Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Anty
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie

 
Metoda Klawiterapii

Dr F. Barbasiewicz

Poniżej krótki "MANUSKRYPT" METODY KLAWITERAPII,  wersja 2017 r.,  autorstwa jej wynalazcy - doktora  Ferdynanda Barbasiewicza, Polska. Tekst na podstawie wpisu na Facebooku na stronie https://www.facebook.com/ferdynand.barbasiewicz
Redakcja typograficzna i drobne korekty edycyjne - tutejsze.
Sylwetka autora oraz jego metoda była już u nas krótko przedstawiona w tym artykule.


Metoda molekularna biocybernetycznej klawiterapii w drodze do utrzymania wysokiej sprawności fizjologicznej organizmu ludzkiego bez leków i bez bólu - mimo zagrożeń patologicznych neuropatii demielinizacyjnej i glejaków neuronów, do późnej starości.
Wyjaśnienie na czym polega światowy fenomen skuteczności metody molekularnej biocybernetycznej klawiterapii w profilaktyce i zaburzeniach zdrowotnych całkowicie opornych w działaniach medycyny klinicznej, fizjoterapii i fitoterapii -  wpisz w Google Clavitherapy.

Szanowni Państwo, metoda molekularna biocybernetycznej klawiterapii, nie inwazyjna jest absolutną rewelacją odkryć naukowych Polaka dra Ferdynanda Barbasiewicza, dotycząca dwóch najgroźniejszych zaburzeń patologicznych człowieka o wymiarze światowym, neuropatii demielinizacyjnej i glejaków neuronów.
Jak diagnozować w bardzo prosty sposób najwcześniejszą neuropatię lub glejaki neuronów w warunkach domowych bez kosztownych badań lekarskich?
Jeśli zaczynasz odczuwać w czasie 2-3 tygodni narastające swędzenie jakiegoś miejsca na skórze bez infekcji z nieodpartą potrzebą drapania a następnie lokalny ból i niedowłady, jeśli te objawy występują w przedniej części ciała wówczas dokonaj samo oględzin skóry lub jeśli ten objaw jest w miejscu mało dostępnym dla twojego wzroku, np. na głowie, plecach lub innych mniej widocznych miejscach, poproś kogoś bliskiego, żeby obejrzał te miejsca i dokonał niżej opisanej diagnozy oraz koniecznych zabiegów klawiterapii wedle wskazań najnowszej edycji Klawiterapii w 3 tomach z 2017 roku. 

Linia postępowania:
Pierwsze badanie, czy jest gdzieś na skórze ciała plamka algostyczna bez pigmentu w stymulacji ostrą wykałaczką bardziej bolesna niż najbliższe okolice o wymiarach od 1 mm do 10 mm? Czy są jakieś blizny pooperacyjne, gdzie neurochirurgia nie zszywa obwodowych włókien nerwowych mniejszych niż 3 mm? Wówczas trzeba bardzo starannie stymulować blizny do starannego przekrwienia, wówczas po kilku zabiegach nastąpi swoiste mostkowanie przerwanych operacją cienkich obwodowych włókien nerwowych i przywróci się po tygodniu stymulacji utracone z konieczności przewodnictwo różnych rodzajów sygnałów nerwowych. 
Drugie badanie w prostym diagnozowaniu całkowitej utraty mieliny w w/w wymiarach, gdzie są plamki algo dystroficzne bez czucia, martwe. Wówczas mogą być lokalnie odczuwalne zaburzenia na różnych poziomach endogennych enzymatyczno-metaboliczne lub motoryczne z bólem i niedowładem z powodu dłuższego w czasie niedokrwienia i całkowitego zaniku osłonki mielinowej lokalnie punktowo na głowie lub w innym miejscu na ciele nad anatomią włókien nerwowych, przez którą uwalniają się nerwowe potencjały własne w chemię organiczną. Jak wiemy demielinizacja punktowa osłonki mielinowej sprawia ucieczkę nerwowych potencjałów nerwowych z określonego włókna nerwowego na obwodzie. Neuropatia demielinizacyjna może stanowić przyczyną różnych zaburzeń morfologicznych na różnych poziomach endogennych całkowicie opornych na wszelkie metody leczenia. Może przyjmować postać nowotworów ale nie złośliwych, które można bez ryzyka usunąć chirurgicznie.
Trzeci rodzaj obiektów patologicznych o podobnych w objawach i zaburzeniach całkowicie opornych na wszelkie możliwe metody leczenia. Na przykład, czy jest jakaś brodawka lub inne plamki brunatne o przybliżonych wyżej wymiarach, a także nieco większe znamiona? Niektóre brodawki plamki i znamiona brunatne mogą być zwiastunem najwcześniejszego objawu porażania neuronów w mózgu lub w obwodowych włóknach nerwowych nadmiarem zagęszczenia przy tych obiektach białek kancerowych, markerów. Opisane patologiczne obiekty stanowią poważne zagrożenie rozwijającym się we wczesnym stanie nowotworu złośliwego z przerzutami w prostych liniach śródkomórkowych/tkankowych między tymi obiektami. Wówczas należy sprawdzić, czy dyżurne najbliższe węzły chłonne mają stan zapalny i czy są bolesne, patrz książka Klawiterapia str. 261 - algorytmy na zapalenie dyżurnych węzłów chłonnych ze wskazaniem topograficznym w Atlasie klawiterapii.
UWAGA!!! WE WCZESNYM STADIUM ROZWOJU NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO WOKÓŁ TYCH PATOLOGICZNYCH OBIEKTÓW I W PROSTYCH LINIACH PRZERZUTÓW MIĘDZY NIMI, WYSTĘPUJE SILNA AGREGACJA BIAŁEK KANCEROWYCH, MARKERÓW. W TYCH REJONACH ENDOGENNYCH KREW NIE DOCHODZI, NIE MA KRĄŻENIA KRWI. A JAK WŁASNA KREW NIE DOCHODZI W MIEJSCA SILNEJ AGREGACJI BIAŁEK KANCEROWYCH TO I CHEMIOTERAPIA NIE BĘDZIE DOSTARCZONA W TO NAJBARDZIEJ CHCIANE MIEJSCE. OCZYWIŚCIE WÓWCZAS KIEDY NIE MA JESZCZE ZMIAN HISTOPATOLOGICZNYCH I GLEJAKÓW W MÓZGU NIE MUSIMY BRAĆ CHEMIOTERAPII. CHEMIOTERAPIA JAK WIEMY NIE JEST OBOJĘTNA DLA ORGANIZMU. CHEMIOTERAPIA JEST SILNĄ TOKSYNĄ WYMIERZONĄ W NISZCZENIE BIAŁEK KANCEROWYCH. A JEDNOCZEŚNIE JAK WIEMY Z DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH WYNISZCZA BARDZO NIEBEZPIECZNIE ORGANIZM LUDZKI. Z DANYCH STATYSTYCZNYCH ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA WYNIKA ŻE CHEMIOTERAPIA POMAGA OD 6 MIESIĘCY DO 2 LAT (doniesienie internetowe WHO z końca 2016 roku). WEDLE WIEDZY WHO CZŁOWIEK Z REGUŁY Z ROZWINIĘTYM NOWOTWOREM Z PRZERZUTAMI I WYNISZCZONYM ORGANIZMIE BEZ WZGLĘDU NA WIEK MUSI ZAKOŃCZYĆ ŻYWOT W SILNYCH CIERPIENIACH Z WYNISZCZENIEM ORGANIZMU NA WSZYSTKICH POZIOMACH ENDOGENNYCH. MOJE DOŚWIADCZENIA W PROSEKTORIUM I W KILKU KLINIKACH WARSZAWSKICH WSKAZUJĄ, ŻE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W PIERWSZEJ FAZIE TWORZENIA SIĘ POWSTAJĄ WYŁĄCZNIE W POSTACI GLEJAKÓW NEURONÓW, KTÓRE JAK WIEMY STERUJĄ RÓŻNYMI PROCESAMI W KOMÓRKACH I TKANKACH NA WSZYSTKICH POZIOMACH ENDOGENNYCH. JAK WIEMY JEŚLI W DERMATOMIE POWSTANIE JAKAŚ UZŁOŚLIWIONA PATOLOGIA W POSTACI PLAMI BRUNATNEJ Z (CHYBA)  MELANOCYTAMI I WOKÓŁ WIDZIMY STREFĘ NIEDOKRWIENNĄ, Z OBWÓDKĄ JAŚNIEJSZĄ O POWIERZCHNI OD 3-10 MILIMETRÓW Z OSŁABIONYM CZUCIEM PRZY STYMULACJI DWOMA KLAWIKAMI LUB ZNANYMI WYKAŁACZKAMI. A WCZEŚNIEJ ODCZUWALIŚMY W TEJ OKOLICY NARASTAJĄCE SWĘDZENIE A Z CZASEM BÓL I NAWET ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE LUB MOTORYCZNE. TO ZNACZY, ŻE JEST PIERWSZA POSTAĆ NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO Z SILNĄ AGREGACJĄ BIAŁEK KANCEROWYCH, KTÓRE NA POZIOMIE PATOMORFOLOGICZNYM PORAŻAJĄ GLEJAKAMI KOMÓRKI NERWOWE W OBWODOWYCH WŁÓKNACH NERWOWYCH. UWAGA!!! NIE MA ZNACZENIA JAKI RODZAJ MARKERÓW ATAKUJE OBWODOWY UKŁAD NERWOWY. NAJLEPSZYM LEKARSTWEM JEST WŁASNA KREW PACJENTA I BARDZO LICZNE WŁASNE PRZECIWCIAŁA, TZW. KILLERY, KTÓRE ZNAKOMICIE NISZCZĄ WSZELKIE RODZAJE BIAŁEK KANCEROWYCH, NAWET MELANOMA MALIGNIUM, CZERNIAK. WÓWCZAS NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ WEDLE WSKAZAŃ ALGORYTMÓW BIOCYBERNETYCZNYCH AKTYWUJĄCYCH SPECJALISTYCZNE PRZECIWCIAŁA W KSIĄŻCE KLAWITERAPIA ZE WSKAZANIEM TOPOGRAFII W ATLASIE KLAWITERAPII. WARTO TAKŻE WIEDZIEĆ, MIĘDZY BRODAWKAMI I PLAMKAMI BRUNATNYMI TWORZĄ SIĘ W LINII PROSTEJ MIĘDZYKOMÓRKOWE A NAWET ŚRÓDTKANKOWE PRZERZUTY PORAŻAJĄCE INNE OBWODOWE WŁÓKNA NERWOWE, KTÓRYCH GLEJAKOWATOŚĆ SUKCESYWNIE WĘDRUJE, PRZEMIESZCZA SIĘ DROGAMI NEURALNYMI DO MÓZGU. BYWAJĄ BRODAWKI I PLAMI BRUNATNE UZŁOŚLIWIONE Z PRZERZUTAMI NA GŁOWIE, KTÓRE Z NIEWIEDZY PRZY ZANIEDBANIU BEZPOŚREDNIO DZIAŁAJĄ NA TWORZENIE SIĘ SILNEJ AGREGACJI BIAŁEK KANCEROWYCH WYŁĄCZAJĄCYCH CAŁKOWICIE KRĄŻENIE KRWI I TWORZENIE SIĘ GLEJAKÓW NEURONÓW W MÓZGU.
- Więcej o patologii demielinizacji i najwcześniejszym diagnozowaniu glejaków, nowotworów złośliwych i skutecznej likwidacji tych objawów w kilka dni Z ODBUDOWĄ ODPORNOŚCI IMMUNOLOGICZNEJ, czytaj w nowej edycji książkowej metody molekularnej biocybernetycznej klawiterapii z 2017 roku ze wskazaniem w Atlasie klawiterapii z dowodami klinicznymi w książce Klawiterapii i w 3 tomie w wersji polskiej i angielskiej.
WARTO WIEDZIEĆ, ŻE NA WSZYSTKIE SCHORZENIA INFEKCYJNE TAKŻE WIRUSOWE NAJSKUTECZNIEJSZYM LEKARSTWEM SĄ WŁASNE PRZECIWCIAŁA I DOBRA ODPORNOŚĆ IMMUNOLOGICZNA. ŚWIATOWA MEDYCYNA KLINICZNA ZNA TYLKO KILKANAŚCIE WŁASNYCH PRZECIWCIAŁ. A WEDLE WYLICZEŃ I ZASTOSOWAŃ METODY MOLEKULARNEJ BIOCYBERNETYCZNEJ KLAWITERAPII JEST ICH OKOŁO 100.000.
JAK ZOSTANĄ ZREALIZOWANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE KWANTYFIKACJI 3 MILIONÓW MOLEKULARNYCH CZYNNIKÓW ENDOGENNYCH TO BYĆ MOŻE OKAŻE SIĘ, ŻE WŁASNYCH PRZECIWCIAŁ MOŻE BYĆ WIĘCEJ NIŻ 100.000. ALE BADANIA TE ZOSTANĄ ZAKOŃCZONE W SKROMNYM SZACOWANIU ZA OKOŁO 30 LAT.
DZIĘKI METODZIE MOLEKULARNEJ BIOCYBERNETYCZNEJ KLAWITERAPII WE WCZESNYM STADIUM ROZWOJU TENDENCJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH Z PRZERZUTAMI NA POZIOMIE PATOMORFOLOGICZNYM MOŻNA W PEŁNI SPRAWNIE LIKWIDOWAĆ NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDLE NIŻEJ WYZNACZONEGO POSTĘPOWANIA W WARUNKACH DOMOWYCH NA KRZEŚLE:

