Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie   

List do redakcji
(sprawa szczepień)

Ostatnio (listopad 2018 r.) rozpętała się propaganda szczepień, głównie w kontekście "epidemii" odry.
Ciekawe, że zbiegło się to z głosowaniem w Sejmie projektu obywatelskiego ustawy o dobrowolności szczepień.
Gdy tylko projekt ten nie przeszedł, "epidemia" dziwnie zniknęła a dane o niej okazały się naciągane.
Cala ta rozgrywka i kłamstwa wokół szczepień mocno mnie bulwersują, zatem zostałem sprowokowany do odpowiedzi jednej z redakcji popularnego tygodnika, w którym umieszczono, z jednej strony "panegiryk" na temat szczepień, a z drugiej krytykę tych, którzy podnoszą sprawę zagrożeń jakie z tym się wiążą.
Jak dotąd (po tygodniu) nie otrzymałem żadnego odzewu.  Umieszczam więc fragmenty tego listu nie ujawniając jednak ani nazwy tygodnika ani nazwiska autora (oszczędzę im wstydu a sobie ewentualnych kłopotów, jakie ostatnimi czasy mają ci, którzy odważają się zakwestionować "jedynie słuszną" narrację).

Tytuł artykułu sugeruje że "antyszczepionkowcy" szykują Polakom epidemię.

------

Zebrałem się [...] by wrócić do bulwersującej mnie sprawy.
Ww. artykuł, niestety, bardziej przypomina [ ...] propagandę niż rzetelną publicystykę.
Zawiera bowiem, co prawie kolejne zdanie, albo fałszywą tezę albo przeinaczone fakty.

Ew. dyskusję ze szczegółami i źródłami rezerwuję sobie jako opcję w przypadku podjęcia tematu przez Autora, ale tu - aby nie wydłużać listu ponad strawną miarę, odniosę się krótko do wybranych fragmentów - w kolejności akapitów artykułu, cytując je ze skrótami.
(Nie mam nic osobistego do Autora, którego inne artykuły cenię, ale w tym przypadku oceniam, że  wybrał temat na którym się nie zna i omówił go zbyt powierzchownie i stronniczo. Można Autora usprawiedliwić w tym sensie,  że wielu innych publicystów podobnie uległo szerzeniu przez "autorytety" niepełnej i fałszowanej wiedzy. O tym dalej. Ale i dziennikarz i czasopismo dla niektórych czytelników stają się autorytetami i tak to się rozprzestrzenia...).

1. "... promowanie dowolności [szczepień] [nie  jest] wyższym stopniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego".

Zatem respektowanie praw i zdania obywateli (zwłaszcza poszkodowanych z powodu szczepień) nie jest obywatelskie?
Nie chodzi o żadną wyższość, ale o elementarne zasady, zresztą zapisane w Konstytucji.
Słowo dowolność jest mylące, chodzi o dobrowolność w ujęciu organizacji StopNOP - o danie rodzicom szansy na podjęcie decyzji na podstawie rzetelnej informacji ze strony lekarzy i służb zamiast karania z góry, szykan i siłowych rozwiązań, jakie już się zdarzały i właśnie  się szykują - na dużą skalę.
Nie zgadzam się z pogardą jaką spotykam w różnych mediach w kierunku tych ludzi z ich autentyczną troską i ambicją rozumienia co się dzieje.

2. [antyszczepionkowcy] "Na wiedzę naukową są odporni".

Zaręczam, bo "siedzę w temacie" długo, że wiedza osób, które się tym zajmują, częstokroć jest większa nawet od wiedzy lekarzy, a polityków tym bardziej. Abstrahuję od pewnej  ilości ludzi, którzy tylko powtarzają niektóre tezy bez wiedzy własnej, ale to występuje po obu stronach sporu. Wiedza "speców", zwłaszcza tych na froncie propagandowym szczepień, nie  uwzględnia nowszych, rzetelnych niezależnych badań. W tym sensie to oni są odporni na wiedzę.

3. "Wieloletnie statystyki dotyczące spadku zachorowań lub eliminacji chorób" [w wyniku szczepień].

