Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie


Ministerstwo to służba

 

 

Tytuł nawiązuje do etymologii słowa minister. To ktoś, kto służy, w danym przypadku mam na myśli ministra zdrowia, bo to najbardziej nas tutaj obchodzi.

W nowościach listopada 2015 przedstawiłem wątpliwości co do nowej nominacji Ministra Zdrowia. Nie są to oczywiście tylko moje wątpliwości.
Chociaż z własnego doświadczenia i kontestacyjnego charakteru tej witryny wynika podejrzliwość i krytykowanie wszystkiego co faktycznie lub potencjalnie szkodzi zdrowiu, to opieram się przecież przede wszystkim na opinii mądrzejszych.

Te swe konkretne wątpliwości podeprę artykułem 'nestora' alternatywnej (a może raczej właściwej) wiedzy o świecie medycyny - dra Jerzego Jaśkowskiego. Artykuł był niedawno umieszczony na stronie http://www.polishclub.org a poniżej cytuję go w całości. Tym samym spełniam prośbę Autora podaną na końcu artykułu aby go rozpowszechniać i uzasadniam niektóre tezy innych tutejszych artykułów jak np. Szczepionki, Homeopatia, ...

Może przykre jest, że dostaje się mocno jednemu konkretnemu człowiekowi, który reprezentuje przecież i innych podobnie działających lekarzy i administratorów - 'wychowanków' zepsutego sytemu, co pośrednio zachwieje pozycją kogoś, z kim nowe władze i część społeczeństwa wiąże spore nadzieje.
Z drugiej strony trzeba ponosić odpowiedzialność proporcjonalną do funkcji oraz jest też inna nadzieja, że minister K.R. zmieni swoje poglądy w wyniku większego zderzenia z opinią publiczną. Tego życzę, w przeciwnym przypadku niestety minister nie będzie służył ludziom a im szkodził.

(Niektóre zdania artykułu nie są jakby dokończone i do końca jasne, ale zostawiam oryginał, który tylko  nieco poprawiłem edycyjnie i dodałem w nawiasach [ ] parę uwag własnych. Wytłuszczenia oryginalne (nieco dziwne). Nie oceniam też przedstawionych stwierdzeń).


Iluzje dr. Konstantego Radziwiłła

„Jeżeli prawo nie opiera się na rozumie, stanowi zagrożenie dla bytu państwa”.

„Wiara, że przemysł farmaceutyczny zajmuje się zdrowiem publicznym jest iluzją”.
prof.Eric De Keuleneer
Solvay Business School ULB

Cz. 1

Sprawa homeopatii, jako części medycyny, byłą poruszana przez Naczelną Izbę Lekarską [dalej określana także jako Naczelna Rada Lekarska - NRL]  już przed ponad rokiem. Trudno mówić nawet o tym, że była poruszana przez Izbę. Głos zabrało paru członków Izby, posługując się blankietami firmowymi Izby.

Żadna z Okręgowych Izb lekarskich nigdy nie omawiała przedmiotu o nazwie homeopatia, jako problemu medycznego.

Dlaczego nie ma o homeopatii powszechnej wiedzy? Ponieważ istnieje monopol na prace naukowe, wprowadzony przez przemysł farmakologiczny, czyli przez banksterów. Ustanowiono monopol pewnych firm wydawniczych, w medycynie na przykład jest to Elsevier, a w Polsce jego „córka” – Urban & Partner. Elsevier dysponuje 7000 tytułami i zatrudnia 35 000 ludzi. Wiadomo, że o druku danej pracy, lub nie, decyduje dział marketingu, a nie na przykład data zgłoszenia. Czyli od razu są równi i równiejsi. Jak pracę przedstawia koncern farmakologiczny wykupujący reklamy, to prace się ukazują. Jak pracę przesyła biedny naukowiec, to bywa różnie. Na przykład praca pewnego doktora, wyjaśniająca przyczyny zatrucia około 50 000 ludzi w Bhopalu, w 1984 roku, została zignorowana przez 80 czasopism. Kilka redakcji wprost odpisało, że Union Carbide jest za silnym koncernem, aby taką pracę drukować.

