Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Anty
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie


Ukryte terapie - cz. 3 - dwa tomy. Omówienie.
 

Od 26 maja 2021 r. dostępna jest trzecia część "Ukrytych terapii" Jerzego Zięby.

okładka tomu 1 okładka tomu 2

(na okładkach fragment tekstu podanego dalej

tylna okładka

(tylna okładka)

Powyższe jest powtórzeniem z pierwszego anonsu książki, który wcześniej przedstawiłem tutaj, gdzie był spis treści (numeracja stron trochę nieścisła), opis oraz recenzja profesora medycyny - zobacz.
Po lekturze drugiego tomu tej trzeciej części, poniżej coś na kształt małej recenzji. Pozwalam sobie na trochę "prywaty", bo dodałem parę odwołań do już  publikowanych na tej stronie  materiałów - nawet jeśli są bardzo stare, ale mogą kogoś zainteresować (opcja!) zanim dana osoba przeczyta omawianą książkę.
Przedtem przypomnę, że
wszystko zaczęło się od 1. części wydanej w 2014 r. (opis na naszej stronie), potem była część 2. - 2016 r. (opis tutaj).

Ja widać ze spisu treści, książka jest podzielona na kilka sekcji, które widzę następująco:

A) Zagadnienia ogólne - rozdziały (podaję numery stron wg ich spisu):

Recenzja — 13
Wstęp — 19
O polecanych suplementach diety… wiem, ale nie powiem — 35
Właściwa suplementacja — 45
Leczenie chorób przewlekłych – część wspólna — 47
Dlaczego chorujemy na choroby przewlekłe? — 53

Następnie (B)  - omówienie proponowanych środków zaradczych dla ogólnego stanu zdrowia i  wybranych poszczególnych chorób.
Ze względu na objętość materiału te opisy środków zawarte są w dwóch tomach - od Witamina D (str.57), do Nudności poranne (str. 535). W tomie 2 te zagadnienia nazwano "Część terapeutyczna", aczkolwiek i wcześniejsze rozdziały też nawiązywały do terapii.

C) Blok O dietach (od str. 537), a w nim rozdziały:  Białko, Tłuszcze, Węglowodany, Dieta dra Kempnera, Dieta ketogenna, Kulki kokosowe, Moja „dieta”,  Głodówki.
Jest jeszcze rozdział
 O długowieczności, który widziałbym raczej w kolejnym dziale, który robi największe wrażenie -

D)  Medyczne „struganie dzidy” od strony 609 (nry stron zaktualizowane)
Tutaj wyszczególnię, co się składa na ten dział, bo chciałbym szczególnie tym się zająć  - tyle tam ciekawych i odkrywczych tematów, różnych rewelacji (idących jeszcze dalej w zagadnieniu uzdrawiania, w tym "informacyjnego", niż w ostatnio omawianej przeze mnie książce Samoleczenie):
• Hipnoterapia — 611
• Autohipnoza — 637
Pola Torsyjne – przyszłość, czyli koniec medycyny, jaką znamy dzisiaj  — 645
Modlitwa w leczeniu — 683
Homeopatia — 687
Epigenetyka — 701
Koherencja serca – Heart Variablity Rate (HVR) — 729
Telepatia — 739

Na koniec mamy Epilog i praktyczny Indeks tematów i osób.

Warto zwrócić uwagę na dwie części o charakterze ogólnym, które nie wyróżniają się specjalnie w spisie treści, ale są bardzo ważne - Wstęp Autora do tomu 1 oraz początek tomu 2, w którym Autor na 3 stronach daje istotne uwagi o panujących nieporozumieniach dotyczących suplementacji i badań klinicznych.