Statystyki te są zmanipulowane w ten sposób, że pokazuje się ostatnie dziesięciolecia, natomiast ukrywają historię tych chorób np. od roku 1900. Z pełnych wykresów wynika, że spadek zachorowań i śmierci występował systematycznie, prawie do zera już PRZED wprowadzeniem odnośnych szczepień, zatem de  facto szczepionki nie miały istotnego znaczenia dla poprawy zdrowia. Nawet, odwrotnie, ich wprowadzanie wiązało się dość szybko z okresowym podniesieniem zachorowalności. Niektóre statystyki pokazują ową redukcję chorób przez zmianę ich definicji, co od razu pokazało rzekomy skutek szczepień. Są i inne nadużycia.

4.  "... przywoływać jedno badanie o rzekomym autyzmie (dawno odrzucone i wycofane z pism naukowych)".

Chodzi zapewne o artykuł i sprawę dra A. Wakefielda. Otóż dr Wakefield niczego takiego nie napisał - że szczepienia są przyczyną autyzmu. Tu wciąż powielane jest skandaliczne kłamstwo, bez sprawdzenia prawdy u źródeł.
Wspomniany artykuł był w Lancecie przez dłuższy czas i wszystko było OK, póki samo skojarzenie faktu że grupa dzieci po szczepieniu miała zaburzenia jelitowe oraz neurologiczne sprowokowało później sponsorowaną kampanię medialną, ponieważ producent szczepionki poczuł się zagrożony. Angielski Sąd Najwyższy dawno temu oddalił wszystkie zarzuty przeciw omawianej pracy. A kłamliwa mantra wciąż jest powtarzana!

Natomiast co do autyzmu, istnieją już setki badań naukowych i relacji, które potwierdziły związek ze szczepieniami.
Jest to też logiczne, ponieważ współczesne szczepionki zawierają szereg składników będących neurotoksynami.
Zresztą sami producenci mówią o tym w ulotkach niektórych swych szczepionek.

5. Wspomniany raport Komisji Europejskiej wpisuje się w "poprawność polityczną" i, jak sądzę, opiera się często na "manipulacyjnych informacjach" - tyle że ze strony propagandzistów i lobbystów koncernów farmaceutycznych.
Mam bardzo ograniczone zaufanie do takich raportów, podobnie jak do krajowych - np. ewidencji NOP-ów, bo rejestruje się zaledwie parę procent powikłań jakie mają miejsce faktycznie.
Warto wspomnieć, że zdaniem samych (niektórych) redaktorów znanych czasopism medycznych, rzetelność artykułów w nich umieszczanych (tzw. Evidence Based Medicine") można ocenić tylko na 50% (a pewnie mniej, ale trudno im się do tego przyznać) - reszta to artykuły sponsorowane lub obliczone na zaistnienie w czasopiśmiennictwie - bez odpowiedniej staranności i wystarczających danych.

6. "GROŹNE POKOLENIE" [mowa o młodszym pokoleniu bagatelizującym choroby zakaźne]

Świat podąża drogą coraz większego zakłamania, coraz wymyślniejszych i naukowych metod manipulowania społeczeństwem, a z drugiej strony - zwiększaniem się świadomości ludzi co do tych metod i samych zagadnień.
Stąd sceptycyzm ludzi nie jest cofnięciem się społeczeństwa, ale jego postępem, jak w ogóle sceptycyzm jest cnotą, jeśli chcemy być mądrzy i wolni.

W tym paragrafie powtórzona jest teza, że to szczepienia wyeliminowały szereg chorób, co nie jest prawdą.
Ma na to wpływ głownie ogólne podniesienie poziomu życia, higieny, opieki medycznej, niektóre leki i dbałość o zdrowie jednostek.
Większa zachorowalność na odrę (zwykła choroba wieku dziecięcego, przez którą większość z nas przeszła i nabyła naturalną odporność na całe życie) we Francji, Grecji, Włoszech... może się wiązać z napływem ludności z krajów, gdzie warunki sanitarne i opieka medyczna są na niższym poziomie.

7. "... progów uznawanych medycznie za zabezpieczenie całej populacji - czyli poniżej 93-95 procent."

Chodzi o tzw. odporność grupową, która jest ... mitem na potrzeby realizacji programów szczepionkowych.

Tak jak widmo zarażania przez nieszczepionych tych już zaszczepionych (to po co szczepienia - skoro mówi się o większości zaszczepionej populacji?

