Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie

 

 

5G- Pięć Głównych Uwag - cz. 2

czyli cd., ale prawdopodobnie nie ostatni

Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło.
Oscar Wilde

 

Wśród tematów, które śledzę - by nie być przykładem ignoranta lub milczącego, występuje zagadnienie technologii 5G.
Są to tematy budzące zaniepokojenie – oczywiście nie tylko moje. Nic z tego, co tu udostępniam nie jest własnym materiałem, natomiast mój mini udział polega na ich zbieraniu (dość wyrywkowo z oceanu informacji – nie śledzę tylko 5G).
Cechą może mniej typową jest, że dość dawno chyba doszedłem do zrozumienia jak działają światowe systemy władzy, wyzysku,  kontroli wiedzy i trendy jej upowszechniania lub ukrywania. Jest to przy okazji klucz do interpretacji wielu informacji oraz rozumienia co i dlaczego się dzieje na świecie – w wielu obszarach życia.
Sprowadza się to uzasadnionego braku zaufania do polityków oraz występujących w powiązaniu mediów i naukowców. Wymusza to poszukiwanie niezależnych źródeł, nawet jeśli nie wszystkie są wiarygodne lub wiarygodne w podobnym stopniu. Nie jest łatwe wyciągnięcie pełnego obrazu z takiej mieszaniny źródeł i tutaj leży zadanie dla wszystkich, którzy tym się interesują osobiście i w imieniu społeczeństwa. Zwłaszcza w obliczu zmasowanej propagandy na rzecz 5G. Artykuł przeglądowy, który może być przeciwwagą tej propagandy. Oddaję odpowiednią rolę praktyce vs teorie – często nie liczące się z realnymi skutkami jakie są odnotowywane.
Powtarzają się opinie że straszymy społeczeństwo.
Czasem trzeba, bo ludzie tkwią w wygodnym, konsumpcyjnym letargu, ulegają stereotypom i schematom, co jak wykazałem w tym artykule jest niebezpieczne.
Nie chodzi o straszenie dla straszenia, ale o przezorność i obronę ludzi przed zagrożeniami.

Mój pierwszy artykuł zbiorczy 5G-5 Głównych uwag, mimo, że dość długi, dalece nie wyczerpuje tematu.
Jak wspomniałem, wciąż napływają dalsze informacje, wręcz trudno za nimi nadążyć.

Poniżej niektóre z nich, chociaż znów trzeba powiedzieć, że cdn.
Można by odesłać Czytelnika do innych zbiorczych zestawień – zwłaszcza na dedykowanych stronach www (były w cz. 1, będą i tutaj), natomiast teraz podaję te pozycje, które sam przeczytałem lub wysłuchałem.  To i tak duży materiał  - ostrzegam
J .

W ww. artykule wydzieliłem 5 podtematów:

1. Czy i jak 5G szkodzi

2. Mechanizm działania 5G (domysły a nowsza wiedza)

3. Czemu 5G służy

4. Komu to służy

5. Mechanizmy wdrażania i ruch protestu

Te wątki częściowo się przeplatają, zatem  i tutaj będą też miejscami powtórzenia.

Wybór nowych informacji uporządkowałem z gruba wg takiego właśnie podziału a podział ten nazywam dalej rozdziałami.

Zatem – dla ułatwienia podaję linki do tych rozdziałów w niniejszej części artykułu:

1. Czy i jak 5G szkodzi

2. Mechanizm działania 5G (domysły a nowsza wiedza)

3. Czemu 5G służy

4. Komu to służy

5. Mechanizmy wdrażania i ruch protestu

I jeszcze uwaga – podaję często oryginalne tytuły artykułów, wpisów i filmów, chociaż są czasami przesadne - „tabloidowe” aczkolwiek dalej treść ma znaczenie. Szczególnie w tych przypadkach zaznaczam je kursywą.

1. Czy i jak 5G szkodzi

 

To zasadnicze pytanie. Chociaż szkodliwość może mieć różne oblicza - o czym dalej, kontynuujemy od artykułu w Scientific American.com  z 17. 11. 2019.

(autor Joel M. Moskowitz, PhD, director of the Center for Family and Community Health in the School of Public Health at the University of California, Berkeley).

SciAm to najstarszy stale publikowany miesięcznik w Stanach Zjednoczonych, założony w 1845 r., wydawany co miesiąc od 1921 r. Jest to bardzo wpływowa publikacja, powszechnie znana ze swoich rygorystycznych standardów naukowych i chwalona przez dzisiejsze weryfikatory faktów jako wysoce wiarygodne i szczerze pro-naukowe.

(tłumaczenie maszynowe z oryginału, pogrubienia tutejsze) .

Nie mamy powodu, aby wierzyć, że 5G jest bezpieczny.  

Technologia nadchodzi, ale wbrew temu, co mówią niektórzy ludzie , mogą istnieć zagrożenia dla zdrowia.

Przemysł telekomunikacyjny i ich eksperci oskarżyli wielu naukowców, którzy badali wpływ promieniowania telefonu komórkowego o „narastanie strachu” w związku z pojawieniem się technologii bezprzewodowej 5G. Ponieważ większość naszych badań jest finansowana ze środków publicznych, uważamy, że naszym etycznym obowiązkiem jest informowanie społeczeństwa o tym, co recenzowana literatura naukowa mówi nam o zagrożeniach dla zdrowia spowodowanych promieniowaniem bezprzewodowym.

Przewodniczący Federalnej Komisji Łączności (FCC) ogłosił niedawno w komunikacie prasowym, że Komisja wkrótce potwierdzi limity narażenia na promieniowanie radiowe (RFR), które FCC przyjęło pod koniec lat 90. Limity te opierają się na zmianie zachowania szczurów narażonych na promieniowanie mikrofalowe i zostały zaprojektowane w celu ochrony nas przed krótkotrwałym ryzykiem nagrzania spowodowanym narażeniem na RFR .

Jednak odkąd FCC przyjęło te limity w oparciu w dużej mierze o badania z lat 80., przewaga badań recenzowanych, ponad 500 badań , wykazała szkodliwe skutki biologiczne lub zdrowotne wynikające z narażenia na RFR przy intensywności zbyt niskiej, aby spowodować znaczne nagrzewanie.

Powołując się na tak dużą liczbę badań, ponad 240 naukowców, którzy opublikowali recenzowane badania nad biologicznymi i zdrowotnymi skutkami niejonizujących pól elektromagnetycznych (EMF), podpisało Międzynarodową Apelację Naukowców EMF , która wzywa do silniejszych limitów narażenia. Odwołanie zawiera następujące stwierdzenia:

„Liczne ostatnie publikacje naukowe wykazały, że EMF wpływa na organizmy żywe na poziomach znacznie poniżej większości międzynarodowych i krajowych wytycznych. 
Skutki obejmują zwiększone ryzyko raka, stres komórkowy, wzrost szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany strukturalne i funkcjonalne układu rozrodczego, deficyty uczenia się i pamięci, zaburzenia neurologiczne oraz negatywny wpływ na ogólne samopoczucie ludzi. Uszkodzenia wykraczają daleko poza rasę ludzką, ponieważ coraz więcej dowodów wskazuje na szkodliwe skutki dla życia roślin i zwierząt. ”

Naukowcy, którzy podpisali ten apel, stanowią prawdopodobnie większość ekspertów od skutków promieniowania niejonizującego. Opublikowali ponad 2000 artykułów i listów na temat EMF w profesjonalnych czasopismach.

Limity ekspozycji RFR określone przez FCC regulują intensywność ekspozycji, biorąc pod uwagę częstotliwość fal nośnych, ale ignorują właściwości sygnalizacyjne RFR. Wraz z wzorami i czasem trwania ekspozycji niektóre cechy sygnału (np. pulsowanie, polaryzacja) zwiększają biologiczny i zdrowotny wpływ ekspozycji. Potrzebne są nowe limity ekspozycji uwzględniające te zróżnicowane efekty. Ponadto limity te powinny opierać się na działaniu biologicznym , a nie zmianie zachowania szczura laboratoryjnego.

Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) Światowej Organizacji Zdrowia sklasyfikowała RFR jako „potencjalnie rakotwórczy dla ludzi” w 2011 r. W ubiegłym roku badanie o wartości 30 milionów dolarów przeprowadzone przez amerykański Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) znalazło „wyraźny dowód” na to, że dwa lata ekspozycji na RFR telefonu komórkowego zwiększał raka u samców szczurów i uszkodzone DNA u szczurów i myszy obu płci. Instytut Ramazzini we Włoszech powtórzył kluczowe odkrycie NTP przy użyciu innej częstotliwości nośnej i znacznie słabszej ekspozycji na promieniowanie telefonu komórkowego w ciągu życia szczurów.

Na podstawie badań opublikowanych od 2011 r., w tym badań na ludziach i zwierzętach oraz danych mechanistycznych, IARC niedawno nadało priorytet RFR do ponownego przeglądu w ciągu najbliższych pięciu lat. Ponieważ wielu naukowców z EMF uważa, że ​​mamy teraz wystarczające dowody, aby uznać RFR za prawdopodobny lub znany czynnik rakotwórczy dla ludzi, IARC prawdopodobnie poprawi rakotwórczy potencjał RFR w najbliższej przyszłości.

Niemniej jednak, bez przeprowadzania formalnej oceny ryzyka lub systematycznego przeglądu badań nad skutkami zdrowotnymi RFR, FDA niedawno potwierdziło limity ekspozycji FCC z 1996 r. W liście do FCC , stwierdzając, że agencja „stwierdziła, że ​​nie wprowadzono żadnych zmian do obecnych standardów są obecnie uzasadnione” i że „wyników eksperymentalnych NTP nie należy stosować w odniesieniu do korzystania z telefonów komórkowych przez ludzi”. W liście stwierdzono, że „dostępne dowody naukowe nie potwierdzają negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi z powodu narażenia w aktualne limity.”

Najnowsza technologia komórkowa, 5G, po raz pierwszy zastosuje fale milimetrowe oprócz mikrofal używanych w starszych technologiach komórkowych, od 2G do 4G. Biorąc pod uwagę ograniczony zasięg, 5G będzie wymagało anten komórkowych co 100 do 200 metrów, narażając wiele osób na promieniowanie fal milimetrowych. 5G wykorzystuje również nowe technologie (np. aktywne anteny zdolne do formowania wiązki; układy fazowe; masywne wielokrotne wejścia i wyjścia, znane jako masywne MIMO), które stanowią wyjątkowe wyzwania dla pomiaru ekspozycji.

Fale milimetrowe są w większości pochłaniane w obrębie kilku milimetrów ludzkiej skóry i w powierzchniowych warstwach rogówki. Krótkotrwałe narażenie może mieć niekorzystne skutki fizjologiczne w obwodowym układzie nerwowym, układzie odpornościowym i układzie sercowo-naczyniowym. Badanie sugeruje, że długotrwałe narażenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia skóry (np. czerniaka), oczu (np. czerniaka oka) i jąder (np. bezpłodności).

Ponieważ 5G jest nową technologią, nie ma badań nad wpływem na zdrowie, dlatego „ślepo latamy”, by zacytować senatora z USA. Mamy jednak poważne dowody na szkodliwe działanie 2G i 3G. Niewiele wiadomo o skutkach narażenia na 4G, 10-letnią technologię, ponieważ rządy są niedbałe w finansowaniu tych badań. Tymczasem obserwujemy wzrosty niektórych rodzajów guzów głowy i szyi w rejestrach nowotworów, które mogą być przynajmniej częściowo związane z proliferacją promieniowania telefonu komórkowego. Wzrosty te są zgodne z wynikami badań kontrolnych dotyczących ryzyka nowotworu u użytkowników ciężkich telefonów komórkowych.

5G nie zastąpi 4G; będzie towarzyszyć 4G w najbliższej przyszłości i być może w perspektywie długoterminowej. Jeśli wystąpią efekty synergiczne wynikające z jednoczesnego narażenia na wiele rodzajów RFR, nasze ogólne ryzyko szkody z powodu RFR może znacznie wzrosnąć. Rak nie jest jedynym zagrożeniem, ponieważ istnieją znaczne dowody na to, że RFR powoduje zaburzenia neurologiczne i uszkodzenia reprodukcyjne, prawdopodobnie z powodu stresu oksydacyjnego.

Czy jako społeczeństwo powinniśmy zainwestować setki miliardów dolarów we wdrażanie 5G, technologii komórkowej, która wymaga instalacji 800 000 lub więcej nowych miejsc antenowych w USA w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy i zabawy?

