stronie https://zdrowapolska.org.pl/index.php  . Kontakt do Fundacji: Tel.: 18 262 20 85, Email: zd.czynmydobro@gmail.com .

Wyjaśnienie dot. Pogotowia, sposobu leczenia (film i protokół, prezentacja 33 strony do pobrania)  znajduje się też (ważne!) na https://jerzyzieba.com/sepsa  wraz z protokółem (w skrócie) opracowanym prze prof. Andrzeja Frydrychowskiego.
Tzw. Deklaracja Helsińska

 - https://zdrowapolska.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=38:do-pobrania&catid=2&Itemid=237      lub z NIL:

https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585807090_deklaracja-helsinska-przyjeta-na-64-zo-wma-pazdziernik-2013-pelny-tekst.pdf  w punkcie 37 uprawnia personel medyczny do zastosowania działań poza lokalnymi procedurami jeśli te procedury nie odniosły leczniczego/ratunkowego rezultatu. Wspomnianym w p. 37 Deklaracji ekspertem gotowym do udzielenia instruktażu jest wspomniany profesor A. Frydrychowski, ew. inni lekarze praktykujący opisaną metodę wlewów.

Zastosowanie tej możliwości prawnej i procedur zwalnia lekarzy, którzy je zastosują (warunek: prawidłowo i bez zwłoki i jeśli szkoda nastąpiła z tego powodu) od odpowiedzialności prawnej wobec władz służby zdrowia, izb lekarskich i sądowej w przypadku niepowodzenia takiej kuracji. Jest to umowa pomiędzy pacjentem a lekarzem – w niniejszym przypadku to ja decyduję o swoim życiu i  zdrowiu.
Także jestem przeciw zastosowaniu respiratora bez potrzeby (w stanie gdy płuca są mocno już uszkodzone respirator może je dodatkowo uszkodzić – lepsze jest natlenianie przez maskę tlenową, a stanach zaawansowanych – komórkowe – przez wlewy nadtlenku wodoru,  DMSO,  w odpowiednim stężeniu  - jak opisano w procedurach ratunkowych).

Nie wykonanie mojej woli, skutkujące zgonem lub uszkodzeniem zdrowia, może być podstawą oskarżenia o zaniechanie ratowania życia - czy to z powództwa rodziny, mnie samego lub z urzędu.

 

                                                                                              Podpis
 

Są też inne proponowane „protokoły lecznicze” (niektóre – niezwykłe i kontrowersyjne? i dlatego oddzielam je od tego materiału - znajdziesz tutaj:
C-19 - Jeszcze inne zalecenia i szanse opanowania, ale na ogół bazujące na lekach, co ma ograniczone zastosowanie w porównaniu do terapii naturalnych. Natomiast pewne leki i nowe terapie mogą odwrócić zniszczenia w organizmie po szczepieniach.

Aspekty prawne leczenia

„Pandemia” będzie występować w cudzysłowie, ponieważ z punktu widzenia zakresu i śmiertelności to określenie nie współgra z klasycznym określeniem pandemii, które było sztucznie zmienione przez WHO w 2009 r.

Panuje też duże nieporozumienie co do „choroby na covid”. Stwierdzenie pozytywnego wyniku testu nie oznacza automatycznie choroby, zwłaszcza jeśli jest to test PCR, który jest niewiarygodny i daje najczęściej fałszywe wyniki. Zatem wszelkie restrykcje z tego wynikające, statystyki, działania „lecznicze” są nieuprawnione bez jednoznacznego potwierdzenia klinicznego.
Podobnie określenie „choroba bezobjawowa” jest bez sensu i nie odpowiada definicji choroby. Co najwyżej możemy mówić o bezobjawowym nosicielu jakiegoś patogenu.
Nie można zatem kogoś nazwać i kwalifikować jako chorego jeśli nie ma objawów.
Ten temat jest poruszony jeszcze dalej.
Ogólnie pacjent ma szereg praw ustawowych – patrz ważniejsze wątki - https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/.

Testy

 Aspekty medyczne

Prawie cała „pandemia” została rozkręcona przez testowanie za pomocą „testu” PCR (RT-qPCR), który od samego początku był błędnie uznany za procedurę diagnostyczną. W rzeczywistości jest niewiarygodny, a przy pewnych ustawieniach, niezależnie od swojej istoty określanej jako „ruletka”, wykorzystywany do sztucznego wykazywania zakażeń i podbijania statystyk chorych. Warto też wspomnieć, że sam wynik pozytywny, nawet realny, nie oznacza automatycznie choroby. WHO wycofa to narzędzie z końcem 2021 r. po fali krytyki i ewidentnych dowodów.
Napisano o tym wiele, ale można polecić np. II tom serii książek „Fałszywa pandemia” – prawie całkowicie poświęcony tematowi.
Stosowane są też testy serologiczne, ale ich dokładność diagnostyczna dla C19 jest też słaba, np. wg tego przeglądu systematycznego i metaanalizy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7327913/.
Generalnie nie ma testów, które jednoznacznie wykrywają koronawirusa.

