Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Anty
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie

 

Dr Krzysztof Krupka - szerokie spojrzenie na zdrowie

dr n.m. K. Krupka

Przedstawiam doktora chociażby z tego powodu, że jego postawa, filozofia, praktyka, wiedza i metody pokrywają się z tym, co tutaj promujemy i z czym się utożsamiamy w dziale PRO i co zostało wyrażone na naszej stronie głównej. Takich lekarzy potrzebujemy...
Sam dr K. Krupka ujmuje to ogólnie krótko tak:

Życie
Istnienie jest energią. Wszelkie jej zmiany są charakterystyczne dla każdej istoty żywej, a ich porządek opisują prawa termodynamiki. Wszelkie odstępstwa od tego porządku energetycznego świadczą o chorobie.

Świadomość
Jeżeli świadomie doświadczamy - jesteśmy zdrowi, inaczej pojawia się najpierw zaburzenia psychiczne, emocjonalne, a później choroba somatyczna. Przywrócenie porządku to sprzęgnięcie się z powrotem doświadczenia ze świadomością, czyli stan TU i TERAZ.

Harmonia
Istotą problemów jest niepełny przepływ lub zablokowanie informacji. Informacja podlega przestrzeni czasowej, to znaczy będzie się ona zmieniać w zależności od tego gdzie i kiedy się ją wywoła. Im wyżej sięga porządek, tym lepsza jest informacja.

Oczywiście ważne są też aspekty praktyczne - pan K. Krupka jest czynnym lekarzem i pomaga wielu ludziom. Oddaje to częściowo poniższy biogram doktora (dodałem parę linków własnych):

Dr n. med. Krzysztof Krupka – lekarz ze specjalizacjami: neurologia, choroby wewnętrzne, rehabilitacja medyczna. Urodził się w 1964 roku w Tomaszowie Mazowieckim. W 1990 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej. W latach 1992 – 2002 uzyskał specjalizacje z zakresu rehabilitacji, neurologii i chorób wewnętrznych. Współtworzył laboratorium pierwiastków śladowych Biomol – Med. Szczególnie bliska jest mu medycyna ortomolekularna. Przez wiele lat zajmował się biochemią, w szczególności chorób nerwowych i onkologicznych. Jest autorem licznych opracowań dla lekarzy z tej dziedziny. Tematem jego pracy doktorskiej był wpływ pierwiastków śladowych na powstawanie chorób nowotworowych. Cennych doświadczeń z zakresu dietetyki dostarczyła wieloletnia praca dr. Krupki z pacjentami stosującymi tzw. dietę optymalną wg dr J. Kwaśniewskiego [patrz dodatek w tym artykule]. Równolegle zdobywał dodatkowe umiejętności z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej, ajurwedy, izopatii, homotoksykologii, ziołolecznictwa, dietetyki oraz terapii psychoonkologicznej i hellingerowskiej. W sposób harmonijny łączy współczesną wiedzę medyczną z tradycyjnymi metodami leczniczymi.
Mottem, którym kieruje się w swoim postępowaniu medycznym, są słowa Bertolda Ulsamera Bez korzeni nie ma skrzydeł. Mówiąc inaczej, aby współczesna medycyna mogła się rozwijać, dla dobra ludzi, nie może pomijać tradycyjnych systemów leczniczych. Jest ordynatorem oddziału rehabilitacji w szpitalu Św. Rafała w Krakowie – jednej z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce.

Więcej informacji na stronie doktora - http://www.drkrupka.pl/index.html , tam także szereg filmów, artykułów i przedstawienie 8 książek (jak na dziś) p. Krzysztofa.

Jedną z tez doktora jest że Medycyna jest jedna - mówi o tym w wywiadzie dla NTV.

Impulsem by przedstawić tu doktora był jego wykład  Prawdziwi POLSCY Lekarze cz.4 z ostatniego Sympozjum Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej  (TLMZ). Pokazał tam w skrócie zarówno swoją filozofię zdrowia jak i szereg innowacyjnych metod diagnozowania i leczenia.
Co do diagnozowania, jest propagatorem metody termoregulacyjnej, w skrócie STRD, w znacznej mierze jej twórcą.

Poniżej fragmenty artykułu z 2014 r.  Przełomowa diagnostyka już dostępna w Polsce, który to opisuje dokładniej, a jednocześnie przystępnie - w uzupełnieniu ww. wykładu.

Rewolucja w diagnostyce, rzeczywiście tak krótko można powiedzieć o skaningowej diagnostyce termoregulacyjnej, w skrócie STRD. Dobrze znamy rentgen, USG, tomograf i wiele innych urządzeń do badania ciała. Po raz pierwszy mamy jednak do czynienia z urządzeniem, które potrafi zdiagnozować, co się dzieje w ciele, nim pojawi się nieodwracalny problem.