Zamiast tego powinniśmy poprzeć zalecenia 250 naukowców i lekarzy, którzy podpisali apelację 5G, która wzywa do natychmiastowego moratorium na wdrożenie 5G i domagać się, aby nasz rząd sfinansował badania niezbędne do przyjęcia biologicznych limitów narażenia, które chronią nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

---------

Jak widać, apele nie tylko niezależnych badaczy nie są respektowane przez decydentów i przemysł telekomunikacyjny. Artykuł ten miał parę omówień np. w https://themindunleashed.com/2019/10/scientific-american-warning-5g.html.

Z podsumowania:
Artykuł pokazuje rysy na powszechnym twierdzeniu rządu i branży telekomunikacyjnej, że 5G jest bezpieczne, a wielu wybitnych i wpływowych naukowców, dygnitarzy i organizacji wypowiada się przeciwko 5G - globalnemu eksperymentowi na ludziach bez zgody. Dla redakcji Scientific American  ten  artykuł potępiający 5G jest bardzo silnym sygnałem, że autentycznie zaniepokojeni są nawet najbardziej kompetentni przedstawiciele głównego nurtu społeczności naukowej.

Pod koniec 2019 francuska epidemiolog prof. Annie Sasco mówiła we włoskim parlamencie o tym, że IARC już w 2011 r. powinna była zaklasyfikować to promieniowanie jako potwierdzony czynnik rakotwórczy. Pomimo kilku rezolucji Rady Europy nawołujących do redukcji ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne, Komisja Europejska udaje, że problem nie istnieje. Prof. Sasco ujawniła, że już trzy lata temu Komisja otrzymała dane z europejskiego programu badawczego Mobikids dotyczącego związku nowotworów głowy u dzieci i młodzieży z używaniem przez nie telefonów komórkowych i pytała publicznie, dlaczego do tej pory nie upubliczniono tych wyników:
http://stop5g.com.pl/nie-zasada-ostroznosci-lecz-zasada-prewencji-wobec-zagrozen-dla-zdrowia-ze-strony-5g/

Patrz jeszcze
https://wolnemedia.net/jak-branza-bezprzewodowa-wmowila-nam-ze-telefony-komorkowe-sa-bezpieczne/

Podobnie dzieje się i w Polsce. Chociaż zajmiemy się tym rozdziale 5. to najpierw przytoczę opinię Zbigniewa Gelzoka (ma wiele wpisów na swej stronie, było o nim w poprzednim artykule):

„Według Ministra Zdrowia najprostszą metodą weryfikacji negatywnych skutków promieniowania jest weryfikacja statystyk dotyczących zgonów i zachorowania na nowotwory. W Polsce od czasów pojawienia się telefonii zachorowalność wzrosła ponad 2 krotne. Statystyki Krajowego Rejestru Nowotworów pokazują, że w ciągu ostatnich trzech dekad liczba zachorowań na raka wzrosła w Polsce ponad dwukrotnie. Według Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2016 r. różnego typu choroby nowotworowe wykryto u ponad 164 tys. Polaków, a ponad 100 tys. osób zmarło. W porównaniu do 2014 r. było o 5 tys. więcej zachorowań oraz o 4 tys. więcej zgonów. Podobny wzrost oczekiwany jest w kolejnych latach. Prognozuje się, że za 10 lat, czyli w 2029 r. nowotwory zostaną wykryte u 220 tys. naszych rodaków.”

Zatem czy minister sobie nie przeczy?
Oczywiście, przyczyn takich statystyk może być kilka, ale czy ktoś ze strony ministerstwa zadał sobie trud by to zbadać lub zlecić instytutom takie badania?
Zdaje sobie sprawę że nie jest to dla nikogo łatwe ani korzystne w systemie gdzie rządzi biznes i wygoda urzędników.
W interesie firmy nie leży bezpieczeństwo produktu, lecz zysk. Ogólnie biorąc firmy są zmuszane prawnie do sprawdzania wielu rzeczy pod kątem bezpieczeństwa (certyfikacje) ale często to pozór, bo np. opiera się dopuszczenia na starych lub nieadekwatnych normach. Certyfikat CE firma nakłada sobie sama - nie musi robić badań. Tylko poważne firmy robią badania, a niepoważne mają znaczek łudząco podobny o nazwie China Export - co w teorii nie pozwala na sprzedaż produktu w UE, ale po to jest podobny, żeby się ludzie nie czepiali). Firmy zapłacą za badania, za które muszą, bo inaczej pójdą z torbami.
A ośrodki naukowe powinny niezależnie robić badania, ale ich nie robią, bo nie mają na to pieniędzy. A jak wezmą pieniądze na badania od firm telekomunikacyjnych to z automatu przynajmniej będą posądzeni o stronniczość lub faktycznie takie to będą badania. Chory jest cały system.

I nie tylko o nowotwory chodzi.

Nowa choroba wywoływana przez anteny telefonii komórkowej i sieci Wi-Fi – hiperelektrowrażliwość  - https://youtu.be/6YafVrFwtwM.

Na terenie całego kraju rozlokowano niebezpiecznie  maszty telefonii komórkowej. Od 2020 roku anteny 5G będą masowo montowane w Polsce. Emitują one wojskowe promieniowanie mikrofalowe o szkodliwych dla zdrowia częstotliwościach od 800 do 2600 MHz. System depopulacji* ludzi używa tych anten do napędzania przemysłu onkologicznego. Media Publiczne mają zakaz informowania obywateli o zagrożeniu. Setki tysięcy osób zmarło w Polsce na raka od początku lat 90-tych. Ludzie ci nie byli nawet świadomi, że przyczyną ich choroby było promieniowanie płynące całodobowo przez mieszkanie wprost z okolicznego masztu GSM.
Czy czeka Cię wyprowadzka z własnego mieszkania lub domu, by ratować zdrowie swoje i Twojej rodzin i czy będzie gdzie uciec?

Mamy szereg wypowiedzi naszych naukowców.

Anteny 5G będą niszczyć zdrowie - prof. Marek Zmyślony (Zakład Ochrony Radiologicznej w Łodzi). https://youtu.be/CKkZBHVjNM8

Omówienie:

Ekspert ostrzega przed 5G! Zyski firm czy zdrowie?
https://nczas.com/2019/11/16/ekspert-ostrzega-przed-5g-zyski-firm-czy-zdrowie

Zapowiadana przez premiera wejście Polski w sieć 5G budzi szereg kontrowersji i niewiadomych. Obawami dzielą się nie tylko obywatele, ale także eksperci. W rozmowie Instytutu Spraw Obywatelskich z profesorem Markiem Zmyślonym pojawia się szereg wątpliwości, które pewnie nieprędko doczekają się odpowiedzi.

Prof. dr hab. Marek Zmyślony jest kierownikiem Zakładu Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Pełni również funkcję przewodniczącego Komisji Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych ds. Problemów Bioelektromagnetycznych. Jego zdaniem w sprawie wprowadzenia 5G nie powinno się patrzeć wyłącznie na zyski firm, ale w dużej mierze na ewentualny wpływ sieci na zdrowie ludzi.

„Gdyby Pan był właścicielem biznesu, to bardzo by Pan dbał o to, żeby ludziom nie zaszkodzić? Przede wszystkim liczy się pieniądz. Jeżeli mam wydać 100 mln, a mam wydać 10 mln, no to oczywiście będę chciał wydać 10 mln. Dla mnie jest najważniejsze zdrowie człowieka i szukam takich wyjść, które spowodują, żeby było ono chronione w jak najlepszy sposób. To jest już truizm, ale im niższa wartość pola, tym mniejsza szkodliwość” – mówił w wywiadzie z Instytutem Spraw Obywatelskich.

Jak podkreślał ekspert, w tej chwili nie wiadomo tak naprawdę, czy pola są szkodliwe. Przypomniał jednak, że lepiej w takich sprawach być ostrożnym, niż później żałować decyzji. Powoływał się przy tym na przykład azbestu czy papierosów, które przecież pierwotnie były zapowiadane jako… tłumiące kaszel.

Komisja Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych ds. Problemów Bioelektromagnetycznych zaleca ostrożność. To nie byle kto. Komisja grupuje najwybitniejszych ekspertów od pól elektromagnetycznych w Polsce. W jej składzie znajdują się inżynierowie, biolodzy, fizycy oraz lekarze.

Obecne normy w Polsce określają, że promieniowanie nie może przekraczać 0,1 V (wolt) na 1 m kw.
W innych krajach Europy normy wynoszą od 1 do 10 V na m kw. Operatorzy apelują więc od lat, by i u nas normy zharmonizować z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, czyli do poziomu 10 W (watów) na m kw. i 61 V na m.

„Jesteśmy zwolennikami działania dozowego, tzn. uważamy, że im dłuższy czas przebywania ludzi, tym gorzej.
W związku z tym tam, gdzie są krótsze czasy przebywania, można dopuścić wartości maksymalne nieco wyższe. I to według nas powinno się w tej chwili docierać. Nie jesteśmy przywiązani do jakiejkolwiek wartości. Może ona być nieco wyższa niż te 7V/m, ale powtarzam jeszcze raz – w tych miejscach, gdzie przebywamy krócej. Natomiast w domach zdecydowanie to musi być maksymalnie 7V/m” – deklaruje prof. Zmyślony.      Źródło: inspro.org.pl

W cz. 1 artykułu była mowa o ukrytej przed posłami  ekspertyzie z  Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Sprawa powraca w tym wystąpieniu – Prof. Alicja Bortkiewicz, na Parlamentarnym Zespole ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci 2.12.19 -  https://youtu.be/hE8g_y9COZg.
Ośrodek robił odnośne badania.

Z inicjatywy posła Jarosława Sachajko 2 XII 2019 zebrał się w Sejmie Parlamentarny Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci.
Min. Zdrowia i Min. Cyfryzacji chcą dla biznesu korporacji telekomunikacyjnych zwiększania dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku.

Pełne nagranie 4h43’ z posiedzenia tego Zespołu w związku 100x podniesieniem narażenia całej populacji na destrukcyjne promieniowanie https://youtube.com/watch?v=s8Rzpfp9yJc&t=320s
Udział wzięło wielu naukowców z obu stron „barykady”- można powiedzieć, że to zderzenie światów. Sprawa jest idealna do TV, radia, prasy, ale kto o tym informował w głównych mediach?
Ze względu na obszerność materiału oto skorowidz wybranych wystąpień (kliknięcie w znacznik czasu przenosi do danej części):

00:00 Bortkiewicz 27:00 Jolanta Karpowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie 1:31:30 Zbigniew Gelzok Prawo do Życia 1:44:30 Barbara Gałdzińska-Calik Wiceprezes Stowarzyszenia Nasze Bielany 1:54:19 Paweł Wypychowski ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich 2:12:50 Rafał Górski Instytut Spraw Obywatelskich 2:14:57 Jacek Nowak emerytowany profesor Wyższej Szkoły Bogdana Jańskiego w Warszawie 3:23:00 Marta Patena UM. Kraków 3:28:11 Tobiasz Żuchewicz Prawo do Życia 4:02:00 Edward Lis Dyrektor Delegatury NIK w Lublinie 4:09:00 Agata Ratajczyk Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo do Życia - Genialne podsumowanie! 4:14:52 Grzegorz Braun poseł - słuszne uwagi w sprawie prawotwórstwa. 4:29:13 Jarosław Sachajko poseł.

Padło ważne ostrzeżenie o kumulatywnym działaniu PEM, a z wcześniejszych informacji wynika, że nie chodzi tylko o zdrowie – patrz dalej w rozdz. 2 i 3.

Krótsze fragmenty z posiedzenia Komisji
https://twitter.com/Ciekaw0stki/status/1212675741395095553?s=20 

https://twitter.com/Ciekaw0stki/status/1212675959062761473?s=20 

Wypowiedź posła Sachajko: Rząd nas okłamuje ws. sieci 5G. PiS chce zwiększyć normę elektropromieniowania o sto razy https://youtu.be/wcPYcjCBoL8

Dr Nowak: 5G to technologia nieprzebadana. Należy unikać jej wprowadzenia https://youtu.be/AbMXEhEUW0k

Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe - prof. dr Maria Jarzyńska - https://youtu.be/_QGMKULTpAw

Wypowiadał się też o tym prof. dr hab. inż. Janusz Mikuła (ochrona przed PEM w Krakowie np. w czasie II Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska Przez Zanieczyszczeniami Polami Elektromagnetycznymi  - Kraków  17.11.2017).

A czy brane są pod uwagę ostrzeżenia płynące ze świata?

Oto parę z nich.