Aspekty prawne testów

Z samej merytorycznej bezsensowności jw. testów PCR (jak wyżej) wynika, że ich stosowanie jest nadużyciem, bardzo szkodliwym społecznie. Prawnicy koncentrują się jednak na samych aspektach prawnych.
W poniższych wszystkich materiałach dotyczących prawa pominięto obszerne rozważania prawnicze, zachowano ostateczne konkluzje.

Czy możliwe jest przeprowadzenie obowiązkowych testów diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 u osób zdrowych, w szczególności pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych? - https://gloswolnosci.pl/artykuly-opinie-prawne/opinia-prawna/czy-mozliwe-jest-przeprowadzenie-obowiazkowych-testow-diagnostycznych-w-kierunku-zakazenia-wirusem-sars-cov-2-u-osob-zdrowych-w-szczegolnosci-pacjentow-zglaszajacych-sie-do-placowek-medycznych

Wnioski

Przywołane w stanie faktycznym działania polegające na profilaktycznym (apriorycznym), a w praktyce często przymusowym poddawaniu pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych, a także kobiet w ciąży testom diagnostycznym w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 jest niezgodne z prawem.

Testy te są badaniem sanitarno-epidemiologicznym. Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych w art. 6 ust. 1 w sposób wyczerpujący i zamknięty określa kategorię osób, które mają obowiązek poddać się badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Są to przede wszystkim, lecz nie wyłącznie, osoby podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną, tj. takie, które pomimo braku objawów miały styczność ze źródłem zakażenia, a czynnik zakaźny i okoliczności styczności z nim uzasadniają podejrzenie zakażenia.

Przeprowadzanie profilaktycznych testów diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 wymaga spełnienia ściśle określonych przesłanek ustawowych.

Z uwagi na brak określenia katalogu zakażeń i chorób zakaźnych w drodze rozporządzenia wykonawczego, nie ma podstaw prawnych do przeprowadzenia obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, również w przypadku osób wskazanych w art. 6 ust. 1 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Niedopuszczalne jest także uzależnienie świadczenia medycznego od wykonania testu. Każdy pacjent ma możliwość wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na badanie, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 17 ustawy o prawach pacjenta.

Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej nie przewiduje badań diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Rada Ministrów nie została upoważniona do ustanowienia w rozporządzeniu wykonawczym obowiązku poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, do których należy test diagnostyczny w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a uregulowania zawarte m.in. w § 11-19 Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wydane zostały z naruszeniem art. 52 ust.1-3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a także art. 46 a i art. 46 b pkt.1-6 i 8-13  ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Maski

Aspekty medyczne

Podobnie – tom III książki „Fałszywa pandemia” omawia to zagadnienie szeroko.
Maski są nieskuteczne, a szkodzą noszącym przy braku częstej ich wymiany oraz przez ograniczanie tlenu vs. groźne stężenie CO2. Prof. Piotr Kuna powołuje 67 prac naukowych, a dr Piotr Witczak ponad 100 podtrzymujący te twierdzenia.
„Na szybko” można zajrzeć do starszego ale wciąż aktualnego artykułu http://lepszezdrowie.info/maskarada.htm. A ostatnio J. Zięba w artykule https://jerzyzieba.com/artykuly/system-w-panice, gdzie poruszono także inne aktualne sprawy.

Aspekty prawne masek

Znów - z samej merytorycznej nieskuteczności masek (jak w przypadku testów) wynika że ich stosowanie jest nadużyciem, bardzo szkodliwym społecznie także przez stygmatyzację ludzi i karanie ich za niepodawanie się bezsensowi.
Prawnicy koncentrują się na samych aspektach prawnych.

 Oświadczenie rodziców – brak zgody na zakrywanie przez dziecko ust i nosa

https://gloswolnosci.pl/wzory-pism/oswiadczenie-rodzicow-brak-zgody-na-zakrywanie-przez-dziecko-ust-i-nosa-stosowanie-srodkow-do-dezynfekcji-rak-oraz-na-umieszczanie-dziecka-w-izolatorium-w-razie-wystapienia-objawow-chorobowych

     Pismo należy uzupełnić danymi wskazanymi w pustych polach. Pismo powinno zostać podpisane przez obojga rodziców, chyba że jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska została mu ograniczona

     Pismo należy wysłać do szkoły listem poleconym lub złożyć osobiście w szkole (przy osobistym składaniu pisma, należy mieć przy sobie kopię pisma i poprosić o prezentatę, czyli potwierdzenie złożenia pisma).