– STRD to wyższy poziom jakości rozpoznający chorobę przed stanem klinicznym – mówi doktor nauk medycznych Krzysztof Janusz Krupka.– Wskazuje, co zrobić, by nie chorować.

Często mimo wielu konsultacji medycznych i przeprowadzanych badań lekarz czuje się bezsilny w zakresie pomocy pacjentowi, a ten zdezorientowany, ponieważ trudno jest znaleźć przyczynę choroby. Jedni lekarze mówią, że nie mogą nam pomóc, bo nic nie można wyczytać z wyników kolejnych badań, a inni zalecają dalsze badania. W rezultacie dolegliwości fizyczne nie ustają i dodatkowo pogarsza się stan psychiczny. Wielu z nas w takich sytuacjach próbuje ratować się na własną rękę. Stosuje coraz to nowe diety, łyka witamy i minerały, odwiedza kolejnych terapeutów. Pomaga, ale tylko na jakiś czas.

Jak każdy ze sporym bagażem osobistych doświadczeń postanowiłam zajrzeć na konferencję poświęconą Skaningowej Diagnostyce Termoregulacyjnej. W sali łódzkiego Novotelu siedziało około stu osób.

– Urządzenie Thermo Scaner BC wykorzystuje zjawisko termoregulacji naszego organizmu, co pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji na temat ogólnego stanu zdrowia – mówił organizator spotkania Krzysztof Lewandowski z Instytutu Energomedica.

Twórcą urządzenia Thermo Scaner BC i najnowszego oprogramowania STRD jest dr n. med. Krzysztof Krupka.

...  Odpowiadając zaś na pytanie, czym jest diagnostyka termoregulacyjna STRD, stwierdził: – To nic innego, jak cybernetyczna analiza energetyczna człowieka. STRD jest najprawdopodobniej jedynym urządzeniem tak dokładnie określającym parametry organizmu ludzkiego.

Badanie pacjenta rozpoczyna się od bezdotykowego pomiaru ciała czujnikiem podczerwieni. (Ciało zostaje poddane bodźcowi stresowemu, wystarczy, że jesteśmy rozebrani.)

– W tym przypadku jest to ochłodzenie ciała poprzez rozebranie badanego – wyjaśnia dr Krupka. – Można to porównać do badania USG, gdzie sondę, w tym przypadku analizator podczerwieni, przesuwamy zgodnie z określoną procedurą wzdłuż ciała człowieka zbierając dane, czyli określone wartości temperatury w zakresie podczerwieni. W odróżnieniu od badania USG tu jednak sonda nie styka się z ciałem.

Termoregulacja to nic innego, jak ocena zdolności adaptacyjnych organizmu i radzenie sobie z czynnikami zewnętrznymi. Im lepiej adaptuje się on do zmian i umie sobie z nimi poradzić, tym bardziej zachowuje równowagę.

– W badaniu TRD analizujemy kilka tysięcy punktów zebranych z powierzchni ciała – tłumaczy lekarz.– W ten sposób obliczamy tzw. regulację podstawową. Nie dla jednego punktu, lecz pewnej ich ilości, w zależności od przyjętego wzorca. Chcąc np. obliczyć regulacje dla głowy, wybieramy do analizy punkty reprezentujące ten właśnie organ. 
Na monitorze komputera pojawiają się wykresy. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu dane są przeliczane i informują o stanie zdrowia badanej osoby. Ważne jest, że chorobę możemy zobaczyć nie tylko w momencie, gdy są już jej objawy somatyczne, ale dużo wcześniej, ukazując jej pierwotną przyczynę. Pozwala to często uniknąć długotrwałego leczenia farmakologicznego na rzecz dużo prostszych i łagodniejszych metod.

Obecnie dostępna jest aplikacja do oceny energetycznej. Umożliwia ona ocenę poziomu zdolności samoregulacji organizmu, pokazuje podstawowe zaburzenia, nadaktywność, blokady i niedoczynność (osłabienia, blokady funkcji).

– To prawdopodobnie pierwsza metoda na świecie, która potrafi obiektywnie zarejestrować efekt pracy lekarza czy terapeuty – przekonuje Mariusz Szałański, prezes spółki TeVerum. – Dzięki temu można ocenić przydatność i trafność zastosowanej terapii, czyli leki, zioła, suplementy, zabiegi fizykalne, energoterapię, celową dietę i inne. Możemy też zaobserwować, czy konkretne zaburzenie jest chwilowe, czy też sygnalizuje symptomy przewlekłej choroby.