Po kolei: We wstępie podkreślony jest prymat praktyki leczniczej nad suchymi teoriami medycyny, zwłaszcza, gdy te teorie nie prowadzą do uzdrowień i polepszenia zdrowia społeczeństwa. Oddany jest hołd postawie prof. Juliana Aleksandrowicza, promotorowi medycyny humanistycznej (patrz Medycyna humanistyczna), ale także tej medycynie, która doskonale radzi sobie z przypadkami ostrymi. Dla pacjenta najważniejsza jest skuteczność leczenia, bez względu jak jest osiągnięta i jakie teorie za tym stoją.
Wyjaśniono istotę naturalnych metod terapeutycznych, w których w zasadzie nigdy nie podaje się tylko jednej substancji ani substancji syntetycznych. Autor wyjaśnia złudne zaufanie do Evidence Based Medicine (EBM), gdy polega to tylko na badaniach klinicznych leków, co nie ma zastosowania do naturalnych środków leczniczych. (To zagadnienie i slogan EBM  parokrotnie omawialiśmy i na naszej stronie, np.: EBM, Jeszcze o EBM,
Wiarygodność prac naukowych, ...)
Autor przypomina, że nie jest źródłem ani "wynalazcą"  omawianych metod - wiele z nich istnieje do dekad, tylko są albo ukrywane albo niedocenione.
Ta część ma podobnie ważne wprowadzenie jeszcze w rozdziale Leczenie chorób przewlekłych – część wspólna (str. 47).
Chociaż Autor kieruje książkę także (a może przede wszystkim) do lekarzy - z nadzieją, że informacje o skutecznym leczeniu do nich dotrą (jest zdania, że to oni powinni leczyć), to w tym rozdziale dostaje im się porcja uzasadnionej krytyki.

Wprowadzenie do tomu 2. ma podobny charakter. Gdybym miał takie uprawnienie, skopiowałbym je tutaj jako ważny artykuł o tym, czym różni się leczenie farmakologiczne od terapii naturalnych i dlaczego badania kliniczne nie mają zastosowania do tych drugich. Także o tym, że suplementy nie są lekami, a są ekwiwalentem żywności. W tym zakresie panuje wiele nieporozumień.

Długa sekcja terapeutyczna (B) uszczegóławia i aktualizuje szereg informacji z cz. 1 i 2 książki Jerzego Zięby - nie będę się nad tym zatrzymywał, chociaż liczne moje "notatki marginesowe" może wykorzystam w innych artykułach/wpisach. Zaletą opracowania jest podawanie adresów internetowych (także kodów QR) do źródeł, i to od razu "na miejscu", tj. nie trzeba zaglądać do przypisów np. na końcu książki.

Drobną uwagą jest to, że niektóre z tych rozdziałów są  jakby za krótkie - np. zajmują pół strony, przez co kartka nie jest wykorzystana, a przecież nie każdy zna poprzednie informacje od p. Jerzego, które, choćby skrótowo, mogłyby się na takiej kartce znaleźć.

Gdybym miał dać przykład jakichś zagadnień, które sobie szczególnie cenię ze wzgledu na ich uniwersalność, a w poprzednich tomach były tylko częściowo wspomniane, to byłyby to: rozdział o oddychaniu (wg dra K. Butejki, str. 107, patrz też na naszej stronie np. Oddychanie a zdrowieOddychanie wg Butejki), temat prawidłowych ćwiczeń fizycznych (str. 177, uzupełnia i poprawia to, o czym pisaliśmy przed laty np. w Minimalny wysiłek fizyczny dla zdrowia ...), rola światła dla zdrowia (str. 247, na mojej stronie było o tym trochę szerzej - Słońce zdrowe czy nie? oraz z uzupełnieniem o światłoterapii), klawiterapia (str. 331, patrz też Metoda klawiterapii, zastosowanie jodu (wiele rozdziałów), rola tłuszczów i węglowodanów (odpowiednio strony 539 i 540).

Teraz przejdę do "cymesu" - sekcji (D), która w sposób szczególny pokazuje otwarty umysł Autora oraz perspektywy medycyny przyszłości.

W rozdziale O długowieczności (str. 583) znajdziemy zaskakującą tezę, a właściwie udowodnione czynniki wpływające na wydłużenie życia w postaci ... stresorów. To dla wielu zapewne to coś nowego, tym bardziej, że mówi się często o zgubnym wpływie stresu. Ja akurat coś podobnego +/- sprawdziłem w już długim życiu - chodzi o stres mobilizujący, w tym mobilizujący nasz układ odpornościowy do czuwania. (W ogóle to bardzo ciekawy i odwieczny temat, "u mnie" co najmniej od 2005 w tym rozważaniu, a potem popularnie w paru wpisach jak W poszukiwaniu nieśmiertelności, Nieśmiertelność na zamówienie? ...)

Rozdział Medyczne „struganie dzidy” (str. 609) ma taki tytuł, ponieważ pokazuje stopień ignorancji i bycia w przedszkolu nauki w przypadku wielu działów medycyny - wbrew jej wysokim mniemaniu o sobie. Hasłem przewodnim jest zdanie: " Ostatnie 200 lat należało do medycyny opartej na chemii i fizyce, następne 200 będzie należało do medycyny opartej na energii i informacji".
Myślę, że będzie to więcej niż przyszłe 200 lat.