Japonia porzuciła rozwój sieci 5G na rzecz zdrowia obywateli

Japonia nie będzie się rozwijać i inwestować w tworzenie sieci komórkowych piątej generacji. Jest to podane na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Wysokich Technologii kraju. Urzędnicy wyrazili opinię, że stworzenie szybszego Internetu niż wcześniej jest niebezpieczne dla populacji i może negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi i wydajność pracy.

Badanie przeprowadzone przez University of Nagasaki dostarcza danych potwierdzających wzrost liczby zaburzeń psychicznych i zmęczenia wśród użytkowników szybkiego Internetu. Według naukowców, im bardziej danej osobie udaje się wykonywać operacje intelektualne na minutę, tym bardziej jest podatna na stres, roztargnienie i wzrost podniecenia nerwowego. Ministerstwo Zdrowia informuje  i zapewnia, że ​​korzystanie z sieci 5G może zmniejszyć średnią długość życia w kraju po raz pierwszy od 60 lat, a wpływ szybkiego Internetu jest porównywalny z wpływem promieniowania na ciało ludzkie. „Musimy pomyśleć o zdrowiu Japończyków. Nasz kraj już przyspieszył gospodarczo, więc dziś nie mamy gdzie się spieszyć. Konieczna jest stabilizacja tego stanu. 5G jest obarczone wielkim niebezpieczeństwem. Uważamy więc, że nie tylko my, wczoraj ta informacja została potwierdzona przez ambasadora USA w Japonii. Jeśli Ameryka, Chiny lub kraje UE są gotowe zaryzykować naród ze względu na postęp, taka strategia jest nie do przyjęcia dla naszego państwa opiekuńczego ”- powiedział Nobunari Kabato, minister ds. Zaawansowanych technologii. Ustawa o zakazie sieci komórkowych piątej generacji w tym kraju została już przedłożona japońskiemu parlamentowi.

Źródło:
https://web.archive.org/web/20190620143250 
https://topnewsrussia.ru/09/06/2019/japan-abandoned-the-development-of-5g-networks-for-the-health-of-citizens.html

Czy ekspozycja na promieniowanie z masztów telefonii komórkowych może być odpowiedzialna za ponad 7000 zgonów w wyniku raka? Wg  http://faktydlazdrowia.pl  tak: http://faktydlazdrowia.pl/badanie-wykazalo-powiazanie-miedzy-promieniowaniem-z-masztu-telefonii-komorkowej-i-ponad-7000-zgonow-w-wyniku-raka/

Według badania z Brazylii, fakty mówią za siebie. Badanie wykazało bezpośrednie powiązanie pomiędzy zgonami w wyniku raka w Belo Horizonte (trzecie co do wielkości miasto w Brazylii) a siecią komórkową.
Z czego wynika to powiązanie?

Ponad 80% osób, które zachorowały na pewne rodzaje nowotworów, mieszkało w promieniu 500 metrów od jednego z setek masztów telefonii komórkowych zainstalowanych w mieście. Te nowotwory – wykryte głównie w prostacie, piersiach, płucach, nerkach, wątrobie – to te, które są powiązane z wystawieniem na działanie pól elektromagnetycznych.

Jest to niepokojące dla użytkowników telefonów komórkowych, ale również dla osób nie korzystających z takich telefonów. Osoby, które unikają technologii komórkowej i tak narażone są na konsekwencje promieniowania z nadajników telefonii komórkowych.

Czy brazylijskie badanie jest odizolowanym przypadkiem?

Badania dotyczące masztów telefonii komórkowych, które badały powiązanie pomiędzy wystawieniem na działanie promieniowania i przypadkami raka, były wykonane w San Francisco oraz miastach Austrii, Niemiec i Izraela, poczynając już od lat 70-tych XX wieku. Wszystkie badania wykazały podobne wyniki: mieszkając w pewnym zasięgu nadajników telefonii komórkowej zwiększało się ryzyko raka, od dwukrotnie do 121-krotnie w zależności od rodzaju wykrytego nowotworu.

Dr Adilza Condessa Dode, (PhD) – jeden z badaczy oraz koordynator brazylijskiego badania – przemawia do tych, którzy mają obawy dotyczące promieniowania nadajników telefonii komórkowych i tłumaczy, że brazylijskie badanie nie jest odosobnione. Dr Dode wyjaśnia: „Te poziomy (pola elektromagnetycznego) są już wysokie i niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Im bliżej nadajnika mieszkamy, tym większy jest kontakt z polem elektromagnetycznym”.

Brazylijskie badanie dotyczy tylko jednego miasta w Brazylii. Mieszkańcy USA [oraz Europy] są narażeni na setki tysięcy takich nadajników wytwarzających promieniowanie. Wraz z rozpowszechnianiem się telefonów komórkowych w USA [oraz Europie], jak również coraz to większym zapotrzebowaniem użytkowników w ostatnich latach, doszło do zmasowanego wzrostu ilości nadajników.

Przytłaczające dowody

Coraz więcej organizacji i wiele badań potwierdza wnioski brazylijskiego badania. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez międzynarodowy komitet doradczy (ang. think tank), Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC – The International Association for Research on Cancer) doszła do wniosku, że promieniowanie częstotliwością radiową, w tym promieniowanie z masztów telefonii komórkowych, jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym.

Raport The BioInitiative 2012 Report – napisany przez czołowych niezależnych międzynarodowych naukowców – wystosował jednoznaczne ostrzeżenie odnośnie szkodliwości dla zdrowia, jaką powoduje ekspozycja na pola elektromagnetyczne. W tym ekspozycja na działanie nadajników telefonii komórkowych.

Dlaczego nadajniki telefonii komórkowych są szczególnie niebezpieczne? [będzie o tym w rozdziale 2 - z jeszcze innego punktu widzenia].

Zagrożenie wynika ze stałego, ciągłego charakteru działania nadajników – wysyłają pulsujące promieniowanie częstotliwością radiową. Wykazano w wielu badaniach, że to promieniowanie wywołuje szkody biologiczne w ciele i jest prekursorem chorób.

Jakie są niebezpieczeństwa (oprócz nowotworów), które wynikają z tej szkody i są powiązane z polami elektromagnetycznymi i nadajnikami telefonii komórkowych?

•  Mutacje genetyczne •  Zaburzenia pamięci •  Utrudnienia w nauce •  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD) •  Bezsenność •  Choroby mózgu •  Zaburzenia równowagi hormonalnej •  Bezpłodność •  Demencje •  Powikłania sercowe

W świetle tych niebezpieczeństw konieczna jest interwencja.

Maszty telefonii komórkowych są z nami na stałe, ale ich instalowanie wymaga regulacji pod względem lokalizacji i poziomów promieniowania. Nadajniki takie powinny być zlokalizowane daleko od dzielnic mieszkaniowych oraz szkół i przedszkoli.

Autor:  Lloyd Burrell
Poniektóre powoływane źródła w tym artykule:

http://whyfry.org/

http://www.magdahavas.com/iarc-declares-rf-from-cell-phones-and-cell-towers-dangerous/

https://www.naturalnews.com/040905_cell_phone_towers_radiation_cancer.html

Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations in the Belo Horizonte municipality

Dalsze przykładowe doniesienia zagraniczne:

Pierwsze uszkodzenia w Genewie przez 5G - https://youtu.be/xM4OoF0W9KY

Sieć 5G to obóz AUSCHWITZ na terenie Warszawy! Doktorzy i naukowcy z KANADY nawołują o wstrzymanie 5G i OSTRZEGAJĄ Andrzeja DUDĘ! - https://youtu.be/bzT9BosSB3U.

Ekspert WHO OSTRZEGA prezydenta Andrzeja DUDĘ: "Anteny 5G POZABIJAJĄ POLAKÓW!" - https://youtu.be/8k3ytvJCItI

Dr Anthony Miller, ekspert WHO, fale radiowe są kancerogenne, powodują glejaka.

Prof. Olle Johansson [PL] „Ochrona przed polami elektromagnetycznymi” (niezależny badacz) https://youtu.be/gGleLwIdJco (z III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska Przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne limity.  Kraków  19 listopada 2018).

Z wpisu na FB https://www.facebook.com/groups/247644919054805/permalink/735899896895969 :

Miasto Mill Valley zagłosowało przeciwko instalacji tak zwanych małych stacji bazowych, których zadaniem jest nadawanie oraz odbiór fal technologii 5G. Decyzja została podjęta jednomyślnie i objęto ją klauzulą pilnego rozporządzenia.

Mieszkańcy miasta Mill Valley swój sprzeciw oparli o wyniki licznych badań naukowych, które jednoznacznie potwierdzają silnie rakotwórczy wpływ promieniowania komórkowego 5G. Miasteczko, które liczy zaledwie piętnaście tysięcy mieszkańców, dołączyło do grupy kilku innych miast, które również zdecydowały się zablokować instalację technologii 5G, by w ten sposób ratować zdrowie swoich obywateli. Przeciwko inwazji technologii 5G, wystąpiły także takie miasta jak Marin County czy San Anselmo w Kalifornii.

Jednym z najbardziej znanych eksperymentów były badania niemieckich naukowców, którzy obserwowali wpływ promieniowania elektromagnetycznego na drzewa. Badanie rozpoczęło się w roku 2006 i trwało do roku 2015. Badacze z różnych specjalizacji obserwowali, nasłuchiwali a następnie dokumentowali niespotykane dotąd przypadki deformacji drzew. Zaobserwowano liczne i trudne do wyjaśnienia zniszczenia.

”Celem tego badania było sprawdzenie czy istnieje związek pomiędzy niespotykanymi (w gruncie rzeczy unilateralnymi) uszkodzeniami drzew, a ekspozycją na określone częstotliwości promieniowania. Analiza zebranych danych jednoznacznie wykazała, że promieniowanie elektromagnetyczne, masztów telekomunikacyjnych jest szkodliwe dla drzew. Jeżeli zatem promieniowanie sieci 5G uszkadza drzewa, to w jak dalekim stopniu uszkadza ludzki organizm?"

"Odpowiedz jest szokująco prosta, ponieważ szkodliwe działanie promieniowania emitowanego przez technologię 5G, w znaczny sposób uszkadza ludzkie organy. Ciało wystawione na tego typu promieniowanie w dłuższej perspektywie czasowej rozpadnie się w wyniku napromieniowania".

Technologia nieustannie się rozwija, jednak należy pamiętać, że bardzo często organizm ludzki nie jest przystosowany do coraz to nowszych wynalazków, takich jak chociażby dzisiaj opisywana technologia 5G. Wobec tego typu emisji promieniowania należy powiedzieć stanowcze nie, ponieważ organizm człowieka wystawiony na długotrwałe oddziaływanie systemów 5G, ulega destrukcji i popada w różnego rodzaju choroby, jak nowotwory czy problemy natury psychicznej.

Źródło: Live Global Alert

Więcej o przypadkach zachorowań:

Dawna pracownica DHS ujawnia w wywiadzie wszystko o tej nadchodzącej technologii (25 sty. 2019)https://youtu.be/pheiufl6TCA  

Anonimowa wtajemniczona dzieli się tym, z czym wszyscy możemy się spotkać... i tym jak się przygotować. dawna pracownica departamentu bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych mówi o wszystkim co przeżyła podupadając na zdrowiu podczas pracy obok technologii 5G. Szokujący wywiad na temat jej rzeczywistego wpływu na świat.

Senator Blumenthal z USA odpytuje telekomy o braku badań bezpieczeństwa 5G https://youtu.be/LKgZwkXdr7Q.

Od promieniowania zdychają krowy - tak działają maszty telefoniczne    https://youtu.be/sM_ZA1l9KTY
Wypowiedź rolnika, którego działka sąsiaduje z masztem telefonicznym sieci komórkowej 2G, 3G, 4G.

Niemieccy lekarze ostrzegają przed 5G - wyszli na ulice i protestują.   https://youtu.be/YKQ1mnWtVWM.
Trzy tuziny lekarzy protestowało  w Stuttgarcie przed Ministerstwem Zdrowia. Domagają się opracowania strategii profilaktycznej dla ochrony ludności, więcej badań i moratorium na wdrożenie 5G. Lekarze twierdzą, że coraz częściej do ich gabinetów trafiają osoby, które reagują na elektrosmog nadwrażliwością. Uskarżają się na różne objawy – od bólu głowy czy dzwonienia w uszach po trudności w koncentracji i zaburzenia pracy serca. Zdaniem lekarzy, nawet jeśli nie wykazano bezpośredniego związku między promieniowaniem z telefonów komórkowych a rakiem, to wiele badań naukowych wskazuje jednak, że taki związek istnieje. Sieci 5G nie należy wdrażać, dopóki nie zostanie udowodnione jej bezpieczeństwo.

