Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Anty
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie


Medytacja a zdrowie
cz. 2

Seria: Uzdrów się sam

O medytacji w kontekście zdrowia mówi się stosunkowo mniej niż gdy traktuje się ją jako metodę rozszerzania świadomości, pracy z umysłem, relaksacji, rozwoju osobistego, wpływania na rzeczywistość, itp. aspektów. Jednak uspokojenie umysłu i relaksacja ma niewątpliwie duży wpływ na zdrowie, ponieważ wiele naszych dolegliwości ma podłoże psychiczne (choroby psychosomatyczne).

Nie jestem specjalistą ani na tyle doświadczonym praktykiem aby dawać ci rady co do przeprowadzania medytacji. Raczej dzielę się wybranymi obserwacjami i lekturami.

Jak wspomniano w odc. 1, nie pretenduję też do definiowania medytacji, tym bardziej że  nawet wśród specjalistów panują na ten temat różne poglądy.

Dokładnie, czym jest medytacja, intelektualnie nie da się zrozumieć, bo medytacja wykracza poza sferę intelektu.
Medytację poznaje si
ę przez doświadczenie.

Leszek Żądło* w swej książce Jak korzystać ze zdolności parapsychicznych (1994) pisze czym medytacja wg niego nie jest:
nie jest hipnozą
nie jest autohipnozą
nie jest stanem narkotycznym
nie jest transem
nie zawęża świadomości
nie jest myśleniem
nie polega na wysiłku
nie polega na telepatycznej kontroli (otoczenia)
nie służy do tworzenia fenomenów astralnych (buddyzm tybetański)
nie służy prorokowaniu
nie służy do niszczenia
nie jest ucieczką do rzeczywistości (a raczej powrotem do niej)
nie polega na tworzeniu (to działka Boga)
nie jest bezczynnym siedzeniem
nie jest podnieceniem
nie jest snem (chociaż jest do niego bardzo zbliżona).

Z kolei Victor Davich w książce Medytacja 8 minut, pisze, że gdyby jednym zdaniem musiałby opisać medytację, to brzmiało by to tak: Medytacja to zgoda na to, co jest.

Czyli sposób powrotu do rzeczywistości.

Jedną z form medytacji jest Mindfulness - metoda wywodząca się z buddyzmu i praktyk medytacyjnych. Jest to podejście, które proponuje świadome, właśnie nieosądzające spojrzenie na rzeczywistość i skupienie uwagi na teraźniejszości - na „tu i teraz”. Dzięki temu człowiek uczy się rozpoznawać własne emocje, myśli i doznania ciała, akceptować je takimi, jakie są - bez identyfikowania się z nimi, oceniania ich i prób modyfikacji.
Dalej przyjmuję nomenklaturę J. Werdina i cytuję parę myśli z jego książki Inedia, Niejedzenie, Post.
**

Łatwiej przybliżyć się do medytacji rozpatrując najpierw kontemplację.

Kontemplacja (mylona z medytacją) jest ćwiczeniem umysłowym, w którym cały intelekt i wszystkie zmysły skupiają się na określonym temacie.
Tematem tym może być materialny przedmiot (np. obraz, owoc, krajobraz, człowiek), idea (Miłość, Światło, zaufanie, umysł) albo nic (kontemplacja bezprzedmiotowa). W kontemplacji intelekt utrzymuje:
1. swoje skupienie na temacie;
2. poziom odbioru zmysłowego.

Kontemplacja jest jednym z ćwiczeń duchowych (czyli dla wzmocnienia ducha) rozszerzających sferę Świadomości, w której człowiek żyje. Dzięki kontemplacji następuje, między innymi, wyjście poza sferę intelektu. To powoduje wszechstronny rozwój człowieka i daje odczuwalny postęp na drodze rozwoju duchowego.