Już wcześniej - w rozdziale Dlaczego chorujemy na choroby przewlekłe (str. 54) znajdujemy zdanie "Niektórzy naukowcy ...twierdzą. że nawet 90% chorób przewlekłych ma swoją oryginalną przyczynę  - kolokwialnie  mówiąc - w naszej głowie".
Chodzi o psychosomatykę, o ważną rolę naszej podświadomości. Chociaż to wiadomo od dawna, ale medycyna mało wykorzystuje tę wiedzę w praktyce.
Dalej Jerzy Zięba zadaje kilkanaście prowokacyjnych pytań z rodzaju np. Czy intencja może leczyć? lub jeszcze bardziej niezwykłe jak Czy można naprawić wadliwy gen i to nawet na odległość?
Te pytania zyskują pozytywną odpowiedź w dalszych rozdziałach, gdzie temat jest znacznie pogłębiony, możliwie jasno wytłumaczony i zilustrowany przykładami.

Jako pierwszy przykład takiej nowej (a właściwie od nowa zrozumianej i zastosowanej) medycyny pan Jerzy bierze dość obszernie na warsztat hipnoterapię (str. 611), a dalej autohipnozę. Ma ku temu kwalifikacje z racji dwóch niezależnych dyplomów hipnoterapeuty klinicznego i swojej praktyki (w przeszłości).
Po raz kolejny pokazuje brak wiedzy tych prześmiewców, którzy uczepili się tego, że Autor kiedyś powiedział, że hipnozą można powiększać piersi kobiety. To miał być argument dezawuujący Ziębę, a tymczasem sprawa jest dobrze znana naukowcom, na co Autor podaje szereg źródeł naukowych. Jednak ten przykład, to tylko jeden z bardzo wielu o sile sugestii hipnotycznej.
Przykłady te dotyczą wielu uzdrowień, które nie byłyby możliwe metodami farmakologicznymi, a były spektakularne. Sam J. Zięba miał takie osiągnięcia.
Stosunkowo najbardziej znanymi są zastosowania hipnoterapii w anestezjiologii (operacje bez klasycznego znieczulenia, likwidacja bólu).
Autohipnozy można się nauczyć, a jej zastosowanie rozciąga się na wiele aspektów życia.
Przy okazji wyjaśnione są różne nieporozumienia dotyczące natury, zakresów i terminologii hipnoterapii oraz podane zasady bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę (z podaniem źródeł) na zastosowanie hipnozy do manipulowania ludźmi, co obecnie jest intensywnie stosowane przez media i niektórych polityków.

W rozdziale Pola Torsyjne – przyszłość, czyli koniec medycyny, jaką znamy dzisiaj (str. 645) wchodzimy na jeszcze wyższe poziomy i paradygmaty.
Pojecie pola torsyjnego jest niezrozumiałe dla współczesnej oficjalnej nauki, co nie przeszkadza temu, że wiedza o nim jest wykorzystywana praktycznie, zwłaszcza w wojsku.
Ale podobnie jest przecież z radiestezją, telepatią, intuicją i podobnymi zjawiskami.
Jesteśmy coraz bliżej zrozumienia tych fenomenów właśnie dzięki koncepcji pola torsyjnego.
Chociaż nie podano explicite dowodu, że jest ono wspólnym mianownikiem tych zjawisk, to liczne przykłady kierują nas ku takiemu wyjaśnieniu. Fakt, utajnienia odnośnych badań, którymi zajmuje się wojsko przy tworzeniu broni i środków wpływania na ludzi, utrudnia poznanie dowodu i szczegółów technologii. Niezależne badania prowadzi w Polsce dr Diana Wojtkowiak - uznany na świecie autorytet tej dziedziny. Autor odsyła do jej strony http://www.torsionfield.eu/ , a cały rozdział zaczyna od zacytowania wypowiedzi pani doktor o różnicy między umysłem prostaka i prawdziwego naukowca, którego powinna cechować ciekawość świata i  otwieranie się na nowe.