Po pierwsze.
Odstresowanie układu nerwowego i zniesienie traumy nerwowo mięśniowej. Zniesienie przyczyn, które doprowadziły do zaburzeń przewodnictwa sygnałów nerwowych. Zniesienie zaburzeń I i II płatów przysadki mózgowej. Kilkudniowa odbudowa biocybernetyczna odporności immunologicznej poprzez sterowanie stymulacyjne na receptory skórne w rejonach niedokrwiennych, w procesach dermo wisceralnych, punkty biologicznie czynne akupunkturowe na kanałach energetycznych, punkty kriogenne, punkty poza meridianowe, punkty nowe. Staranna stymulacja dla przekrwienia na niedokrwiennych smugach, odczynach i bliznach na skórze człowieka. A następnie stymulacja klawikami w plamki algo styczne z przeczulicą bólową o wymiarze od 1 mm do 10 mm bez pigmentu, które świadczą o utracie pierwszej warstwy izolacyjnej mieliny na głowie i nad obwodowymi włóknami nerwowymi, patrz Atlas klawiteapii str. 17. Staranna stymulacja w plamki algo dystroficzne, martwe bez czucia, patrz Atlas str. 18, które powstają nad całkowitą utratą izolacji osłonki mielinowej w celu planowej regeneracji poprzez nieinwazyjne sterowanie sub-molekularne specjalistycznymi neurotransmiterami własnymi pacjenta czynnikami endogennymi, np. sprowadzenie z lokalnej krwi interferonów jako mediatorów biocybernetycznych. Sprowadzone interferony w ubytek osłonki mielinowej przy dalszej stymulacji na skórze w plamkę algo dystroficzną, interferony same aktywują biocybernetycznie wedle ich własnego porządku inne specjalistyczne neurotransmitery, które sprowadzają w kilkanaście sekund inne konieczne do pełnej regeneracji osłonki mielinowej czynniki molekularne min. takie jak: lipidy, cytokiny, dopełniacze, itp. wiele, wiele innych jeszcze niepoznanych, z których po kilku dniach powstają komórki oligodendrocyty w sprawnej likwidacji neuropatii i polineuropatii demielinizacyjnej, odzyskujemy pełną sprawność przewodnictwa sygnałów nerwowych w różnych rodzajach obwodowych włókien nerwowych. OCZYWIŚCIE NIE DOTYCZY LUDZI GŁĘBOKO ZANIEDBANYCH NA WSZYSTKICH POZIOMACH ENDOGENNYCH BĘDĄCYCH W WIEKU STARCZYM.
Po drugie, podobna rewelacja odkrywcza autora o wymiarze nauki światowej w biocybernetyce sub-molekularnej to bardzo sprawne w kilka dni rozbicie dermowisceralne stymulacją klawikami nadmiernej agregacji białek kancerowych, markerów w mózgu i pod niektórymi plamkami z melanocytów(?) na powierzchni skóry oraz w prostych liniach przerzutów między tymi obiektami w komórkach/tkankach, które porażają glejakami neurony w lokalnych, obwodowych włóknach nerwowych i zniszczenie ich własnymi selektywnymi przeciwciałami, killerami, przywraca także po kilku dniach pełną sprawność neuronów w przewodnictwie sygnałów nerwowych w mózgu i w obwodowych włóknach nerwowych. Glejaki neuronów na poziomie patomorfologicznym są przyczyną różnych rodzajów bólów i porażeń enzymatyczno-matabolicznych na różnych poziomach endogennych oraz motorycznych, a także mogą stanowić przyczynę zaburzenia: osobowości, nerwice, psychonerwice, psychozy reaktywne, neurastenie, psychotyczne i emocjonalne dwubiegunowe. Po tygodniowej komplementarnej kuracji metodą klawiterapii skutecznie likwiduje się w prosty sposób w/w zaburzenia.