     Maseczki_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie oraz odmowa

     Skarga do PIP maseczki

 Kwarantanny

Aspekty medyczne

Kwarantanny okazały się nieskuteczne, czego dowodzą statystyki z różnych krajów świata. Sztandarowym przykładem jest porównanie Kalifornii z Florydą, gdzie ilość zakażeń była w przybliżeniu taka sama, ale Kalifornia miała ostrą kwarantannę a Floryda praktycznie żadną. Nawet jeśli mamy do czynienia zarażoną osobą bez widocznych objawów, to jej zaraźliwość względem otoczenia jest tylko w ograniczony sposób niebezpieczna - dopiero ew. przy dłuższym i bliższym kontakcie z innym człowiekiem. Natomiast kwarantanna domowa (mała przestrzeń) osoby zarażonej wraz z rodziną jest dodatkową okazją do poszerzenia a nie ograniczenia zakażeń. Kuriozum stanowi ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu na nawet w większych pomieszczeniach. Administracyjne ograniczenia w tym zakresie były niekonsekwentne – przykład autobusów (dużo ludzi na małej przestrzeni) vs. np. duże kościoły z drastycznymi ograniczeniami ilości ludzi.
Wiąże się to z podobnym zarządzeniem tzw. dystansu społecznego, którego stosowanie w wielu przypadkach miało znaczenie dyscyplinujące (nawet wręcz represyjne) a nie merytoryczne.
Warto wspomnieć, że naturalna odporność buduje się przez kontakty z innymi ludźmi, kwarantanny tę naturalną odporność populacyjną osłabiły.

 Zanim przejdziemy do kolejnego rozdziału, trzeba podkreślić pewien ważny aspekt przeciwzdrowotny ww. praktyk (testy, certyfikaty, przesadne dezynfekcje, maski, kwarantanny itp.) w postaci wywoływania dużego stresu. Wynika on z samego zastosowanego środka, jak i poczucia bezsilności wobec omnipotencji sanitaryzmu z sankcjami nawet policyjnymi. Dotyczy to szeregowych obywateli ale także personelu medycznego, któremu niepotrzebnie utrudnia się pracę. Do tego doszło potężne medialne straszenie ludzi zagrożeniami. Strach stał się narzędziem „pandemii” i jednym z istotnych czynników osłabiających odporność organizmu.

 Aspekty prawne kwarantanny

Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie

Wezwanie do dyrektora szkoły – kwarantanna

https://gloswolnosci.pl/wzory-pism/wezwanie-do-dyrektora-szkoly-kwarantanna

    Pismo należy uzupełnić danymi wskazanymi w pustych polach. Pismo powinno zostać podpisane przez obojga rodziców, chyba że jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska została mu ograniczona.

    Pismo należy wysłać do szkoły listem poleconym lub złożyć osobiście w szkole (przy osobistym składaniu pisma, należy mieć przy sobie kopię pisma i poprosić o prezentatę, czyli potwierdzenie złożenia pisma). Pismo może zostać wysłane mailem, ale wówczas należy żądać potwierdzenia otrzymania i przeczytania maila.

Patrz też jeden z wzorców pisma w rozdziale o szczepieniach.

 Szczepienia

 Aspekty medyczne

Czym są aktualne szczepienia i czy powinniśmy się szczepić, to osobne zagadnienie tu szerzej nie omawiane, zobacz w postaci skumulowanej informacje w IV tomie książki „Fałszywa pandemia” oraz obszerne kompendium wiedzy o niebezpieczeństwie szczepień:
https://jerzyzieba.com/szczepienia/
- materiały dotyczące szczepień w ogóle i tych na C-19.

W szczególności:

Poradnik szczepionkowy Jerzego Zięby - https://jerzyzieba.com/poradnik-szczepionkowy (pdf, zawiera  także niektóre aspekty prawne)
Ważniejsze kwestie:

PRZED KAŻDYM ZASZCZEPIENIEM dziecka, jeśli rodzice mimo wszystko zdecydują się dziecko zaszczepić chociaż nie muszą:

należy zdobyć dokumenty takie jak :
1. Opinia DWÓCH pediatrów, że dziecko jest ZDROWE
2. Opinia DWÓCH psychologów dziecięcych, że dziecko rozwija się prawidłowo
3. Fotografie (z datą) TWARZY dziecka
4. Filmik(i) z datą – jak dziecko się porusza, jak SZYBKO reaguje, jak mruga, jak
biega przez kilka minut (czy ma zachwiania, jeśli tak, to w jakim stopniu), jak
raczkuje, jak staje przy łóżeczku, jak śpi, jak rozmawia z rodzicami, jaki ma
kontakt wzrokowy, czy łapie rzuconą piłkę, jeśli się kłóci to JAK to wygląda, jak
SZYBKO mówi itd…
5. Zbadać przynajmniej CRP PRZED podaniem szczepionki i PO jej podaniu !!
6. Próby wątrobowe PRZED i PO podaniu szczepionki.
7. Badanie poziomu rtęci i aluminium PRZED i PO podaniu szczepionki.
8. W przypadku stwierdzenie NAJMNIEJSZYCH problemów zdrowotnych
natychmiast ŻADAĆ zgłoszenia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego.