Im lepiej intelekt utrzymuje się w stanie bierności, tym mocniej czuje przejawianie się JA w postaci Światła i Miłości. Wtedy kontemplacja bierności przeistacza się w kontemplację Światła i Miłości.
Kiedy kontemplacja Miłości rozpoczyna się, wtedy już sam wiesz, dokąd podążać. Wykonujesz tę samą kontemplację, która już nie jest taką samą, jaką była na początku, bo teraz przeistacza się w medytację. Kiedy intelekt zupełnie odsuwa się, Światło i Miłość pojawiają się, wtedy wchodzisz w stan medytacji (żadnych myśli, żadnej iluzji). Gdyby sprawdzić teraz twoje fale mózgowe, byłbyś w stanie
Delta.***
Medytacja zaczyna się wtedy, kiedy intelekt zupełnie zatrzymuje swoją aktywność w umyśle, ale nie zasypia. Intelekt pozostaje w pełni bierny ale jest świadom tego, co dzieje się w umyśle.

Z kolei odróżnijmy kontemplację od wizualizacji.

Te dwa ćwiczenia wymagają przeciwnego działania. Ogólnie – kontemplacja wymaga pasywności a wizualizacja wymaga aktywności intelektu.
W kontemplacji masz uczynić intelekt pasywnym tak, żeby pozostała w nim jedna idea (nie myśl). Ta idea ma wypełnić cały niemyślący / pasywny intelekt. On ma być tylko biernym obserwatorem.

Medytacja dotyka tajemnic mózgu, z których jeszcze szereg nie zostało do końca poznanych.
A to nie tylko dlatego, że sama jego struktura biologiczna jest skomplikowana. Medytacja dotyka wyższych sfer w których mózg funkcjonuje.

J. Werdin ilustruje to następująco

Tutaj mózg jest zaledwie częścią materii nad którą są inne piętra, które tę materię kreują.
Autor przedstawia to dokładniej, ale nie będziemy tych rozważań tu przytaczać.

Intuicja tylko WIE, nie myśli i nie działa.
Intelekt tylko MYŚLI, nie wie i nie działa.
Instynkt tylko DZIAŁA, nie wie i nie myśli.

Celem medytacji jest połączenie z JA - swoją cząstką powszechnej Świadomości, by móc zmieniać programy zakodowane
w instynkcie. To one, podświadomie wpływają na zdrowie, na nasze reakcje.

Instynkt zarządza całym metabolizmem i kształtuje ciało fizyczne człowieka. W szczególności, na przykładzie inedii:
w instynkcie masz programy i dane odpowiadające za procesy jedzenia, trawienia i wydalania. Normalnie, zgodnie z tymi programami, ciało człowieka musi dostać właściwe substancje we właściwych ilościach i we właściwym czasie, żeby normalnie funkcjonowało czyli żeby żyło i było zdrowe.
Dopóki nie zmodyfikujesz tych programów, dopóty twoje ciało nie może właściwie funkcjonować w inedii. Musisz jeść, żeby nie uszkodzić ciała. Jeżeli będziesz zmuszał je do niejedzenia, to możesz je uszkodzić, a jeżeli przesadzisz zbytnio – zabić.
Cały sekret inedii i niejedzenia polega na właściwym zmodyfikowaniu tych programów, żeby działały inaczej.

Powróćmy do mechanizmów medytacji i jej aspektów zdrowotnych.

Co do pozytywnego wpływu medytacji na zdrowie - jak wyliczono w odc. 1 - nie ma wątpliwości.
Wynika to zarówno z obserwacji na przestrzeni wieków, jak i badań współczesnych - zarówno analitycznych jak i eksperymentalnych, patrz. np. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C403170%2Cnaukowcy-tlumacza-dlaczego-medytacja-korzystnie-wplywa-na-psychike.html.

Zwróćmy uwagę na pewien mechanizm związany z medytacją.

Istotną funkcją medytacji ma być zharmonizowanie ze sobą dwóch półkul ludzkiego mózgu.
Jak jest powszechnie wiadomo - przykładanie się, staranie się, "pracowanie" podczas medytacji będzie uaktywniało bardziej półkulę lewą (logiczną, analityczną), natomiast relaksacja, rozluźnienie, "radość i przyjemność" płynące z medytacji, "bawienie się" medytacją będzie bardziej uaktywniało półkulę prawą (intuicyjną).