Kilka danych opisowych CV dra Ferdynanda Barbasiewicza.
Urodził się w 1935 roku w wielodzietnej rodzinie w Otrębusach k/Warszawy, gdzie ojciec z mamą i ośmiorgiem dzieci uprawiali małe ogrodnictwo. Tuż po wyzwoleniu 1945 roku uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej, gdzie równocześnie służył do mszy w kościele jako ministrant i zapisał się do 101 Drużyny ZHP. Druh przyboczny Andrzej Lipiński studiował tuż po wojnie medycynę i uczył zuchów i harcerzy udzielania pierwszej pomocy medycznej. Autor klawiterapii był wówczas w Zastępie Sanitarnym ZHP, gdzie wykonywał zabiegi oczyszczenia różnych skaleczeń, opatrywania kontuzji, założenia i zmiany odpowiednich opatrunków. W 1948 roku po rozwiązaniu harcerstwa powojennego zapisał się do Ligi Morskiej, gdzie w tym że roku ukończył kurs żeglarski LM w Warszawie. W 1951 roku po wymagającej selekcji dostał się jako członek do Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE, gdzie realizował program szkoły muzycznej a w tym klasę fortepianu i wokalistyki. W 1952 roku uzyskał prawo jazdy zawodowe a w 1958 roku zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy na pierwszą międzynarodową kategorię prawa jazdy. W latach do 1953 roku za pracę społeczną w organizacji Ludowych Zespołów Sportowych odbywał bezpłatnie szkolenia żeglarskie w Ośrodku Ligi Morskiej w Jastarni, gdzie uzyskał wszystkie stopnie żeglarskie. W 1955 roku, kiedy we wrześniu skrytykował publicznie na zebraniu patologię w polityce kadrowej w Polsce Ludowej został przymusowo skierowany 7 października do Jednostki Wojskowej 1545 w Gołdapi, gdzie był poddany przez rok reżimowej komunistycznej indokrynacji ideowo-politycznej z rygorystyczną dyscypliną wojskową. W październiku 1956 roku podczas wydarzeń iluzorycznej transformacji społeczno-politycznej został przeniesiony rozkazem do Pierwszego Okręgowego Szpitala Wojskowego w Warszawie przy ul Nowowiejskiej (obecnie tam jest Szpital Psychiatryczny), Autor klawiterapii w październiku tegoż roku po krótkim przyuczeniu w listopadzie zaczął asystować w prosektorium tego szpitala, gdzie po opanowaniu wiedzy z anatomii i patologii poważnie myślał o studiach medycznych. Informacje te potwierdził prof. dr hab. med. Stanisław Maj, znany hematolog, wieloletni dyr. Resortowego Instytutu Hematologii w Warszawie w obecności dr n. med. Adama Czarneckiego, znanego chirurga, wieloletniego wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Stanisław Maj odbywał wówczas w wojskowym szpitalu staż jako lekarz będąc tuż po studiach medycznych. Wówczas podczas znanych wydarzeń październikowych byliśmy przy tym jak spontanicznie wywieziono na taczce satrapę komunistycznego komendanta tegoż szpitala płk dr Hakmana, za bramę. Ferdynand Barbasiewicz tuż po wydarzeniach październikowych w rozmowie z płk dr Roguskim, ordynatorem Oddziału Psychiatrii, kiedy ujawnił, że również interesuje jego refleksoterapia, a szczególnie osiągnięcia naukowe o odruchach i psychogennym warunkowaniu zwierząt prof. Ivana Piotrowicza Pawłowa, laureata Nagrody Nobla z 1904 roku. Pod namową płk dr Roguskiego, lekarza psychiatry z doświadczeniami frontowymi II wojny światowej, zrezygnował ze studiów medycznych i wybrał szkołę oficerską, którą ukończył 1960 roku. Następnie uczęszczał na wykłady i seminaria propagatora cybernetyki w Polsce, które realizował prof. Henryk Greniewski z Uniwersytetu Warszawskiego. W 1962 roku Ferdynand Barbasiewicz uczestniczył w zebraniu założycielskim Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, które miało miejsce na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym czasie dostał się na studia Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW. Autor metody klawiterapii przez 7 lat współdziałał w grupie lekarzy wojskowych, którzy zajmowali się początkami wdrażania akupunktury w Polsce. Dr Ferdynand Barbasiewicz będąc po dwóch podróżach w poznawaniu akupunktury chińskiej wówczas wzbogacił akupunkturę o wykorzystanie dermo-wisceralne receptorów skórnych. Włącza tę wiedzę w szeroki wymiar refleksoterapii i zaczął rozwijać metodę molekularną w biocybernetycznej klawiterapii. W 1977 roku obronił pracę doktorską w Krakowie, którą można najkrócej scharakteryzować w zakresie: biocybernetycznego neuropsychologicznego przekazywania/przelewania nawyków kierowcy samochodowego z mózgu nauczyciela/instruktora nauki jazdy do mózgu ucznia/kursanta w warunkach rzeczywistych poprzez sprzężone mechanicznie dwa koła kierownicze, podwójne stanowiska kierowania pojazdem z zastosowaniem percepcji czucia dotykowo/motorycznego w metodzie progresji częściowej. W tym celu opracował 4 samochody prototypy z dwoma kołami kierowniczymi w sprzężonymi stanowiskami sterowania procesem jazdy samochodem siedząc z lewej lub z prawej strony. Opracował i wykonał elektroniczny monitor do symulatora z edukatorem kinestezji, okularo-przesłonka do kształcenia modelowych nawyków wykonywanych rękoma i nogami bez kontroli wzrokowej. Autor klawiterapii 1978 roku złożył pracę habilitacyjną metoda molekularna w biocybernetycznej klawiterapii w Akademii Medycznej w Warszawie ale nie doszło do otwarcia przewodu z powodu braku recenzentów w tamtych latach z wiedzą molekularną. Będąc oficerem przedłożył pracę habilitacyjną w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie uzyskał podobną odpowiedź. Później autor klawiterapii realizował własne badania w ujęciu biocybernetycznym współdziałając z prof. dr hab. med. Witoldem Brzosko, znanym immunologiem w Szpitalu Zakaźnym przy ul Wolskiej w Warszawie. Następnie w latach 80 tych XX wieku fenomenalna skuteczność metody molekularnej biocybernetycznej klawiterapii była weryfikowana za zgodą prof. dr hab. med. Jacka R. Zochowskiego, kardiologa, dyrektora Instytutu Medycyny Klinicznej MSW w Klinice Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul Wołowskiej w Warszawie, późniejszego ministra Zdrowia. Obejrzyj 8 minutowy film na stronie inter.: www.instytutklawiterapii.com  na YT, gdzie dowiesz się jakie jest stanowisko Prezydium Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na temat metody klawiterapii. W 1990 roku za zgodą prof. dr hab. med. Pruszyńskiego, ówczesnego rektora Akademii Medycznej realizował eksperymenty kliniczne klawiterapii przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Wiosną 1993 roku za namową pani prof. dr med. Babiuchowej i jej zastępcy dr med. Miana Musabira, zakaźnika weryfikował klinicznie zastosowanie metody klawiterapii w Klinice AIDS w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie przy ul Wolskiej. Wszystkie eksperymenty kliniczne dr Ferdynand Barbasiewicz realizował altruistycznie bez dotacji finansowych, kierując się dążeniem w opracowaniu skutecznej naturalnej metody w niesieniu pomocy ludziom cierpiącym i nieuleczalnie