W przypadku dzieci - zrobić dokumentację foto/video z wyglądu i zachowania dziecka przed szczepieniem. – szczegóły w poradniku.
Między innymi:

W przypadku, kiedy dziecko czy osoba dorosła znajdą się w szpitalu po reakcji na
szczepionkę należy FOTOGRAFOWAĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ KAŻDEGO
DNIA – BARDZO WAŻNE!!!
W PRZYPADKU ŚMIERCI DZIECKA CZY OSOBY DOROSŁEJ KONIECZNIE ŻĄDAĆ SEKCJI ZWŁOK z przeprowadzeniem następujących testów :
Test na białko C-reaktywne [CRP]:
Próby wątrobowe.
Test na obecność metali ciężkich, zwłaszcza rtęci (Hg) i glinu (Al) we krwi i tkankach
mózgu.
Test na obecność formaldehydu i formaliny
Przeprowadzenie badania cytokin:
Interleukina 1 beta (IL-1β) — IL-1beta jest jednym z kluczowych czynników reakcji
zapalnej wynikającej ze stresu fizycznego.
Interleukina 6 (IL-6)
Interleukina 8 (IL-8)
Czynnik martwicy nowotworu (TNF-α). TNF-alfa jest czynnikiem wzrostu komórek odpornościowych i osteoklastów – komórek rozkładających tkankę kostną.
Fibrynogen
Analiza poziomu witaminy C
Poziomy mian dla wszystkich szczepionek. Jeśli są bardzo wysokie to mogło to doprowadzić do molekularnej mimikry powodującej zgon.
Pobrać fragmenty tkanki mózgowej i wykonać testy na obecność rtęci i glinu, boran sodu (pestycyd) i polisorbat 80, jest to emulgator związany z anafilaksją, drgawkami i zapaścią.
Próbki tkanek mózgu, które na wszelki wypadek muszą być przechowywane w postaci bloków parafinowych.
A. Pień mózgu: most, rdzeń przedłużony [medulla oblongata], śródmózgowie [mesencephalon]
B. Hipokamp
C. Móżdżek
W przypadku tragedii tzn. utraty zdrowia czy śmierci,  mając tego typu informacje, można w rzeczowy sposób dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

https://tinyurl.com/ycd9f6gk

https://tinyurl.com/y8qee3rv

https://szczepienia.wybudzeni.com/2018/03/17/co-robic-jesli-twoje-dziecko-umieraposzczepieniu/?fbclid=IwAR3JwPj4NKqRbtPbbZXihXcK7saphtwop5cAEychsRz9ekNqUs-1KKSkfOg

Niebezpieczeństwa – jw., zobacz też  http://www.lepszezdrowie.info/Czy_powinienes_sie_zaszczepic.htm.

Kilka podstawowych argumentów by się nie szczepić:

 • Stosowane „szczepionki” nie były przebadane wg naukowych zasad, ich badania kliniczne maja być opublikowane w 2023 r,. wprowadzone były pospiesznie i warunkowo – nawet wg producentów nie widomo jakie mogą mieć długofalowe skutki. Społeczeństwa masowo poddawane są fazie badań bez zachowania warunku ostrożności.
 • „Szczepionki” genetyczne są nowatorskim produktem o zupełnie innym działaniu niż szczepionki klasyczne – mogą powodować nieodwracalne skutki na przyszłe pokolenia.
 • Już obecnie stwierdza się masowe groźne powikłania ze śmierciami włącznie.
 • Obywatele nie mają przymusu ich stosowania, nie są informowani o ww. okolicznościach, gdy formalna procedura wymaga ich świadomej zgody i gruntownego stwierdzenia w wywiadzie lekarskim czy istnieją indywidualne przeciwwskazania podane przez producenta.
 • Obecne i dawniejsze szczepionki zawierają wiele komponentów toksycznych, a obecna pospieszna masowa ich produkcja i dystrybucja nie zapewnia odpowiedniej czystości i parametrów jakościowych.
 • Szczególnie niebezpieczne jest podawane ww. preparatów dzieciom i osobom starszym, ponieważ obie te grupy mają słaby układ odpornościowy podatny na działanie wspomnianych toksyn, a celowość szczepienia dzieci w ogóle nie zachodzi w przypadku C-19, ponieważ odsetek poszkodowanych przez SARS-Cov2 jest bliski zera (stosunek korzyści do potencjalnych szkód).
 • Nie istnieje fundusz odszkodowawczy dla powikłań poszczepiennych, a jeśli powstanie, to uzyskanie pomocy będzie bardzo trudne.
 • Praktyka ostatniego roku wskazuje że „szczepionki” ani nie zabezpieczają przed zakażeniem, ani przed chorobą, ani przed rzekomo łagodniejszym jej przebiegiem, ani przed dalszą transmisją choroby, natomiast nawet powodują kolejne mutacje wirusa i większą zakażalność. Przykładowo ostatnie dane z Irlandii, gdzie w pełni zaszczepieni  to 93% populacji, odnotowuje się najwięcej infekcji w skali Europy. Podobnie twierdzenie że zgony w szpitalach występują głównie wśród niezaszczepionych jest manipulacją opartą na kwalifikowaniu do niezaszczepionych tych osób, które przyjęły szczepionki w poprzednich rzutach (różnie oceniany czas).
 • I inne przedstawione we wspomnianych materiałach J. Zięby.