W celu ułatwienia sobie życia i obniżenia kosztów, przemysł wprowadził punktacje swoich wydawnictw. Te bardziej „prestiżowe”, czyli dofinansowywane, lub wydawane przez większe koncerny, posiadają większą liczbę punktów, a te mniej, czyli pochodzące z kondominiów, mniejszą liczbę punktów. Stąd marzeniem autora jest opublikowanie pracy w czasopiśmie z dużym IF. Ten IF, czyli punkty, są po prostu sposobem na biały wywiad. Po co kogoś śledzić i zastanawiać się, co bada, kiedy, dzięki systemowi punktów, sam donosi swoje prace. Podobnie jest z patentowaniem prac. W ten prosty sposób przemysł nie pozwala na rozwój konkurencji.
Jakie są skutki takiej działalności urzędników? Jednym z najbardziej widocznych jest systematyczne „wycofywanie” prac, uprzednio wydrukowanych przez te prestiżowe czasopisma, zwane naukowymi. W pierwszej dekadzie XXI wieku nastąpił lawinowy wprost wzrost szybkiego wycofywania takich „nieuczciwych” prac medycznych, i to aż o 1900%, chociaż całkowita liczba publikacji wzrosła tylko o 44 %. Wiadomo, liczba czasopism, a wiec i stron druku, specjalnie się nie zmienia.
Zdecydowana większość prac została usunięta z powodu celowego fałszowania wyników. I co ciekawsze, zdecydowana większość tych usuniętych prac była publikowana w czasopismach z „recenzentami” i to nierzadko dwoma. Obala to całkowicie mit, jakoby recenzowane czasopisma były czymś lepszym. Tylko miernoty się w ten sposób dowartościowują.

Drugim istotnym problemem w medycynie jest wprowadzanie na siłę rozmaitego rodzaju procedur, przez zupełnie niekompetentne osoby na stanowiskach administracyjnych. Ostatni raport Mayo Clinic Proceedings, z sierpnia 2013 roku, podał, że aż od 40 do 78 % badań i zabiegów medycznych, jakie otrzymują chorzy, nie tylko im nie pomaga, ale szkodzi! To nie tylko naraża budżety chorych z powodu marnotrawstwa funduszy, ale podważa całkowicie sens działania lekarzy. Konsekwencją tego są rozmaitego rodzaju hochsztaplerstwa i pseudomedyczne działania.
Wyraźnie widoczne jest to na przykładzie USA. Stany Zjednoczone wdają więcej na tzw. opiekę zdrowotną, aniżeli 10 następnych krajów łącznie [Japonia, Niemcy, Francja, Chiny, W. Brytania, Włochy, Kanada, Brazylia, Hiszpania i Australia].
Jak obliczono, aż 30% tej kwoty jest marnowane. Stanowi to aż 750 miliardów dolarów rocznie. Na kwotę tą składają się nie tylko niepotrzebne, a szkodliwe procedury, ale również koszty obsługi urzędniczej, która urasta do niewiarygodnych rozmiarów.

W Polsce jest całkowity brak kontroli nad ponad 65 miliardami złotych NFZ. Fundusz ten powstał, jak niesie wieść gminna, z powodu konieczności zatrudnienia całej masy pracowników byłych komitetów partyjnych, rozwiązanych po 1990 roku. Przymus płacenia nowego podatku pod pretekstem ochrony zdrowia, to właśnie przerzucanie pieniędzy podatnika do prywatnych kieszeni. Najlepszym tego dowodem była afera z agentem Tomkiem i naiwną 40-latką. Sprawa ta pokazała, że prywatyzacja służby zdrowia przez duże koncerny zagraniczne jest faktem. Kilka lat po aferze, liczba sprywatyzowanych szpitali wzrosła lawinowo. A przecież wszyscy mądrzy politycy zaprzeczali nawet chęci prywatyzacji służby zdrowia.

Otóż całe to pismo NRL „protestujące” przeciwko wprowadzaniu homeopatii do uczelni medycznych jest jednym wielkim nieporozumieniem, szczególnie w świetle przytoczonych powyżej faktów. Zresztą nie pierwszym, podpisanym przez p. dr M. Hamankiewicza.
Po pierwsze, samo zlikwidowanie piśmiennictwa naukowego i oddanie go w ręce wydawnictw przemysłowych, dokonało się za zgodą i bez sprzeciwu Naczelnej Rady Lekarskiej. Czyli Naczelna Rada Lekarska sama pozbawiła się możliwości kontroli produktów, które lekarze mają przepisywać chorym, czyli obecnie muszą sprzedawać.
Po drugie, Naczelna Rada Lekarska sama zgodziła się na wprowadzanie procedur przez urzędników, kiedy to jeszcze do niedawna lekarz odpowiadał za leczenie chorego, dostosowując metody do pacjenta, a nie odwrotnie, jak jest obecnie.
To przecież FBI wykrywa korupcję wśród urzędników zdrowia [nie nazwę ich lekarzami], a nie NRL.
Po trzecie, p. Prezes wykazał się nieznajomością historii medycyny, ponieważ już dawno udowodniono, że w pewnych chorobach działania zarówno homeopatyczne, jak i osteopatia, mają lepsze rezultaty w leczeniu, aniżeli tzw. medycyna przemysłowa.
Przypomnę także, że Naczelna Rada wystosowała swoje pismo, w ogóle nie konsultując jego treści z legalnie działającym na terenie POlski Towarzystwem Lekarzy Homeopatów.
Jeszcze raz powtarzam, spór nie dotyczy metody leczenia, ale zasady postępowania tworu, rzekomo samorządowego, ze swoimi członkami.