chorym. W 1988 roku dr Ferdynand Barbasiewicz zorganizował własne Centrum Klawiterapii – Źródło i później Instytut Klawiterapii, gdzie realizuje dalej badania nad doskonaleniem metody molekularnej biocybernetycznej klawiterapii, nie inwazyjnej na przypadkach min. całkowicie opornych w medycynie klinicznej. W 2004 roku wydał w edycji książkowej pierwsze Wydanie Klawiterapii z Atlasem. Osiągając bardzo dobre wyniki kliniczne opisane w najnowszej edycji tej metody w trzech tomach z 2017 roku. Warto wiedzieć, że medycyna kliniczna nawet w wiodących instytutach i klinikach na świecie diagnozuje człowieka w oparciu o wiedzę nieco ponad 300 molekularnych czynników endogennych w rozmazie krwi. Natomiast odkrycia amerykańskie dokonane w 2007 roku w badaniu rozmazu krwi mikroskopem powiększającym 3.000.000. razy udowodniły, że w krwi zdrowego człowieka znajduje się 3.000.000 różnych rodzajów molekularnych czynników endogennych, które decydują o holistycznej sprawności zdrowotnej i odporności immunologicznej organizmu ludzkiego. Poza tym ustalono w wysokim wskaźnikiem prawdopodobieństwa, że w krwi zdrowego człowieka jest około 10 milionów sub-molekularnych przekaźników. Światowa neurologia kliniczna dalej posiłkuje się wiedzą 3 neurochemicznych przekaźników, tak smutna dla pacjentów jest rzeczywistość. Dlatego w neurologii nie ma skutecznego leczenia? Obecnie dalej diagnozuje się rozmaz krwi w oparciu o światowa wiedzę kliniczną w wymiarze nieco ponad 300 molekularnych czynników endogennych. Według niektórych wybitnych naukowców medycyny, biologii molekularnej i biocybernetyki dr Ferdynand Barbasiewicz w tamtych latach przyjął słuszne założenie, że w krwi zdrowego człowieka krąży niezliczony „kosmos” molekularnych czynników endogennych i sterowników sub-molekularnych produkowanych w komórkach i tkankach na wszystkich poziomach endogennych. Ówczesny wybór badań i eksperymentów klinicznych okazał się po wielu latach bardzo uzasadniony w intuicji autora metody klawiterapii, bardzo trafny a potwierdzony dopiero badaniami naukowymi przy pomocy mikroskopu elektronowego w 2007 roku. Dzisiaj jest już około 20 mikroskopów elektronowych na świecie, które powiększają 5.000.000 razy rozmaz krwi. W USA są daleko zaawansowane badania nad mikroskopem, który powiększa 7.500.000 razy. Należy oczekiwać, że przy tym postępie geometrycznym w najbliższych latach przewiduje się stworzenie mikroskopu, który będzie powiększał 10.000.000 razy. Wówczas będzie możliwym dokonać dokładnej kwalifikacji diagnostycznej neuroprzekaźników i diagnozowania neurotransmiterów, których w domniemaniu powinno być 3.000.000. To pozwoli dokonać starannej kwantyfikacji diagnostycznej przypisania poszczególnych rodzajów neurotransmiterów do poszczególnych rodzajów czynników molekularnych. Wówczas zaistnieje szansa, że życie ludzkie osiągnie wiek życia ponad 200 lat. Pod warunkiem jeśli nie zatrujemy się zbyt powszechną i brutalną chemizacją organizmu i naturalnego środowiska. Warto także wiedzieć, że w USA tylko na naukę wydaje się co roku tyle, ile wynosi cały polski budżet, dlatego mają tak rewelacyjne osiągnięcia w badaniach naukowych. Od kilku lat współpracuje z NASA kilkanaście zespołów naukowców, którzy kwantyfikują diagnostycznie poszczególne rodzaje z 3.000.000 molekularnych czynników endogennych.
- Warto wiedzieć, że wszystkie czynniki molekularne są sterowalne poprzez receptory skórne, interferony jako mediatory i inne organelle sub-molekularne w biocybernetyce. Innymi słowy, jak dotychczas światowa wiedza kliniczna określa diagnozę rozmazu krwi w wymiarze tyko 1 promila. Czynniki endogenne i sterowniki sub-molekularne stworzone przez UNIWERSALNĄ MĄDROŚĆ NATURY, mają od kilku dekad szerokie zastosowanie w metodzie molekularnej biocybernetycznej klawiterapii. Autor metody klawiterapii przewidując już w latach 60 tych ubiegłego wieku, że cały ten swoisty „kosmos” jest sterowalny planową stymulacją biocybernetyczną nie inwazyjną w procesach dermo wisceralnych, skórno-wewnętrznych. Działając planowo stymulacją, bodźcując klawikami (lac clavus=gwóźdż) lub ostrymi patyczkami do szaszłyków oraz znanych wykałaczek na różne rodzaje: receptorów skórnych i bardzo liczne punkty biologicznie czynne, także kriogenne, akupunkturowe, poza meridianowe i punkty nowe opracowane w postaci algorytmów biocybernetycznych, które przy starannej diagnozie lekarskiej danego przypadku zaburzeń zdrowotnych wskazuje także w naszej szerokości geograficznej, ...samica komara wiosną i latem. Samica komara ma ważne i bezpieczne miejsce w uniwersalnej mądrości NATURY, gdzie z jednej strony komary stanowią pożywienie dla określonych stworzeń a drugim zadaniem, samicy komara jest najskuteczniejszym naturalnym terapeutą „LEKARZEM” na ZIEMI w polskiej szerokości geograficznej. Większość punktów nowych biologicznie czynnych pochodzi od podwójnej roli samicy KOMARA W NATURZE. Tak wspaniale zorganizowany jest mechanizm fizjologicznej zależności biocybernetycznej w sterowaniu likwidacją zaburzeń zdrowotnych CZŁOWIEKA i zwierząt ciepłokrwistych w sprzężeniu z rolą życiową potrzeby samicy KOMARA dla przetrwania gatunków. Samica komara ma immanentnie zakodowaną naturalną potrzebę przetrwania swojego gatunku w okresie wiosenno-letnim po złożeniu jaj. Swoim brzęczeniem, wibracją akustyczną mikro infradźwięków już z odległości około 2-3 metrów wywołuje wzbudzenie, biocybernetyczną reakcję, aktywację neurofizjologiczną punktów biologicznie czynnych u osobnika z określonymi zaburzeniami na skórze człowieka. I w zależności od otoczenia innych stworzeń ciepłokrwistych wywołuje swoistym brzęczeniem w postaci mikroskopijnych kopczyków z kanalikiem wewnętrznym na skórze dostępu do naczyń krwionośnych, włośniczek. Następnie z niezwykłą sprawnością wprowadza wibrującą cienką i bardzo delikatną rurkę całkowicie aseptyczną dzięki własnej ślinie między błony komórkowe i pobiera malutką kropelkę krwi dla jednorazowego dożywienia swoich larw komarzych. Jednocześnie swoimi enzymami ślini aktywuje przeciwciała i zwiększa produkcję deficytów molekularnych poprzez program kodu genetycznego jądra komórki w sprzężeniu zwrotnym kontrolnym drogami aferentnymi włókien neuronalnych z płatami przysadki mózgowej. Tak złożonym procesem likwiduje zaburzenia zdrowotne człowieka i zwierząt ciepłokrwistych a jednocześnie steruje aktywacją w regeneracji zaniedbane komórki i tkanki różnych poziomów endogennych. Oczywiście jak warunki klimatyczne pozwolą to kurację komaro-terapii należy wykonać, chodząc tylko w krótkich spodenkach i trzeba powtórzyć najkorzystniej wieczorami przez kilka dni. Po kilku dniach stymulacji naturalnej komarzyce przestają interesować się „wyleczonym” człowiekiem. - Więcej informacji o komaroterapii jest w pierwszym tomie Klawiterapii.