5G - ZABÓJCA gorszy niż TRAGEDIA HOLOKAUSTU! Ludzie będą masowo uśmiercani! [PL]   https://youtu.be/Lz9c6MXlrKU.

Z kanału Życzliwi Technicy GSM-u - toksyczne promieniowanie.

W pobliżu wielu osiedli w Polsce są zainstalowane nadajniki telefonii komórkowej. W mieszkaniach sygnał internetowy coraz częściej rozprowadza się bezprzewodowo. Jaki wpływ na nasze zdrowie mają fale elektromagnetyczne?
Jaki ma wpływ na kobiety w ciąży ?
Technologia bezprzewodowa w imię wygody z bezmyślnością jaką ją wykorzystujemy działa na nas destrukcyjnie - https://www.youtube.com/watch?v=fVeKmdaZxqc

5G - WYROK na ŻYCIE POLAKÓW! Nowa norma PROMIENIOWANIA ZABIJE LUDZI!

...

Ponieważ źródeł jest bardzo wiele, na koniec tego rozdziału przypomnę niektóre.

FACEBOOK:

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom "Prawo do życia": https://www.facebook.com/pdzycia/
maja stronę https://prawodozycia.pl/

Polskie nie dla 5G: https://www.facebook.com/groups/364608830924441/

Planeta ziemia wolna od 5G: https://www.facebook.com/groups/399897337475256/

Stop 5G Zakopane/Polska: https://www.facebook.com/groups/833383713697744/

Stop 5G w Polsce: https://www.facebook.com/groups/429871354416695/

Nie dla 5G: https://www.facebook.com/groups/57366...

5G Niech maszty runą: https://www.facebook.com/groups/12289...

Stop masztom telefonii komórkowej w Oławie: https://pl-pl.facebook.com/pages/cate...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Strony przeciwko RAKOTWÓRCZEJ TECHNOLOGII 5G:

1. Prawo do Życia: https://prawodozycia.pl/

2. Koalicja Polska Wolna od 5G: http://stop5g.com.pl/

3. 5G ALARM:  http://5galarm.pl/

4. Prawy Głos:  https://prawy-glos.prv.pl/technologia

5. My wolni ludzie:  http://mywolniludzie.net

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zobacz również grupy na Facebook i strony gdzie ten temat też jest okazjonalnie podejmowany:

Medycyna Holistyczna: strona https://www.facebook.com/MedycynaHolistyczna/  grupa https://www.facebook.com/groups/medycyna.holistyczna/  i podobne.

Zdrowy Polak w Zdrowej Polsce: https://www.facebook.com/groups/popieramy.dr.huberta.czerniaka/

http://alexjones.pl/  - Sieć 5G - Alex Jones - cała seria np. https://m.cda.pl/video/3203354e0   

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/

https://7777777blog.wordpress.com/

... 

Są specjalne polskie kanały YouTube -  niestety wiele filmów ostatnio zniknęło (przykład cenzury zagadnienia):

Elektromagnetyczny Świat Nowotworów: https://www.youtube.com/channel/UCp0ALbWvFZuJbYU_h5nCo7A/

Życzliwi Technicy GSM-u: https://www.youtube.com/channel/UCH6i...

ANTENY ŚMIERCI 2G-5G - TELEWIZJA PODZIEMNA: https://www.youtube.com/channel/UCO_w...

I inne kanały YouTube o 5G

 …w sumie  - jest mnóstwo wiadomości.

W tych wszystkich źródłach natrafiamy na materiały dotyczące także rozdziałów następnych.

 

2. Mechanizm działania 5G (domysły a nowsza wiedza)

W części 1 artykułu  padła sugestia, że oprócz znanych zjawisk fizycznych (już tu przytaczanych) zasadniczą rolę w szkodliwości i w zastosowaniach specjalnych może mieć pole torsyjne (jego „cząsteczki”).
Nie będę tego powtarzał.  Z nowszych materiałów:

1.  Artykuł naukowy Diany Wojtkowiak i współpracowników  (21 sierpnia 2019) przytaczający rzetelne publikacje dotyczące epidemiologii nowotworów i obniżenia płodności, związanych z urządzeniami nadawczymi. Przedstawia też manipulacje wiedzą.    Nowotwory bez winowajców (doc) lub Nowotwory bez winowajców (pdf)  - mocne,  zwłaszcza część ogólna-wnioski następująca po części badawczej.

2.  Artykuł naukowy D.W. o skażeniu Ziemi na setki lat przez akumulację cząstek pola torsyjnego od nadajników telefonii komórkowej  (23 kwietnia 2019) - Fantom cywilizacyjny (doc)  lub  Fantom cywilizacyjny (pdf) . 
"Urzędnicy i profesorowie mówią, że nie wiemy na pewno czy sieć 5G będzie szkodliwa dla zdrowia, więc po prostu spróbujmy, jak ludzie będą umierać na raka - wtedy coś zrobimy. Tylko że wtedy będzie już za późno, zajdą nieodwracalne zmiany. W ziemi powstanie trwały fantom pola torsyjnego, który będzie nas zabijał przez długie lata już po usunięciu sieci 5G. Zajdzie nieodwracalna epidemia nowotworów, więcej, nastąpi epoka nowotworów. ... Sieć komórkowa, odpowiednio zaprojektowana, może działać efektywnie przy tysiąckrotnie mniejszym promieniowaniu niż obecne normy. Można tworzyć technologie elektroniczne o wielokrotnie obniżonej emisyjności pola torsyjnego przy zachowaniu tego samego poziomu emisji elektromagnetycznej. To wymaga jednak odpowiednich nakładów finansowych. Zagadnieniem tym od lat zajmuje się prof. A. Pavlenko, z Kijowa..."

3.  Artykuł naukowy D.W. z listopada 2019 "pokazujący trwałość fantomów cząstek pola torsyjnego zgromadzonych w gruncie. Przetrwają one wiele lat, nawet tysiące. W artykule opisaliśmy wyniki badań fantomów pola torsyjnego powstałych na skutek aktywności współczesnych elektrowni atomowych ... np. fantom elektrowni Ignalina (Czechy) która wyłączona jest od 11 lat. Oznacza to, że nie elektrownia promieniuje, ale zakumulowany w gruncie fantom pola torsyjnego. Pokazano też fantomy starożytnych wybuchów jądrowych.
Z uzyskanych badań wynika ogromna trwałość tych fantomów, które jak się spodziewamy mają znaczny wpływ na zdrowotność osób zamieszkujących obszary wokół wymienionych źródeł, liczone w kilometrach.
(Przy okazji "...z
 punktu widzenia archeologicznego artykuł niniejszy pokazuje po raz pierwszy, że na terenie Województwa Pomorskiego w Polsce odbyła się około 3000 lat temu intensywna starożytna wojna atomowa z wykorzystaniem bomb opartych na plutonie w okolicy  [!]. Tym samym dołączamy do ukrywanych niechlubnych zdarzeń z historii świata. Niech się rząd uczy, że nasza historia nie zaczęła się od cudotwórcy Mieszka I".)  Fantom atomowy  (doc) lub Fantom atomowy  (pdf)

Więcej na stronie autorki – w szczególności na http://www.torsionfield.eu/?page_id=242 i w całości serwisu.

Wskażę też na pojęcia związane z tym polem - http://www.torsionfield.eu/?page_id=4

Były artykuły prasowe, np. Jak sobie radzić w smogu pól torysyjnych i nie chorować (nr  4/2019  miesięcznika Nieznany Świat), pełny tekst tutaj.

Bardziej popularne w nawiązaniu do prac G.I. Szypowa - https://www.tajemnice-swiata.pl/pola-torsyjne/

Ostatnio Jerzy Zięba znów podjął ten temat  we fragmencie tej  pogadanki.

Ta wiedza oraz ukryte zastosowania są wykorzystywane przez  wojsko i pewne służby, o czym mówi rozdział następny.

3. Czemu to służy

Znów, nie powtarzając  poprzednich faktów, kolejne doniesienia że 5G ma zastosowania wojskowe.

5G, a nowoczesne systemy broni - Mark Steele - https://youtu.be/DHCFnZx0v1g

W tym miejscu warto bliżej przestawić M. Steele i jego prace.

MARK STEELE stał się znanym działaczem i aktywistą anty-5G. Jest brytyjskim ekspertem od broni i dyrektorem ds. Technologii, który wzbudził dość kontrowersje w swoim rodzinnym mieście Gateshead w północnej Anglii. Stał się znany w mediach dzięki procesowi sądowemu w Gateshead, czasami określanemu jako „skandal z latarnią Gateshead 5G”. Mówi teraz na arenie międzynarodowej i wykłada o zagrożeniach i skutkach zdrowotnych związanych z wprowadzeniem 5G na całym świecie oraz o tym, jak wiąże się to z większym, bardziej złowrogim globalnym planem rządowym, częścią Agendy 21 ONZ, planu wyludnienia wg Nowego Porządku Światowego (NWO). Nazywa 5G bronią do zabijania ludzi! Dokładnie bada częstotliwości elektromagnetyczne i promieniowanie, a teraz jest ekspertem w tej dziedzinie, co doprowadziło media i lokalną radę do uznania go za „teoretyka spisku”. Mark Steele idzie dalej w swoim dochodzeniu i łączy „przestraszenie spowodowane zmianą klimatu przez CO2” z 5G jako fałszywy plan kontroli o wartości miliarda dolarów. Mocodawcy ukrywają ten plan i nie chcą dyskutować o prawdziwym planie wprowadzenia 5G. Podnosi również  połączenia 5G z A.I. Sztuczna inteligencja będzie wykorzystana – jak mówi - w wojnie o umysły i dusze ludzi. W tym wywiadzie omówiono wiele otwierających oczy, pouczających i fascynujących tematów. Mark Steele przebywał w Kopenhadze, aby zabrać głos na konferencji 5G i wziąć udział w demonstracji przeciwko 5G wokół duńskiej stolicy, przemawiając na głównym placu. Dziennikarz śledczy AGE OF TRUTH TV, Lucas Alexander, 24 listopada 2019 r. przeprowadził z nim wywiad. Aby uzyskać więcej informacji na temat M. STEELE, odwiedź tę stronę internetową: https://www.saveusnow.org.uk. Zobacz wideo: „Criminal 5G Enterprise & Deadly Spiritual War” - https://youtu.be/8auuR8ffXng .

EXTINCTION Plan for Humanity DEPLOYED - Silent Weapon System   https://youtu.be/tfG9zljgFh0.

Filmik pokazuje gęsto umieszczone anteny na palmach w południowej Kalifornii (pokazane na trasie podróży) także w szeregu innych ukrytych miejscach. (20 lut 2019).

Powiązane ze źródłem strony

http://www.SmartMetersMurder.com

http://toxicsky.org/

http://stopthecrime.net/source.html

Wskazano na dokumenty (jest częściowy dostęp) i złowrogie intencje polityczne wyrażone w tych dokumentach, także o ukrytych planach dot. intencjonalnej zmiany klimatu.
Badania przeprowadzone na całym świecie potwierdzają bardzo wysoką szkodliwość tego typu instalacji.  

Krótki przegląd:

Sieć 5G - PSYCHOPATYCZNY PLAN sieci komórkowych!  https://youtu.be/rp-7T45SN3k

THE INDUSTRY HAS ADMITTED IT HASN’T TESTED THE 5G ANTENNAE SYSTEM … THEY KNOW IT IS A WEAPONS SYSTEM (A MUST WATCH INTERVIEW WITH A WEAPONS EXPERT)

Niektóre audycje i widea na kanale Age Of Truth TV, np. 5G - The Fifth Element of Total Destruction

5G to ZABÓJCZA BROŃ - duński polityk Mads Palsvig OSTRZEGA POLAKÓW!  https://youtu.be/6MHaikbWH7A  

http://www.ioe.wat.edu.pl/aktualnosci3/bron-skierowanej-energii-podsumowanie-wynikow-programu-strategicznego/.

Oprócz tych doniesień śledczych i nieskorumpowanych polityków  napotykamy na jawne oświadczenia z kręgów militarnych, ale nie tych ofensywnych lecz "logistycznych" np.: Amerykańskie testy wojskowego wykorzystania 5G: https://www.cyberdefence24.pl/amerykanskie-testy-wojskowego-wykorzystania-5g

Pentagon przedstawił szczegóły dotyczące charakteru przyszłych testów wojskowego zastosowania 5G w amerykańskiej armii. Mają one umożliwić wykorzystanie pełnego potencjału nowej technologii przez siły zbrojne USA. Czy od wyników testów zależy przyszłość U.S. Army?