 Aspekty prawne szczepień

(niektóre zagadnienia mają zastosowanie także do kwarantanny, testów itp. i wszędzie tam, gdzie wymagana jest zgoda pacjenta)

Uwaga ogólna.
Pod niektórymi linkami znajdziesz wzory pism do ściągnięcia. Są w PDF a część także  w formacie.doc – dla łatwiejszego wypełniania.
Pisma należy uzupełnić danymi wskazanymi w pustych polach.

Projekty pism mają charakter ogólny i nie uwzględnia szczegółowych okoliczności faktycznych sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści pisma, należy zasięgnąć indywidualnej porady prawnej.

Kogo nie wolno szczepić czyli sprawdź czy należysz do którejś z tych wyłączonych grup (lekarz Ci tego nie powie!) - absolutnie każde szczepienie musi być poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym i tu jest Twoje całkowicie legalne wyjście:
* po polsku: www.bitchute.com/video/TAnFkSJKXesx/
* po angielsku https://www.bitchute.com/video/1mw9TpAaouOg/.

Dodatek tekstowy do powyższego nagrania (ważny!) - co zrobić by, jeśli zdecydujesz się zaszczepić, mieć jakiekolwiek szanse na uzyskanie odszkodowania:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2131801430284598&id=100003642859435.

Podobnie:

Wezwanie do dyrektora szkoły – stop zachęcaniu i promocji szczepień

https://gloswolnosci.pl/wzory-pism/wezwanie-do-dyrektora-szkoly-stop-zachecaniu-i-promocji-szczepien

oraz

RODZICE_Sprzeciw przeciwko promowaniu szczepień – do dyrektora szkoły

NAUCZYCIELE_Sprzeciw przeciwko promowaniu szczepień – do dyrektora szkoły

Odmowa szczepienia_Pismo do dyrektora szkoły

Co do powikłań poszczepiennych (NOP) - jeszcze:

Przychodnie i Sanepidy nie mają prawa do nakłaniania i przymusu przeprowadzenia żadnych zabiegów medycznych.
Przychodnia oraz Sanepid nie mają prawa wszcząć żadnych administracyjnych postępowań ani wydawać decyzji w sprawie szczepień.

By uniknąć pism z Sanepidu należy egzekwować Ustawę dotyczącą szczepień ochronnych, a więc odpowiedzialność i obowiązek lekarza, na którym spoczywa:

1. Przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego. Należy poprosić na wizycie o przeprowadzenie dokładnego wywiadu, dokładnego badania zdrowia Twojego dziecka (dotyczy też dorosłych), dokładnych badań odpornościowych. Lekarz ma obowiązek wziąć pod uwagę wskazania i przeciwwskazania.

2. Przekazanie wszelkich informacji w zrozumiały dla Ciebie sposób. Jeśli nie będziesz rozumieć czegokolwiek, nie ma podstaw do podjęcia świadomej decyzji.

3. Przekazanie składu produktu/produktów medycznych (szczepionek), które mają być użyte. Nie możemy wyrazić świadomej zgody na przeprowadzenie szczepień dopóki nie otrzymasz w pełni rzetelnych informacji: badania kwalifikacyjnego, wskazania i przeciwwskazania i składu każdej szczepionki, a także całej listy możliwych skutków ubocznych danego preparatu.

Wskazanie do zaszczepienia dziecka jest wtedy, gdy lekarz przeprowadzi pełny wywiad, badania krwi i badanie kwalifikacyjne, na podstawie których w pełni potwierdza dobrą odporność dziecka, odpowiednią ilość przeciwciał, a więc gotowość na przeprowadzenie szczepienia w pełni bezpiecznego.