Drugim dostępnym oprogramowaniem jest program dietetyczny, który pozwala precyzyjnie dobrać odpowiednie dla danej choroby produkty. W prosty sposób monitoruje zmiany kwasowości tkanek, bez konieczności pobierania krwi. Pozwala na dokładne wyszczególnienie składników pokarmowych, które są zalecane albo niewskazane. Co więcej, powtarzalność badania umożliwia skorygowanie zaleceń. Wraz ze zmianami zachodzącymi w organizmie można np. ustalić dietę leczniczą mającą na celu wyrównanie braków, po czym sprawdzić, czy terapia odniosła pożądany skutek i w zależności od potrzeb, poddać ją korekcie. Podobnie można dobrać i zalecić zioła, witaminy, minerały czy suplementy. Tak dokładna indywidualizacja diety umożliwia uzyskanie szybszych i trwalszych rezultatów.

– Pomaga to terapeucie wykluczyć niekorzystne składniki pokarmowe – wyjaśnia dr Krupka.

Po czym dodaje, że: – Na uniwersytecie w Heidelbergu w trakcie badań nad metodą termoregulacyjną dokładnie opracowano i opisano mapę punktów potrzebną do oceny pomiaru termograficznego i odpowiadającą poszczególnym organom ciała ludzkiego. Na tej podstawie uzyskujemy informację o stanie badanych narządów.

Opis funkcji narządów obejmuje sześć pojęć zmian regulacji energetycznej. Ocena autoregulacji poprzez obraz TRD daje dokładny opis zjawisk energetycznych w organizmie człowieka.

Kompleksowa, funkcjonalna ocena biochemiczna odzwierciedla funkcje mezenchymy, czyli całości sytemu informatyczno – regulującego organizmu człowieka. Zebrane podczas badania informacje o pacjencie analizuje program komputerowy, co stwarza między innymi unikatową możliwość oceny psychosomatycznej. Analiza ta znacznie przyśpiesza ocenę równowagi psychoemocjonalnej pacjenta.

– Ułatwia pracę psychologom i lekarzom doceniającym wpływ psychiki na rozwój choroby, a homeopatom pomaga w doborze odpowiednich leków – wyjaśnia doktor.

Weźmy za przykład problemy z kręgosłupem, które stanowią dziś chorobę cywilizacyjną.

- Niestety nie tylko wśród pacjentów, ale i znawców tematu – lekarzy i fizjoterapeutów panuje przekonanie, że główną przyczynę dolegliwości kręgosłupa stanowi przede wszystkim brak ruchu i ciężka praca – mówi Krupka. – Nie jestem zwolennikiem tezy, że chodzi tu o podstawowe przyczyny. Główny problem chorób kręgosłupa to prawidłowe lub nieprawidłowe funkcjonowanie systemu psychoemocjonalnego w stresie.

Ocena funkcji kręgosłupa poprzez analizę TRD ukazuje rzeczywiste przyczyny jego dolegliwości, podczas gdy badania NMR lub RTG kręgosłupa ujawniają tylko uszkodzenia mechaniczne kręgów i dysków.

– W moich wieloletnich badaniach stwierdziłem, że bardzo często, jeśli nie najczęściej, uszkodzenia mechaniczne zupełnie nie pokrywają się z główną przyczyną dolegliwości kręgosłupa. Dlatego jego schorzenia powinniśmy rozpatrywać tylko w powiązaniu ze stanem emocjonalnym pacjenta – tłumaczy lekarz.

Thermo Scaner BC pozwala uzyskać w prosty sposób informacje niezbędne terapeucie dla naprawdę indywidualnej diety, profilaktyki zdrowia i suplementacji.

– W oparciu o wieloletnie badania nad przemianami energetycznymi człowieka opracowałem najnowocześniejszy system diagnostyki człowieka pod nazwą „Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna” – podsumowuje mój rozmówca. – Dzięki niej udało się uzyskać unikalną w świecie metodę analizy psychoenergetycznej, łączącą w sobie medycynę, fizykę i psychologię. Celem mojej terapii jest wyleczenie, a nie leczenie.

Dr Krupka przez 7 lat prowadził doświadczenia, w trakcie których wykonał 12.000 badań. Udowadnia, że diagnostyka STRD pozwala na dokładną ocenę ogólnego stanu organizmu, występujących schorzeń, dolegliwości i przyczyn ich powstawania.

Firmą, która podjęła się wdrożenia jej do praktycznego zastosowania i zapewnienia całego spektrum możliwości tej metody jest polska spółka TeVerum. To jedyny autoryzowany partner Instytutu Energomedica.