Joseph Evans, dyrektor ds. 5G w Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering przedstawił również szczegółowe plany dotyczące testów innowacyjnej sieci w sektorze militarnym. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) wkrótce rozpocznie testy technologii 5G oraz innych prototypowych rozwiązań, które odbędą się na terenie czterech baz wojskowych.

Czytaj też: Pentagon stawia na 5G. Pierwsze testy w sektorze militarnym

Już wiadomo, że analiza prowadzona przez specjalistów w Joint Base Lewis-McChord obejmować będzie między innymi sposoby, za pomocą których 5G może wspierać rzeczywistość rozszerzoną. W Naval Base San Diego i Marine Corps Logistics Base Albany przetestowana zostanie szybkość oraz przepustowość 5G.

Jak wskazuje serwis C4isrNet, dzięki eksperymentom rząd USA może bieżąco kontrolował rynek innowacji i będzie w stanie podjąć decyzję, jakie rozwiązania należy wdrożyć w ramach krajowych systemów.

Najważniejsze z punktu widzenia Pentagonu jest to, aby U.S. Army mogło w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje 5G [czyli nie tylko te ww.] przy równoczesnej redukcji ryzyka oraz maksymalizacji jej zabezpieczenia przed możliwym destrukcyjnym działaniem wroga.

Ważne jest odróżnienie tych zagrożeń,  które są popularnie podnoszone od tych dodatkowych – skrytych w zastosowaniach militarnych, wywiadowczych i na usługach politycznych (kontrola i  podporządkowywanie sobie ludzi z eliminacją włącznie).  Mówi o tym niedawny (3 grudnia 2019) artykuł Jak odróżnić atak elektromagnetyczny od smogu - https://iluminatorblog.wordpress.com/2019/12/03/jak-odroznic-atak-elektromagnetyczny-od-smogu/.

Skutki oddziaływania smogu elektromagnetycznego są długofalowe, chociaż tak samo rujnujące dla naszego zdrowia i życia całej planety.

Atak natomiast, jak sama nazwa wskazuje, jest czymś co następuje nagle i zwykle sprawia ból.

Najczęstszym zjawiskiem są zaburzenia pamięci, w chwili ataku objawiające się utratą wątku wypowiedzi. Nagle zapominasz, o czym mówiłeś i do czego zmierzasz, lub gdzie jesteś i po co. Powtarzające się ataki nieustannie zaburzają twoją koncentrację, a często prowadzą do choroby Alzheimera.

Kolejnym skutkiem są okresowe zaburzenia wzroku, zupełnie nieproporcjonalne w stosunku do faktycznej wady wzroku. Piski w uszach, a nawet chwilowa głuchota pomimo niewielkich lub wręcz żadnych wad słuchu.

Ciągłe poczucie zmęczenia i bezsilności, przerywane nienaturalną nadpobudliwością. To są stany, które potrafią zmienić się nie na przestrzeni miesięcy, ale kilku dosłownie chwil.
Kolejny symptom to nagła zmiana temperatury ciała, nagłe uczucie gorąca lub zimna, nieadekwatne do temperatury otoczenia i różniące się od samopoczucia innych osób. Promieniowanie daje bowiem efekt termiczny.
Nagłe osłabienie, ból, zator, duszności, kaszel, katar, pomimo dobrego wcześniej samopoczucia i braku innych czynników, które tak drastycznie mogłyby wpłynąć na organizm.
Nagłe skoki ciśnienia, zawroty głowy, nudności, opuchlizna rąk i nóg, u osób różnej płci i w różnym wieku, również bardzo młodych.
Częste są również poparzenia, zranienia, siniaki lub cięcia na skórze i odzieży, w żaden sposób nie wynikające z zachowania danej osoby.

Broń elektromagnetyczna jest jak sama nazwa wskazuje bronią, więc działa natychmiast, a nie po kilku tygodniach. Jest to broń obezwładniająca, uniemożliwiająca normalne funkcjonowanie lub wręcz paraliżująca. Od osób atakowanych dowiadujemy się, że zdarzało im się, że budziły się całe sparaliżowane, bez żadnej możliwości ruchu. Można sobie tylko wyobrazić uczucie przerażenia i bezsilności, jakiego doświadczały w tych chwilach.
[To potwierdza oddziaływania pokazane w cz. 1 artykułu oraz uzupełnia tezę o sterowanym oddziaływaniu pól torsyjnych].

Często taki zdalny atak elektromagnetyczny powoduje też kłopoty ze sprzętem elektronicznym, telefonami komórkowymi, komputerami, które „zawieszają się” lub mają zwarcie.

W dygresji, ale w powiązaniu z tytułem rozdziału - wspomniana wcześniej teza depopulacji nie jest jakąś abstrakcją i była wielokrotnie wykazywana na przykładach i w ujawnieniach poufnych planów. W przypadku Polski mamy szczególnie podstawy do zaniepokojenia.

Przykładowo artykuł To naprawdę niebezpieczne! Celem jest osłabienie demograficzne mniejszych krajów. Szaleni ekoideolodzy chcą skurczyć Polskę.

Poniżej fragmenty ze znacznie szerszego tła z artykułu o powyższym  tytule (https://wpolityce.pl/polityka/479782-szaleni-ekoideolodzy-chca-skurczyc-polske-do-15-mln ):
Od dziesięcioleci prowadzone są  precyzyjne działania zmierzające do regulacji liczby ludności, która została rozpisana na poszczególne kraje. Według twórców tego szokującego scenariusza, Polska ma zostać wyludniona i zredukowana do 15 milionów obywateli.

[Także] od dziesięcioleci zatroskani o Polskę socjologowie alarmują, że powinniśmy pochylić się nad problemem demografii. Do odbudowy siły i potencjału naszego kraju konieczne jest zwiększenie liczby ludności. Po wojnie cel ten określano na 50-60 milionów obywateli. Okazało się jednak, że lewacka ideologia, komunistyczny atak na rodzinę oraz światowe strategie wdrażane za pomocą rewolucji kulturowej zdruzgotały te plany. I choć wyż demograficzny, z którym mieliśmy do czynienia po wojnie, a później na przełomie lat 70-80 mógł być szansą, kompletnie ją pogrzebano. W latach 80. pojawiły się optymistyczne prognozy dynamiki demograficznej, według których Polska przed rokiem 2020 miała liczyć 45 mln ludzi. Być może cel ten udałoby się osiągnąć, gdyby nie światowa strategia ograniczania dzietności. Wpisywała się w nią komunistyczna propaganda, której celem było rozbicie i osłabienie rodziny. Wielodzietnych uznawano za margines społeczny, napiętnowano „dziecioróbstwo”, a poradnie ginekologiczne z automatu składały kobietom w ciąży propozycję aborcji. Okazuje się jednak, że wszystkie te działania nie były przypadkowe. Miały realizować odgórne założenia.

Bardzo ciekawie jawi się w tym kontekście stanowisko Klubu Rzymskiego, tajemniczego międzynarodowego think-tanku, od roku 1968 zrzeszającego naukowców, polityków i biznesmenów pochłoniętych „globalnymi problemami świata”. Po pięciu latach nieoficjalnej działalności klub zarejestrował się jako organizacja międzynarodowa w Genewie. W latach 80. szeroko współpracował z ZSRR i innymi krajami socjalistycznymi. To właśnie ta organizacja stoi za obowiązującą wszystkie kraje świata, problematyką globalnego ocieplenia i nakazu redukcji CO2. Ten ekologiczny mózg zachodnich ruchów chroniących środowisko wydał w roku 1972 raport „Granice wzrostu”, zawierający analizę przyszłości ludzkości wobec wzrostu populacji i wyczerpujących się zasobów naturalnych. Ogłosił w nim, że jeśli nie powstrzymamy przyrostu demograficznego na Ziemi, niechybnie padniemy ofiarami „końca świata spowodowanego śmiercią głodową ludzkości”. Strategia została obmyślona bardzo precyzyjnie. O tym, jak powinna się do niej ustosunkować Polska, pouczył nas osobiście jeden z jej twórców.

W grudniu 1974 roku w Jabłonnie pod Warszawą odbyło się międzynarodowe seminarium na temat kierunków modelowania matematycznego społeczeństw. Na konferencję, zorganizowaną pod patronatem UNESCO przez Ministerstwo Nauki oraz Instytut Organizacji i Kierowania PAN, przybył jeden z autorów raportu Dennis L. Meadows. Siejąc grozę w kwestii przeciążenia Ziemi nadmiarem ludności, przestrzegł nas, żebyśmy zmniejszyli liczbę obywateli. [dalej cytaty]

Jeżeli chodzi o Polskę, to sądzę, że macie zbyt duży przyrost ludności. 15 mln ludności gwarantowałoby równowagę – powiedział w rozmowie z Andrzejem Bonarskim na łamach warszawskiej „Kultury”. Lektura wywiadu nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czynienia z chorym snem szaleńców. Snem, który niestety został uznany za naukową wykładnię. Oto fragment rozmowy opublikowanej w styczniu 1975 roku:

Bonarski: Jak pan sobie wyobraża drastyczne zahamowanie rozrodczości?

Meadows: Państwo o ustroju socjalistycznym ma w tej mierze szczególne możliwości. Aparat administracyjny i społeczny może stworzyć warunki przeciwdziałające nadmiernemu przyrostowi ludności.

Czy nie wydaje się panu, że każda rodzina może chcieć kiedyś mieć dzieci i ma do tego prawo?

Absurd.

Nie sądzę, by dało się tak całkowicie lekceważyć tradycję i biologię.

Łatwo ją zmienić.

A więc odmawia pan ludziom prawa wolności posiadania potomstwa.

Sądzę, że społeczeństwo – zwłaszcza wasze – winno rządzić się logiką. Społeczeństwo winno mieć wpływ na siebie samo. Choćby przez podatki, poprzez utrudnianie nadmiernego wzrostu ludności środkami administracyjnymi. Można stworzyć całą politykę sterującą rozrodczością.

40 lat później, widzimy doskonale, co miał na myśli Meadows, odgrzewając stare teorie Thomasa Malthusa (1766–1834), anglikańskiego pastora i ekonomisty, który w „Eseju o populacji” usiłował wyjaśnić bezrobocie i nędzę nie przyczynami społecznymi, lecz zbyt szybkim przyrostem ludności. Uznał, że jedynym sposobem na uniknięcie nędzy mas jest zmniejszenie populacji, w związku z czym naturalna selekcja w postaci epidemii, wojen czy klęsk żywiołowych była rzeczą zbawienną. Zalecał jednak planowe zmniejszenie liczby urodzeń, zwłaszcza wśród ludzi słabych, chorych i biednych, co podchwycili ochoczo jego następcy. Pomysł ten ma swoje głębokie odzwierciedlenie w strategii realizowanej przez ideologię gender. Mówienie o równouprawnieniu kobiet, o ich zapanowaniu nad naturalnymi siłami macierzyństwa poprzez antykoncepcję i aborcję to główna oś działania międzynarodowych struktur stawiających ograniczenie dzietności w kategorii zdrowia reprodukcyjnego.

Tak oto konieczność depopulacji globu, w imię ochrony przyrody zagrożonej nadmierną liczbą ludzi, została wpisana w założenia projektu globalistycznego. Jak go zrealizować? Poprzez proste rozerwanie związku pomiędzy aktem seksualnym a płodnością. Mają temu służyć: lansowanie wynaturzonej idei wolnego seksu oraz promocja antykoncepcji, aborcji czy sterylizacji. Globalistyczne programy antypłodnościowe są opracowywane przez ogólnoświatowe gremia i organizacje międzynarodowe, następnie zaszczepiane w umysłach całych społeczeństw za pomocą pozarządowych aktywistów lub lobbystów, karmiących ślepe masy pieśnią o prawach reprodukcyjnych, wyzwoleniu kobiet czy walce z HIV/AIDS. Do czego prowadzą? Ostatecznie do rozstrzygnięć eugenicznych, do eliminowania urodzeń ludzi chorych i biednych, do ograniczania podstawowych praw osób, które są zbyt słabe, by mogły się obronić same. Wszystko to właśnie w imię „praw człowieka”. W 1994 roku, podczas światowego kongresu demograficznego w Kairze, pojawił się projekt ustanowienia limitów ludnościowych dla poszczególnych krajów. Pomysł obejmował też powołanie światowej policji populacyjnej, która kontrolowałaby państwa w zakresie przestrzegania narzuconych norm. Skrajnie wynaturzony projekt udało się zatrzymać dzięki ogromnemu wysiłkowi Stolicy Apostolskiej i osobistemu zaangażowaniu św. Jana Pawła II. Nie udało się jednak trwale udaremnić chorej kreacji szaleńców, za którymi stoi potężny biznes antykoncepcyjny. Celem kairskiej Konferencji w sprawie Populacji była powszechna dostępność antykoncepcji rozplanowana do roku 2015. Dziś idziemy znacznie dalej. Pomysł skurczenia Polski do 15 milionów obywateli powraca. Pojawiają się kolejne raporty a ich treść podawana jest przez lewicowe media. Kilka lat temu jeden z tygodników pisał: „Wedle raportu Living Planet Report opracowywanego przez naukowców różnych dziedzin na polecenie światowego potentata ekologii, organizacji WWF, „pojemność” Polski wynosi między 13 a 20 mln ludzi”.