Co trzeba uczynić, żeby planowo i skutecznie pomóc człowiekowi, którego zniewoliło zaburzenie zdrowotne całkowicie oporne na wszelkie działania lekarskie i fizjoterapii? 
Najważniejszym jest wcześniejsze auto diagnozowanie się na tle topografii małżowiny ucha sterowanej X nerwem czaszkowym Wagusem (błędny), patrz Atlas klawiterapii str. 166 z opisem na str. 167. Czynności samodiagnozy można wykonywać wstępnie paznokciem a po odczuciu, że są jakieś miejsca bolesne w małżowinie ucha, wówczas diagnozujemy szczegółowo z lustrem. Następnie zapisujemy co i gdzie boli w topografii ucha a dalej w książce Klawiterapii wybieramy właściwe z diagnozą algorytmy biocybernetyczne, których punkty biologicznie czynne odszukujemy w Atlasie klawiterapii.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO METODĄ KLAWITERAPII:

Pierwsze: Odstresowanie i staranne dokrwienie mózgu, patrz II rozdział książki, zniesienie traumy nerwowo-mięśniowej w organizmie, meridian GRT 14. Czytaj w książce Klawiterapia w rozdziale IX dokrwienie mózgu str. 263 i patrz wskazania w Atlasie klawiterapii, a także odreagowanie poprzez staranne przekrwienie układu nerwowego, patrz w Atlasie str. 38 i odpowiednio dalej;
Drugie: Odtrucie organizmu płuca – meridian pęcherza moczowego Pm 13 i 47 dot. odtrucia wątroby, meridian wątroby W 13 i 14 likwiduje wysokie transaminazy, czytaj w książce meridian śledziony-trzustki, S-T 13 likwiduje nadmiar metali ciężkich i patrz wg wskazań w Atlasie klawiterapii;
Trzecie: Kilkudniowa stymulacja klawikami punktów meridianu wątroby W: 13 i 14, tamże na meridianie wątroby, skutecznie likwiduje i utylizuje wszelkie niepotrzebne pasożyty w organizmie człowieka i zwierząt własnymi enzymami i swoistymi toksynami;
Czwarte: Zlikwidowanie zaburzeń pierwszego i drugiego płatów przysadki mózgowej, czytaj w Klawiterapii, strona 268 w IX rozdział i patrz stosownie w Atlasie;
Piąte: Odkrycie autora w latach 80. - wzrokowe diagnozowanie oglądowe neuropatii na skórze człowieka z zaburzeniami przewodnictwa sygnałów nerwowych, które widać jako plamki algo styczne o powierzchni od 1 do 10 mm bez pigmentu z przeczulicą bólową i w całkowitej demielinizacji algo dystroficznej bez czucia. Te informacje podajemy zgodnie z sensacyjnym odkryciem autora klawiterapii w latach 80. w Klinice Neurologicznej, patrz fotografia w Atlasie klawiterapii str. 7 i czytaj dowody kliniczne w I i III tomie Klawiterapii. Te osiągnięcia autora klawiterapii są szeroko opisane w wielu prestiżowych magazynach medycznych i biomedycznych o zasięgu światowym.
Szóste: Diagnozowanie obserwacją wzrokową oglądem rozjaśnień niedokrwiennych wokół uzłośliwionych brunatnych plamek z melanocytami o powierzchni od 1 do 10 mm, brodawek o podobnej wielkości, a także nieco większych znamion z melanocytami oraz w prostej linii przerzutów śródtkankowych markerów między tymi obiektami patologicznymi, patrz w Atlasie klawiterapii fotografie strony: 19, 20 i 21. Wykonuj także nieinwazyjną stymulacją, uciskiem lekko wibrując dwoma klawikami lub ostrymi wykałaczkami wokół w/opisanych obiektów i w prostych liniach przerzutów między nimi. Jeśli po krótko chwilowej uciskowej wibracji będzie odczuwalny wyraźnie silniejszy ból ale po kilku sekundach wymuszonego dokrwienia ustępuje ból. Stymulację klawikami trzeba 2-3 razy po kilka sekund powtórzyć. Każdy zdrowy człowiek ma w swoim organizmie białka kancerowe, markery ale na bezpiecznym poziomie zagęszczenia, które min. stabilizują odporność immunologiczną człowieka i zwierząt ciepłokrwistych. Jeśli jest wzrost markerów to znaczy, że została osłabiona odporność immunologiczna i jest silne wówczas zagęszczenie białkami kancerowymi wokół w/w obiektów patologicznych i następnie w prostych liniach śródtkankowych przerzutów. Jeśli ujawniają się lokalnie stałe bóle i porażenia czynnościowo-motoryczne, postępujące niedowłady bolesne, tzn. że mamy początek uzłośliwionych, niektórych w/w obiektów z prostymi liniami przerzutów, porażających śród komórkowo, określone poziomy endogenne silne i trwałe niedokrwienia. Jeśli ból wokół tych obiektów uciskowo-wibracyjny ustępuje po 3 sekundach to znaczy, że zagęszczenie białek kancerowych, markerów i ewentualny przerzut jest na poziomie dermatomu i tkanki łącznej. Jeśli ból utrzymuje się dłużej, tzn. że agregacja białek kancerowych obejmuje już inne głębsze poziomy endogenne. Jeśli w pobliżu tych uzłośliwionych obiektów lub w liniach przerzutów przebiega jakieś obwodowe włókno nerwowe, słup boczny rdzenia lub rdzeń to znaczy, że komórki wszystkich poziomów endogennych są lokalnie porażone a przerzut wędruje drogami neuronalnymi do mózgu. Uwaga! Żaden masaż i inne metody fizyczne lub środki medyczne na tym poziomie rozwoju nowotworu złośliwego nic nie pomogą, nie udrożnią pełnego dokrwienia. Podawanie wszelkich leków przeciwbólowych tylko zniewala funkcje neuronalne i enzymatyczno-metaboliczne oraz przyspiesza rozwój nowotworów, osłabiają odporność immunologiczną. Koniecznym jest wolno wibrujący ucisk klawikami lub wykałaczkami starannie w rejonie w/opisanych obiektów z liniami przerzutów oraz nad anatomią przebiegu obwodowych włókien nerwowych, nad słupem bocznym rdzenia i nad rdzeniem wykonujemy stymulację uciskowo wibrującą do miejsca gdzie występuje silniejszy ból wibrujący, do całkowitego wyciszenia bólu ze starannym dokrwieniem. Na czym polega opisane działanie ucisku wibrującego i co uzyskujemy tą techniką zabiegu w w/opisanych strefach? Odpowiedz! Rozbijamy fizycznie agregację białek kancerowych i doprowadzamy własną krew, w której są znane i wiele, wiele jeszcze nie poznanych przeciwciał takich jak: makrofagi, monocyty, limfocyty i kilkadziesiąt być może tysięcy innych jeszcze nie poznanych specjalistycznych killerów, które znakomicie niszczą nadmiar różnych rodzajów białek kancerowych, markerów.

Szanowni Państwo, kierujemy apel do lekarzy transplantologów!