To przydługie przypomnienie jest niezbędne do właściwego zrozumienia omawianej iluzji dr Konstantego Radziwiłła.

Jak się okazuje, stołek decyduje o rozumie.
Do tematu homeopatii wrócił, po roku, nasz PT Kolega, dr Konstanty Radziwiłł, ten sam, za którego kadencji nastąpiło przejęcie czasopism medycznych przez przemysł.
W numerze lutowym 2015 r. Gazety Lekarskiej opublikował pod znamiennym tytułem „Homeopatia dołem” (str. 44-45) „swoje” przemyślenia.

Artykuł jest prostym, socjotechnicznym praniem mózgu. Składa się w większości z przymiotników. Te pozytywne określają nas, czyli zwolenników przemysłu, a te negatywne określają ich, czyli zacofańców i …

Po pierwsze, nasz PT Kolega powołuje się na zasady powszechnie akceptowanego obowiązku stosowania w praktyce lekarskiej „zasady medycyny opartej na dowodach, czyli tzw. EBM.”
Widać wyraźnie, że nie rozumie tego pojęcia i nie wie, co to znaczy. Nie wie, że ponad 10 000 naukowców i wielu laureatów Nagrody Nobla kwestionuje te zasady, z niżej podanych powodów.
Jak można to łatwo udowodnić, te tak zwane naukowe dowody są w większości doraźnym szalbierstwem, powtarzanym w oficjalnych biuletynach reklamowych przemysłu.

Podam kilka przykładów. Firma Merck wydawała przez około 6 lat fałszywe czasopismo medyczne pod nazwą Australian Medical Journal, w celu reklamowania jednego leku, zwanego Vioxx. Lek uśmiercił od 60 do 100 000 ludzi, zanim go wycofano. Lekarz, który rzekomo prowadził przez ok 8 -10 lat te badania, wymyślał je z sufitu. Oczywiście, nie robił tego za darmo. Firma płaciła mu setki tysięcy dolarów. Czy słyszeliście, szanowni Czytelnicy, aby chociaż raz Naczelna Izba Lekarska w swoich wystąpieniach ostrzegała o tym fakcie?
W Polsce wciąż cytuje się tzw. raport duński, odnośnie braku związku pomiędzy szczepieniami, szczególnie MMR, a autyzmem. Opiera się na tym raporcie cała Medycyna Praktyczna i jak najbardziej oficjalni eksperci, tacy jak p. prof. A. Zieliński, czy Towarzystwo Wakcynologów.
Tymczasem, udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że raport jest fałszywką. Łącznika amerykańskiego ściga prokuratura za malwersację wysokości 1.5 miliona dolarów, a z kasy Uniwersytetu w Arheim zniknęło jakieś 20 milionów.
Udowodniono w sposób bezsporny, że cały materiał został po prostu sfałszowany.
Czy słyszałeś Szanowny Czytelniku, by Naczelna Rada chociaż raz ostrzegła swoich członków o tym fakcie?

Sprawa szczepionki MMR i autyzmu.
Pomimo tego, że zarówno sąd angielski uwolnił autorów tej pracy z 1989 roku, dr Wakefielda i Smitha, od zarzutu fałszerstwa, jak i sądy we Włoszech ustaliły związek szczepień z autyzmem i wypłacają z kieszeni podatnika olbrzymie odszkodowania (firmy szczepionkarskie otrzymały list żelazny i nie płacą kar), jak również odtajniono 1270-stronicowy raport z badań firmy GSK, gdzie stoi jak BYK, że szczepionka powoduje autyzm.
Zresztą dr Wakefielda skazano pod wyimaginowanym zarzutem nieetycznego postępowania, ponieważ dawał dzieciom cukierki po badaniu. Przyznaję się bez bicia, że ja nie tylko dawałem cukierki, ale przywoziłem całe kosze zabawek do szpitali i klinik.
Czy słyszałeś kiedykolwiek, aby ktokolwiek z Izby przeprosił swoich kolegów lekarzy za podawanie nieprawdziwych informacji?

Nasz Kolega Konstanty Radziwił kilkakrotnie powołuje się na Kodeks Etyki lekarskiej. Ale traktuje ten kodeks bardzo wybiórczo, jak Kali. Kali kraść to dobrze, Kalemu kraść to źle. Powołuje się bowiem na paragraf 57: „Lekarz nie może posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe lub bezwartościowe”.