– Misją firmy jest rozpropagowanie produktu na świecie i dzięki temu ułatwienie dostępu do efektywnej diagnostyki. – mówi Benita Tomasiewicz–Jeleśniańska, prokurent spółki TeVerum.

Jakie korzyści oferuje lekarzom i terapeutom badanie urządzeniem STRD? Przede wszystkim znacznie przyśpiesza proces diagnozowania. Często pacjenci sygnalizują wiele dolegliwości występujących równocześnie, a wyniki badań nie wskazują jednoznacznych przyczyn choroby, której leczeniem powinien zająć się specjalista. W przypadku kosztownych i długotrwałych terapii często nie udaje się określić, czy obrane postępowanie jest właściwe. Nierzadko terapeuci kierują się głównie subiektywnymi odczuciami pacjenta, który zdarza się, że ozdrowiał, ale nie wiadomo dlaczego. Bywa też i odwrotnie. Badanie STRD w sposób wysoce obiektywny i powtarzalny podpowie, czy postępowanie terapeuty jest słuszne, czy wymaga korekty lub zaniechania konkretnego leczenia. STRD wyznacza reguły i tłumaczy powstawanie tzw. efektu placebo. Pozwala na bardzo szybką ocenę, czy zastosowany zabieg jest korzystny, czy nie – czy np. w danym momencie chemioterapia jest dobrym sposobem leczenia czy też nie powinno się najpierw poprawić stanu energetycznego pacjenta. Unikamy dzięki temu negatywnych efektów takich terapii lub zmniejszamy związane z nimi ryzyko.

– Jesteśmy w pełni przekonani co do skuteczności tej metody – mówi Tomasiewicz– Jeleśniańska – gdyż pozwala ona na większe zrozumienie człowieka jako całości, zwiększając skuteczność szeroko pojętej terapii oraz medycyny.

Dzięki STRD możemy dowiedzieć się, czy postępowanie profilaktyczne np. w postaci dobranej diety, suplementacji witaminowo-​minerałowej jest korzystne czy zbędne, a być może nawet szkodliwe. Pozwala to stwierdzić, czy homeopatia działa na konkretnego pacjenta czy też nie. Gruntowna analiza termogramu umożliwia zmodyfikowanie określonego sposobu leczenia lub zaniechanie go.

– Według mojej oceny STRD jest w stanie obiektywnie odpowiedzieć na pytanie, czy leki homeopatyczne działają i nie jest to tzw. efekt placebo – uważa doktor Krupka.

Analiza odpowie też na pytanie, czy wszelkie metody niekonwencjonalne, jak bioenergoterapia, akupunktura i pokrewne (rożne typy zabiegów czy to kręgarskich czy innych z udziałem przeróżnych urządzeń) mają korzystne działanie na zdrowie konkretnej osoby. STRD może wyznaczyć nowe standardy postępowania diagnostyczno – terapeutycznego. A korzyści dla pacjenta? Przede wszystkim wczesne wykrycie zagrożeń zdrowotnych. Możliwość prowadzenia profilaktyki z poziomu nie tylko fizycznego, ale i psychoemocjonalnego, czy energetycznego. Informacja o zasadniczej przyczynie choroby. Skuteczniejszy dobór terapii. Wczesna informacja o nieskuteczności terapii czy zabiegów. Indywidualne traktowanie chorego, co w konsekwencji prowadzi do podniesienia jakości i wydłużenia życia, a nawet wzrostu samoświadomości pacjenta. Opóźnia to procesy starzenia i – dzięki wczesnej diagnozie – obniża wydatki na leczenie.

Tak szerokie możliwości stosowania diagnostyki STRD zostały wykorzystane w pierwszym w Polsce Centrum Dietetyki Personalnej Bio Verum w Bielsku-​Białej przy ul. Piłsudskiego 27, w których pacjent otrzymuje wsparcie w postaci spersonalizowanej diety, uwzględniającej jego typ metaboliczny, a w związku z tym potrzeby energetyczne jego organizmu.

Więcej informacji kontaktowych i oferta dla lekarzy  - w oryginale artykułu.

Patrz jeszcze szereg wypowiedzi na YT np.:

dr Krzysztof Krupka i Andrzej Kowalczyk o zdrowym życiu - spojrzenie ogólne

Krzysztof Krupka krótko o własnej metodzie diagnostycznej.

Mam nadzieję, że powyższe informacje będą przydatne dla osób szukających pomocy oraz dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o metodach leczenia w XXI w.

opr. L. K.

 

 Wyszukiwarka
lokalna

Także w Komunikaty

Zapisz się na 
Biuletyn

(Twoje dane sa całkowicie bezpieczne,
za zapis -
upominek)

 

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-19    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                     Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                        
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Patrz Zastrzeżenie.