Jeśli są wyłączone neuropatią demielinizacyjną także włókna o grubości poniżej 3 mm sterujące bardzo subtelnymi procesami enzymatyczno-metabolicznymi, wegetatywnymi na poziomie komórek i tkanek, to w miarę patologizacji stwierdza się objawy marskości tych poziomów endogennych a szczególnie określonego narządu i wówczas mimo próby leczenia farmakologicznego zachodzi skojarzenie w mózgu lekarza o potrzebie transplantacji. Tego typu skojarzenia są niebezpieczne! Jeśli dokonamy transplantacji narządu to każdy doświadczony lekarz neurochirurg wie, że dla tego typu włókien nerwowych w neurochirurgii nie ma techniki zszywania. Trzeba bardzo dokładnie rozcięte tkanki ułożyć tak, żeby cieńsze włókna nerwowe były na styku wobec siebie i wówczas szyć rozciętą tkankę. Jak się zabliźni to istnieje możliwość odbudowy pełnego połączenia tych zabliźnionych włókien ale trzeba stymulować blizny dwoma klawikami wielokrotnie w czasie kilkunastu sekund, aż do pełnego przekrwienia przez kilka dni i wówczas następuje pełne przywrócenie funkcji czynnościowo-neuronalnych.
– Wielokrotnie sprawdzona skuteczność w warunkach klinicznych i na warsztatach. Dokonanie transplantacji narządu przy neuropatii ważnych włókien nerwowych kończy się odrzutem przeszczepionego narządu. Mimo leków immunosupresyjnych musi nastąpić odrzut. To samo zachodzi przy porażeniu neuronów w obwodowych włóknach nerwowych białkami kancerowymi, glejakami. Jeśli jest silna agregacja białek kancerowych to w ten rejon komórek i tkanek nie dochodzi krew. Jak nie dochodzi krew to i przeciw ciała obronne killery nie dochodzą a tym samym nie dochodzi także chemioterapia. W takim razie apeluję do sumienia i etyki lekarzy onkologów nie przyśpieszajcie rozwoju nowotworu i nie zabijajcie bardzo drogą chemią pacjentów ciężko chorych z powodu wyniszczenia organizmu nowotworem złośliwym. Proszę także uwzględnić patologię porażenia glejakami neuronów w obwodowych włóknach sterujących subtelnymi funkcjami enzymatyczno-metabolicznymi, procesami wegetatywnymi i motorycznymi na poziomie sub-komórkowym. Wówczas np. poszczególne narządy przestają sprawnie funkcjonować i te zaburzenia są bardzo trudne do zdiagnozowania. Samym obocznym krążeniem krwi nie utrzyma się wszczepionego narządu przy oczekiwanej fizjologii. Muszą równolegle współdziałać różne rodzaje włókien nerwowych. - Ale jest metoda błyskawicznej w kilka dni regeneracji osłonki mielinowej nerwowego włókna obwodowego i likwidacji nadmiaru lokalnego silnej agregacji białek kancerowych w przywróceniu pełnej sprawności przewodnictwa nerwowych potencjałów własnych metodą molekularną biocybernetycznej klawiterapii.
Uwaga! Tuż po dokonaniu rozbicia i wyniszczenia nadmiaru białek kancerowych własnymi killerami należy w tej samej czynności zabiegowej wykonać stymulację dyżurnych punktów biologicznie czynnych likwidujących własnymi selektywnymi przeciwciałami stan zapalny właściwych węzłów chłonnych, patrz pierwszy tom Klawiterapii str. 261 i odpowiednio ze wskazaniem w Atlasie. Jeśli węzeł chłonny jest nawet dwa razy powiększony proszę nie wycinać chirurgicznie takiego węzła chłonnego. Jeśli można skasować stan zapalny i tym samym przywracamy jego funkcje do normalności fizjologicznej to proszę szanować mechanizmy obronne tego pacjenta. Uwaga chirurdzy dermatolodzy nie należy wycinać brodawek i plamek bez odreagowania i kilkudniowego przekrwienia poziomów endogennych zasiedlonych w nadmiarze białkami kancerowymi. Wycięcie uzłosliwionej brodawki lub plamki grozi nowymi przerzutami. Nie należy uzłośliwionych plamek wypalać laserem. Każde „smażenie” laserem bez wcześniejszego rozbicia agregacji białek kancerowych i sprawienia dobrego dokrwienia rozsiewa nowotwory. Podobnie nie należy wypalać żrącymi środkami chemicznymi.
Zniesienie zaburzeń pierwszego i drugiego płatów przysadki mózgowej oraz odbudowa odporności immunologicznej, patrz w pierwszym tomie str. 260 ze wskazaniem w Atlasie. Odstresowanie i odtrucie z dobrym dokrwieniem następuje po kilkunastu minutach przywrócenie sprawności układu nerwowego. Likwidacja zaburzeń przysadki, zniesienie stanu zapalnego węzłów chłonnych oraz odbudowanie odporności immunologicznej z bardzo dobrym dokrwieniem komórek i tkanek oraz spełnienie innych wymagań wymienionych w tym manuskrypcie. Człowiek po starannym wykonaniu zabiegów klawiterapii w 7 do 12 trzygodzinnej pracy, codziennych zabiegach odzyskuje pełnię zdrowia.
Siódme: Wywołanie planową stymulacją starannego dokrwienia zaniedbanych komórek i tkanek neuropatią demnielinizacyjną i patomorfologią nadmiernej agregacji białek kancerowych w zaburzonym przewodnictwie nerwowych potencjałów własnych z tendencją do glejaków neuronów w obwodowych włóknach nerwowych oraz w mózgu, a także starannego dokrwienia pozostałej zaniedbanej struktury endogennej to jest jedyna logiczna linia postępowania terapeutycznego. Codzienna stymulacja w celu doprowadzenia odbudowanej własnej krwi pacjenta w zaniedbane komórki i tkanki we wszystkich poziomach endogennych sprawi po kilku zabiegach aktywację programu kodu genetycznego w jądrze każdej komórki. A tym samym sprawnie ruszy produkcja czynników molekularnych endogennych w sprzężeniu zwrotnym pod nadzorem przysadki mózgowej (DNA i RNA) oraz neuroprzekaźników i neurotransmiterów w różnych rodzajach komórek nerwowych. To jest jedyna droga naturalna, która stanowi bardzo skuteczny klucz do odbudowy odporności lokalnej i ogólnoustrojowej immunologicznej, nawet u ludzi z zaawansowanym wieku, patrz książka str. 260, 261 i 267 oraz w Atlasie klawiterapii str 42-45;
Ósme: Zniesienie stanu zapalnego własnymi przeciwciałami dyżurnych węzłów chłonnych, czytaj w książce Klawiterapia str. 261 w IX rozdziale i patrz stosowne wskazania topografii punktów w Atlasie klawiterapii. Po 7 zabiegach codziennych skutecznie likwiduje się stan zapalny dyżurnych węzłów chłonnych wobec miejsca początkowego w anatomii człowieka rozwoju na poziomie patomorfologicznym nowotworu złośliwego z przerzutami porażającymi przewodnictwo sygnałów nerwowych w lokalnych różnych rodzajach włókien nerwowych a także w mózgu. Jak wielokrotnie od kilku dekad opisuję, że silna agregacja białek kancerowych w okolicy w/opisanych brodawek i niektórych plamek brunatnych poszerza całkowitą niedokrwienność z tendencją do rozwoju guzów uzłośliwionych w neuronach obwodowych włókien nerwowych sterujących funkcjami enzymatyczno-metabolicznymi i motorycznymi w określonej strefie endogennej lub guzów glejaków w mózgu. Jeśli zmiany zachodzą na poziomie patomorfologicznym to z łatwością likwiduje się w/opisaną techniką klawiterapii. Natomiast jeśli powstają pierwsze małe guzy złośliwe w obwodowych strukturach endogennych to można je skutecznie zneutralizować metodą stymulacji klawikami poprzez otorbienie guza leukocytami.