Zapomniał jednak albo przeoczył, że przed paragrafem 57 jest paragraf 52, pkt 3, który mówi wyraźnie, że najpierw trzeba wysłać swoje uwagi do opozycji, a dopiero z powodu braku reakcji może powołać się na paragraf 57. Już to stawia dr Konstantego Radziwiłła w dziwnym świetle. Żadnego bowiem pisma, wysłanego do Towarzystwa Homeopatów, nigdy nie „ujawniono”. Czyli od samego początku nie chodziło o meritum tylko o …
Nie wspominając o art. 56. a dopiero następnym jest art.57.
Nie znane są prace kol. K. Radziwiłła na temat nieskuteczności homeopatii.

Pierwsze pytanie do Kolegi Konstantego Radziwiłła: a co to jest nauka?
Czy za naukowe możemy uznać prace dotyczące VIOXXu? Przecież przez wiele lat były publikowane i wydawane w najlepszych czasopismach i nikt im nie zaprzeczał.
Czy za naukowe możemy uznać prace dotyczące konieczności obniżania poziomu cholesterolu przez substancje zwane statynami? Przypomnę dr Konstantemu Radziwiłłowi, że pierwszy lek stosowny na obniżenie poziomu cholesterolu wprowadzono w POlsce w 1980 roku. Nazywał się Currantyl. I szybciutko, po 5 latach, został wycofany z powodu dużej liczby zawałów.
Dodam, że właśnie FDA wycofało się z „reklamowania” cholesterolu, jako przyczyny zagrożenia układu krwionośnego.
Przypomnę Koledze Konstantemu Radziwiłłowi, że w latach 70. modny obecnie Rutinoscorbin, został zdyskwalifikowany przez lekarzy, z powodu dużej liczby powikłań, szczególnie u kobiet w ciąży.
Po 25 latach sprzedawany jest bez mała w kioskach. Nie ma publikacji prac naukowych, które by udowodniły jego bezpieczeństwo i skuteczność. Nie słyszałem, żeby Izba Lekarska ostrzegała Kolegów Lekarzy o tym preparacie.

Czy Kolega Konstanty Radziwiłł uważa operacje by-pasów, czy stenty, tj. operacje zwężenia tętnicy wieńcowych, za naukowe, jeżeli podstawowe prawa hemodynamiki przeczą sensowi tych zabiegów?
Jeżeli statystyki zgonów, wynoszące około 47% PO OPERACJACH, stają w jaskrawej sprzeczności ze statystykami zgonów, wynoszącymi około 3% po leczeniu zachowawczym, nadal uznaje za naukowe?

Czy kolega Konstanty Radziwiłł uważa, że demencja po operacjach by-pasów, występująca u około 50% operowanych w okresie 5-8 lat, dowodzi naukowości tych zabiegów, nie wspominając o powikłaniach?
Na czym opiera kol. Konstanty Radziwiłł swoje „naukowe” podejście, jeżeli brak jakichkolwiek prac, wykonanych w polskich klinikach, na temat losu operowanych?

Czyli zastosowano prosty socjotechniczny chwyt. Jak mówimy MY, to jest to nauka, jak mówią oni, to jest to wstecznictwo i zacofanie.

Ale powinien kol. Konstanty Radziwiłł pamiętać, że w Polsce, oprócz kodeksu etyki, istnieje Przysięga Hipokratesa.
Przypomnę kol. Konstantemu Radziwiłłowi: „Nie będę podawał, ani przepisywał choremu nigdy środków niezgodnych z moim sumieniem i szkodzących choremu”.
Jest też kodeks karny, który mówi, że nie wolno podawać pacjentowi trucizn.
A przecież Naczelna Izba Lekarska zgadza się na podawanie zupełnie bezwartościowej szczepionki WZW B dzieciom w pierwszej dobie po urodzeniu. Jesteśmy w gronie 3 krajów na świecie, które to wykonują. Czyli według kol. Konstantego Radziwiłła, te powiedzmy 90% krajów na świecie to są oszołomy, a my jesteśmy pionierami nauki. Cóż, można pogratulować tylko dobrego samopoczucia, ale to się mieści w MAD V. [?]

Dlaczego nasz Kolega nie opiera się na stanowisku Międzynarodowej Rady Lekarzy w sprawie szczepionek?

 

Cz. 2

W głupocie i ciemnocie żyje się w szczęściu i cnocie
- powiedzenie z XVIII w.
 

Z czym głupszych ludzi składa się warstwa rządząca, tym więcej nakazów i zakazów produkuje. J.J.