4. Wystawienie pisemnego zaświadczenia po badaniu kwalifikacyjnym, które jest ważne 24 godziny, potwierdzającym wskazanie do szczepienia, braku wszelkich przeciwwskazań, załączone badania (badania krwi na poziom przeciwciał) pokazujące, że dziecko jest w pełni zdrowe. Takie zaświadczenie nazywamy:
Zaświadczenie ze wskazaniem daty i godziny badania kwalifikacyjnego potwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do przeprowadzenia szczepień.
JEŚLI LEKARZ NIE TYLKO ODMÓWI PEŁNEGO BADANIA KWALIFIKACYJNEGO (WRAZ Z DOKŁADNYMI BADANIAMI KRWI), A TAKŻE ODMÓWI WYSTAWIENIA Zaświadczenia ze wskazaniem daty i godziny badania kwalifikacyjnego RODZIC MA PRAWO ODMÓWIĆ PRZEPROWADZENIA BADANIA. Można złożyć w danej placówce pismo: odmowa badania. Rodzic może odmówić badania kwalifikacyjnego zawsze, bez nawet wcześniejszej rozmowy na temat szczepień.
Jeśli po rozmowie w przychodni nie zgadzasz się na badanie kwalifikacyjne, to chcąc realizować Ustawę dotyczącą obowiązku szczepień, przyjdziesz kolejnym razem, kiedy lekarz będzie bardziej przygotowany do realizacji tej Ustawy. Jeśli lekarz Ci powie, że nie robi żadnego badania, czy że nie wypisuje żadnych zaświadczeń, to wtedy BIERZE CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE POSZCZEPIENNE!!! Jest to niezgodne z prawem i jest nakłanianiem do przestępstwa, bo każdy zabieg medyczny wymaga świadomej, dobrowolnej zgody (podjętej bez żadnego przymusu).
Konsultacja medyczna jest potrzebna przed szczepieniem, czyli kwalifikacja (wywiad, badanie krwi i pisemne zaświadczenie od lekarza, że to wszystko zostało przeprowadzone i że jest wskazanie do zaszczepienia lub są możliwe przeciwwskazania) – taka kwalifikacja jest ważna 24 godziny. Później potrzebna jest zawsze kolejna taka kwalifikacja i kolejne zaświadczenie. Jeśli lekarz nic takiego nie robi, to po każdej wizycie należy na kartce papieru zostawić w przychodni Twoje zaświadczenie 
odmowa badania.
Nie możemy wyrazić świadomej zgody na szczepienie, kiedy nie otrzymaliśmy wszelkich informacji w przychodni od lekarza na temat wskazania Twojego dziecka do szczepienia, nie było przeprowadzonych żadnych badań wskazujących, że nie ma żadnych przeciwwskazań, nie było przeprowadzonego dokładnego wywiadu, nie otrzymałaś pełnej informacji o składzie produktu medycznego (szczepionek) a więc również możliwych wszelkich skutków ubocznych i nie chcesz być nakłaniana do łamania Ustawy odnośnie szczepień ochronnych.
Nie możesz się zgodzić na szczepienie bez przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego, a masz dobrowolność i możesz odmówić jego przeprowadzenie, a więc wg prawa nie naruszasz żadnego Artykułu Ustawy dotyczącej szczepień ochronnych
.
Kiedy zgodziliśmy się na przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego oraz otrzymaliśmy pełne zaświadczenie z datą i godziną badania wraz z wszelkimi informacjami potrzebnymi, to możemy również nie zgodzić się z wynikiem badania kwalifikacyjnego, jeśli czegoś nie zrozumieliśmy lub mamy inne przeczucia. Szczepienia wymagają świadomej zgody rodzica, bo każdy zabieg wymagający przerwanie tkanki pacjenta (dziecka) podczas szczepienia wymaga świadomej zgody rodzica, dlatego możemy pozostawić notatkę w przychodni, że nie zgadzamy się z wynikami badania kwalifikacyjnego i chcemy sprawdzić i potwierdzić wyniki u innego lekarza, czy innej przychodni.
Badanie kwalifikacyjne traci ważność po 24 godzinach, dlatego zawsze potrzebujemy zaświadczenia z datą i godziną !!!
Więcej informacji na temat procedur, praw, obowiązków znajdziesz tutaj: 
odmowa badania, Dokumenty do pobrania w sprawie szczepień. Zapoznaj się z nimi, ponieważ mogą ułatwić Ci życie i jednym pismem zakończysz ciągnące się ponaglenia, telefony i szantaże!!!
Pisma warte ściągnięcia:
Oświadczenie o odroczeniu szczepienia w 1 dobie

Pismo do przychodni o nękanie i zmuszanie do szczepienia

W odpowiedzi na pismo z Sanepidu

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych

Formularz_zgloszenia_niepozadanego_odczynu_poszczepiennego

 Patrz także wzory pism ze strony www.Gloswolnosci.pl , www.rebel24.pl , …

 Wezwanie do Sanepidu https://gloswolnosci.pl/wzory-pism/wezwanie-do-sanepidu

       Pismo może zostać podpisane przez jednego lub obojga rodziców, należy je wysłać do Sanepidu     listem poleconym.