Szaleństwo idzie coraz dalej. Prawa reprodukcyjne mają osłabiać płodność i ograniczać liczbę narodzin. Jednocześnie wzmacniana jest pełna kontrola urodzeń poprzez inżynierię In vitro. Mniejsze kraje mają być osłabiane jeszcze bardziej poprzez zmniejszenie populacji, co ma bezpośrednie przełożenie na gospodarkę. Do tego wszystkiego dochodzą wszystkie coraz bardziej absurdalne teorie wdrażane za pośrednictwem mediów i trendów subkulturowych, jak promocja weganizmu, wygaszanie produkcji mięsnej, wymuszanie na krajach realizacji zabójczych dla gospodarki limitów emisyjnych.

Patrzenie na ten całościowy i bardzo precyzyjny plan z błogą naiwnością i rzekomą troską o planetę jest więc skrajną nieodpowiedzialnością. Czas nazwać ekologizm po imieniu i rozmawiać w prawdzie o niebezpieczeństwach, które niesie. Jego skutki są naprawdę znacznie bardziej zgubne niż wszystkie strachy pseudoideo logów razem wzięte.

Szkodliwe działanie 5G na zdrowie i płodność jest elementem tej polityki.

Istnieją dokumenty potwierdzające doświadczenia na ludziach (oprócz pokazanych w cz. 1)

Z polskiego podwórka: program badawczy energia skierowana_2014 Pobierz - dostępny również na stronie Stowarzyszenia STOPZET (Stop zorganizowanym elektronicznym torturom), które zrzesza ofiary kontroli umysłu http://stopzet.org/2017/03/20/bron-skierowanej-energii-podsumowanie-wynikow-programu-strategicznego/

A w nim:

W ramach Programu konsorcja naukowo-przemysłowe realizują 6 Projektów:

Impulsowe Działa Elektromagnetyczne,

Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM,

Infrastruktura badawcza w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów HPM, HPRF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, aparatury pomiarowej,

Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej,

Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM,

Mikrofalowa Broń Obezwładniająca.

Z zagranicznych:

Przemówienie Billa Clintona, w którym przeprasza za eksperymenty przeprowadzane na ludziach.  (Napisy PL).

Komentarz osoby podpisanej Delfina Theta:

Rządy używają broni elektromagnetycznej przeciwko cywilom, aby ich kontrolować. Jest to oczywiście jawne i okrutne pogwałcenie praw człowieka, dlatego utrzymywane jest skrzętnie w tajemnicy pod przykrywką dbania o obronność kraju.

Ludzie, którzy zgłaszają nadużycia standardowo nie są traktowani poważnie, a często wręcz przypisuje im się łatkę osób z zaburzeniami psychicznymi lub nawet umieszcza w szpitalach psychiatrycznych, żeby informacja nie poszła dalej. Wiadomo, że społeczeństwo nie będzie słuchało wariata, a ogólna niewiedza ludzi i ich nieświadomość istnienia tego procederu tylko pomaga funkcjonariuszom państwowym w uciszaniu ofiar. Polska młodzież zamykana jest w szpitalach, faszerowana lekami i poddawana dodatkowym eksperymentom, bo pseudonaukowcy uzurpują sobie prawo do poświęcenia jednostek w imię badań nad ludzką psychiką i wytrzymałością.

Tak, Przyjacielu, Twoja niewiedza sprzyja nadużyciom władzy, to Twoja cicha zgoda, dlatego nie bądź obojętny, czytaj, rozmawiaj, interesuj się. Powiesz: co to da? Otóż da wsparcie ofiarom eksperymentów lub potencjalnym ofiarom. Służby najbardziej boją się świadków, boją się wiarygodności swoich ofiar. A poza tym metody, które stosują wobec wybranych jednostek, tak zwanych TARGETÓW (z ang. target znaczy cel), mogą wykorzystać później do kontrolowania również Ciebie.

Powiesz: a kim ja lub ty jesteśmy, żeby interesowały się nami służby, żeby angażowały swój czas i środki na manipulowanie naszym zachowaniem? Podobno osoby testowane mają szczególny rodzaj DNA, ale odniosę się do tego innym razem. Najważniejsze to mieć świadomość, że rządy dążą do posiadania kontroli nad każdą jednostką, więc niektórzy mogą być zwykłymi królikami doświadczalnymi, a inni są skrycie unieszkodliwiani, bo ich przymioty moralne i osobowościowe, wrażliwość na zniewolenie, ludzką krzywdę są przeszkodą dla światowej tyranii elit.

Jeśli uważasz te informacje za cenne, podziel się nimi z innymi osobami dla dobra nas wszystkich.

Oprócz ww. oddziaływań uderzających w życie i zdrowie wróćmy jeszcze na chwilę do podniesionego w cz. 1 aspektu inwigilacji i kontroli. Specyfiką 5G jest, że tylko ta technologia (w odróżnieniu od 4G i wcześniejszych) pozwala dokładnie namierzać obiekty - czytaj: ludzi i to z dokładnością do ok. 10 cm. To jest bodajże główny powód dla którego wojsku i służbom tak zależy na tej technologii. Ta precyzja umożliwia też pełne uruchomienie Internetu Rzeczy (IRz). O niebezpieczeństwach i mniej znanych faktach IRz pisze D. Wojtkowiak w artykule http://www.torsionfield.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/Internet-rzeczy.pdf
To wizja wykraczająca poza wyobraźnię Orwella czy Huxleya...

Konkluzją tego rozdziału jest, że 5G nie służy tylko tym celom o których się mówi (sprawna telekomunikacja, Internet Rzeczy itp.), ale i ukrytym zadaniom wojskowym i politycznym.

4. Komu to służy

Oprócz tego że 5G służy operacyjnie  ww. kręgom wojskowym i politycznym, są one beneficjentem biznesowym.
Wojsko otrzymuje dotacje, politycy kooperują z biznesem, który oczywiście kieruje się zyskiem i przez dotacje oraz  łapówki pozyskuje zgodę na swoje przedsięwzięcia i gwarantowane zakupy. Biznes (firmy wytwórcze i telekomunikacyjne) pozyskują też finansowanie z przeforsowanych planów rządowych.
Jednym z przykładów zysków dla polityków (rządów) są koncesje. W Polsce przewiduje się wpływy rzędu 5 miliardów złotych.

Materiał z  18.11.2019 https://www.tvp.info/45378060/nawet-5-mld-zl-dla-budzetu-z-aukcji-czestotliwosci-5g

– Resort cyfryzacji zakłada, że z aukcji częstotliwości dla sieci 5G w 2020 r. do budżetu może wpłynąć nawet 4 do 5 mld zł – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dodał, że wysokość tej sumy będzie zależała od operatorów sieci 5G, którzy wezmą udział w aukcjach.

Podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją powołania spółki Polskie 5G do budowy infrastruktury usług 5G.
– Braliśmy pod uwagę wyniki postępowań selekcyjnych aukcji częstotliwości dla sieci 5 G np. w Niemczech, oczywiście przy zachowaniu wszystkich czynników korygujących – wyjaśnił minister. Ocenił, że „w budżecie co prawda zapisane jest mniej tych środków, ale tak naprawdę o tym, jaka to jest kwota, zdecydują ci, którzy będą chcieli zapłacić”. Przypomniał, że Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ma zakończyć aukcje częstotliwości dla budowanej w Polsce sieci 5G w połowie przyszłego roku. – Te środki wpłynęłyby do budżetu jeszcze w 2020 r. – podkreślił. Minister przypomniał, że po udostępnieniu tych częstotliwości operatorzy „będą musieli zrealizować założenie, które nałoży na nich prezes UKE, czyli budowę sieci 5G w co najmniej jednym dużym polskim mieście”. – Budowa sieci 5G będzie oparta w dużej części o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną. Ten fakt, jak również testy sieci 5G prowadzone przez operatorów w kilku miastach w Polsce i ich obiecujące wyniki, pozwalają nam sądzić, że ten plan uda się zrealizować – powiedział. Zdaniem Zagórskiego pierwszym miastem będzie najprawdopodobniej Warszawa, Kraków albo Łódź. Minister przypomniał, że „jednym z czynników decydujących jest głębokość rynku, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że smartfony 5G są cały czas droższe”.

Zagórski ocenił jednak, że ceny aparatów działających w sieci 5G będą spadać. – To jest kwestia późniejszej polityki operatorów, którą będą prowadzić, żeby zachęcać do przechodzenia i korzystania z sieci 5G. Tutaj najwięcej będzie zależało od możliwości tych operatorów, którzy przystąpią do aukcji i którzy będą chcieli tę sieć budować – stwierdził. Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G.  Zobacz więcej, np. https://www.tvp.info/45057137/powszechna-dostepnosc-niskie-ceny-uslug-mobilnych-jest-porozumienie-w-sprawie-5g

Prawdziwe "Przyczyny Pośpiesznego Wdrażania Telefonii i Sieć 5G w Polsce Analiza" -  https://youtu.be/JpNHvdWUEyQ pokazująca 6 głównych powodów tego przyspieszenia, przede wszystkim by mieć szybciej pieniądze za koncesje wydawane na podstawie aukcji. Wymaga to wielu ustępstw wobec telekomów. Inne przyczyny to: spolegliwość wobec USA,  wzrost wskaźników ekonomicznych, wzrost przychodów z podatków pośrednich i sprzedaży nowych urządzeń, powstanie nowych biznesów, możliwość nadzoru nad społeczeństwem... Materiał zawiera szereg ciekawych refleksji ogólniejszych.

 5. Mechanizmy wdrażania i ruch protestu

W cz. 1 artykułu pokazaliśmy pozaprawne a często skandaliczne elementy procedowania spraw związanych z wdrażaniem 5G w Polsce.

Wciąż trwają kolejne kroki procedowania. Chociaż najprawdopodobniej "karty są już rozdane", to stwarza się pozór konsultacji społecznych.
Może jestem za bardzo podejrzliwy, ale zobaczmy co się dzieje...

Kłamstwa rządu ws. 5G Hackerzy ujawniają wstrząsające nagranie dotyczące konsultacji społecznych.
Megaustawa dotknie tysięcy samorządów. Nie poinformowano ich o zmianach. Związki miast, gmin i powiatów wypowiadają się nie mając pojęcia o skutkach ustawy.  https://youtu.be/fIYQSBfAkFE.

Sieć 5G - ukrywane przed ludźmi. Czy w Gliwicach jeszcze jest bezpiecznie? Uśpieni mieszkańcy miasta Gliwice o niczym nie wiedzą. Sytuacja wygląda podobnie we wszystkich polskich miastach. Wyniki pomiarów.
https://youtu.be/-lzRmu-O-Mw .

Trwa jeszcze zbieranie podpisów pod petycją o moratorium na 5G i redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne - https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne

Pana Zb. Gelzoka prześladuje zorganizowana grupa z ramienia rządu, np. konto hejterskie na twitterze Turkuć_Podjadek  podobno stworzyła ... Kinga Graczyk z Ministerstwa Cyfryzacji wraz z Orsonem i innymi. (obrażono również profesora Macieja Banacha i to bardzo prymitywnie).
Zresztą jest tam i w rządzie więcej osób zarówno z brakiem wykształcenia i kwalifikacji w tak złożonej sprawie jak PEM i jego wpływu na zdrowie  jak i wątpliwymi kwalifikacjami negocjacyjnymi, np. głównym ekspertem premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi jest pielęgniarka z Nowego Sącza - pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko, która zakwestionowała autorytet polskich naukowców (sic!).

Wskazywaliśmy na działania Ministerstwa Cyfryzacji, które – oprócz ww. nieprawidłowości,  od frontu stwarza obraz działań prospołecznych.