Z bliżej nieznanych powodów dr Konstanty Radziwiłł, wrócił do niechlubnego tematu działań Izby Lekarskiej w sprawie homeopatii.
Jak podaje wikipedia p. dr K. Radziwiłł ukończył podyplomowe studium Bioetyki.
Nie bardzo rozumiem co to za dziwna bioetyka i kto takie studia prowadzi, ponieważ etyka zawsze powinna być jedna w zależności od przynależności cywilizacyjnej. W naszej strefie, przez ok. 1000 lat panowała cywilizacja łacińska i jej etyka była wspólna i jednolita. Rozmaitego rodzaju neologizmy nowomowy są tyko i wyłącznie odwracaniem uwagi od materii.
Jak wiadomo w katolicyźmie istnieje pojęcie grzechu strukturalnego od którego odżegnują się co niektórzy jak diabeł od święconej wody.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Radziwiłł

Dlaczego przygotowując materiały dla PT Lekarzy, Izba Lekarska nie podaje stanowiska Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy i Chirurgów AAPS, oficjalnie złożonego przed Komisją Senatu? Przecież jak jesteśmy 52 stanem, to powinniśmy znać stanowiska naszych PT Kolegów.
A stanowisko to jest jednoznaczne: AAPS twierdzi, że szczepienia popierają organizacje, które mają kazirodcze stosunki z przemysłem farmaceutycznym. Wymuszanie przez urzędników przymusu szczepień zmieniło radykalnie stosunek lekarz-pacjent i przekształciło lekarzy w urzędników aparatu administracyjnego. Czyli w osoby pracujące na etatach Izb Skarbowych, przeznaczonych do ściągania podatków.

Dlaczego Izba Lekarska nigdy nie protestuje przeciwko nakładaniu na rodziców kar pieniężnych za to, że nie chcą truć swoich dzieci?

Dlaczego nigdy nie zabiera głosu, jak fanatycy szczepień nawołują do karania lekarzy, przedstawiających wyniki badań, wskazujących na niecelowość podawania jak leci szczepionek?

Dlaczego Izba Lekarska nie zabiera głosu, jak pojawiają się naciski na nieprzyjmowanie do szkoły, czy przedszkola, dzieci nieszczepionych? Przecież dziecko o prawidłowym systemie odpornościowym, lub dziecko, które już przeszło chorobę, nie stanowi dla nikogo zagrożenia. Czyli mamy rozumieć, że te podstawowe zasady odporności są nieznane członkom Izby Lekarskiej?
Przecież żadnych badań o stanie odporności dzieci się nie przeprowadza przed szczepieniem. Na jakiej więc podstawie rozmaici dilerzy wygłaszają swoje tezy? Naczelna Izba Lekarska udaje, że nie słyszy?

Czy nie zauważyłeś, Szanowny Czytelniku, że fanatycy szczepień żonglują prawem, jak prestidigitatorzy?
Zauważ, że szybko opracowali przepisy prawa, dotyczące eutanazji, czyli uśmiercania ludzi. Prawo zostało tak skonstruowane, że każdy ma mieć własną wolę, aby siebie uśmiercić i lekarze mają działać w roli katów. Pisałem o skutkach takiej głupoty dla medycyny. Nie słyszałem, żeby Naczelna Izba lekarska protestowała głośno przeciw takim absurdom. Tym bardziej, że w poszczególnych szpitalach wprowadza się tzw. akty odstąpienia od reanimacji.
A z drugiej strony, pacjent nie jest na tyle mądry, aby decydował o tym, czy chce być zaszczepiony, czy też nie.
Czyli, jeżeli to jest zgodne z teorią uśmiercania, czy to pod wpływem podanej trucizny – eutanazja, czy to pod wpływem szczepionki (wstrzykiwanie trucizny – neurotoksyn rtęci, aluminium, rakotwórczego formaldehydu, skwalenu), to jest to naukowe. A wszelkie przeciwne wnioski są wstecznictwem! Czyli obrona własnego dziecka przed trucizną jest nienaukowa.

A przecież dane medyczne wskazują jednoznacznie.
Już Ojciec założyciel Narodu G. Jefferson głosił, że wolność nie jest żadnym przywilejem przyznanym przez rząd, lecz naturalnym prawem wszystkich ludzi. Stąd, zadaniem wszystkich rządów jest zabezpieczenie tego prawa.

Dlatego wszystkie obowiązkowe szczepienia powinny zostać zniesione, jako nielegalne i niezgodne z konstytucją i bardzo niebezpieczne dla zdrowia publicznego i życia ludzkiego. Udowodniono bezspornie, że dzieci szczepione rozsiewają chorobę przez okres 4 – 6 tygodni.
„Sąd Najwyższy ustalił: „Ustawodawca nie ma konstytucyjnego prawa do zmuszania ludzi do szczepień”.
Dr Chas M.Higgins podał w 1919 roku: „Było w ciągu ostatnich 15 lat więcej zgonów po szczepieniach przeciwko ospie na teranie miasta i stanu Nowy Jork, aniżeli z powodu naturalnej choroby.
Deklaracja Praw Człowieka, obowiązująca także w tym wesołym baraku nad Wisłą, stwierdza jednoznacznie:

Gdy jakakolwiek forma rządu uniemożliwia osiągnięcie tych celów, to jest prawo ludzi do zmiany, lub zniesienia.