Istotne jest by uaktywnić i zharmonizować ze sobą obie te półkule, dlatego medytacja nie powinna być jedynie staraniem się i wysiłkiem, ale także przyjemnością, radością, zabawą i intuicją.
W praktyce zazwyczaj zaczyna się od jakichś elementów starania się - np. praktykujący stara się faktycznie podążać uwagą za swoim oddechem i np. liczyć je, ale po jakimś czasie coraz bardziej powinien wejść w "czucie tego co robi", czyli w tym przypadku czucie swojego oddechu, czucie ciała i powstającego w nim przyjemnego rozluźnienia, czy z czasem czucie energii i postrzeganie wewnętrznego światła.

Oprócz starania, powinien powstać w nim jakiś poziom zaufania - zaufania do ciała, do intuicji, do mądrości duszy, czy też do nieskończonej świadomości i wewnętrznego światła.

Regularne praktykowanie medytacji zmienia aktywność i strukturę rejonów mózgu, które uczestniczą w rozwoju zaburzeń psychicznych, jak depresja i stany lękowe. Tym można tłumaczyć fakt, że medytacja znacznie obniża ryzyko ich wystąpienia – oceniają naukowcy.

Naukowcy z University of Michigan zauważyli, że trenowana przez dłuższy czas uważność, która polega na odczuwaniu chwili obecnej bez skupiania się na myślach, zmienia strukturę mózgu. Skanując mózgi osób praktykujących uważność odkryli, że wzrasta w nich gęstość istoty szarej w hipokampie. Chociaż wiadomo, że pod wpływem stresu gęstość neuronów w tej części mózgu maleje.

Amerykańscy naukowcy z University of California w Davis ogłosili, że udało im się odkryć mechanizm działania medytacji. Ich zdaniem, pozytywne zmiany w naszej psychice pod jej wpływem związane są z większą aktywnością telomerazy, czyli enzymu ważnego dla zdrowia komórek i długości ich życia. Telomery są odcinkami DNA i znajdują się na zakończeniach chromosomów. Z każdym podziałem komórek ulegają one skróceniu, a gdy stają się zbyt krótkie, komórka nie może się już więcej dzielić i obumiera. Telomeraza może naprawiać telomery, a nawet je wydłużać. Naukowcy zmierzyli aktywność telomerazy u uczestników badania podczas trzymiesięcznego intensywnego treningu medytacji. 60 osób zakwaterowano w ośrodku medytacyjnym. Połowa z nich codziennie uczestniczyła w praktyce medytacyjnej, połowa zaś nie. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu eksperymentu badani wypełniali kwestionariusze dotyczące m.in. poczucia kontroli nad swoim życiem czy poziomu neurotyzmu, pobierano im także krew. Stwierdzono, że u wszystkich medytujących uczestników aktywność telomerazy wzrosła o jedną trzecią w porównaniu z grupą kontrolną. Poza tym osoby te miały poczucie większej kontroli nad swoim życiem i poświęcały więcej uwagi otoczeniu. Miały także większe poczucie sensu swojego życia i nie musiały zbyt często zmagać się z negatywnymi emocjami. – Każda aktywność, która poprawia nasze samopoczucie, ma głęboki wpływ na podstawowe mechanizmy funkcjonowania naszego organizmu – uważają naukowcy z University of California.

Więcej badań dotyczących wpływu medytacji na zdrowie znajdziesz m.in. w książce „Medytacja dla psychoterapeutów i ich klientów” C.A. i A.M. Simpkins, gdzie poświęcono im cały rozdział trzeci.