8. "Autorzy raportu wśród przyczyn [spadku "wyszczepialności"] wymieniają m.in. używanie tego tematu w politycznych kampaniach oraz dezinformację w mediach społecznościowych."

Zauważmy, że owe kampanie i to na niesłychaną skalę (media głównego nurtu, czasopisma o sporym zasięgu - jak Wasze i podobne, wypowiedzi osób z Ministerstwa Zdrowia, NIL, GIS, itp. są po stronie proszczepionkowców.
Te działania są powielane przez nich samych i akolitów, w tym dziennikarzy głównego nurtu, także w mediach społecznościowych i popularnych czasopismach, z których najbardziej krzykliwe są tabloidy - żądne sensacji.
Jedyna kampania drugiej strony w Polce, jaką znam i na dużo mniejszą skalę, to działania  towarzystwa StopNOP, z tym, że nie są oni antyszczepionkowcami a orędują za pełną informacją dla rodziców w celu podjęcia uzasadnionych tak decyzji oraz za zabezpieczeniem ofiar powikłań poszczepiennych oraz ich rzetelnej ewidencji.
Ta dysproporcja wynika z niemal nieograniczonych funduszy strony pierwszej (zasilanie przez farmację, która broni swego multi-miliardowego biznesu) i siły mediów, w stosunku do społecznych, edukacyjnych  i niekomercyjnych działań.

9. "... ludzie piszą tam wszystko bez podania źródeł..."

Oceniam, że przeciętnie, zaangażowani ludzie podają więcej źródeł niż propagandowe wypowiedzi i publikacje rządowe.
Dominują wypowiedzi "ekspertów" ex cathedra, gdzie epatuje się tytułami naukowymi oraz "autorytetem" a trudno w nich znaleźć oprócz sloganów jakieś cytowane źródła. Nikt z nich nawet się nie zająknie o wszystkich zatrważających niebezpieczeństwach obecnie stosowanych szczepionek (dawniejsze to 'inna bajka", ze względu na ilość szczepień, ich zmasowanie w kalendarzu szczepień oraz wprowadzane adiuwanty oraz domieszki produkcyjne). Np. o problemach, zjawiskach i takich zagrożeniach jak:

technologia produkcji szczepionek, ceny producenta i rynkowe, źródła i kwalifikacja wirusów, badania przed dystrybucją,
RETROwirusy (modyfikujące geny), reakcja mikrogleju w mózgu dziecka, stężenia adiuwantów i ich interakcji, interakcje szczepionek, zawartość glifosatu, obcych człowiekowi białek, glinu, związków rtęci, polysorbatu 80, formaldehydu, skwalenu, aldehydu glutarowego, phenoxyethanolu, antybiotyków... i innych dodatków o stężeniu nieraz dużo większym niż normy toksykologiczne (i podawanych bezpośrednio do krwi!), ludzkich komórek z abortowanych płodów, których DNA przenika i modyfikuje DNA szczepionego, mikrourazy neurologiczne, mimikra molekularna, autoimmunoagresja, podkliniczne stany zapalne, o przeroście ciała migdałowatego, gwałtownym pogarszaniu stanu mózgu obecnych dzieci, zmyślonych kryteriach NOP (dla statystyk), opóźnionych (nawet o dziesięciolecia) NOP-ach, o zatajanych a potem ujawnionych raportach CDC jak fałszowano dane, lobbingu producentów, wyrokach sądów i milionowych odszkodowaniach, fałszowania polskich ulotek, ...

Skutki tych zjawisk są/mogą być długofalowe i nieprzewidywalne, co się bagatelizuje.

Ani o tym, że wiele szczepionek nie jest prawidłowo badanych na skuteczność i bezpieczeństwo, a szczepionka na grypę przed dystrybucją - w ogóle, bo nawet nie ma takiego wymagania! A mimo to, dopuszczona jest jako "lek" (sic!).
Jak to się ma (delikatnie mówiąc) do frazesów oficjeli, którzy w kółko powtarzają że "szczepionki są najlepiej przebadane z wszystkich leków".  Jak można tak kpić z ludzi?
Może o tym wszystkim nie wiedzą (=ignorancja, która nie przystoi naukowcom), a może to szkodliwy konformizm środowiska, albo są kupieni, by tak działać?
Mam konkretne przykłady, jak osoby i organizacje są korumpowane, więc nie będą obiektywnymi sędziami w tej sprawie.