To mówią w USA.
A tymczasem nasz kol. Konstanty Radziwiłł, oczywiście bez podania żadnych przykładów, twierdzi coś zupełnie przeciwnego.
Uważa, że jeżeli „Izba lekarska”, czyli grupa przedstawicieli całej rzeszy lekarzy, wybierze sobie sama „ekspertów”, znowu bez podania nazwisk, to decyzje tego samorodnego forum mają stać się obowiązkowe dla reszty lekarzy.

A na jakiej podstawie?
Przecież gdyby dr Konstanty Radziwiłł był trochę uczciwy, to powinien, na przykład w czasie swojej kadencji, poprosić do stołu przedstawicieli Towarzystwa Homeopatów, a po drugiej stronie posadzić wybranych przez poszczególne Izby Okręgowe ekspertów i dopiero taka dyskusja, nad omawianymi konkretnymi jednostkami chorobowymi, mogłaby wykazać, która metoda jest skuteczniejsza.
Dlaczego tego nie przeprowadził?

Nic takiego się nie odbyło przez ostatnie 25 lat.
Zamiast tego, posadzono ludzi nie mających zielonego pojęcia o homeopatii i ci spłodzili raport. Jest to podobne do starej, sprawdzonej metody komunistycznej. Brało się przysłowiowe dojarki i traktorzystów i oni, jako forum, uzgadniali jedyne słuszne wystąpienia społeczeństwa.
Proszę zauważyć arogancję takiego myślenia. Dr Konstanty Radziwiłł (nie posiadający specjalnego dorobku naukowego) traktuje swoich kolegów lekarzy jak widma nieuków, a przecież oni skończyli te same polskie wyższe uczelnie medyczne, nierzadko z lepszymi wynikami.
Przecież należy ich podziwiać, nie za to, że propagują akurat homeopatię, ale że nie chcieli być maszynkami do robienia pieniędzy. Dodatkowo po studiach jeszcze pogłębiali swoją wiedzę nie na prospektach reklamowych przemysłu, ale na materiałach medycznych.
W ten sposób, pod pozorem działań o dobro publiczne (podkreślam, leczenie jest zawsze indywidualne, szczególnie w cywilizacji łacińskiej, publiczne są burdele i działania cywilizacji azjatyckich, na przykład w ściąganiu podatków; musi być 10 Żydów, aby odprawiać „nabożeństwo” w synagodze, stąd zawód stacza).

Te metody działania, wprowadzane odgórnie, doprowadziły już 20 lat temu do zniszczenia wiedzy zielarskiej.
Od początku lat 90. nie uczy się przyszłych medyków fitoterapii! Nienaukowa jest ta wiedza według kol Konstantego Radziwiłła? Nie słyszałem bowiem o żadnych protestach Izb Lekarskich w chwili wycofania tego tematu z programu medycyny.

Innymi słowy, kol. Konstanty Radziwiłł chce doprowadzić do zniszczenia wszelkich innych metod leczenia, podobnie jak to zrobiło konsorcjum Rockefellera, lansując leki otrzymywane z ropy naftowej w USA, na początku XX wieku.
Sam musisz wyciągnąć wnioski, Szanowny CZYTELNIKU.

O tym, że Naczelna Izba Lekarska nie spełnia podstawowym funkcji, czyli informacji naukowych, świadczy fakt niepodawania do wiadomości PT Członków opracowań Cochrane Database, takich jak:

1. Szczepienia przeciwko grypie powodują wzrost markerów stanu zapalnego, co może zwiększyć ryzyko zdarzeń sercowo – naczyniowych, czyli mówiąc wprost, zawału mięśnia serca.  Inter. Med. J. Jan 2011;269.

2. Trójwartościowa szczepionka przeciwko grypie wywołuje mierzalny wzrost odpowiedzi zapalnej u kobiet w ciąży. Jest to szkodliwe dla zdrowia, w tym okołoporodowego i porodu, powodowanie przedwczesnego stanu przedrzucawkowego.
Vacc. 2011.08 11.

3. Pierwotne uodpornienia wcześniaków. Stężenie CRP jest podwyższone w okresie 48 godzin po podaniu szczepionki. Podwyższenie CRP wystąpiło u 85% niemowląt, którym podano wielowalentną szczepionkę (4;1 , lub, 6:1 oraz u 70% dzieci, którym podano pojedynczą szczepionkę. Zaburzenia krążeniowe są związane ze szczepieniem i wymagają monitorowania.
J. Pediatr. 2007.151.