U podstaw tego nowego spojrzenia jest uznanie roli informacji niemal we wszystkich zjawiskach, przy czym jest to autonomiczny składnik, który determinuje procesy biologiczne, czym dalej Autor się zajął pod kątem spraw zdrowia. Przykładowo, to informacja zapisana w DNA decyduje kim jesteśmy. Jednak DNA nie wytwarza żadnego białka, to zachodzi poza jądrem komórki w procesie transkrypcji genów.
Szereg chorób należy widzieć w uszkodzeniu informacji w DNA oraz w błędach transkrypcji. Zatem wprowadzenie tam informacji prawidłowej może przywrócić pożądany (zdrowy) stan. Jest to nadzieja na wyleczenie każdej choroby przewlekłej i w tym sensie zapowiedź medycyny przyszłości.

To pola i cząsteczki torsyjne są nośnikami informacji, przy czym posiadają właściwości wykraczające poza fizykalne ramy przestrzeni, prędkości, przenikania. Tak jak Autor, nie podejmuję się wyjaśnienia tych nowych koncepcji odsyłając do podanych źródeł.
Natomiast Autor  podaje szereg przykładów z zakresu synchronicznego zachowania stadnego, déjà vu, intuicji, porozumiewania się wzajemnego roślin i pomiędzy roślinami i ludźmi (zadziwiające wieloletnie i powtarzalne eksperymenty przeprowadzane w wielu laboratoriach), leczenia na odległość,  nakładanie rąk, itd.
Obszerny wciągający rozdział pokazujący inną rzeczywistość. Chociaż i o tym są osobne książki, to wielu będzie zdumionych jak w tych zjawiskach działa sama intencja (ew. wzmocniona emocją) - zanim powstanie sformułowana myśl lub fizyczne działanie. Jest podobieństwo do zjawiska opisanego w rozdziale Koherencja serca – Heart Variablity Rate (HVR) (str. 729), gdzie pokazano badania wskazujące, że serce reaguje wcześniej niż mózg na przekazy emocjonalne z zewnątrz. Przy okazji potwierdza się, że serce w pewnym stopniu zawiaduje mózgiem a nie odwrotnie, a śmierci klinicznej nie definiuje zanik pracy mózgu ale serca.

Powracając do mocy intencji w uzdrawianiu, pokazano doświadczenia usuwania taką drogą nawet nowotworów.
Te zjawiska łączą się z homeopatią (rozdział od str. 687) gdzie Autor znów wyjaśnia szereg nieporozumień, biorących się z niezrozumienia roli informacji a nie czynnika chemicznego, który tu w ogóle nie występuje. Skuteczność homeopatii jest bezsporna. Przy okazji J. Zięba, nie po raz pierwszy, pokazuje monstrualne absurdy w przepisach i praktyce lekarskiej (np. w aptekach znajdziesz zarejestrowane leki homeopatyczne, ale medycyna nie chce homeopatii uznać!).

Kolejny rozdział Epigenetyka (str. 701) nawiązuje do względnie nowej gałęzi biologii o takiej właśnie nazwie, gdzie przedrostek 'epi' oznacza coś ponad, w danym przypadku zjawiska występujące "ponad" znaną genetyką. Niektóre aksjomaty akademickiej genetyki nie zostały udowodnione, a za sprawą badań takich znanych naukowców jak dr Bruce Lipton - zostały zakwestionowane. Epigenetyka to nauka o wpływie środowiska na genetykę. Ma to znaczące konsekwencje. Z hipotez genetyki wynikałoby, że każdy gen odpowiada za stworzenie jednego konkretnego białka, ale weźmy pod uwagę, że  mamy ok. 30 000 genów a organizm człowieka wytwarza ok. 200 000 białek. Zatem jeden gen musi wytwarzać więcej białek, tylko co w takim razie różnicuje procesy w tej "fabryce".
Nie chcę tutaj dyskutować tej i podobnych kwestii, ponieważ ani nie mam takich kwalifikacji ani nie jest to odpowiednie miejsce. Podzielam tylko ciekawość tych, którzy zadają podobne pytania - za B. Liptonem i autorem książki. Z badań epigenetyki wynika, że to nie DNA jest "mózgiem" komórki, ale jej błona. Wspomniana dr Wojtkowiak na podstawie zbadania 5000 białek wykazała, że ta błona nie ma receptorów fal elektromagnetycznych, ale ma receptory pól torsyjnych. To odkrycie (zasługujące na Nobla?) może dopełnić obraz mechanizmu epigenetyki i być przełomem w biologii i w medycynie.
Dalsze przykłady pokazują jak właśnie tą drogą emocje, intencje, akty wybaczenia (wielka siła!) itp., w sposób mierzalny i powtarzalny wpływają biologicznie na organizm. Możemy je zaliczyć do nowej, ważnej warstwy naszego środowiska.