W szczególności Ministerstwo Zdrowia interpelowane o to, czy posiada dokumenty o bezpieczeństwie i skuteczności szczepionek odpowiedziało że nie (sic!). To szeroki bulwersujący temat na spory artykuł.

10.  " ... partia [PiS] wykonała znów ruch, który uwiarygodnił ruchy antyszczepionkowe na poziomie państwowym.
... zagłosowało za przyjęciem do prac w Sejmie obywatelskiego projektu ruchu StopNOP..."

Po pierwsze, znów, StopNOP nie jest ruchem antyszczepionkowym. Po drugie i to bardzo bulwersuje, że zarówno wielu posłów skandalicznie wypowiadających się podczas debaty jak i Autor  zdają się nie rozumieć, że parlament (jak mówi samo znaczenie tego słowa) jest miejscem dyskusji, i że ma OBOWIĄZEK rozpatrzeć projekt obywatelski (ponad 120 000 ludzi). Porównanie tej kwestii do dyskusji o płaskiej Ziemi jest karykaturalnym nadużyciem.

11. Cały akapit od "Publiczna nieodpowiedzialność...  pokazuje przykład jak koncerny farmaceutyczne manipulują rządami i społeczeństwami. Ale dzieje się to stale, bo niby dlaczego miałyby tracić swe zyski bez walki o nie - mniejsza o racje.
Z drugiej strony nie dziwi więc, że zaufanie do tych firm i ich tub maleje, i to nie jest tylko sprawa szczepień.
Zalewają nas reklamy leków (często nowe nazwy na to samo), które są mało skuteczne (łagodzenie objawów a nie likwidacja przyczyn) oraz mają skutki uboczne, na które są kolejne leki itd.

12. To, że w Szwecji maleje zaufanie do szczepień to nie tylko sprawa poglądów muzułmanów, myślę, że przykład iż mimo to proporcjonalnie nie chorują, daje ludziom do myślenia.  To nie musi być regres, to raczej dowód świadomości.
Zauważmy, że w Izraelu, gdzie nie ma przymusu szczepień (tak jak nie ma w 20 krajach Europy, stajemy się niechlubnym ewenementem)  szczepi się stosunkowo mało obywateli.

13. W Polsce nie ma i od dawna nie było żadnej epidemii.  Sprawa odry jest sztucznie rozdmuchana (w  powiązaniu z głosowaniem w Sejmie?) i nie dotyczy prawie wcale Polaków. Generalnie w Europie podobnie. Władze sanitarne Ukrainy (z tego, co wiem) także nie ogłosiły epidemii. Podobnie było z dezinformacją o epidemii w Czechach.

Reasumując.
Przykro mi, że mój  ulubiony tygodnik [... ] wpisuje się w omawianą nagonkę na obywateli, których troską jest zdrowie dzieci, własne oraz o przyszłość zdrowotną Narodu.
To chwalebnie, że dopuszczacie wolność wypowiedzi, ale proszę - uważajcie na szerzenie dezinformacji na podobieństwo Newsweeka, TVN itp.
Jak wstępnie pokazałem, taka narracja opiera się na fałszu i ma często niskie pobudki.
Skutkuje to takimi postawami polityków, jakie objawiły się w Sejmie podczas ostatniej debaty o szczepieniach, tym bardziej, że większość polityków nie ma zupełnie merytorycznego pojęcia o tych sprawach. Niestety, głosowanie końcowe obciąża i PIS. 
I tak, po raz kolejny rodzi się złe prawo. To ograniczanie wolności obywateli,  zapowiedź represji, kolejne podporządkowanie wydumanym epidemiom i kuriozalnym zaleceniom UE oraz drenaż budżetu na niepotrzebne wydatki.
Liczę, że Redakcja wykona jakiś pozytywny krok, póki jeszcze można coś zrobić dla wolności obywatelskich, o których przecież często piszecie.

[... ]

------

PS tutejsze. "List" nawiązuje do artykułu Kompromitacja (wykorzystałem pewne wątki).

 

 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty
_______________

Zapisz się na 
Biuletyn

Zobacz informację
wstępną

(Twoje dane są całkowicie bezpieczne;
za zapis -
upominek > Informacja wstępna)

 _______

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-21   admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.