Dr Ferdynand Barbasiewicz nie jest lekarzem ale poleca się onkologom iniekcyjne wprowadzenie chemioterapii bezpośrednio w formułujący się guz i otorbienie tej struktury histopatologicznej leukocytami, - czytaj w książce Klawiterapia str. 361 o melanoma malignium. Tę samą chemioterapię w iniekcji można wprowadzić bezpośrednio do guza glejaka w obwodowych włóknach nerwowych oraz w mózgu a następnie otorbić leukocytami. Innymi słowy jeśli dyżurne węzły chłonne mają zlikwidowany stan zapalny i nie są powiększone to z otorbionym i znacznie zmniejszonym guzem na węźle chłonnym, w którego torebce jest zamknięty marker melanoma malignium można pod kontrolą żyć lub też po jakimś czasie bez ryzyka przerzutu dokonać ekstrakcji węzła chłonnego ;
Dziewiąte: Ćwiczenia klawiterapii opisane w książce i fotografie w Atlasie, wykonywanie, patrz w Atlasie klawiterapii na str. 172 w pozycji trapezowej na materacu, konieczne do wielokrotnego przekrwienia zaniedbanych i zatrutych w wyniku neuropatii i porażeń glejakami wszystkich komórek i tkanek we wszystkich poziomach endogennych regionalnej anatomii i odprowadzenia, wydalenia metabolitów, nadmiaru kwasu mlekowego, itp. bez obciążeń fizycznych. W „leczeniu” komórkowym ćwiczenia klawiterapii należy wykonywać koniecznie dwa, trzy razy dziennie.
Uwaga!!! Przy zdiagnozowaniu przepuklin krążków miażdżystych, które skutecznie likwiduje się poprzez staranną stymulację punktów na meridianie nerki i żołądka tylko w rejonie powłoki brzucha. Proszę wykonać kilka zabiegów na likwidację wypuklin i przepuklin i dopiero wówczas wykonać specjalne ćwiczenia zamieszczone na str. www.instytutklawiterapii.com  .
Dziesiąte: Człowiek powinien pełnym uzębieniem rozdrabniać staranie wszelką strawę a jak brakuje nawet jeden ząb to koniecznie uzupełnić a szczególnie przy spożywaniu wędlin suszonych. Nie może żadna większa gródka nie rozdrobniona bez nasycenia pierwszym enzymem jakim jest ślina trafiłić do żołądka. Wędliny należy starannie okroić zewnętrznie do minimum 2 mm, żeby nie spożywać tkanki zewnętrznej ze zbyt dużym nasyceniem substancją wędzoną. Wówczas nie będzie z tego powodu zaburzeń trawiennych i zmniejszy się zagrożenia nowotworem złośliwym. Człowiek powinien spożywać nawet 5 posiłków w małych ilościach z dużą zawartością świeżych różnych warzyw. Trzeba także pamiętać, że przy bardzo dużym spożywaniu jednorazowych posiłków może wystąpić deficyt kwasu solnego w jeziorku żołądka. A także z zagrożenie rozszerzenia żołądka a także deficytu enzymów trzustki i woreczka żółciowego w dwunastnicy, co w procesie trawienia w jelicie czczym może wywołać różne sensacje złego trawienia;
Jedenaste: Uwaga Panie, które mają piersi wymiaru 3 i większe należy zakładać na wąskie ramiączka stosownie szeroką plastykową podkładkę pokrytą jedwabiem dla zapobiegania wąskiego uciskowi ramiączka biustonosza na przyczep mięśnia naramiennego i niedokrwienia komórek i tkanek pozostałych poziomów endogennych;
Dwanaście: Człowiek od zarania istnienia chodził boso a od kilku tysięcy lat żyjąc w oddalonej ku biegunowi szerokości geograficznej używał obuwia z naturalnych materiałów, które pozwalały odprowadzać sukcesywnie dodatnie (+) ładunki elektrostatyczne do ZIEMI (-). Człowiek od kilku dekad chodzi w obuwiu całkowicie izolującym odprowadzanie nadmiaru dodatnich ładunków elektrostatycznych, które jak bursztyn po krótkim pocieraniu o dowolny materiał przyciąga np. skrawki papieru. Człowiek od kilku dekad używa odzieży wykonanej z dodatkiem tworzyw sztucznych, które zwiększają ładunki elektrostatyczne. Obecnie wprowadza się nanorurki węglowe do tkanin, żeby odzież mniej się gniotła. Następnie z nadmiaru chemii w odzieży, którą okrywamy ciało będące w permanentnym ruchu w dzień i w nocy sterowanym przez bioelektryczne nerwowe potencjały własne nie ma odprowadzenia nadmiaru ładunków elektrostatycznych do ZIEMI. Stan nadmiernej akumulacji ładunków elektrostatycznych jest bardzo szkodliwy dla subtelnych procesów sterowania bardzo delikatnymi potencjałami bioelektrycznymi w podziale komórki w rozumieniu na poziomie sub-molekularnym i w komórkowej produkcji molekularnych czynników endogennych oraz sub-molekularnych sterowników biocybernetycznych, a także w utrzymaniu na odpowiednim poziomie mitochondrium, swoistej elektrowni na użytek molekularny komórek i tkanek. 
Trzynaste: Szanowni Przyjaciele, jak wiemy wszelkie leki, suplementy diety, mikroelementy, itp. nie są badane na poziomie molekularnym i sub-molekularnym, albowiem poza znanymi w praktyce klinicznej nieco ponad 300 molekularnymi czynnikami endogennymi nie ma wiedzy o kwantyfikacji diagnostycznej 3 milionów molekularnych czynników endogennych i około 10 milionów sub-molekularnych neuroprzekaźników i neurotransmiterów biocybernetycznych. Ten stan braku wiedzy sprawia, że badania biochemiczne a tym samym wytwory farmakologii, leki zawierają wiele ubocznych szkodliwych substancji, które zaburzają funkcje pierwszego-RNA i drugiego DNA płatów przysadki mózgowej. Jeśli do tego nieszczęścia z konieczności dodamy wszelką chemizację w produkcji, przetwarzaniu i przechowalnictwie żywności, coraz bardziej groźne smogi toksyczne w powietrzu co wyraźnie widać we wzroście nowych zaburzeń zdrowotnych całkowicie opornych w leczeniu klinicznym. Ten trudny ze wzrostu zanieczyszczenia chemicznego stan egzystencji człowieka prowadzi do nieuchronnej zapaści egzystencji wszelkiego życia na planecie ZIEMIA. Uniwersalna mądrość NATURY sygnalizuje i ostrzega świadomość ludzkości nie notowanym wymiarem wzrostu siły ekstremalności procesów klimatycznych, przed którymi ludzkość nie potrafi skutecznie bronić się. 
UWAGA!!! Jeśli podczas zabiegu nastąpi osłabienie pacjenta prowadzące do omdlenia to możemy sprawnie wykonać resuscytację odpowiednio ułożyć pacjenta i jednym klawikiem lub znaną ostrą wykałaczką stymulując nieinwazyjnie przez prostopadły ucisk punktu 26 na meridianie Głównego Regulatora Tylnego, to jest tuż pod podstawą nosa w linii pośrodkowej. Warto wiedzieć, że w osierdziu człowieka jest rezerwuar, magazyn adrenaliny, kortyzonu i biologiczny kondensator, którego stymulacja aktywuje uwolnienie przechowywanych nerwowych potencjałów autonomicznego układu piramidowego i wegetatywnego serca. W resuscytacji i reanimacji układamy pacjenta na leżance na plecach. Pod golenie podkładamy jakieś poduszki lub zrolowany koc, żeby kończyny dolne podnieść minimum na 20 cm, żeby krew spłynęła w okolice serca i wówczas dokonujemy przyłożenia i umiarkowanie mocnego prostopadle ucisku bez inwazji 1/3 w linii pośrodkowej pod podstawą nosa,[w 1/3 odległości od nosa na odcinku do wargi górnej] GRT-26, patrz Atlas klawiterapii, str. 15. Uciskamy przez 3-5 sekund i odpuszczamy na sekundę. Zwykle już po pierwszym ucisku pacjent odzyskuje przytomność a jeśli nie to powtarzamy kolejny ucisk, gdzie po dwóch lub trzech uciskach odzyskuje świadomość z bardzo dobrą pracą serca. To samo dotyczy reanimacji bez defibrylatora. Bardzo pomocne działanie przy wybudzeniu ze snu wegetatywnego. Unikajmy defibrylatora albowiem to urządzenie po kilku zastosowaniach wypala styki na synapsach neuronów w całym układzie nerwowym. Po resuscytacji robimy przerwę w zabiegach klawiterapii połączoną z jakimś delikatnym posiłkiem z herbatą. Po czym możemy kontynuować dalszy zabieg klawiterapii. [tę metodę wymieniłem w artykule Ratuj życie, tam filmik z demonstracji wykonania].
Drugi problem to konieczna neutralizacja poprzez ekranizację szkodliwego promieniowania geopatycznego ZIEMI. Jak wiemy w ZIEMI znajdują się wszystkie pierwiastki. Naturalnym zjawiskiem jest, że w niektórych miejscach mamy nadmierne zagęszczenie pierwiastków, a niektóre bywają bardzo szkodliwe dla zdrowia przy dłuższym przebywaniu w takim miejscu, rejonie. Jak poznać w NATURZE ZIEMI zagęszczenia szkodliwych pierwiastków dla zdrowia organizmów zwierzęcych i roślinnych. Autor wskazuje w e-książce EDEN XXI WIEKU, jak to się ma np. w glebie uprawnej. Jeśli na początku maja wyjdziemy na spacer na pole, gdzie rośnie zboże to w niektórych miejscach o powierzchni np. 10x15 metrów widzimy, że wzrost zboża jest śladowy. Mówi się,…że kota widać. To miejsce jest zabójcze dla organizmów roślinnych i zwierzęcych. W takich miejscach nie powinno się budować domów, ferm hodowlanych, magazynów żywnościowych, i innych obiektów podobnej użyteczności. Tym problemem powinna zająć się specjalistyczna nauka. Inne szkodliwe działania radiacji dla zdrowia człowieka to promieniowanie „żył, cieków wodnych pod ziemią” i wysokiej częstotliwości szkodliwego działania linii przesyłowych prądu elektrycznego większej mocy, podstacji transformatorów, telefonów komórkowych oraz zbyt długiej w czasie pracy przy komputerach i wszelkiej elektronice emitującej wysokie częstotliwości, np. w szpitalach. Bywają także skażone obszerne rejony kuli ziemskiej promieniowaniami po próbach jądrowych, kosmiczne promieniowania ze Słońca, z galaktyki, itp.
Nadmierna chemizacja: w procesie wszelkiego spalania (warto wiedzieć, że tylko w dymie papierosów jest 4500 toksycznych szkodliwych związków chemicznych), nadmiernej chemizacji w nawożeniu gleby uprawnej w wegetacji roślin. Opryski chemiczne herbicydy, pestycydy w ochronie roślin uprawnych. Jakość karmy dla zwierząt hodowlanych. Szkodliwe bakterie i grzyby w przechowalnictwie wielu produktów pokarmowych. GMO. Toksyczne uboczne działanie farmacji i niektórych kosmetyków. Agresywne środki czystości. Niektóre szkodliwe materiały chemiczne w budownictwie, elektronice, a także toksyczne środki w wodzie, którą coraz bardziej zatruwamy różnymi związkami chemicznymi. Wzrost toksycznych zawiązków chemicznych w powietrzu z powodu głupoty ludzkiej nadmiernego spalania różnych opakowań chemicznych, polimerów. Postępujący wzrost temperatury w powietrzu i w wodzie a szczególnie oceanicznej niszczy min. plankton, który jak wiemy produkuje 50% tlenu, którym oddychamy. Postępująca susza około zwrotnikowa szczególnie na półkuli północnej, gdzie jest więcej lądów i różnych kopalni co zmniejsza sukcesywnie odparowywanie wody na ZIEMI w północnej cyrkulacji stratosferycznej. Cyrkulacja stratosferyczna północna coraz bardziej podgrzanym i coraz bardziej suchym powietrzem atakuje lodowce Arktyki. To główna przyczyna, która powoduje podwyższoną temperaturą powietrza i wody w oceanach, topnienie lodów arktycznych. - Więcej czytaj w e-książce EDEN XXI WIEKU, zagrożenia ekologii i klimatu gdzie autor opisał tanie sposoby koniecznej naprawy postępujących zniszczeń ekologicznych i klimatycznych na ZIEMI. Wpisz w Google: Porozmawiajmy TV i dodaj Ferdynand Barbasiewicz a dowiesz się jak skutecznie i tanim sposobem można zapobiegać powodzi i suszy poprzez zagospodarowanie wszelkiej niezasolonej wody na ZIEMI. WODA NIEZASOLONA NIE POWINNA SPŁYWAĆ DO MÓRZ I OCEANÓW, przykład rzeka Nil w Afryce. Wody nie zasolonej jest około 1% na ZIEMI. W/w czynniki w zaburzeniach zdrowotnych w wymiarze biocybernetycznym są szczegółowo opisane i zobrazowane w najnowszej edycji książkowej Klawiterapii. Od kilku lat publikacje naukowe autora o metodzie molekularnej biocybernetycznej klawiteraii są swoistym hitem w wielu prestiżowych magazynach medycznych i biomedycznych świata, a także w wydawnictwach naukowych Biblioteki Naukowej prestiżowego Uniwersytetu w Kyoto w Japonii.