W następnym rozdziale Telepatia (str. 736) wspomina się o szeregu postaciach, które wykorzystywały tę umiejętność (Edgar Cayce, Bruno Gröning, ale także szkoleni wywiadowcy tajnych służb). Autor sugeruje, że wszyscy posiadamy tę umiejętność, ale trzeba wyłączyć w tym celu nasz sceptyczny umysł.
Te zjawiska, które wydają się z pogranicza magii oraz są przypisywane od dawna ezoteryce, zyskują wytłumaczenie i kierunki zastosowań. One mogą być pozytywne i negatywne - wracamy do medycyny humanistycznej oraz roli etyki człowieka.
Cały ten omawiany dział książki jest obszerny i wyposażony w liczne odwołania do literatury - nie sposób tutaj to omówić, ale myślę, że dostatecznie zaciekawiłem Czytelnika.

W krótkim Epilogu Autor podaje parę zastrzeżeń i podkreśla, że będąc całkowicie niezależnym finansowo i niezależnym dziennikarzem nie działa w niczyim innym interesie niż dobro ludzi i nauki.

Zapewne znajdą się małostkowi krytycy, którzy zarzucą Jerzemu Ziębie reklamowanie przy tej okazji swoich produktów.
Jestem z tym całkowicie pogodzony i zgodny z Autorem, że niby dlaczego miałby tego nie robić w swojej książce, skoro jest przekonany do najwyższej jakości i skuteczności unikalnych suplementów, tworzonych z pozytywną intencją i wg wskazań najnowszej nauki, co pokazują świadectwa tysięcy zadowolonych i uleczonych klientów oraz niezależne audyty jakości.

Kończąc:
Przy tak dużej pracy znalazłem mało literówek czy niejasności, "wykład" jest klarowny i przekonywujący.
Może przydałaby się lepsza oprawa? Mój egzemplarz, przez częste zaglądanie już gubi kartki, a chciałbym by jeszcze długo służył...
Podobno jest gotowa (w manuskrypcie?) kolejna część serii "Ukrytych terapii" - o szczepieniach, co byłoby bardzo ciekawe w świetle jednego z głównych tematów, jakimi żyje teraz świat.

Serdeczne podziękowania dla Autora za tę książkę i za to co robi dla ludzi.

Leszek Korolkiewicz

PS.

Przypomnę jeszcze, że intencje Autora i jego uwagi do całości książki znajdziemy w nagraniu (od ok. 3'45"):

https://vk.com/ukryteterapie?z=video-201956532_456239555%2F37a34889e87d52b066%2Fpl_wall_-201956532.

Myślę, że Jerzy Zięba będzie wielokrotnie wracał do poruszonych w książce zagadnień.

Obecnie - ze względu na cenzurę na YouTube, Facebooku i paru innych portalach (nie chcą byś znał prawdę?) Autor prezentuje informacje na https://www.bitchute.com/jerzy-zieba/  oraz w grupie na VK - https://vk.com/ukryteterapie , a ostatnio i docelowo na  https://jerzyzieba.com/live.
Archiwum materiałów znajduje się też na https://jerzyzieba.com  (rozproszone, np. https://jerzyzieba.com/artykuly).  

Są tam filmy i wypowiedzi omawiające wiele tematów "ZAKAZANYCH", chociaż ... cudzysłów jest chyba zbędny - dowodzi tego jak wiedza od Jerzego Zięby jest ukrywana.  "Od" nie oznacza że "Jego" - w tym sensie, że przekazywana jest wiedza pochodząca ze źródeł naukowych i od lekarzy praktyków.
Zasługą Jerzego jest, że to wszystko zbiera i opracowuje jako publicysta i dziennikarz oraz udostępnia w formie zrozumiałej prawie dla każdego. Szkoda, że ... nie jest zrozumiała przez większość lekarzy, którzy wpadli w wąską koleinę rozumienia medycyny jako sługi farmacji.
M
yślę, że o tej książce będzie głośno i to nie tylko w Polsce, ponieważ przygotowywane są wydania w paru innych językach.

Książka do nabycia na stronie www.ukryteterapie.pl.

 

 


 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty
_______________

Zapisz się na 
Biuletyn

Zobacz informację
wstępną

(Twoje dane są całkowicie bezpieczne;
za zapis -
upominek > Informacja wstępna)

 _______

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-21   admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.