Robi to Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji (też bez odpowiedniego wykształcenia kierunkowego), udzielając wywiadów, jak np. ten  zatytułowany Masztów za oknem nie powinniśmy się bać - https://www.rp.pl/Opinie/310209956-Masztow-za-oknem-nie-powinnismy-sie-bac---rozmowa-z-wiceminister-cyfryzacji-Wanda-Buk.html  (21.10.2019).

Mówi, że „nowela ustawy o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czyli megaustawy, wprowadza głównie uproszczenia w budowie światłowodów. Oczywiście sieć 5G będzie pracować także za pomocą światłowodów, ale mówienie o tych przepisach jako o ustawie 5G jest nieporozumieniem”.
Ponadto „…nowelizacja realizuje większość zaleceń z [krytycznego] raportu NIK-u oraz postulatów strony społecznej.”

Ok, o ile ministerstwo podejmuje też słuszne kroki, to jednak sedno całej tej działalności opiera się na pomiarach PEM wg przyjętych norm (co do których pokazaliśmy wątpliwości) oraz nie uwzględnia zagrożeń niejonizacyjnych o niskim natężeniu oraz związanych z zastosowaniami wojskowymi.

W tym aspekcie ani system monitoringu ani szereg przepisów administracyjnych nie likwidują zagrożeń i co najwyżej będą narzędziem uspakajania społeczeństwa, że „wszystko jest pod kontrolą”.

Niestety w innych wywiadach mija się z prawdą co do istoty 5G (a dziennikarz jeszcze wtóruje nazywając  fake-newsami, to co  jest akurat prawdą). Przykład – wypowiedź CZY TECHNOLOGIA 5G JEST BEZPIECZNA? https://youtu.be/BPi6IGV5kXw   (6 grudnia 2019).

W opozycji szereg organizacji i naukowców wykazuje błędy i manipulacje ministerstwa oraz aktywizuje się w sprzeciwie do planów rządu. Ma to wsparcie z podobnych akcji na świecie.

AFERA PHONEGATE – CZYLI JAK OSZUKUJĄ NAS PRODUCENCI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
http://stop5g.com.pl/afera-phonegate-czyli-jak-oszukuja-nas-producenci-telefonow-komorkowych/.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA OD LAT WIE O SZKODLIWOŚCI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. I UKRYWA TO PRZED NAMI. Wiele osób przyjmuje z niedowierzaniem informację o szkodliwości promieniowania z telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych. Jak to możliwe, że coś tak powszechnego, co każdy ma i używa, może być aż tak szkodliwe, a nikt nas o tym nie informuje? Jeśli chcecie wiedzieć, jak do tego doszło, tu jest odpowiedź: doskonały artykuł opublikowany w 2018 r. w „The Nation”, świetny przykład dziennikarstwa śledczego, wyjaśnia, skąd wiemy, że branża bezprzewodowa: - od lat jest świadoma, że to promieniowanie powoduje raka i uszkodzenia DNA; - wydała miliony dolarów na własne badania naukowe, które miały temu zaprzeczyć; - wydała kolejne miliony na lobbowanie polityków i instytucji; - prowadzi nieustanną kampanię dezinformacyjną w celu zdyskredytowania niezależnej nauki, wywołania wrażenia wątpliwości i niepewności co do jej odkryć; - atakuje niezależnych naukowców; - wpływa na mass media, opinię publiczną, polityków i ustawodawców. „Jak wmówiono nam, że telefony komórkowe są bezpieczne”

Dziesiątki lekarzy oraz praktyków zdrowotnych wysłało list do Prezydenta Trump’a wzywający do moratorium na technologię 5G 
https://raforest.com/2020/01/07/lekarze-z-usa-apeluja-do-prezydenta-o-moratorium-na-5g/.

U nas Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie wypowiedziało się przeciwko podniesieniu dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w oczekiwaniu na wyniki nowych prac dotyczących związku oddziaływania PEM z nowotworami i wyjaśniania przyczyn subiektywnych objawów związanych z PEM.

Odbyła się konsultacja  w Pałacu Prezydenckim i w Senacie przed kolejną komisją sejmową i głosowaniem - informuje Jarosław Jucewicz z koalicji Polska wolna od 5G  (z Ciechocinka) https://youtu.be/p5KdmWAc8eU  (1. 08. 2019).   W spotkaniu u prezydenta wzięli udział: 2 profesorów ze strony społecznej i paru działaczy, po stronie kancelarii  prof. Zybertowicz + doradcy prawni.  Była mowa m.in. o  wymuszaniu instalacji anten na terenach prywatnych, o przekroczeniach nawet istniejących niższych norm (chociaż promieniowanie ma mniejsza moc, ale występuje dużo bliżej użytkownika).

Zgodnie z przewidywaniem  17.12.2019 r. (podobnie jak rok wcześniej przy "konsultowaniu" megaustawy - w czasie przedświątecznym, gdy najłatwiej uśpić społeczeństwo) została podjęta decyzja o wystąpieniu z bronią przeciwko narodowi polskiemu i rozpoczęciu  niekontrolowanej ekspozycji populacji Polski na fale elektromagnetyczne. Zgodę sygnowali minister cyfryzacji Marek Zagórski i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Bez dokończenia konsultacji społecznych, wbrew oporowi społecznemu przyjęli lobbowanie przez telekomy i USA podniesione 100-krotnie normy promieniowania.

SZOK Rząd w ciszy CENZURY podniósł normy promieniowania 100-razy + wywiad z Robertem Majką cz. 3 - https://youtu.be/7osTCOPHWcU.

W związku z tym trwa dalsza społeczna walka jak 5G PROTEST w Krakowie pod koniec 2019 -https://www.facebook.com/events/2228640290761841/, https://ogloszenia.odkrywamyzakryte.com/ogloszenia/protest-przeciwko-5g-w-krakowie-7-grudnia-2019-o-1500-1600/ , były też w Warszawie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” wystosowało zapytanie do Ministerstwa Zdrowia o udostępnienie informacji publicznej w zakresie podania z imienia, nazwiska osób odnoszących się do uwag podmiotów wyszczególnionych w pkt. 5 Oceny Skutków Regulacji zgłoszonych w czasie procedowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Wykazuje się tam niekompetencje w sformułowaniach rozporządzenia i  działanie na rzecz firm telekomunikacyjnych.
W szczególności w rozporządzeniu kwestionuje się ustalenia zespołu: prof. dr. hab. med. Konrada Rydzyńskiego (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi), dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, prof. PWr (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Alicja Bortkiewicz (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi), dr inż. Jolanta Karpowicz (Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa), płk. dr inż. Jarosław Kieliszek (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa), dr Piotr Politański (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi), dr hab. inż. Kamil Staniec, prof. PWr (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi).

W przypadku brak konkretnej odpowiedzi sprawa zostanie skierowana do sądu administracyjnego albowiem informacje, o które wnosi organizacja są jawnymi i nie podlegają ustawowemu wyłączeniu.  ... Wniosek jest bardzo ważny ponieważ niedługo wkraczamy na grunt prawa karnego i cywilnego gdzie wyjdzie cała prawda o tym jak osoby bez kwalifikacji negują stanowisko między innymi Profesora Marka Zmyślonego.

Z drugiej strony trwają uruchomienia i testy, które po uzyskaniu rządowego zielonego światła przyspieszą:

https://www.cyberdefence24.pl/lodz-inteligentnym-miastem-rusza-pilotazowy-projekt.

Aczkolwiek podane niżej funkcjonalności to faktycznie wizja wielu usprawnień, to pamiętajmy że można je realizować na światłowodach technikami jeszcze szybszymi niż 5G i na bazie niższych generacji G oraz o tym że już nie bedzie się zważało na zagrożenia zdrowotne. Jednocześnie widać z zaawansowania projektów i wdrożeń jak "konsultacje społeczne" były tylko zasłoną dymną - realizacje były podjęte dużo wcześniej.
Garść informacji o tych wdrożeniach.

Program pilotażowej sieci 5G realizowany przez Politechnikę Łódzką, firmę Ericsson i Instytut Łączności pozwoli symulować warunki 20-tys. inteligentnego miasta. Pomoże także rozwijać systemy e-zdrowia czy Internetu rzeczy - wskazał profesor Sławomir Hausman -  kierownik Zakładu Telekomunikacji na Politechnice Łódzkiej .

"Politechnika Łódzka, firma Ericsson, Instytutu Łączności i firma FoundingBox będą wspólnie realizować projekt pilotażowego systemu sieci 5G, który zostanie uruchomiony na terenie kampusu Politechniki. Pokryty siecią piątej generacji zostanie zarówno główny kampus A, jak i kampusy B oraz C".

"Łącznie, te trzy części kampusu przyrównać można wielkością do dwudziestotysięcznego miasta, bo tyle mamy studentów i pracowników. Jest to więc dobry model do testowania zarówno kompleksowych rozwiązań inteligentnego miasta, jak i innych usług wykorzystujących technologię 5G" – ocenił ekspert.

"W pilotażowym systemie testować będziemy na przykład zastosowanie technik Internetu rzeczy (IoT) i usług szerokopasmowych 5G do opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz rozwiązań e-zdrowia" - powiedział Hausman. [o paradoksie - dla zdrowia!]

"Taki system opieki może m.in. monitorować w trybie ciągłym parametry fizjologiczne, tętno czy EKG. Niewielki czujnik na ciele może poprzez sieć 5G przekazywać zbierane dane bezpośrednio do chmury obliczeniowej, gdzie przeanalizuje je wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji system informatyczny. Możemy tu mówić o diagnozie na bieżąco i błyskawicznym wykrywaniu stanów, które wymagają natychmiastowej opieki nad pacjentem" - wyjaśnił rozmówca PAP.

Profesor wskazał, że w przypadku osób z pewnymi schorzeniami stały monitoring funkcji życiowych najprawdopodobniej stanie się już niedługo normą. "Ponieważ społeczeństwo starzeje się coraz bardziej, całodobowa ludzka opieka nad osobami starszymi będzie po prostu niemożliwa. Z pomocą przychodzi jednak wsparcie technologiczne" – dodał.

"Innym planowanym projektem 5G jest modernizacja opracowanego programu wspomagającego osoby niewidzące. Cały system polega na algorytmach analizy obrazu i innych funkcjach wspomagających osobę niewidomą bez udziału innego człowieka. Jeśli użytkownik spotka się jednak z wyjątkowo trudną sytuacją może połączyć się z pomocnikiem" – wytłumaczył profesor.

"Obraz od osoby z niepełnosprawnością jest wtedy przekazywany do opiekuna, który znajduje się w zupełnie innym miejscu. Jeśli osoba z dysfunkcją wzroku znajdzie się na przykład w terenie utrudniającym poruszanie się, pomocnik będzie w stanie zdalnie nią pokierować" - wskazał kierownik Zakładu Telekomunikacji PŁ.

"Nad systemem pracujemy wspólnie z osobami niewidomymi już od wielu lat i testujemy prototypy, lecz dotychczas jego założeń nie dało się prawidłowo realizować. Powodem są opóźnienia w przesyłaniu obrazu z urządzenia – w technologii 4G były one zbyt duże, by efektywnie prowadzić zdalną pomoc. Opiekun musi monitorować obraz w czasie rzeczywistym, co umożliwia już transmisja danych w standardzie piątej generacji" - wyjaśnił Hausman.

"Moim zdaniem najważniejszym elementem projektu pilotażowego 5G są rozwiązania dla start-upów i firm. W Polsce dużo mówi się o Internecie rzeczy, który w praktyce jeszcze nie istnieje. Dzięki piątej generacji rozwiązania IoT w końcu staną się elementem rzeczywistości" - ocenił naukowiec.

"Obecnie w Polsce nie mamy technologii, by produkować np. smartfony, które mogłyby konkurować z produktami zagranicznych koncernów. Ale polskie firmy mogą kupować moduły Internetu rzeczy - na nich nawet małe rodzime spółki mogą realizować unikatowe w skali świata projekty. Muszą jednak natychmiast uzyskać dostęp do prototypowego systemu sieci 5G, by móc testować swoje pomysły – inaczej znowu zostaniemy wyprzedzeni przez inne kraje" – wskazał Hausman.

... "Długo działające czujniki mogą też stale monitorować poziom zanieczyszczenia środowiska czy pożary lasów. Na Internecie rzeczy znacznie skorzystają również rolnicy, którzy docenią możliwość dokładnego, zdalnego wglądu w parametry upraw" - podkreślił rozmówca PAP.