 Ocena legalności różnicowania praw i obowiązków pacjentów oraz ich osób bliskich, w zależności od tego, czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19

czyli

https://gloswolnosci.pl/artykuly-opinie-prawne/opinia-prawna/ocena-legalnosci-roznicowania-praw-i-obowiazkow-pacjentow-oraz-ich-osob-bliskich-w-zaleznosci-od-tego-czy-zostali-zaszczepieni-przeciwko-covid-19

Wnioski

1.   Wymaganie przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, czy personel medyczny informacji o zaszczepieniu przeciwko covid-19, o ile nie jest spowodowane koniecznością postawienia prawidłowej diagnozy lub leczenia, jest – co do zasady – zakazane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Konsekwencją nieuprawnionego przetwarzania danych mogą być kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i odpowiedzialność poszczególnych osób za przestępstwo z art. 107 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

2.   Różnicowanie sytuacji prawnej lub faktycznej pacjentów, z uwagi na fakt zaszczepienia przeciwko covid-19 (odmowa, ograniczanie dostępu do świadczeń), jest niedopuszczalne, jako sprzeczne z Konstytucją RP oraz ustawą o prawach pacjenta, a także zasadą równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, przewidzianą w ustawach tworzących podstawę systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Takie sytuacje mogą stanowić podstawę do występowania z indywidualnymi roszczeniami (m.in. żądanie zadośćuczynienia za zawinione naruszenie prawa pacjenta – art. 4 ustawy o prawach pacjenta), jak też do ich sankcjonowania przez Rzecznika Praw Pacjenta (interwencje w sprawach, postępowania o naruszenie zbiorowych praw pacjenta).

W skrajnych przypadkach nieudzielenia pomocy, w grę wchodzi odpowiedzialność karna poszczególnych lekarzy, pielęgniarek, czy położonych (w szczególności: z art. 160, 162 k.k. lub art. 155 k.k.).

3.   Wywieranie przez podmiotu udzielające świadczeń zdrowotnych, lekarzy, pielęgniarki, położne, czy inne osoby pracujące w ochronie zdrowia nacisku, formalnego bądź faktycznego, w celu osiągnięcia efektu w postaci zaszczepienia się przez pacjentów lub ich osoby bliskie przeciwko covid-19, jest zakazane.  Działania takie, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, mogą wyczerpywać znamiona przestępstw, w rozumieniu Kodeksu Karnego, w tym przestępstwa zmuszania do określonego zachowania się (art. 191 par. 1 k.k.), zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3 oraz pociągać za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną (zawodową).

Opinia prawna

Ocena legalności różnicowania praw i obowiązków uczniów oraz nauczyciel szkół podstawowych i ponadpodstawowych poddanych obowiązkowi odbycia kwarantanny w przypadku narażenia na zakażenie wirusem SARS-Cov-2 w zależności od tego, czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19

https://gloswolnosci.pl/artykuly-opinie-prawne/opinia-prawna/ocena-legalnosci-roznicowania-praw-i-obowiazkow-uczniow-oraz-nauczyciel-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-poddanych-obowiazkowi-odbycia-kwarantanny-w-przypadku-narazenia-na-zakazenie-wirusem-sars

Wnioski

Zastosowanie przewidzianego w Rozporządzeniu RM trybu „informacji” o skierowaniu osoby na kwarantannę (poprzez użycie zwrotu: „decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się” stanowi pogwałcenie wszystkich podstawowych zasad przewidzianych przez Konstytucję RP (art. 78 §1, który stanowi, że każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, a wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa), jak też przez KPA obowiązujących przy rozstrzyganiu spraw administracyjnych o indywidualnym charakterze (m.in. zasady prawdy obiektywnej (art. 7 KPA), zasady adekwatności (art. 7a KPA), zasady pogłębiania zaufania (art. 8 KPA), zasady pisemności (art. 14 KPA).

Należy zatem zaznaczyć, że żaden akt rangi ustawowej nie wyłączył:

 1. konieczności rozstrzygnięcia o kwarantannie w sposób inny, jak tylko w drodze decyzji administracyjnej,

 2. obowiązku doręczenia ww. decyzji ostatecznie w formie pisemnej;

 3. zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w tym zakresie, tj. możliwości odwołania się przez stronę od decyzji organu, której jest adresatem.

W tym stanie rzeczy, nałożenie na obywatela kwarantanny w trybie przewidzianym w §5 Rozporządzenia RM należy uznać za bezprawne.

Podobnie, w przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego nałożenie kwarantanny w przypadku kontaktu z potencjalnym źródłem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wyłącznie na osoby, które nie legitymują się certyfikatem szczepienia przeciwko COVID-19, należy uznać za działanie dyskryminacyjne, które także nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa, a osobie która takiej dyskryminacji doświadczyła, służyć będą roszczenia cywilnoprawne w zakresie naruszenia przysługujących jej dóbr osobistych.

----

Wezwanie do ordynatora szpitala – stop naruszaniu praw dziecka i rodziców

https://gloswolnosci.pl/wzory-pism/wezwanie-do-ordynatora-szpitala-stop-naruszaniu-praw-dziecka-i-rodzicow

Uwagi jw.