Szanowni Państwo, zainteresowani metodą molekularną biocybernetycznej klawiterapii autorstwa dra Ferdynanda Barbasiewicza, uprzejmie informujemy, że:
-W każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się świadomie w małych grupach spotkania autorskie 30-50 osób, żeby mieć kontakt interakcyjny autora z osobami oczekującymi pomocy w naprawie zaniedbanego zdrowia w kilku godzinnym spotkaniu w Centrum Konferencyjnym MAZOWSZE w Otrębusach k/Warszawy przy ul. Świerkowej 2 o godzinie 9.00, - więcej informacji jest na: www.instytutklawiterapii.com. Kto dalej mieszka od Warszawy może wcześniej rezerwować noclegi w tanim hotelu. - Tuż przed spotkaniem można nabyć najnowszą edycję książek w trzech tomach metody molekularnej biocybernetycznej klawiterapii i zapoznać się z doborem algorytmów biocybernetycznych do rozpoznanych diagnozą lekarską zaburzeń zdrowotnych i czynnościowych. Przed spotkaniem można dobrać odpowiednią ilość klawików, narzędzi wykonanych ze stali chirurgicznej i w kilka godzin poznać technikę stymulacji receptorów i punktów biologicznie czynnych.

Komunikat. Centrum Klawiterapii organizuje tygodniowe małe kilkuosobowe (do 10 osób) kursy dla zawodowych terapeutów: lekarze, fizjoterapeuci oraz inni terapeuci znający anatomię i fizjologię człowieka: psycholodzy, pielęgniarki, pedagodzy pedagogiki specjalnej; fizjolodzy, biolodzy biologii molekularnej. Inne osoby, które znają anatomię i fizjologię człowieka powinni poddać się badaniu u psychologa klinicznego w Państwowej Poradni Zdrowia Psychicznego na wykluczenie zaburzeń osobowościowych i emocjonalnych dwubiegunowych, i przedłożyć orzeczenie psychologa klinicznego z numerem ewidencyjnym, i pieczątką Przychodni do wglądu w Centrum Klawiterapii.
Kontakt: e-mail: centrum@klawiterapia.com  i www.instytutklawiterapii.com  oraz kontakt telefoniczny: +48 22 729 8053. Kontakt e-mail do Centrum Konferencyjnego MAZOWSZE w Otrębusach przy ul. Świerkowej 2: biuro@ckm.waw.pl , dla rezerwacji noclegów i wyżywienia.
Obecnie wszystkie kursy dla zawodowych terapeutów są zarezerwowane. Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń chętnych zawodowych terapeutów udziału w kursach klawiterapii, być może na początku drugiego kwartału 2018 roku zostaną uruchomione tygodniowe kursy. Poczynając od pierwszego poniedziałku do soboty każdego miesiąca będzie uruchomione w/w Centrum Konferencyjnym MAZOWSZE szkolenie na przypadkach z zaburzeniami całkowicie opornymi na leczenie kliniczne, fizjoterapii i fitoterapii. Proszę na spotkania autorskie i szkolenie zawodowych terapeutów zaopatrzyć się w elektroniczny sprzęt do zapisów treści wskazanych przez autora klawiterapii obiektów skórnych w diagnozowaniu oglądowym skóry pacjenta i wskazanych zabiegów klawiterapii.
Oglądaj na str. intern.: www.instytutklawiterapii.com  także krótki 8 minut film na YT, gdzie zapoznasz się ze stanowiskiem Prezydium Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w sprawie metody klawiterapii, KTÓRE OD KILKU DEKAD MONITORUJE SKUTECZNOŚĆ METODY KLAWITERAPII, w ocenie naturalnej metody molekularnej biocybernetycznej klawiterapii. Czytaj także e-książkę: EDEN XXI WIEKU, w której dr Ferdynand Barbasiewicz opisuje prawdziwe przyczyny zagrożeń ekologicznych i klimatycznych oraz jak odbudować te zaburzenia ekologiczne i klimatu. Jeśli człowiek nie opanuje się w nadmiernym niszczeniu praw CUDOWNIE STWORZONEJ NATURY TO UNIWERSALNA MĄDROŚĆ NATURY BĘDZIE WZROSTEM EKSTREMALNOŚCI I CZĘSTOŚCIĄ POWTARZANIA SIĘ ZJAWISK FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH, NISZCZYĆ KATASTROFALNIE WARUNKI EGZYSTENCJI CZŁOWIEKA I PRZYRODY NA ZIEMI.

--------
Waiting for your optimistic words.
Best Regards,
Diana Maxwell


CZYTAJ LICZNE WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE AUTORA METODY KLAWITERAPII W: polskiej prasie, radio i telewizji wielokrotnie były publikacje, reportaże i filmy, wpisz w Google: Porozmawiajmy TV Barbasiewicz Ferdynand. Wpisz w Google: www.instytutklawiterapii.com tam na prawym marginesie jest logo YT 8 minut film, gdzie Prezydium ZG. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wypowiada swoją opinię o monitorowaniu skuteczności metody klawiterapii od lat 80 – tych XX wieku w Klinice Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Na tej stronie e-mail jest informacja o spotkaniach autorskich nowej edycji książkowj Klawiterapii w 3 tomach z dowodami klinicznymi w czasie 8 godzin, które odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Centrum Konferencyjnym MAZOWSZE w Otrębusach przy ul Świerkowej 2, gdzie dr Ferdynand Barbasiewicz wskazuje jak dobierać algorytmy biocybernetyczne do diagnoz lekarskich. Po przerwie obiadowej dr Ferdynand Barbasiewicz dokonuje publicznie diagnozy oglądowej związanej z jego odkryciami klinicznymi w odczytywaniu neuropatii i polineuropatii oraz odczytywania na powierzchni skóry glejaków neuronów z przerzutami w najwcześniejszym diagnozowaniu nowotworów złośliwych na poziomie patomorfologicznym. A także jak likwidować neuropatię i glejaki neuronów bez leków w kilka dni. Więcej informacji z dowodami klinicznymi znajdziesz w języku angielskim w niżej zamieszczonych publikacjach:
Tygodnik Głos Polski artykuł: KLAWITERAPIA z dnia 11-18 maja 2010 roku (Kanada i USA).
Read the International Clinical Pathology Journal: ICPJL-02-00041 and ICPJL-02-00042 (June 2016), and ICPJL-16-0P-162, and ICPJL-os-163 (July 2016); ICPJ 16-CON-170; ICPJL-16-CON-171, molecular method in the biocybernetic clavitherapy, non invasive, Ferdynand Barbasiewicz, author.
Read the manuscript cancer in Current Trends in Biomedical, Engineering & Biosciences(CTBEB), Journal, USA, Ferdynand Barbasiewicz.
3D Biomaterials Journal. F. Barbasiewicz
Integrative Clinical Medicine Journal, F. Barbasiewicz
Prof. Kazuhisa Bessho University Kyoto Library publish, Ferdynand Barbasiewicz
Kanadyjski Internet Naukowy, publikacje Ferdynand Barbasiewicz
EC Proteomies and Bioinformatics, Ferdynand Barbasiewicz
Wpisz w Google: Clavitherapy.
Microbiology Journal, USA, Ferdynand Barbasiewicz
International Journal of Medical Science and Clinical invention
IJMSCI ISSN (Online): 2348-991X : (Print): 2454-9576, IJMSCI Index Copernicus Value for: ( 2016 ) 77.02 (?). – Ferdynand Barbasiewicz.
LOJ Medical Sciences (LOJMS) USA, Ferdynand Barbasieicz
Journal of Pathology and Pathogenic Research, Barbasiewicz Ferdynand.
International Journal of Medical Research and Studies (Int. J. Med. Res. & Std.), Ferdynand Barbasiewicz. 
Fortune Journal, FerdynandBarbasiewicz. Peer Reviewed Journal of Forensic & Genetic Sciences (PRJFGS) ISSN 2638-6062,FerdynandBarbasiewicz. 

We hereby inform you that we have published your article ANN-18-MRW-542 entitled “Molecular Method in the Biocybernetics Clavitherapy, Non Invasive, Neuropathic and Oncology” in Archives in Neurology & Neuroscience. Please acknowledge the following URL to access your article https://irispublishers.com/ann/index.php
Microbiology & Infectious Diseases!! Barbasiewicz Ferdynand.

------

Łączymy wyrazy szacunku i najlepsze pozdrowienia dla zainteresowanych metodą klawiterapii - zespół współpracowników.

-----
PS2. czy widziałeś Nowości?

 

 

 Wyszukiwarka
lokalna

Także w Komunikaty

Zapisz się na 
Biuletyn

(Twoje dane sa całkowicie bezpieczne,
za zapis -
upominek)

 

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-19    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                     Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                        
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Patrz Zastrzeżenie.