---

https://mobtech.interia.pl/operatorzy/plus/news-plus-rozpoczyna-budowe-komercyjnej-sieci-5g,nId,4242065

Polkomtel, operator sieci Plus z Grupy Cyfrowy Polsat rozpoczyna budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. W I kwartale 2020 roku klienci z co najmniej 7 miast w całej Polsce będą mogli korzystać z nowej technologii.

Przeprowadzone w 2019 roku testy zakończyły w grudniu przygotowania Plusa do stworzenia i uruchomienia pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G. Obecnie rozpoczęła się już budowa sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. 

"Zawsze powtarzamy, że wolimy działać i mówić konkretnie o tym, co już robimy niż tylko opowiadać o planach czy zamierzeniach. Dzisiaj mamy dla Polaków konkretną informację - zakończyliśmy przygotowania i rozpoczynamy budowę pierwszej w Polsce sieci 5G. To już nie będą testy czy próby - będą to komercyjne usługi dostępne tak jak wszystkie inne w naszej ofercie" - mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. i Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus. 

Budowa sieci 5G Grupy Cyfrowy Polsat na początku będzie realizowana w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Na jej potrzeby zostały przeznaczone posiadane przez Grupę zasoby w paśmie 2600 MHz TDD, pozwalające przy użyciu technologii MIMO 4x4 i QAM256 przekroczyć prędkość 500 Mb/s.

"Celowo rozpoczynamy budowę nie w jednym, ale kilku miejscach w Polsce. Dzięki temu mieszkańcy 7 miast będą mogli skorzystać z atutów pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G" - mówi Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus.

W budowanej sieci 5G kluczowym elementem jest wykorzystanie technologii TDD (Time Division Duplex), której jedyne komercyjne wdrożenia w Polsce posiada Grupa Cyfrowy Polsat w paśmie 2600 MHz (2570-2620 MHz). TDD pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink.

"Działanie TDD można porównać do ruchu na nowoczesnej autostradzie - zamiast tłoczyć się w kolejkach na bramkach, w piątek wieczorem otwieramy 4 pasy autostrady np. z Łodzi do Gdańska, a w niedzielę 4 pasy w odwrotnym kierunku. Z kolei na zwykłej autostradzie, gdy w jednym kierunku jest korek to w drugą stronę ruch jest minimalny i nic nie da się z tym zrobić - tak działa technologia FDD. Cyfrowy Polsat jako jedyny operator na polskim rynku używa technologii TDD zarówno w LTE jak i w 5G" - dodaje Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus.

Rozwiązanie zastosowane w budowie sieci 5G przez Grupę Cyfrowy Polsat to najnowocześniejsza technologia, która od niedawna jest wprowadzana na świecie. Wykorzystanie do tego celu częstotliwości 2600 MHz jest znane z działających już na świecie komercyjnych sieci 5G w USA oraz w Chinach. Grupa Cyfrowy Polsat jako pierwsza w Polsce rozpoczęła budowę sieci 5G w oparciu o taką technologię.

W pierwszym kwartale 2020 roku jest planowane uruchomienie 5G na około 100 stacjach bazowych. Stacje bazowe będą wyposażane w nowoczesny sprzęt sieciowy 5G dostarczony przez firmy Nokia i Ericsson.

Czytaj też: Superszybki internet 5G dla 65 proc. populacji już w 2025 roku.

----

W niektórych miejscach radni blokują stawianie wieź i anten, przykładowo w Kołobrzegu zablokowali budowę 42-metrowego masztu sieci Play, ale to nie koniec działań przeciwko rozbudowie infrastruktury operatora. Prezydent miasta Anna Mieczkowska zachęca obywateli do protestu przeciwko kolejnej inwestycji. 

Nadal organizowane są protesty - ich "mapę" znajdziesz tutaj
http://stop5g.com.pl/powiedz-nie-dla-5g-mapa-wydarzen/.

W Ogólnoświatowy Dzień Protestów przeciwko wprowadzeniu technologii 5G (25 stycznia) do WHO i IARC zostanie skierowana petycja w sprawie przekwalifikowania wpływu promieniowania z telefonów komórkowych na rozwój raka z grupy 2b (przypuszczalnie rakotwórczy) na grupę 1 (rakotwórczy) wraz z informacją o wynikach badań dotyczących osób długo korzystających z telefonów komórkowych. Jest już ponad 18 000 podpisów. Niezależni naukowcy od dawna apelują o zmianę klasyfikacji, dlatego warto ich wesprzeć podpisując i rozpowszechniając tę petycję, bo jest to jakaś forma presji wobec tych instytucji. Pamiętajmy, że koncerny telekomunikacyjne przeznaczają grube miliony na lobbing, żeby zapobiec zmianie klasyfikacji lub przynajmniej ją opóźnić, jak dotąd niestety skutecznie...
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/IARC_WHO_Move_Radio_Frequency_Radiation_from_Class_2b_to_Class_1

Także na drodze prawnej telekomy przegrywają sprawę za sprawą, zobacz np. jak Zbigniew Gelzok w NSA wygrywa z P4 - "afera na szczytach władzy". Sprawa dotyczy procederu nielegalnej rozbudowy stacji i narażania życia Polaków.
Sędziowie określili jasno wymagania co do operatorów, zaniżających deklarowane moce emisji i pochylenie anten, by nie było konieczne badanie wpływu na środowisko.
Legalizacja jednej stacji to koszt ok. 400 tysięcy złotych, co przekłada się na kwoty liczone w kilku miliardów złotych dla wszystkich nielegalnie zbudowanych i użytkowanych stacji spółki P4.
Obecnie kierownictwo partii Prawo i Sprawiedliwość ma pełną świadomość tysięcy przestępstw, podobnie jak ministrowie Marek Zagórski, Łukasz Szumowski, prezydent RP Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Warto posłuchać przynajmniej początek wystąpiena po wydaniu wyroku - https://youtu.be/26SwRiyel_s .

Wobec faktów dokonanych (chociaż nie należy tracić nadziei na zmiany lub złagodzenie ofensywy rządowej w powiązaniu z koncernami - patrz casus wyżej) należy zastanowić się JAK SIĘ BRONIĆ PRZED PROMIENIOWANIEM SIECI KOMÓRKOWYCH 4G, 5G, I INNE G https://www.facebook.com/notes/nie-dla-5g/jak-si%C4%99-broni%C4%87-przed-promieniowaniem-sieci-kom%C3%B3rkowych-4g-5g-i-inne-g-/670203243390330/ .

"Jak się pewnie domyślacie, mimo protestów i rożnych akcji, rozwój sieci 5 generacji obecnie jest nie do powstrzymania, światowa machina ruszyła jak lokomotywa napędzana przez bardzo dużą kasę, jest to duży biznes i oni z tego nie zrezygnują. Co możemy zrobić jak się chronić? Trzeba dalej uświadamiać ludzi i protestować . Będziemy musieli w tym żyć, i się na to uodpornić [?], przystosować, póki się nie wymyśli jakiejś anty technologii. Na pewno lepiej będą mieli ludzie mieszkający daleko od szybkich dróg, autostrad i dużych miast. Na wieś ta technologia tak szybko nie dotrze, a całkowicie po za tą technologią będą małe leśne osady, ECO osady których powstaje coraz więcej. Ale co mają zrobić ludzie w dużych miastach? W pracy na zakupach lub w innej miejskiej aktywności tego nie unikniemy, ale można zrobić kilka rzeczy profilaktycznie.
Czy musimy być cały czas pod telefonem ? Jeśli wychodzimy z pracy, możemy go wyłączyć, włączyć na chwilę dopiero wieczorem i sprawdzić czy ktoś miał coś pilnego. Kiedyś były tylko telefony stacjonarne i jakoś ludzie żyli, jak ktoś nagrał się na sekretarkę to się oddzwaniało. Jak nie korzysta się z wi fi, po prostu mieć nawyk by go wyłączać a włączyć jak chcemy korzystać. Wiem, będzie ciężko i może się okazać że jesteśmy uzależnieni, ale jest bezpieczne rozwiązanie - światłowód, wyłączamy wi fi i korzystamy z bardzo szybkiego stacjonarnego Internetu. Promieniowanie 5G poza chorobami, będzie powodować zmęczenie, będzie też ingerować w nasze DNA, gdyż składamy się z wody. Można to elektromagnetyczne promieniowanie komórkowe, którym nasiąknęliśmy za dnia niwelować w nocy, noc jest do regeneracji. Pierwsza rzecz wyłączamy na noc wszystkie routery wi fi, komórki, iphony, smartfony i inne ony ;) , pić czystą najlepiej przefiltrowaną wodę, często korzystać z natury a zwłaszcza uziemiać się, czyli chodzić boso po ziemi. Ale co zrobić jeśli warunki nie pozwalają, pogoda brak terenów zielonych. Jest też na to sposób, odkryli je programiści komputerowi którzy spędzają po kilkanaście godzin przed komputerami, można samemu zrobić instalacje uziemiającą w domu, wykorzystując do tego celu bolec uziemiający w gniazdku 220V. Podłączamy do tego bolca przewód z matą z srebrnym włóknem lub miedzianym. Można coś takiego samemu zbudować, po prostu jakąkolwiek matę dywanik pod nogi opleść cienkim miedzianym drutem i połączyć z uziemieniem. Kiedyś do uziemienia służyły kaloryfery żeliwne ale to bardzo stare instalacje. Po co się uziemiamy? Po to by ładunki dodatnie i całe to elektromagnetyczne promieniowanie którym nasiąknął nasz organizm za dnia, odprowadzić do ziemi, czyli pozbyć się go i naładować jonami ujemnymi, bardzo korzystnymi dla naszego organizmu. Brzozy promieniują bardzo silnie jonami ujemnymi, a my lubimy się do nich przytulać. Co się tyczy wszystkich podłączeń do gniazdek 220V, jeśli ktoś się nie zna, powinien skorzystać z pomocy wykwalifikowanego fachowca, by to zrobić bezpiecznie, należy też sprawdzić czy urządzenia w pobliżu a zwłaszcza pralki, lodówki nie mają przebicia fazy na obudowę. I tak mając matę uziemiającą pod nogami, możemy czytać książkę lub oglądać TV, możemy też umieścić ją w nogach łóżka, i korzystać przez całą noc, rano obudzimy się zdrowi, wypoczęci i pełni energii do życia i działania, sam sprawdziłem na sobie działa rewelacyjnie, polecam".

Podobnie - Jak ZWALCZYĆ 5G w Twoim mieście! http://emfsafetynetwork.org/how-to-oppose-small-cell-5g-towers/
O elementach ochrony były też wzmianki w poprzednich odwołaniach.

Gdzie można uzyskać mierniki RF, aby sprawdzić własne poziomy mikrofalowe / RF / EMF w domu: http://lessemf.com/rf.html , mierniki RF,  gdzie można uzyskać ubranie chroniące przed RF: https://tinyurl.com/ycz9g3lc , skąd wziąć osłonę ekranującą, aby zablokować RF: (także farby, zasłony, tkaniny, futerały na telefony): http://lessemf.com/bedding.html, sprzęt do ochrony mamy i dziecka przed RF Belly Band (Baby Protection) Page https://bellyarmor.com/products/belly  i inne na tej stronie.

Wspomniana dr Diana Wojtkowiak mówi o obronie i niektórych zabezpieczeniach w powołanym artykule z Nieznanego Świata nr 4.2019 (w  szerszym kontekście, m.in. o separowaniu się od fantomów torsyjnych zawartych w opakowaniach z plastiku, złej wodzie, częściowym neutralizowaniu tych fantomów itp.)
Artykuł ten, uzupełniony o komentarze,  umieściłem na naszej stronie -
Jak radzić sobie w smogu pól torsyjnych i nie chorować.

Na tym zakończę to kolejne resume, bo - mimo że informacji jest jeszcze więcej, to wystarczy by mieć dość jednoznaczny stosunek do zagadnienia.

I uwaga. Mamy wielki trend ekologizmu, troski o planetę, zwierzęta, przyrodę, ale czy to wszystko nie jest napędzane jakąś ideologią, która nie widzi jeszcze większego zagrożenia? Przeciwnie - ci sami aktywiści są na ogół za mainstreamową narracją oraz "nowoczesnością". Planeta da sobie radę, ale ludzie?

opr. L.K. 

PS. Czy widziałeś co kryje się pod ikonkami na prawym marginesie?

PS2. Może zechcesz przejrzeć poprzednie miesięczne Nowości?

 
 

 


 

 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty

Zapisz się na 
Biuletyn

(Twoje dane sa całkowicie bezpieczne,
za zapis -
upominek)

 

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-20    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.