Inne

Dodatek - szerszy zestaw materiałów, pliki do pobrania 

1           Zawiadomienie-o-popel.-przestepstwa-zmuszanie-do-eksperymentu-medycznego-test

2           Sprzeciw-od-wyroku-nakazowego-WZOR-art.-116-par.-1a-k.w

3           Pismo-do-pracodawcy-zapytanie-oraz-odmowa-noszenia-maseczki

4           Zawiadomienie-o-popel.-przestepstwa-zmuszanie-do-eksperymentu-medycznego_-Szczepionka

5           Zawiadomienie-pko-Pracodawcy-zmuszanie-do-eksperymentu-medycznego-szczepienia-PIP

6           Zawiadomienie-o-popeln.-przestepstwa-przekroczenie-uprawnien-dzialalnosc-gospodarcza

7           Zawiadomienie-pko-Pracodawcy-zmuszanie-do-eksperymentu-medycznego-test-PIP

8           Sprzeciw-na-wykonanie-eksperymentu-medycznego-TEST-2

9           Sprzeciw-na-wykonanie-eksperymentu-medycznego-Zolnierze-i-Policja-2

10        Wniosek-o-udzielenie-informacji-publicznej-w-spr-testow-o-eksperyment-medyczny-popr

11        Skarga-na-ratownikow-medycznych-lub-personel

12        Skarga-na-bezczynnosc-wymijajaca-odpowiedz-na-wniosek-o-udzielenie-informacji-publicznej

13        Skarga-na-bezczynnosc-brak-odpowiedzi-na-wniosek-o-udzielenie-informacji-publicznej

14        Pismo-do-Pracodawcy-dot-szczepien_eksperyment-medyczny-1

15        Sprzeciw-na-wykonanie-eksperymentu-medycznego-3-2

16        Wniosek-o-udzielenie-informacji-publicznej-do-punktu-szczepien-o-eksperyment-medyczny-3-1

17        Komentarz-odpowiedzialnosc-karna-za-eksperyment-1

18        DIAGNOSTYKA_test-na-przeciwciala-1

19        Analiza-czulosci-testow-serologicznych

20        dr-Fabio-Frnachi-Testy-PCR-analiza

21        Dr.-Stefano-Scoglio_analiza_dla-sadow_wloskich_16_12_2020

22        Petycja-European-Consumers-do-Europarlamentarzystow-1

23        KOMISJA-EUROPEJSKA-KOMUNIKAT-KOMISJI-Wytyczne-dotyczace-testow-do-diagnostyki-in-vitro-COVID-19-oraz-ich-dzialania

24        ZPP.0164.49.2020-odp-STOP-NOP-z-MZ-1

25        OtwieraMY_21_01_15_umowa-o-dzielo_Restauracje-1

26        Interwencja-policji-stanowisko-Adwokata-3

27        Materialy-i-pisma-1 (wykaz ww. i innych pism, dodatkowe linki)

28        Wykaz-linkow-do-live

29        Rozporzadzenie-o-stezeniach

30        Jakie-ograniczenia-mozna-wprowadzic-i-kiedy

31        Kim-jest-Prof-Sir-John-Bell-i-co-powiedzial

32        LISTA-ZALACZNIKOWPobierz

33        G.Placzek_21_04_14_wn-o-objecie-przez-RPO-nadzorem-szczepien-MON

34        MON_fragment-Koncepcji-szczepien

35        Pismo-PIP-w-spr-szczepien-oraz-testow

36        G.Placzek_21_04_14_wn-o-udzielenie-inf-publ-MRiPS

37        Postanowienie-SR-w-Minsku-Maz.-II-Wydzial-Karny_II-W-155_21

Powyższe materiały dają silną podstawę do obrony obywatela. Sądy na ogół unieważniają nieprawomocne mandaty lub restrykcje wobec przedsiębiorców. Nie należy dać się zastraszyć.

Informacje napływające ze świata wciąż powiększają przeciwwskazania, zalecenia lecznicze, środki prawne…Jest wiele materiałów zagranicznych.

Należy polegać na własnych poszukiwaniach i zdrowym rozsądku, natomiast mieć bardzo ograniczone zaufanie do propagandy „pandemii” i szczepień.

Przykładowo można polecić każdemu wiele książek o kowidzie nie poddanych takiej propagandowej narracji – ich przegląd znajdziesz w www.LepszeZdrowie.info/kowidowe_ksiazki2. Książki te pokazują szeroką panoramę zagadnień związanych z „pandemią”.

Doprowadza nas to do ostatniej odpowiedzi na tytułowe zagadnienie „jak sobie radzić w obliczu Covid-19” – trzeba zrozumieć ten szerszy kontekst i wyposażyć się wiedzę niezależną od dyktatu biznesu farmaceutycznego i jego agentów.

----
Zastrzeżenie
Chociaż podane wyżej informacje oparte są na pracach naukowych, opiniach wybitnych specjalistów i opiniach prawnych, to autor opracowania nie odpowiada za zdrowotne indywidualne skutki u odbiorcy – to jest dostępna wiedza a nie porada medyczna w rozumieniu ustawowym.

* Dopisek późniejszy dotyczący sepsy. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat sepsy... dlaczego zabijać nie musi.
 

 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty
_______________

Zapisz się na 
Biuletyn

Zobacz informację
wstępną

(Twoje dane są całkowicie bezpieczne;
za zapis -
upominek > Informacja wstępna)

 _______

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-21   admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.