4. Wpływ szczepień przeciw grypie matek w czasie ciąży. Przebadano 41 129 niemowląt. Szczepienie przeciwko grypie nie ma wpływu na zachorowanie dziecka, czy to zgłaszalności ambulatoryjnej, czy zmniejszenia hospitalizacji. Innymi słowy, tzw. przeciwciała poszczepienne nie mają wpływu na ograniczenie zachorowania dzieci, czy w przebiegu choroby u dziecka. Cancer.Sci. 2004.95.596

5. Nie stwierdzono wpływu szczepień przeciwko grypie sezonowej 2008/2009 na ryzyko zachorowań. Vacin.2011.Jan31 .

6. Brak dowodów skuteczności szczepionki przeciwko grypie u osób starszych. Szczepionka przeciwko grypie może zapewnić umiarkowaną ochronę przeciwko grypie potwierdzonej wirusologicznie badaniem RNA (badanie bardzo drogie). Brakuje dowodów na skuteczność szczepionki u osób starszych. Brakuje dowodów na skuteczność u dzieci. Lancet Inf.Dis.2011 X.25.

7. Szczepionka przeciwko grypie ma niewielki wpływ na zmniejszenie objawów grypy i utratę dni pracy. Nie ma dowodów na to, że wpływa na zmniejszenie powikłań, zapaleń płuc itd. Opublikowano 36 badań, z tego aż 15 było finansowanych przez przemysł szczepionkarski, a 4 nie podały, kto je finansował, a mimo to zostały opublikowane, co jest sprzeczne z EBM. Przegląd badań wykazał, że wiarygodność dowodów na skuteczność szczepionki przeciwko grypie jest cienka, ale istnieją powszechne dowody na manipulacje wniosków i fałszowanie badań. Cochrane Database Syst Rev 2010.7.

8. Nie ma dowodów wspierających stosowanie szczepionki przeciwko grypie u osób starszych. Przebadano retrospektywnie 75 badań. Wnioski autorów brzmią: dane są złej jakości i nie dostarczają dowodów na bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciwko grypie u osób starszych. Cochrane Database Syst Rev. 2010.2

I w świetle tych prac i badań dopiero możesz ocenić Czytelniku, co znaczą dla kol. Konstantego Radziwiłła wyniki „jego” medycyny opartej na dowodach. Tak zwani lokalni eksperci, na przykład z Medycyny Praktycznej czy FluForum p. prof. Lidii Brydak nawołują wciąż do szczepień przeciwko grypie szczególnie ludzi starszych i dzieci.
Dla Naczelnej Izby Lekarskiej są to dowody naukowe, ponieważ dr M. Hamankiewicz występuje do Ministra o przymus szczepień pracowników Służby Zdrowia.
Czym to się różni od znachorstwa, skoro opiera się na zaleceniach nie lekarzy, tylko znachorów w rodzaju pp. prof. Brydak, czy Guta.
I zauważ szanowny Czytelniku, że pomimo faktu podawania jawnie nieprawdziwych informacji, Naczelna Izba Lekarska jakoś dziwnie nie reaguje. [NIL nie reagowała także na inne wątpliwe lub zgoła szkodliwe decyzje].

Ot, taka swoista schizofrenia urzędnicza. Ale dla dr Konstantego Radziwiłła jest to nauka!?!

Na zakończenie trochę praktyki.
Szanowny Czytelniku, jeżeli odczuwasz objawy typu: bóle kości, podwyższoną temperaturę i biegunkę, tzw. grypę żołądkową, wypróbuj poniższy sposób.

1. Jak tylko poczujesz się źle, weź 10 tabletek węgla medycznego jednorazowo.

2. Po 5-7 godzinach możesz przyjąć drugie 10 tabletek, jeżeli objawy biegunki będą sie utrzymywały.

3. Po 10 -14 godzinach od początku choroby wypij kubek mleka zsiadłego takiego od krowy, a nie zajzajeru kupowanego w supermarketach.

4. Po kolejnych 3 godzinach powtórz kubek mleka zsiadłego, czyli kwaśnego.

5. Po kolejnych 3 godzinach zjedz miseczkę ryżu.
Objawy powinny minąć po około 24 – 28 godzinach.

W okresie pierwszych 4 godzin biegunki nic nie rób, potem możesz wypić butelkę pepsi. [?]
Pragnienie spowodowane odwodnieniem poczujesz po około 30 godzinach.