Naukowcy próbują zrozumieć neurobiologiczne mechanizmy odpowiedzialne za pozytywny wpływ medytacji na zdrowie psychiczne. W tym celu stosują techniki badania aktywności oraz obrazowania mózgu, takie jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI).
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że jednym z najważniejszych obszarów mózgu, którego czynność ulega zmianie pod wpływem medytacji, jest – stosunkowo mało poznana - tzw. sieć wzbudzeń podstawowych (w skrócie DMN).
Jak wyjaśnił dr Andrzej Wnuk, autor bloga naukowego na tematy z dziedziny neurologii (lucidologia.pl ), DMN to sieć określonych struktur mózgu, których zsynchronizowana aktywność spada podczas wykonywania zadań wymagających skupienia uwagi na bodźcach zewnętrznych.
Obszary należące do DMN, m.in. elementy przyśrodkowej kory przedczołowej i skroniowej, linii środkowej mózgu i boczno–przyśrodkowe części kory ciemieniowej, ponownie ulegają aktywacji, gdy np. przechodzimy w stan rozluźnienia i myślimy o czymś innym niż aktualnie wykonywana czynność. „Mówimy wtedy, że błądzimy myślami czy bujamy w obłokach” – tłumaczył dr Wnuk.
Dodał, że choć wydawać by się mogło, iż mózg wtedy odpoczywa – stąd DMN nazywana bywa siecią spoczynkową mózgu - to w rzeczywistości zachodzą w nim intensywne procesy przetwarzające i integrujące informacje. Są to procesy kluczowe z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania samego mózgu oraz najprawdopodobniej świadomości, w tym samoświadomości, mają też związek z pamięcią autobiograficzną.
Osoby medytujące wiele lat przyznawały, że znacznie rzadziej doświadczają błądzenia myśli. Jednocześnie, badania przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego wykazały też, że znacznie mniej aktywne były u nich dwie składowe DMN, tj. tylna część kory zakrętu obręczy (w skrócie PCC) oraz przyśrodkowa kora przedczołowa (mPFC). Zdaniem autorów pracy sugeruje to, że zmiany aktywności w DMN spowodowane praktykowaniem medytacji zmniejszają zjawisko błądzenia myśli.
Badania prowadzone na ochotnikach praktykujących medytację pozwoliły zaobserwować również inne zmiany funkcjonalne w obrębie DMN. Niektóre z nich odzwierciedlają prawdopodobnie korzystny wpływ medytacji na zasoby emocjonalne i świadome postrzeganie aktualnej sytuacji, co w dalszej perspektywie wiąże się np. z lepszym samopoczuciem oraz obniżonym stresem i spadkiem objawów depresji. Inne zmiany mogą z kolei odpowiadać za zwiększenie dystansu do emocjonalnej oceny własnej osoby, co w efekcie może prowadzić do akceptacji własnych myśli i uczuć.
Z badań przeprowadzonych przez zespół prof. Madhava Goyala z Johns Hopkins University School of Medicine wynika, że medytacja koncentracji polegająca na maksymalnym skupieniu uwagi np. na oddechu, działa pozytywnie zarówno w przypadku objawów nerwicowych, jak i depresyjnych, łagodzi odczucie bólu i poprawia sen.
Prelekcja Dr Sary Lazar na temat badań dotyczących wpływu medytacji na zmiany struktury mózgu (polskie napisy). http://bioenergonauka.pl/uzdrawiajaca-moc-medytacji/ 

Wpływ medytacji na zdrowie wiąże sie z epigenetyką i psychoneuroimmunologią. Ten aspekt przybliża wideo
- https://youtu.be/tJeXxmCi1aM
i  cz. 2 https://youtu.be/GMOAbvseUWw .

Zobacz też "O medytacji teoria i praktyka - Artur Sierocki - 12.05.2016 r.,  https://youtu.be/Anui9FrQzeo

---------------
* Leszek Żądło wydał już w latach 90. wiele książek dotyczących rozwoju duchowego, w tym sporo uwagi poświęcił zagadnieniom medytacji, kontemplacjii i wizualizacji. 
Autor oferuje też nagrania medytacyjne -dostępna na https://www.dobrenagrania.pl/  oraz na http://www.cudaducha.pl/page10.html
Z punktu widzenia tematyki naszej strony warto wspomnieć że LŻ redaguje stronę na Facebooku
Stop Mafii Medycznej...

** Książkę Joachima Werdina udostępniamy w naszym serwisie nie tylko w kontekście niejedzenia. Zawiera ona bardzo dużo ciekawych i mądrych wątków, np. dot. odżywiania się, diet i postów (nie mylić inedii z postami zdrowotnymi!), duchowości,  nawyków, ...

***  O falach mózgowych było w odc. 1 .

Na podstawie książek i Internetu opracował Leszek Korolkiewicz

cdn.

 

 


 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty

Zapisz się na 
Biuletyn

(Twoje dane sa całkowicie bezpieczne,
za zapis -
upominek)

 

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-19    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                     Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                        
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Patrz Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).