Uzasadnienie.
Wydaje się, że zły stan zdrowia, to rozbicie, nie jest spowodowane przez wirusy, tylko przez toksyny, uwalniane w czasie walki naszego organizmu z wirusem. Węgiel absolutnie nie zaszkodzi, ponieważ zasada jego działania polega tylko i wyłącznie na wchłanianiu. Węgiel działa jak odkurzacz, zatrzymując toksyny. Natomiast biegunka (nawet taka, jak wydzielanie strumienia wody) powoduje wypłukanie wszelkich bakterii z jelit. W tej sytuacji kolonizacja jelita przez bakterie zawarte w mleku krowim, czyli tzw. dobre, spowoduje niedopuszczenie do powstawania stanów zapalnych jelita i pogorszenia stanu zdrowia chorego.
Jest to stary sposób przekazany mi przed laty przez bardziej doświadczonych kolegów. Wypróbowałem go na sobie i wielu znajomych i nigdy nie zawiódł. Nie jest opisany w piśmiennictwie tzw. naukowym tylko dlatego, że nie korzysta z żadnych lekarstw, a więc nie przyczynia się do wzrostu dochodów przemysłu. [takich domowych/ludowych sposobów jest dużo].
I to wszytko.
Oczywiście, nie mówcie o tym w NFZ. Średni „naukowy” czas leczenia takiej choroby to 5 – 7 dni. Spokojnie korzystajcie ze zwolnienia. I tak dorobek waszej pracy jest wywożony za granicę. Jak podano, dzięki odpowiednim przepisom, opracowanym rzez aktorów sceny politycznej, aż 50 miliardów złotych wywozi się za granicę. To jest prawie tyle, ile wydaje się na Złużbę Zdrowia.
W stanie wojennym wydawano na Złużbę Zdrowia 10.5% PKB, a obecnie około 6%. Dodatkowo wprowadzono tzw. procedury, co uszczupla budżet o 1.5 – 2 %.
Już rozumiesz, dlaczego musisz czekać w kolejkach?

JAK CHCESZ STWORZYĆ KRĘGI POWIĄZAŃ ZAWSZE SZUKAJ PRZEPŁYWU PIENIĄDZA, nie zajmuj się niebieskimi migdałami.


Przypisy :
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/02/dr-jerzy-jaskowski-korupcja-ioszustwa-w-medycynie-akademickiej-to-kamien-wegielny-tej-medycyny-a-niemarginalne-wynaturzenie/

http://alexjones.pl/pl/aj/aj-nwo/aj-kartel-farmaceutyczny/item/50765-homeopatia-izby-lekarskie-medycyna-cz-i-z-cyklu-jestesmy-52 

http://vaccgenocide.blogspot.com/2011/06/szczepienia-czyzby-najwiekszapomyka.html

http://www.polishclub.org/2013/05/31/dr-jerzy-jaskowski-statyny-niedziekujemy/

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/statyny_nie,p1866706741

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/statyny_wiara,p299056270 

http://forum.darzycia.pl/index.php?topic=10652.0 

http://www.frech.org.pl/medycyna/76-cukrzyca-cz-iii.html

http://www.polishclub.org/2011/12/01/dr-jerzy-jaskowski-cukrzyca-stary-nowyproblem/

http://www.miastowroclaw.pl/index.php/zdrowie/item/5636-dr-jerzyjaśkowski-lekarze-ostrzegają-mammografia-a-rak

 http://szczepienia.blog.pl/dr-jaskowski-nt-koncernow-i-pediatrow/

http://www.polishclub.org/2014/01/04/dr-jerzy-jaskowski-kolejnakompromitacja-prawa-w-wydaniu-izb-lekarskich-czesc-2/

http://polscott24.com/kolejna-kompromitacja-prawa-w-wydaniu-izb-lekarskich-2/ 

http://www.polishclub.org/2014/08/26/dr-jerzy-jaskowski-tajne-akta-cia-aedukacja-z-cyklu-polska-istnieje-formalnie/ 

http://educodomi.blog.pl/2015/01/16/wszystkie-artykuly-dr-jj-napisane-wlatach-2011-2015/ 

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/cicha-wojna-o-swiadomosc-dr-jerzyjaskowski-2013-11

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=11863&Itemid=119

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=category&sectionid=21&id=440&Itemid=119 
----


Wydrukuj i zostaw w swojej Przychodni.
 

Więcej opracowań dra J. Jaskowskiego tutaj.

Dr Jerzy Jaśkowski
jerzy.jaskowski@o2.pl
Gdańsk 21.03.2015
 


PS.

Podobny artykuł - Minister znaczy sługa, ale czyj?

Czy widziałeś już poprzednie Nowości?

 

 Wyszukiwarka
lokalna

Także w Komunikaty

Zapisz się na 
Biuletyn

(Twoje dane sa całkowicie bezpieczne,
za zapis -
upominek)

 

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-19    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                     Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                        
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Patrz Zastrzeżenie.